advertisement

MvSM 2014: 4) Značka v sociálních médiích

100 %
0 %
advertisement
Information about MvSM 2014: 4) Značka v sociálních médiích

Published on March 12, 2014

Author: matezjindra

Source: slideshare.net

Description

Prezentace čtvrté přednášky Marketingu v sociálních médiích (2014) na @stunome FF UK. O tom, co je to vůbec značka, že nejde jenom o logo, ale o komplexní ztvárnění značky (od loga, přes slogan až po maskoty), o funkčním a emočně-symbolickém významu značky, o hodnotě značky (povědomí, asociace, loajalita) a o strategickém řízení značky. Dále pak o novém mediálním prostředí sociálních médiích a jak se tímto ohledem musí proměnit marketing. Značka by v SM měla budovat komunity, vytvářet obsah, komunikovat a naslouchat.
advertisement

Marketing v sociálních médiích FF UK | Studia nových médií | @stunome PhDr. Máša Dudziaková PhDr. Martin matez Jindra Moje značka 4. hodina 11. 3. 2014 Brand v sociálních médiích

Značka

Součásti značky

Ztvárnění značky Název Logo Slogan T-mobile Pro společné zážitky Představitelé Znělka Vizuál

Slouží k odlišení, zjednodušuje hledání, je to závazek kvality; umožňuje snadné předávání zkušeností mezi zákazníky Funkční význam značky

Symbolický význam značky Značky mohou sloužit jako symbolické nástroje umožňující spotřebitelům vytvářet svou vlastní image. Konkrétní značky užívá konkrétní typ lidí, a tak odráží různé hodnoty či rysy. Spotřeba takových výrobků je prostředkem, jímž mohou spotřebitelé sdělit ostatním – či sami sobě – jaká jsou osobnost nebo jaká osobnost by chtěli být. Kevin Keller

1. Povědomí (Brand Awareness) ● 3 úrovně: identifikace, vybavení si, dominance 2. Asociace (Brand Association) ● charakteristiky skrze osobní zkušenost (nejsilnější), doporučení a reklamu 3. Loajalita (Brand Loyalty) ● preference konkrétní značky, věrnost, hájení navenek Hodnota značky

= budování, řízení, udržování a měření hodnoty značky 1. Stanovit vizi, identitu a positioning značky 2. Realizovat marketing 3. Měřit a monitorovat výkonnost Strategické řízení značky

Nové mediální prostředí

Evoluce ● z positivního pohledu ● pokud vždy značce záleželo na zákaznících, pak jsou SM přínosem ● nový kanál přímého přístupu Evoluce nebo revoluce marketingu? Revoluce ● z negativního pohledu ● pokud značka nepotřebovala zpětnou vazbu, nezajímala se o zákazníky, pak jsou SM přítěží ● potřeba změnit přístup k zákazníkům

Weber: Nový úkol marketéra Nový úkol marketéra? • Poskytovat zajímavý a přesvědčivý obsah, který upoutá konverzaci a přivede nové zákazníky. • A dále se účastnit diskuse v sociálních médiích, komunikovat napřímo se svými (potencionálními) zákazníky → budovat komunitu. Larry Weber

Starý vs nový marketing Dílčí část Starý marketing (masmédia) Nový marketing (sociální média) Marketingový přístup Použití jednosměrné a jednostranné komunikace. Péče o dialog a vztah; transparentnost přináší důvěryhodnost. Hodnota značky Honba za silným vybavením si značky. Důraz na povědomí. Hodnotu značky určují zákazníci podle toho, jak jsou ochotni značku dále doporučovat. Důraz na loajalitu. Segmentace Skupiny zákazníků podle demografických parametrů. Skupiny zákazníků podle chování, postojů a zájmů, čili podle toho, co je pro ně důležité. Cílení Demografické cílení, především prostř. nákupu médií. Cílení s ohledem na chování zákazníků. Komunikace Vysílací způsob: vytvořit a protlačit zprávu k zákazníkům ke vstřebání. Digitální prostředí pro interaktivní komunikaci prostřednictvím dotazů ve vyhledávání, komentářů, osobních recenzí nebo dialogů. Obsah Profesionální obsah vytvořený a kontrolovaný marketéry. Mix profesionálního a uživatelského obsahu, který je stále více spíše vizuální. Virálnost Příjemná vlastnost, nicméně popularita je často hnána spíše okázalou prezentací než obsahem. Šíření mezi lidmi (např. po e-mailu) je založeno na ryzím obsahu, který se týká zajímavého produktu nebo rysu. Hodnocení, recenze Rozhodují experti (např. Michelinský průvodce). Uživatelé hodnotí a známkují cokoliv (např. Amazon knihy). Postavení inzerent – vydavatel Vydavatel buduje kanál a kontroluje v něm obsah, který má zaujmout publikum inzerenta, který platí za reklamu. Budování vztahu na základě sponzoringu (nikoliv kontrolování) obsahu a interagování se zákazníky kdykoliv, kdekoliv a jakkoliv oni sami chtějí. Strategie Strategie od shora dolů, kterou určuje vysoce postavené vedení firmy. Strategie od spodu nahoru, která je postavena na zajímavých myšlenkách, které jsou sbírány při neustálém testování a uživatelském přístupu. Hierarchie Informace jsou členěny do kanálů, složek a kategorií, tak jak to vyhovuje inzerentům. Informace jsou dostupné na vyžádání podle klíčových slov, tak jak to vyhovuje uživatelům. Platba Model CPM – platba za zobrazení a důraz na cenu. Sdílení zprávy = sdílení mysli = sdílení trhu. Model ROI – návratnost investic. Měření návratnosti. Zdroj: Larry Weber

Jak se tedy chovat v SM?

Budujte komunitu

Obsah je king

Komunikujte

Naslouchejte

Analýza aktivit přímé konkurence ● V tabulce porovnejte základní ukazatele vaší značky a jejích přímých konkurentů. Základní ukazatele jsou např. SM, na kterých jsou brandy činné, počet fanoušků, followerů, mluví o tom, frekvence příspěvků atd. Výsledky tabulky shrňte v krátkém textu. Aktivity nepřímé konkurence ● Prozkoumejte činnost nepřímých konkurentů vaší značky v SM a popište, v čem jsou originální či zajímaví a úspěšní a čím by tedy mohli být pro vaši značku inspirací. Shrnutí ● Jak si tedy stojí vaše značka na sociálních médiích oproti konkurenci? Schůzka se zástupci značky Úkol na příště

Díky za zhlédnutí! Máša Dudziaková @Mascha_Dudu dudziakova@gmail.com www.about.me/dudziakova Matez Jindra @matez_jindra matez.jindra@gmail.com www.makevision.net #MvSM www.makevision.net/socialmedia

#mvsm presentations

Add a comment

Related pages

Marketing v sociálních médiích (2014)

4) Značka v sociálních médiích. O tom, co je to vůbec značka, ... MvSM 2014: 4) Značka v sociálních médiích from Matez Jindra. 5) ...
Read more

Rozpravy 2014/03: O práci zahraničních zpravodajů ...

Březnové Rozpravy o českých médiích se zaměřily na ... Rozpravy 2014/05: Evropské volby v médiích ... Fakulta sociálních ...
Read more

Rozpravy 2014/12: Nové projekty v české žurnalistice ...

by Fakulta sociálních věd UK 1,749 views. ... Rozpravy 2014/05: Evropské volby v médiích ... 4) Politická situace v ČR a SR za ...
Read more

4 nejdůležitější trendy v sociálních médiích pro ...

4 nejdůležitější trendy v sociálních médiích pro rok 2014. Publikováno 3.2.2014 ... Nebude to ale v tomto roce už jinak?
Read more

Lenka Korinkova | LinkedIn

Zobrazit profesní profil uživatele Lenka Korinkova na LinkedIn ... médiích #MvSM, jarní semestr 2014. ... v sociálních médiích, ...
Read more

Značka v prostřední online sociálních médií ...

Budování a řízení značky v prostředí sociálních médií ... jak se změnilo působení značky v soc. médiích, ... vazby SM může značka ...
Read more

Lenka Korinkova | LinkedIn

View Lenka Korinkova’s professional ... Marketing v sociálních médiích #MvSM, jarní semestr 2014. ... za značku v sociálních médiích, ...
Read more

Mediální proroci: Slovní provokace v kontextu ...

Tato seminární práce se zabývá fenoménem trollingu v takzvaných sociálních médiích, ... May 2014, č. 20, 201 ... (4) ...
Read more