Museu Guggenheim de Bilbao (Gehry)

50 %
50 %
Information about Museu Guggenheim de Bilbao (Gehry)
Education

Published on April 26, 2014

Author: mmonter

Source: authorstream.com

MUSEU GUGGENHEIM (Bilbao): MUSEU GUGGENHEIM (Bilbao) PowerPoint Presentation: IDENTIFICACIÓ 1.1. DADES GENERALS Autor : Frank O. Gehry (Toronto, 1929 ) Nom de l’edifici: Museu Guggenheim de Bilbao Cronologia : 1991-1997 Estil : Deconstructivista Materials : Pedra calcària, vidre i titani Sistema constructiu : amb materials industrials Tipologia : museu Localització : Bilbao Breu descripció PowerPoint Presentation: Frank O. Gehry va estudiar arquitectura a la Universitat de Califòrnia del Sud i Urbanisme a Harvard . L’any 1962 va fundar la seva pròpia empresa, i molt aviat els seus projectes van mostrar una actitud totalment oposada a les formes del modernisme arquitectònic i el rebuig dels postulats funcionalistes . Al final de la dècada de 1980, la seva arquitectura es vincula a les teories deconstructivistes i les seves obres desenvolupen un llenguatge expressiu molt personal en el qual l’edifici mateix és considerat una obra d’art, com si fos una escultura colossal. 1.2. AUTOR: Frank O. Gehry PowerPoint Presentation: Residència Gehry , Santa M onica (1978) PowerPoint Presentation: Museu d’Art Weisman , Minneapolis (1993) PowerPoint Presentation: Peix , Barcelona (1992) escultura PowerPoint Presentation: Casa Dansant de Praga (1992-1996) PowerPoint Presentation: Gehry Tower , Hannover (1999-2001) 8 Spruce Street , Nova York (2011) PowerPoint Presentation: Ray and Maria Stata Center, Institut Tecnològic de Massachusetts (2004) PowerPoint Presentation: Pavelló Jay   Pritzker , Chicago (1999-2004) PowerPoint Presentation: Sala de Concerts Walt Disney , Los Ángeles (2003) PowerPoint Presentation: 1.3. CONTEXT HISTÒRIC Al llarg del segle XX la humanitat va viure moments decisius des del punt de vista històric. L’últim gran esdeveniment del segle va ser, probablement, la caiguda del mur de Berlín el 1989, propiciada per la perestroika de Gorbatxov que va portar la democràcia a tots els països de l’òrbita soviètica. Amb la desaparició de l’URSS, també va desaparèixer el teló d’acer , encara que la realitat econòmica va mantenir un altre teló: el que separa els territoris rics dels que intenten sortir de la pobresa. El 1992, els Jocs Olímpics de Barcelona i l’Exposició Universal de Sevilla van situar aquestes ciutats en la primera línia de l’escena internacional. PowerPoint Presentation: 1.3. CONTEXT HISTÒRIC Dins el procés de desindustrialització i crisi de les ciutats del Nord - indústries pesants, procés de globalització i deslocalització industrial, etc.- es volia recuperar un espai urbà industrial en crisi i es va decidir ubicar una seu europea del Museu Guggenheim d’Art Modern i Contemporani a Bilbao. Així es pretenia contribuir al procés de regeneració de l’estructura econòmica del País Basc i alhora convertir l’àrea metropolitana de Bilbao en nucli de referència del Cantàbric. La construcció del Museu Guggenheim de Bilbao es pot relacionar amb la rehabilitació d’altres espais urbans degradats a nivell mundial ( Manhattan ) o de Catalunya, com la zona del Poble Nou-Vil·la Olímpica o el Barri del Raval . PowerPoint Presentation: Context artístic: DECONSTRUCTIVISME. El 1988 es va organitzar, al Museum of Modern Art (MOMA) de Nova York, una exposició titulada “ Deconstructivist Architecture ” en la qual es van presentar treballs dels set arquitectes considerats els principals exponents de la nova tendència. Entre ells hi havia el seu membre més destacat: Frank Owen Gehry. El terme deconstrucció fa referència a un corrent arquitectònic que es va desenvolupar a Europa i als Estats Units en les dècades de 1980 i1990. Havia nascut com un corrent filosòfic als anys 60, amb Jacques Derrain com a principal representant; aquesta tendència volia indicar la multiplicitat d’interpretacions que es poden donar a un text. Els arquitectes desconstructivistes defugen dels cànons i les proporcions de l’arquitectura clàssica. Libeskind (2001): Imperial War Museum Nord , Manchester . Gehry (1998): Vitra Design Museum , Alemanya PowerPoint Presentation: Les característiques fonamentals de l’arquitectura deconstructivista són: La manca d’harmonia en la combinació de formes i materials L’ús de materials inusuals La irregularitat de formes i superfícies Les formes incoherents (com l’obliqüitat) que, sovint, desafien la llei de la gravetat El caos ordenat de l’edifici L’oposició a la línia recta La utilització de programes de disseny assistit per ordinador (programa CATIA) Els arquitectes deconstructivistes volen reflectir la manca d’orientació de les societats i la impotència davant l’intent de captar, en una imatge global, els diversos components que configuren la realitat. AUTORS : Frank Owen Gehry , Peter Eisenman , Daniel Libeskind, Rem Koolhaas,  Zaha Hadid, Coop Himmelblau i Bemard Tschumi . GEHRY (2007): Bodega i Hotel  Marquès de Riscal , À lava PowerPoint Presentation: Peter Eisenman (1989): Wexner Center for the Arts , Universitat d’Ohio. Peter Eisenman (2011?): Ciutat de la Cultura de Galícia , Santiago de Compostel·la PowerPoint Presentation: Daniel Libeskind (2008): Ascent at Roebling's Bridge , Kentucky Daniel Libeskind (2004): London Metropolitan University , London PowerPoint Presentation: Rem Koolhaas (2005): Casa de la Música , Oporto Rem Koolhaas (2004): Biblioteca Central de Seattle PowerPoint Presentation: Zaha Hadid (2008): Pavelló Pont , Saragossa Zaha Hadid (2008): Edifici central de la fàbrica de  BMW , Leipzig. PowerPoint Presentation: Cooperativa Himmelblau (1998): UFA-Cinema Cente r , Dresde Cooperativa Himmelblau (2007): BMW Welt , München PowerPoint Presentation: Bernard Tschumi (2007): Blue Condominium ,  Nova York Bernard Tschumi (2001): The Paul Cejas Architecture Building ,   Miami PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL El disseny del museu i la seva construcció segueixen l'estil i mètodes de Frank Gehry. Com molts dels seus treballs l'estructura principal segueix contorns gairebé orgànics. El museu afirma no contenir una sola superfície plana en tota la seva estructura. L’exterior està recobert per plaques de titani i per pedra. L'edifici vist des del riu aparenta tenir la forma d'un vaixell. Els seus panells brillants s'assemblen a les escates d'un peix recordant-nos les influències de formes orgàniques presents en molts dels treballs de Gehry. Vist des de dalt, l'edifici té la forma d'una flor. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Els materials emprats per a la construcció d’aquest edifici són la pedra calcària , el titani i el vidre . La pedra calcària es va escollir per la seva tonalitat harmònica amb la pedra de la Universitat de Deusto. Les parets de vidre estan muntades sobre una complexa estructura metàl·lica, només possible gràcies als avenços tecnològics. Els panells de titani, a manera d’escates de peix, recobreixen grans àrees de l’edifici i tenen un gruix de 0,5 mm. Aquest material es va escollir perquè és molt resistent, dúctil i de fàcil manteniment, amb unes qualitats reflectores que fan que canviï de color en funció de la incidència dels raigs solars i permet jugar amb el reflex sobre l’aigua de la ria . El titani és la identitat del Guggenheim: una mena de pell de 24.000 m 2 de plaques lleugerament ondulades que accentuen la sensació de moviment . PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS A l’interior de l’edifici, els materials responen a la dualitat estructural: fusta per a les dependències més clàssiques, i guix , cartró i ciment per a les sales irregulars. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Com a element de suport , una espectacular estructura d’acer i formigó armat, en forma d’ossada, amb grans pilars visibles a l’eix central de la construcció. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Com a element de suport , una espectacular estructura d’acer i formigó armat, en forma d’ossada, amb grans pilars visibles a l’eix central de la construcció. L’edifici s’articula en dos tipus de volums: els ortogonals, recoberts de pedra calcària els corbats i sinuosos, revestits amb làmines de titani PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Com a element de suport , una espectacular estructura d’acer i formigó armat, en forma d’ossada, amb grans pilars visibles a l’eix central de la construcció. L’edifici s’articula en dos tipus de volums: e ls ortogonals, recoberts de pedra calcària els corbats i sinuosos, revestits amb làmines de titani Aquests dos volums estan connectats per murs cortina de vidre i tenen una coberta de titani. PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Destaca, com a element de suport , una espectacular estructura d’acer i formigó armat, en forma d’ossada, amb grans pilars visibles a l’eix central de la construcció. L’edifici s’articula en dos tipus de volums: els ortogonals, recoberts de pedra calcària els corbats i sinuosos, revestits amb làmines de titani Aquests dos volums estan connectats per murs cortina de vidre i tenen una coberta de titani. Aquests murs separen els espais principals, els doten d’una extraordinària transparència i unes fantàstiques perspectives i aporten una sensació d’unitat a tot el conjunt. El més espectacular de tots és el del vestíbul. Els murs de vidre estan reforçats per una estructura d’acer, a fi de millorar-ne la resistència, i han rebut un tractament específic perquè filtrin la llum natural de tal manera que no pugui perjudicar les obres d’art (deixen passar la llum però no la calor). PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.1. ELEMENTS DE SUPORT I SUPORTATS Destaca, com a element de suport , una espectacular estructura d’acer i formigó armat, en forma d’ossada, amb grans pilars visibles a l’eix central de la construcció. L’edifici s’articula en dos tipus de volums: els ortogonals, recoberts de pedra calcària els corbats i sinuosos, revestits amb làmines de titani Aquests dos volums estan connectats per murs cortina de vidre i tenen una coberta de titani. Aquests murs separen els espais principals, els doten d’una extraordinària transparència i unes fantàstiques perspectives i aporten una sensació d’unitat a tot el conjunt. El més espectacular de tots és el del vestíbul. Els murs de vidre estan reforçats per una estructura d’acer, a fi de millorar-ne la resistència, i han rebut un tractament específic perquè filtrin la llum natural de tal manera que no pugui perjudicar les obres d’art (deixen passar la llum però no la calor). PowerPoint Presentation: El vestíbul amb una alçada de 50 metres articula els tres nivells de sales d’exposició. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: nivells PowerPoint Presentation: Després de creuar el l’atri , s’arriba al vestíbul. Tot el Museu s’articula al voltant del vestíbul , que té 50 m d‘alt i està il·luminat per una claraboia . Aquest és, potser, l’espai més representatiu del disseny de Gehry. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta A PowerPoint Presentation: Després de creuar el l’atri , s’arriba al vestíbul. Tot el Museu s’articula al voltant del vestíbul , que té 50 m d‘alt i està il·luminat per una claraboia . Aquest és, potser, l’espai més representatiu del disseny de Gehry. Del vestíbul, parteix un conjunt de passarel·les curvilínies, ascensors envidrats i torres d’escales que connecten les sales d’exposició . Un cop dins descobrim que, malgrat la complexitat de les formes còncaves i convexes, l’interior amaga un món ordenat i clar. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: Després de creuar el l’atri , s’arriba al vestíbul. Tot el Museu s’articula al voltant del vestíbul , que té 50 m d‘alt i està il·luminat per una claraboia . Aquest és, potser, l’espai més representatiu del disseny de Gehry. Del vestíbul, parteix un conjunt de passarel·les curvilínies, ascensors envidrats i torres d’escales que connecten les sales d’exposició . Un cop dins descobrim que, malgrat la complexitat de les formes còncaves i convexes, l’interior amaga un món ordenat i clar. Des del vestíbul també s’arriba a una terrassa, amb vistes a la ria i al jardí d’aigua, coberta per una marquesina recolzada en un únic pilar de pedra. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: Després de creuar el l’atri , s’arriba al vestíbul. Tot el Museu s’articula al voltant del vestíbul , que té 50 m d‘alt i està il·luminat per una claraboia . Aquest és, potser, l’espai més representatiu del disseny de Gehry. Del vestíbul, parteix un conjunt de passarel·les curvilínies, ascensors envidrats i torres d’escales que connecten les sales d’exposició . Un cop dins descobrim que, malgrat la complexitat de les formes còncaves i convexes, l’interior amaga un món ordenat i clar. Des del vestíbul també s’arriba a una terrassa, amb vistes a la ria i al jardí d’aigua, coberta per una marquesina recolzada en un únic pilar de pedra. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: L’espai d’exposició consta de 20 sales: 10 sales presenten una forma rectangular i es poden identificar des de l’exterior pel recobriment de pedra. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: L’espai d’exposició consta de 20 sales: 10 sales presenten una forma rectangular i es poden identificar des de l’exterior pel recobriment de pedra. 9 són de forma irregular, estan recobertes exteriorment de titani i esdevenen espais interiors grandiosos. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: L’espai d’exposició consta de 20 sales: 10 sales presenten una forma rectangular i es poden identificar des de l’exterior pel recobriment de pedra. 9 són de forma irregular, estan recobertes exteriorment de titani i esdevenen espais interiors grandiosos. L a sala més gran és un espai de 30 m d’ample per 130 m de llarg que no té cap element de suport interior. Exteriorment té aspecte de proa, cosa que dóna a tot l’edifici una forma que recorda un vaixell. Aquesta galeria, que travessa el Pont de La Salve per sota, té la seva pròpia entrada i adquireix un caràcter independent. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: L’espai d’exposició consta de 20 sales : 10 sales presenten una forma rectangular i es poden identificar des de l’exterior pel recobriment de pedra. 9 són de forma irregular, estan recobertes exteriorment de titani i esdevenen espais interiors grandiosos. La sala més gran és un espai de 30 m d’ample per 130 m de llarg que no té cap element de suport interior. Exteriorment té aspecte de proa, cosa que dóna a tot l’edifici una forma que recorda un vaixell. Aquesta galeria, que travessa el Pont de La Salve per sota, té la seva pròpia entrada i adquireix un caràcter independent. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: L’espai d’exposició consta de 20 sales : 10 sales presenten una forma rectangular i es poden identificar des de l’exterior pel recobriment de pedra. 9 són de forma irregular, estan recobertes exteriorment de titani i esdevenen espais interiors grandiosos. La sala més gran és un espai de 30 m d’ample per 130 m de llarg que no té cap element de suport interior. Exteriorment té aspecte de proa, cosa que dóna a tot l’edifici una forma que recorda un vaixell. Aquesta galeria, que travessa el Pont de La Salve per sota, té la seva pròpia entrada i adquireix un caràcter independent. El Museu també inclou un auditori, un restaurant, un cafè, una llibreria i, al voltant de l’edifici, àmplies àrees d’ús públic. 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: planta PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.2. ESPAI INTERIOR: il·luminació Gairebé totes les sales reben una il·luminació natural zenital (des de dalt) a través de lluernes. PowerPoint Presentation: El Museu Guggenheim sobresurt per les asimetries i per les línies i superfícies corbes de l’exterior. L’edifici s’articula per dos tipus de volum i línies: volums ortogonals i línies rectes (recoberts de pedra calcària) i els volums corbats i línies corbes (revestits amb làmines de titani).   2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: línies PowerPoint Presentation: Les façanes es componen de manera diversa: des de la ria es divisen la lleugeresa i la versatilitat de les pells de titani; des de la ciutat, la façana principal descriu una volumetria rigorosa revestida de pedra que conté les oficines del Museu . Al nord destaca la marquesina que cobreix la gegantina vidriera i que es sustenta en una gegantina columna de pedra. 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes PowerPoint Presentation: 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: façanes Des de l’exterior, la característica més espectacular de l’edifici és el revestiment de titani, que reprodueix les escates d’un peix. Un dels grans atractius dels museu és veure reflectida la seva imatge sobre les aigües del riu Nervión . PowerPoint Presentation: Tota l’edificació té una superfície de 24.290 m 2 , dels quals més de 10 mil es destinen a sales d’exposició. 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: dimensions PowerPoint Presentation: La parcel·la on està situat el museu es troba a nivell de la ria del Nervión i per damunt seu creua el pont de La Salve, que és una de les principals entrades de la ciutat. La superfície del museu ocupa el centre d’un triangle imaginari format pel Museu de Belles Arts, la Universitat de Deusto i el Teatre Arriaga . 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: integració urbanística PowerPoint Presentation: Així doncs, el Museu s’integra plenament en la ciutat de Bilbao. L’edifici està envoltat per una sèrie d’atractius passejos i places i és accessible des de la zona històrica i comercial de la ciutat. L’entrada principal és al final d’una de les vies neuràlgiques que creua diagonalment la ciutat de Bilbao. 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: PowerPoint Presentation: Una gran plaça convida al visitant a descendir per una àmplia escalinata i accedir al vestíbul del museu. Les escales descendents no són habituals, en el Guggenheim , però solucionen el problema de la diferència de nivell entre la ria i l’Eixample urbà i, al mateix temps, eviten que el museu superi l’alçària dels edificis propers. 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: PowerPoint Presentation: La parcel·la on està situat el museu es troba a nivell de la ria del Nervión i per damunt seu creua el pont de La Salve, que és una de les principals entrades de la ciutat. La superfície del museu ocupa el centre d’un triangle imaginari format pel Museu de Belles Arts, la Universitat de Deusto i el Teatre Arriaga . Així doncs, el Museu s’integra plenament en la ciutat de Bilbao. L’edifici està envoltat per una sèrie d’atractius passejos i places i és accessible des de la zona històrica i comercial de la ciutat. L’entrada principal és al final d’una de les vies neuràlgiques que creua diagonalment la ciutat de Bilbao. Una gran plaça convida al visitant a descendir per una àmplia escalinata i accedir al vestíbul del museu. Les escales descendents no són habituals, en el Guggenheim , però solucionen el problema de la diferència de nivell entre la ria i l’Eixample urbà i, al mateix temps, eviten que el museu superi l’alçària dels edificis propers. 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: PowerPoint Presentation: S’aprofita l’espai exterior com a espai d’exposició. Així Puppy , una escultura de 12 metres feta de flors, obra de l’artista nordamericà Jeff Koons , presideix la gran plaça. A la part del darrere del museu, al costat del pont de La Salve, hi ha una gegantina escultura d’una aranya, Maman , obra de l’artista Louise Bourgeois . 2. ANÀLISI FORMAL 2.3. ESPAI EXTERIOR: integració urbanística PowerPoint Presentation: El Museu Guggenheim de Bilbao és el resultat de la coincidència d’interessos del Govern del País Basc i la Fundació Solomon R. Guggenheim. Solomon R. Guggenheim va ser un dels mecenes més importants del segle XX. La seva col·lecció inclou obres de Kandinsky , Picasso, Mondrian , Chagall, Brancusi , Calder, Giacometti , Pollock i De Kooning . Els museus, situats en edificis que atorguen un especial protagonisme a l’arquitectura, estan ubicats a Nova York, Venècia Berlín i Bilbao i, sovint, acullen exposicions temporals. 3 . INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ Wright (1959): Museu Guggenheim de Nova York Wright (1959): Museu Guggenheim de Venècia PowerPoint Presentation: Frank O. Gehry va guanyar el concurs per a la construcció del Museu de Bilbao. L‘arquitecte va donar la mateixa importància al continent i al contingut de l‘edifici i, pel que fa als materials, va voler evidenciar-hi la força, la independència i la tradició industrial del País Basc. Vistes des del riu, les seves formes orgàniques ha estant identificades amb un vaixell, interpretació que ret homenatge a la tradició portuària de la ciutat. Seguint el símil marítim, els panells lluents de l’exterior es projecten en l’aigua com si fossin l’escata d’un peix . 3 . INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ PowerPoint Presentation: En aquesta obra, com en altres de l’autor, la forma exterior no respon a les necessitats internes, és a dir, els jocs formals de l‘edifici només acompleixen la funció de cridar l’atenció del públic. 3 . INTERPRETACIÓ 3.1. CONTINGUT I SIGNIFICACIÓ PowerPoint Presentation: La finalitat del projecte era la remodelació urbana de Bilbao i l’impuls del sector terciari en una àrea castigada per la crisi dels anys 80, que va provocar l’ensorrament de la indústria de la zona. D’aquesta manera, al mateix temps que es creava una oferta cultural de notable importància, naixia un focus d’atracció turística . També es pretenia potenciar l’àrea metropolitana de Bilbao, tot convertint-la en nucli de referència de l’eix atlàntic. L’edifici fa la funció de museu d’art contemporani i alberga una col·lecció permanent d’obres pertanyents a la Fundació Guggenheim i exposicions itinerants (sobretot d’obres dels segles XX i XXI ). 3 . INTERPRETACIÓ 3.2. FUNCIÓ PowerPoint Presentation: El Guggenheim de Nova York va inaugurar una nova era en la qual els museus, lluny de ser simples contenidors de cultura, passen a exhibir-se com a obres d’art en ells mateixos, avantguardistes i singulars. El Guggenheim de Bilbao és un símbol en si mateix i s’ha convertit en la imatge reclam de ciutat de Bilbao i en l’emblema dels museus-espectacle. El seu gran èxit ha portat a la ciutat enormes beneficis i ha projectat positivament la imatge de Bilbao a nivell internacional. Actualment és l’arquetip dels museus de finals de mil·lenni. 4 . VALORACIÓ PowerPoint Presentation: L’obra de Frank Gerhy es vincula a les teories deconstructivistes del filòsof Jacques Derrida al final dels anys 80. En arquitectura, aquest moviment se centra en la fragmentació de la forma, que explora els desequilibris de la geometria. Aquesta voluntat d’experimentació formal té també com a referent el moviment constructivista, sorgit a Rússia a mitjan dècada de 1910, i que té com a construcció més representativa el Monument a la Tercera Internacional de Vladimir Tatlin . 4 . VALORACIÓ Models i influències TATLIN (1919): Maqueta del monument de la Tercera Internacional PowerPoint Presentation: Frank Gehry va utilitzar un programa de simulació per ordinador per calcular l’estructura de l’edifici, i així, a partir dels avenços tecnològics, va obrir noves portes a l’arquitectura . L’obra constitueix un exemple modèlic de reconversió del paisatge urbà, punt d’intersecció entre la ciutat històrica i la zona industrial . Gran aportació de l’arquitectura entre finals dels anys vuitanta i fi de segle XX: de fet el Museu és una obra d’art en sí mateix. 4 . VALORACIÓ Models i influències PowerPoint Presentation: http://moleskinearquitectonico.blogspot.com.es/2010/04/f-gehry-museo-guggenheim-bilbao.html http://www.guggenheim-bilbao.es/ http://thomasmayerarchive.de/categories.php?cat_id=313&l=english&page=1 http://www.xtec.cat/~fchorda/ee6/11/index.htm

Add a comment

Related presentations

Related pages

The Guggenheim Museum Bilbao in Spain

Plan your visit to the Guggenheim Museum Bilbao in Spain. Designed by Frank Gehry.
Read more

Guggenheim Museum Bilbao - Discover the Guggenheim Museum ...

Masterpieces from the Guggenheim Museum Bilbao ... building designed by Frank O. Gehry, ... at the Bistró Guggenheim Bilbao and Nerua ...
Read more

Guggenheim-Museum Bilbao – Wikipedia

Das Guggenheim-Museum Bilbao ist ein Kunstmuseum für Moderne Kunst in ... Architekt ist der kanadisch-US-amerikanische Architekt und Designer Frank O. Gehry.
Read more

Guggenheim Museum Bilbao - Wikipedia, the free encyclopedia

When the Guggenheim Museum Bilbao opened to the public in 1997, ... Gehry Tower; Guggenheim Museum Bilbao; IAC Building NYC; Jay Pritzker Pavilion;
Read more

AD Classics: The Guggenheim Museum Bilbao / Frank Gehry ...

Built by Frank Gehry in Bilbo, Spain with date 1997. Images by Gehry Partners. Set on the edge of the Nervión River in Bilbao‭, ‬Spain, the Guggenheim ...
Read more

Museo Guggenheim Bilbao - Conoce el Museo Guggenheim ...

Descubre por medio de imágenes y vídeos uno de los edificios más relevantes del siglo XX del arquitecto Frank O. Gehry. ... del Museo Guggenheim Bilbao.
Read more

History - Solomon R. Guggenheim Museum

Well before the Guggenheim Museum Bilbao opened its ... Frank Gehry’s ... signing a preliminary agreement to bring a new Guggenheim Museum to Bilbao. ...
Read more

Museo Guggenheim Bilbao - Wikipedia, la enciclopedia libre

El Museo Guggenheim Bilbao (en euskera, Guggenheim Bilbao Museoa; en inglés, Guggenheim Museum Bilbao) ... Frank O. Gehry. Musée Guggenheim Bilbao ...
Read more

Guggenheim Museum Bilbao - Guggenheim Bilbao Museoa ...

Die eröffnung Die Bauarbeiten für das neue Museum begannen im Jahr 1993 nach einem von dem Architekten Frank O. Gehry entworfenen Plan.
Read more

Frank Gehry – Wikipedia

Frank Owen Gehry, CC [fɹæŋk ˈoʊən ˈɡɛəɹi] (* ... Guggenheim-Museum in Bilbao; 1992–1995: Energie – Forum – Innovation in Bad Oeynhausen;
Read more