Muss034 Musiikkipsykologia Kognitio Th

33 %
67 %
Information about Muss034 Musiikkipsykologia Kognitio Th

Published on February 14, 2008

Author: tijh

Source: slideshare.net

Description

Musiikkipsykologia-kurssin kolmannen, musiikin kognitiota käsittelevän luennon diat.

Musiikin kognitio Musiikkipsykologia Kevät 2008 Tommi Himberg

Tänään Kognitiotieteen peruskysymyksiä tietoisuus teoreettisia lähtökohtia ja tarkastelutasoja informaation prosessointi, konnektionistinen, ekologinen malli musiikintutkimuksen esimerkkien kautta

Kognitiotieteen peruskysymyksiä

tietoisuus

teoreettisia lähtökohtia ja tarkastelutasoja

informaation prosessointi, konnektionistinen, ekologinen malli

musiikintutkimuksen esimerkkien kautta

Miten mieli toimii? behavioristit: vain käyttäytyminen kiinnostaa tietoisuuden ongelma kiinnosti jo antiikin filosofeja Mitä tietoisuteen tarvitaan?

behavioristit: vain käyttäytyminen kiinnostaa

tietoisuuden ongelma kiinnosti jo antiikin filosofeja

Mitä tietoisuteen tarvitaan?

Mielenfilosofia tietoisuuden kysymys - ihmisyyden perusteet itseymmärrys - eliön ja ympäristön suhde reagointi - ennakointi - manipulointi ennakointi: säännöllisyydet milloin kompleksisuudesta kehkeytyy tietoisutta?

tietoisuuden kysymys - ihmisyyden perusteet

itseymmärrys - eliön ja ympäristön suhde

reagointi - ennakointi - manipulointi

ennakointi: säännöllisyydet

milloin kompleksisuudesta kehkeytyy tietoisutta?

Kognitiotiede tausta 40- ja 50-luvuilla informaation prosessointia (Shannon) havaitsemisen, muistin jne. tutkimusta teoreettinen, kokeellinen, mallinnus monitieteinen

tausta 40- ja 50-luvuilla

informaation prosessointia (Shannon)

havaitsemisen, muistin jne. tutkimusta

teoreettinen, kokeellinen, mallinnus

monitieteinen

Millainen koneisto? tietokonemetafora: input, työmuisti, pitkäkest. muisti, prosessori, output tietojenkäsittelyn perusedellytykset: universaaleja? Fodor: modulaarinen mieli enkapsulaatio ja erikoistuminen kognitiivinen neurotiede: lokalisaatio, rakenne, funktiot

tietokonemetafora: input, työmuisti, pitkäkest. muisti, prosessori, output

tietojenkäsittelyn perusedellytykset: universaaleja?

Fodor: modulaarinen mieli

enkapsulaatio ja erikoistuminen

kognitiivinen neurotiede:

lokalisaatio, rakenne, funktiot

Informaation prosessointi input - prosessi - output sarjallista tai rinnakkaista keskitettyä tai hajautettua rinnakkainen, hajautettu komputaatio = konnektionismi symbolinen prosessointi sääntöjärjestelmät kieliopit (syntaksi - semantiikka - pragmatiikka...)

input - prosessi - output

sarjallista tai rinnakkaista

keskitettyä tai hajautettua

rinnakkainen, hajautettu komputaatio = konnektionismi

symbolinen prosessointi

sääntöjärjestelmät

kieliopit (syntaksi - semantiikka - pragmatiikka...)

GTTM säännöt, joiden mukaan tonaalinen musiikki rakentuu ryhmitys, prolongaatio, time-span, metri well-formedness rules -- preference rules formalisointi -> vaikutusvaltainen teoria puutteita: sovellusala, psykologinen uskottavuus, analogia kieleen viety liian pitkälle?

säännöt, joiden mukaan tonaalinen musiikki rakentuu

ryhmitys, prolongaatio, time-span, metri

well-formedness rules -- preference rules

formalisointi -> vaikutusvaltainen teoria

puutteita: sovellusala, psykologinen uskottavuus, analogia kieleen viety liian pitkälle?

Norjalainen puukuvaaja

Kieliopit ja musiikki soinnutus Bachin koraalityylillä CHORAL (Ebcioglu 1993) musiikin esittäminen, ekspressiivisyys Friberg haaste: yksinkertaisessakin järjestelmässä paljon sääntöjä, osa hankala eksplikoida mitä symbolijärjestelmän rakenteen kuvaus kertoo symboleja käsittelevästä järjestelmästä? Searle: Kiinalainen huone (intentionaalisuus)

soinnutus Bachin koraalityylillä

CHORAL (Ebcioglu 1993)

musiikin esittäminen, ekspressiivisyys

Friberg

haaste: yksinkertaisessakin järjestelmässä paljon sääntöjä, osa hankala eksplikoida

mitä symbolijärjestelmän rakenteen kuvaus kertoo symboleja käsittelevästä järjestelmästä?

Searle: Kiinalainen huone (intentionaalisuus)

Konnektionismi keinotekoiset hermoverkot ei pyri biologisesti tarkkaan hermosolujen simulaatioon rinnakkaisprosessoivan verkoston toiminnallinen mallintaminen

keinotekoiset hermoverkot

ei pyri biologisesti tarkkaan hermosolujen simulaatioon

rinnakkaisprosessoivan verkoston toiminnallinen mallintaminen

Hermosolu input lukuisat dendriitit kiihdyttävä / estävä kaikki tai ei mitään -vaste summaa kaikki inputit mitä enemmän, sitä useammin (ei voimakkaammin) impulssin output: aksonit yksisuuntainen prosessointi synapsit: välittäjäaineet (avain - lukko)

input

lukuisat dendriitit

kiihdyttävä / estävä

kaikki tai ei mitään -vaste

summaa kaikki inputit

mitä enemmän, sitä useammin (ei voimakkaammin)

impulssin output: aksonit

yksisuuntainen prosessointi

synapsit: välittäjäaineet (avain - lukko)

Hermoverkko Joukko toisiinsa kytkettyjä “soluja” verkon opettaminen: Hebb aktiivinen yhteys voimistuu, passiivinen heikentyy valvottu / valvomaton oppiminen monitahoiset ilmiöt

Joukko toisiinsa kytkettyjä “soluja”

verkon opettaminen: Hebb

aktiivinen yhteys voimistuu, passiivinen heikentyy

valvottu / valvomaton oppiminen

monitahoiset ilmiöt

Musiikin representaatiot

Hermoverkot ja musiikki Ongelma: musiikkikokoelman järjestäminen, samanlaisuus itseorganisoituva kartta (SOM) moniulotteinen data, kartta pyrkii säilyttämään yhteydet Ongelma: sävellystyylin simulointi liikaa sääntöjä valvotusti oppiva autoassosiaattori opetetaan tyylinmukaisilla melodioilla verkko tuottaa tyylinmukaisen oman version

Ongelma: musiikkikokoelman järjestäminen, samanlaisuus

itseorganisoituva kartta (SOM)

moniulotteinen data, kartta pyrkii säilyttämään yhteydet

Ongelma: sävellystyylin simulointi

liikaa sääntöjä

valvotusti oppiva autoassosiaattori

opetetaan tyylinmukaisilla melodioilla

verkko tuottaa tyylinmukaisen oman version

Ekologinen teoria ja musiikki äänten havaitseminen: minkä ääni? musiikin ja jokapäiväisten äänten jatkumo (ääni ja tulkinta) liike ja kehollisuus Eric Clarke: Ways of Listening (2005) musiikin merkitysten tarkastelu elokogisen havaintopsykologian näkökulmasta esim. Hendrix: Star Spangled Banner

äänten havaitseminen: minkä ääni?

musiikin ja jokapäiväisten äänten jatkumo (ääni ja tulkinta)

liike ja kehollisuus

Eric Clarke: Ways of Listening (2005)

musiikin merkitysten tarkastelu elokogisen havaintopsykologian näkökulmasta

esim. Hendrix: Star Spangled Banner

Clarken tulkintaa Hendrixin tulkinnasta toisensa poissulkevat tai vastakohtaiset kulttuuriset traditiot kansallishymni rock-yhtye m usta musiikki musiikillisen materiaalin epätasapaino pitch bend ja särö: murtaa diskreetin sävelen hymnin rock-versiointi: murtaa genreidentiteetit improvisaatio ja arpeggiaatio jne.: murtaa hymnin kokonaisuutena äänen epätasapaino särö: sävelen ja sointivärin murtuma äänen voimakkuuden ja värin vaihtelut. tilahavainnon murtuma kierto: instrumentin ja soittotavan epätasapaino

toisensa poissulkevat tai vastakohtaiset kulttuuriset traditiot

kansallishymni

rock-yhtye

m usta musiikki

musiikillisen materiaalin epätasapaino

pitch bend ja särö: murtaa diskreetin sävelen

hymnin rock-versiointi: murtaa genreidentiteetit

improvisaatio ja arpeggiaatio jne.: murtaa hymnin kokonaisuutena

äänen epätasapaino

särö: sävelen ja sointivärin murtuma

äänen voimakkuuden ja värin vaihtelut. tilahavainnon murtuma

kierto: instrumentin ja soittotavan epätasapaino

Ekologinen teoria J.J. Gibson: näköhavainto muuttumattomat ominaisuudet mahdollistaminen “ systeemi”: miten rajataan? yhden ihmisen aivot keho, instrumentti, muut ihmiset... Hutchins: laiva, laitteet ja miehistö ei representaatioita tai skeemoja kehollinen, ympäristön ja yksilön vuorovaikutus

J.J. Gibson: näköhavainto

muuttumattomat ominaisuudet

mahdollistaminen

“ systeemi”: miten rajataan?

yhden ihmisen aivot

keho, instrumentti, muut ihmiset...

Hutchins: laiva, laitteet ja miehistö

ei representaatioita tai skeemoja

kehollinen, ympäristön ja yksilön vuorovaikutus

Yhteenveto Kognitiotiede selvittää mielen toimintaa ja tietoisuuden olemusta Useita lähestymistapoja, mm. sääntöperustainen, konnektionistinen, ekologinen

Kognitiotiede selvittää mielen toimintaa ja tietoisuuden olemusta

Useita lähestymistapoja, mm. sääntöperustainen, konnektionistinen, ekologinen

Korvaustehtävä Mitkä ovat sääntöperustaisen ja konnektionistisen järjestelmän tärkeimmät erot?

Mitkä ovat sääntöperustaisen ja konnektionistisen järjestelmän tärkeimmät erot?

Kirjallisuutta Dowling & Harwood: Music Cognition, Ch 6 (5) Clarke: Ways of Listening, Ch 1 (2,3) Saariluoma: Moderni Kognitiotiede Toiviainen: Keinotekoiset hermoverkot ja niiden käyttö musiikintutkimuksessa Dennett: Consciousness Explained Lerdahl & Jackendoff: A Generative Theory for Tonal Music

Dowling & Harwood: Music Cognition, Ch 6 (5)

Clarke: Ways of Listening, Ch 1 (2,3)

Saariluoma: Moderni Kognitiotiede

Toiviainen: Keinotekoiset hermoverkot ja niiden käyttö musiikintutkimuksessa

Dennett: Consciousness Explained

Lerdahl & Jackendoff: A Generative Theory for Tonal Music

Add a comment

Related pages

Musiikkipsykologia – luento 2: Musiikki, kognitio ...

Musiikkipsykologia – luento 2 ... kognitio, kulttuuri ja evoluutio. Posted on Friday, January 25, ... musiikin merkitys, musiikkipsykologia, MUSS034, ...
Read more

Musiikkipsykologia – luento 3: Musiikin kognitio ...

Musiikkipsykologia – luento 3: Musiikin kognitio. Posted on Thursday, February 14, 2008 by Tommi Himberg.
Read more

Jyväskylän yliopisto tutkii - Research and Specialists ...

Michael Th. Greven: ... Musiikin kognitio: Measurement of e+e- pairs: ... Musiikkipsykologia: Media frames: Mobile/ubiquitous application:
Read more

Kielellinen erityisvaikeus (dysfasia, lapset ja nuoret ...

HUS - Kehityshäiriöt ja oppimisvaikeudet Vaikea-asteinen puheen ja kielen kehityksen erityisvaikeus (dysfasia), vaikeat monioireiset erityisvaikeudet ja ...
Read more