Muss034 Musiikkipsykologia Johdanto Th

50 %
50 %
Information about Muss034 Musiikkipsykologia Johdanto Th

Published on January 16, 2008

Author: tijh

Source: slideshare.net

Description

Musiikkipsykologia-kurssin johdantoluennon diat.

Musiikkipsykologia MUSS034 / MKAA071 Kevät 2008 Tommi Himberg Assistentti

Kurssin tavoite Tutustua musiikkipsykologian eri osa-alueisiin ja tutkimussuuntiin Saada yleiskuva tutkimuskysymyksistä, terminologiasta, tutkimusmenetelmistä ja tuloksista Perehtyä yksityiskohtaisesti joihinkin tutkimuksiin ja teemoihin

Tutustua musiikkipsykologian eri osa-alueisiin ja tutkimussuuntiin

Saada yleiskuva tutkimuskysymyksistä, terminologiasta, tutkimusmenetelmistä ja tuloksista

Perehtyä yksityiskohtaisesti joihinkin tutkimuksiin ja teemoihin

Koodit, opintopisteet jne. Kurssi on kolme kurssia samassa: 3 opintopisteen aineopintojen kurssi musiikkikasvatuksen opiskelijoille (MKAA071) 3 opintopisteen kurssi musiikkitieteen sivuaineopiskelijoille (MUSS034 tai muu) 5 opintopisteen syventävien opintojen kurssi musiikkitieteen pääaineopiskelijoille (MUSS034)

Kurssi on kolme kurssia samassa:

3 opintopisteen aineopintojen kurssi musiikkikasvatuksen opiskelijoille (MKAA071)

3 opintopisteen kurssi musiikkitieteen sivuaineopiskelijoille (MUSS034 tai muu)

5 opintopisteen syventävien opintojen kurssi musiikkitieteen pääaineopiskelijoille (MUSS034)

Suoritustavat 3 op. kurssi: 8 luentoa, kirjoitustehtävä 5 op. kurssi: 8 luentoa, 8 seminaaria, esitelmä ja opintopäiväkirja Yksittäiset luennot korvaavalla pientehtävällä Materiaalit Optimassa mindsync.wordpress.com

3 op. kurssi: 8 luentoa, kirjoitustehtävä

5 op. kurssi: 8 luentoa, 8 seminaaria, esitelmä ja opintopäiväkirja

Yksittäiset luennot korvaavalla pientehtävällä

Materiaalit Optimassa

mindsync.wordpress.com

Aikataulu Luennot: ti 12-14, M103 15.1., 22.1., 12.2., 4.3., 18.3., 8.4., 29.4., 13.5. Seminaarit: ti 12-14, M307 luentojen väliin jäävinä viikkoina, EI 26.2. (kontaktiopetukseton viikko) EIKÄ 25.3. (pääsiäinen) Kirjoitustehtävien ja oppimispäiväkirjojen palautus 20.5. mennessä Luentojen korvaustehtävät ao. viikon loppuun mennessä

Luennot: ti 12-14, M103

15.1., 22.1., 12.2., 4.3., 18.3., 8.4., 29.4., 13.5.

Seminaarit: ti 12-14, M307

luentojen väliin jäävinä viikkoina, EI 26.2. (kontaktiopetukseton viikko) EIKÄ 25.3. (pääsiäinen)

Kirjoitustehtävien ja oppimispäiväkirjojen palautus 20.5. mennessä

Luentojen korvaustehtävät ao. viikon loppuun mennessä

Kirjoitustehtävä (MKA, MUS sivuaine) Yhden luennon teemasta siihen liittyvään kirjallisuuteen pohjautuen Pohtiva, kriittinen, analyyttinen Otsikko -> teesi -> selkeä rakenne ja rajaus 1500 sanaa (min / max, näkyviin) palautus sähköpostilla ( [email_address] ) 20.5. mennessä viestin otsikkoon kurssin koodi, tiedostonimi koodi_omanimi doc, pdf, rtf, txt

Yhden luennon teemasta siihen liittyvään kirjallisuuteen pohjautuen

Pohtiva, kriittinen, analyyttinen

Otsikko -> teesi -> selkeä rakenne ja rajaus

1500 sanaa (min / max, näkyviin)

palautus sähköpostilla ( [email_address] ) 20.5. mennessä

viestin otsikkoon kurssin koodi, tiedostonimi koodi_omanimi

doc, pdf, rtf, txt

Oppimispäiväkirja (MUS) Itsearvioinnin väline Kirjoita säännöllisesti (joka viikko) ajattelun ja oppimisen jäsentäminen Käsitteet, teoriat, tutkimukset... Raportti seminaariesitelmästä Bloomin ajattelun tasot Lisäohjeita blogissa ( http://mindsync.wordpress.com ) Palautus sähköpostilla 20.5. mennessä

Itsearvioinnin väline

Kirjoita säännöllisesti (joka viikko)

ajattelun ja oppimisen jäsentäminen

Käsitteet, teoriat, tutkimukset...

Raportti seminaariesitelmästä

Bloomin ajattelun tasot

Lisäohjeita blogissa ( http://mindsync.wordpress.com )

Palautus sähköpostilla 20.5. mennessä

Oppimispäiväkirja (MUS) Aloitus: kirjoita, mitä odotat tältä kurssilta, mitkä aiheet kiinnostavat erityisesti, mitä tiedät jo ennestään. Mikä vaikuttaa isoimmalta haasteelta, mitä hyötyä tästä arvelet olevan jne. n. 1 sivu

Aloitus: kirjoita, mitä odotat tältä kurssilta, mitkä aiheet kiinnostavat erityisesti, mitä tiedät jo ennestään. Mikä vaikuttaa isoimmalta haasteelta, mitä hyötyä tästä arvelet olevan jne.

n. 1 sivu

Seminaariesitelmät (MUS) Alustus seminaarin aiheeseen, annetun kirjallisuuden pohjalta 2-3 osallistujaa / aihe, ryhmäjako luennon lopussa Keskeiset tutkimussuuntaukset ja kysymykset, menetelmät, tulokset kiistanalaiset asiat ja avoimet tulkinnat Käynnistää ja jäsentää keskustelua

Alustus seminaarin aiheeseen, annetun kirjallisuuden pohjalta

2-3 osallistujaa / aihe, ryhmäjako luennon lopussa

Keskeiset tutkimussuuntaukset ja kysymykset, menetelmät, tulokset kiistanalaiset asiat ja avoimet tulkinnat

Käynnistää ja jäsentää keskustelua

Korvaustehtävä Lyhyt (max. 150 sanaa) tiivistelmä luennon teemaan liittyvästä kysymyksestä, joka löytyy luennon PowerPointeista sekä Optimasta Palautus sähköpostilla ( [email_address] . jyu . fi ) ko. viikon perjantaihin mennessä

Lyhyt (max. 150 sanaa) tiivistelmä luennon teemaan liittyvästä kysymyksestä, joka löytyy luennon PowerPointeista sekä Optimasta

Palautus sähköpostilla ( [email_address] . jyu . fi ) ko. viikon perjantaihin mennessä

Musiikkipsykologia laaja yläkäsite (MUSA: yläkäsite musiikintutkimus) “ Musiikin, ihmisen musiikillisen käyttäytymisen, toiminnan ja tietoisuuden tutkiminen psykologian menetelmin tai näkökulmasta.” vrt. kognitiivinen musiikkitiede musiikin kehityspsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, evoluutiopsykologiaa

laaja yläkäsite (MUSA: yläkäsite musiikintutkimus)

“ Musiikin, ihmisen musiikillisen käyttäytymisen, toiminnan ja tietoisuuden tutkiminen psykologian menetelmin tai näkökulmasta.”

vrt. kognitiivinen musiikkitiede

musiikin kehityspsykologiaa, sosiaalipsykologiaa, evoluutiopsykologiaa

” Musiikki” Musiikki ääni yhteisö mieli

” Musiikki” ja musiikkipsykologia mielen toiminto, sosiaalinen aktiviteetti, ääni pyrkimys universaalien periaatteiden löytämiseen (luonnont. lähestymistapa) empiirinen tiedonhankinta tiedon formalisointi

mielen toiminto, sosiaalinen aktiviteetti, ääni

pyrkimys universaalien periaatteiden löytämiseen (luonnont. lähestymistapa)

empiirinen tiedonhankinta

tiedon formalisointi

Psykologian pikahistoria sielu - ruumis, eliö - ympäristö Platon / Aristoteles, Descartes / Spinoza Tieteellinen psykologia: Wundt 1879 Assosiationismi (Pavlov) Strukturalismi (introspektio) (Wundt) Funktionalismi (James)

sielu - ruumis, eliö - ympäristö

Platon / Aristoteles, Descartes / Spinoza

Tieteellinen psykologia: Wundt 1879

Assosiationismi (Pavlov)

Strukturalismi (introspektio) (Wundt)

Funktionalismi (James)

Psykologian pikahistoria Behaviorismi (Watson) psyyke on hämärä käsite, pitää tutkia sitä, mitä voi objektiivisesti mitata: käyttäytyminen ehdollistaminen Hahmopsykologia (Koffka, Lewin) Gestalt Kokonaisuus enemmän kuin osien summa Psykoanalyysi (Freud, Jung) Id, Ego, Superego; psyyken taistelevat voimat

Behaviorismi (Watson)

psyyke on hämärä käsite, pitää tutkia sitä, mitä voi objektiivisesti mitata: käyttäytyminen

ehdollistaminen

Hahmopsykologia (Koffka, Lewin)

Gestalt

Kokonaisuus enemmän kuin osien summa

Psykoanalyysi (Freud, Jung)

Id, Ego, Superego; psyyken taistelevat voimat

Psykologian pikahistoria Kognitiivinen psykologia (Neisser) tiedonkäsittelyllinen näkökulma bottom-up, top-down autonomia, symbolien käsittely Perintö: behaviorismi, hahmopsykologia, psykoanalyysi Puutteita ja haasteita

Kognitiivinen psykologia (Neisser)

tiedonkäsittelyllinen näkökulma

bottom-up, top-down

autonomia, symbolien käsittely

Perintö: behaviorismi, hahmopsykologia, psykoanalyysi

Puutteita ja haasteita

Musiikkipsykologia? Musiikki mukana osana psyk. teorioita (Platon, Wundt...) Akustiikka / psykoakustiikka Kognitiivinen vallankumous avasi pellit musiikki ja kieli symbolien käsittely, havaintoprosessit... Uusi musiikkitiede, etnomusikologia...

Musiikki mukana osana psyk. teorioita (Platon, Wundt...)

Akustiikka / psykoakustiikka

Kognitiivinen vallankumous avasi pellit

musiikki ja kieli

symbolien käsittely, havaintoprosessit...

Uusi musiikkitiede, etnomusikologia...

Luennot Himberg Yhteenveto, musiikkipsykologian tulevaisudennäkymiä 13.5. Himberg Musiikin sosiaalipsykologiaa II - sosiaalinen kognitio 29.4. Kosonen Musiikin sosiaalipsykologia I - motivaatio 8.4. Saarikallio Musiikki ja emootiot 18.3. Paananen Musiikin kehityspsykologiaa 4.3. Himberg Musiikin kognitio: kognitiivinen, ekologinen ja konnektionistinen teoria 12.2. Himberg Musiikki, kulttuuri, kognitio ja evoluutio 22.1.

Seminaarit Musiikin sosiaalinen kognitio 6.5. Musiikki ja liike 22.4. Musiikki ja kieli 15.4. Musiikki ja neurotieteet 1.4. Musiikki, emootiot ja mielialat 11.3. Kognitio, odotukset ja muisti 19.2. Psykoakustiikka, musiikin havaitseminen 5.2. Musiikki ja evoluutio 29.1.

Kiitos! [email_address] M313 / 1333 mindsync.wordpress.com

Kiitos!

[email_address]

M313 / 1333

mindsync.wordpress.com

Add a comment

Related pages

Muss034 Musiikkipsykologia Kognitio Th - Documents

Muss034 Musiikkipsykologia Johdanto Th Musiikkipsykologia-kurssin johdantoluennon diat. Vhh mieliala ja kognitio Tässä diasarjassa vedetään yhteen ...
Read more

Mupp021 Luento1 Esitys Th07 - Documents

Johdatus musiikintutkimukseen: Luento 5, Musiikkipsykologia Mupp021 Luento4 Esitys Th07 Luento ... Johdanto (410014Y TVT pedagogiset perusteet)
Read more

Adler | Murtsahdus's Blog

Guido Adlerin jako historialliseen ja systemaattiseen musiikkitieteeseen Määriläissyntyinen, itävaltalainen modernin musiikkitieteen perustaja Guido ...
Read more

FLEXIBILITY AND MUSICIANSHIP SKILLS | Lotta Ilomäki ...

190 Pages. FLEXIBILITY AND MUSICIANSHIP SKILLS. Uploaded by
Read more

MUSIIKIN METRIN LASKENNALLINEN TUNNISTAMINEN | Tuomas ...

Metrin tunnistaminen on keskeistä monissa musiikillisissa toiminnoissa kuten soittamisessa, tanssimisessa tai kappaleen tunnistamisessa. Metrillä ...
Read more