Mutacije

56 %
44 %
Information about Mutacije
Education

Published on February 28, 2014

Author: enchi88

Source: slideshare.net

Description

Izvori genetičke varijabilnosti u prirodi-mutacije.

МУТАЦИЈЕ

Циљ данашњег часа  Шта су мутације?  Какви типови мутација постоје?  Како и зашто настају?  Какви су ефекти мутација на организам?

Да се подсетимо...  Шта су нуклеинске киселине и која је њихова улога? Проток генетичке информације у ћелији

Нивои организације нуклеинских киселина Секундарна структура Примарна суктура Виши нивои организације

Шта су хромозоми? Шта су гени? Шта је генотип, фенотип, геном?

Шта Шта је је кодон? генетички код? Део ДНК молекула Кодони Растући полипептидни ланац

Генетички код

Мутације Наследне промене генетичког материјала. Штетне и корисне. Стално присутне у природи и примарни извор генетичке варијабилности.  Баз мутације нема ни еволуције.    Бактерије Винска мушица Миш

Класификација мутација  Генске и хромозомске  Соматске и гаметске  Спонтане и индуковане  Штетне, корисне, неутралне и леталне. Албинизам  Јасно уочљиве и неприметне Српаста анемија Крупнији плодови јагоде

Класификација мутација Даунов синдром Хетерохромија Мутација боје цвета Мутација боје очију мушице

” Репер механизми”

Генске мутације    Тачкасте Мутације погрешног смисла Српаста анемија хистолошки препарат крви српасти еритроцит нормали еритроцит

Српаста анемија Хистолошки препарат крв Српаста ћелија Шема крвног суда

Ванфазне мутацијебесмислене мутације  ПАС ИДЕ НИЗ ПУТ.  Шта ће се десити са смислом реченице ако дође до појави вишка или мањка слова?  ПАС ИДД ЕНИ ЗПУ З??  ПСИ ДЕН ИЗП УТ? или

Узроци тачкастих мутација  Настају спонтано  Прецизност репликације и ефикасност репарационих механизама су битни фактори.

Хромозомске промене  Промене у структури  Промене у броју Узроци ових промена? Промена у броју хромозома Промене у структури хромозома

Дупликација Одређени део хромозома налази се у две или више копија.

Делеција Губитак једног или више делова хромозома.

Инверзија Промена редоследа гена у хромозому.

Транслокација Замена делова хроматида два нехомолога хромозома.

Промене у броју хромозома  Анеуплоидије- промене броја појединачних хромозома.  Еуплоидије- промене броја целокупног сета хромозома.  Узроци промена: нераздвајање хромозома током ћелијске деобе или укрштање између различитих врста.

Полиплоидија  Триплоиди  Тетраплоиди

Анеуплоидије  У полним и телесним ћелијама.  Узрок- неправилно раздвајање појединачних хромозома.  Тризомија (Даунов синдром, Клинефелтеров синдром и др.)  Монозомија (Тарнеров синдром).

Тризомија код татуле, не утиче на преживљавање, али доводи до упадљицих разлика у облику плода. Различит изглед плодова татуле.

Стопа мутација  Вероватноћа појаве одређене мутације по гамету по генерацији.  Бактерије 1:100.000.000 ћелијских деоба  Човек 1: 1.000.000 или 100.000

Мутагени  Фактори који доводе до појаве мутација.  Хемијски и физички мутагени.  Повећавају учесталост појаве одређених мутација.

Хемијски мутагени  Издувни гасови  Отпадне воде  Материје које се додају храни: адитиви, боје, конзерванси  Материје које се додају лековима  Хербициди  Инсектициди

Различити хемијски мутагени

Физички митагени      Ултра-љубичасто, гама и икс зрачење. Мања таласна дужина, већа енергија. Дејство ув, гама и икс зрака... Мале дозе су мутагене. Линеарна зависност дозе зрачења и броја мутација. Озонске рупе Линеарна зависност дозе зрачења и броја мутација

Канцер Канцерогена ћелија у коштаној сржи

Корисне мутације    Еволуција Индуковане мутације разних биљака Гљива Penicillium Различите тиквице Пшеница Penicillium notatum

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mutacija - Wikipedija

Mutacije su nasumične promijene genetskog materijala stanice. Trajne su i nasljedne ako se dogode u spolnoj stanici, tj. njenoj DNK. Uzroci su mutacija ...
Read more

Mutacija - Wikipedija, prosta enciklopedija

Mutacije so trajne dedne spremembe genoma, ki jih povzročijo različni dejavniki , ki so lahko kemijski (vplivi spojin in elementov, npr. azbest ...
Read more

Genske mutacije — Vikipedija, slobodna enciklopedija

Vrste mutacija Spontane i indukovane mutacije . Mutacije se događaju u svim organizmima i ćelijama, kao rezultat njihovog normalnog rada u saglasnosti sa ...
Read more

Mutacija - Wikipedia

Vrste mutacija Podjela po nasljedivosti. Somatske mutacije su mutacije koje mogu zahvatiti sve ćelije osim gameta. Stoga imaju odraz na ćelije organizma ...
Read more

Mutacije - Wiki FKKT

Mutacije so neusmerjene spremembe DNA, zaradi katerih se spremenita struktura ali število molekul DNA v celici.DNA popravljarni mehanizmi so sposobni ...
Read more

Mutacija - Wikipedia, slobodna enciklopedija ...

Vrste mutacija Podjela po nasljedivosti. Somatske mutacije su mutacije koje mogu zahvatiti sve ćelije osim gameta. Stoga imaju odraz na ćelije organizma ...
Read more

Šta su to mutacije? - Teorija Evolucije

Šta su to mutacije? Kratak pogled na osnove genetike. Da bi smo odgovorili na ovo pitanje, prvo moramo da znamo nešto o tome šta je genetski kod, i kako ...
Read more

Mutacije – Bionet Škola

Mutacije (lat. mutatio = promena) su promene u genetičkom materijalu koje nisu nasleđene od roditelja, trajno se zadržavaju i prenose na potomstvo.
Read more

MUTACIJE - Dijaski.net | Najbolj obiskana izobraževalna ...

OŠ Belokranjskega odreda Semič Semič, 12. marec, 2005 MUTACIJE Avtor: Matjaž Vogrinec Mentorica: Bernarda Moravec Šol. Leto: 2004/05
Read more

Genske mutacije – Bionet Škola

Vrste mutacija Spontane i indukovane mutacije. Mutacije se događaju u svim organizmima i ćelijama, kao rezultat njihovog normalnog rada u saglasnosti sa ...
Read more