Mupp021 Luento6 Esitys Th07

50 %
50 %
Information about Mupp021 Luento6 Esitys Th07

Published on November 5, 2007

Author: tijh

Source: slideshare.net

Description

Johdatus musiikintutkimukseen (s07) Musiikkipsykologian luennon powerpoint.

Musiikkipsykologia II Havaitseminen, tunteet ja terapia Tommi Himberg Assistentti

musiikillisten ja muiden kognitiivisten ominaisuuksien / kykyjen suhde musiikki ja kieli: sama vai eri? prosessointi aivoissa lajikehitys: funktiot yksilön kehitys: kommunikointi vauvat: tunnesäätely ja vuorovaikutus kehityspsyk. mallien samankaltaisuus Kertausta

musiikillisten ja muiden kognitiivisten ominaisuuksien / kykyjen suhde

musiikki ja kieli: sama vai eri?

prosessointi aivoissa

lajikehitys: funktiot

yksilön kehitys: kommunikointi

vauvat: tunnesäätely ja vuorovaikutus

kehityspsyk. mallien samankaltaisuus

Musiikin havaitseminen Musiikki ja tunteet Musiikkiterapia Tänään

Musiikin havaitseminen

Musiikki ja tunteet

Musiikkiterapia

viime kerralta: luonnontiet. tutkimuksen periaatteet miten musiikkia havaitaan? mitä havaitaan, kun havaitaan musiikkia? ääni vs. musiikki? Musiikin havaitseminen

viime kerralta: luonnontiet. tutkimuksen periaatteet

miten musiikkia havaitaan?

mitä havaitaan, kun havaitaan musiikkia?

ääni vs. musiikki?

Musiikin havaitsemisen tasomalli Piirteet: äänisignaalin käsittely ja jäsentäminen Elementit: havaintoyksiköt ja tapahtumarakenne Käsitteet: skeemat ja huomion suuntaaminen Merkitykset: tunteet, mielialat, assosiaatiot

psykoakustiikka tutkii kuuloaistia ja äänen havaitsemista psykoakustiikan lähestymistapa on psykofyysinen tonaliteetin, harmonian, melodian, rytmin jne. havaitsemisen tutkimuksen lähestymistapa yleensä psykologinen mallinnus, kuuntelukokeet, aivokuvaus Äänen havaitseminen

psykoakustiikka tutkii kuuloaistia ja äänen havaitsemista

psykoakustiikan lähestymistapa on psykofyysinen

tonaliteetin, harmonian, melodian, rytmin jne. havaitsemisen tutkimuksen lähestymistapa yleensä psykologinen

mallinnus, kuuntelukokeet, aivokuvaus

aisti-informaatiotulvan patoaminen, prosessoinnin rajoitusten kiertäminen kategorinen havaitseminen sävel, intervalli, aika-arvo... ryhmittely eli “chunking” “ bottom-up” prosessointi Havaintoyksiköt

aisti-informaatiotulvan patoaminen, prosessoinnin rajoitusten kiertäminen

kategorinen havaitseminen

sävel, intervalli, aika-arvo...

ryhmittely eli “chunking”

“ bottom-up” prosessointi

skeema eli tietoedustus odotukset tulevasta ohjaavat havainnointia Top down: skeemat ja odotukset

skeema eli tietoedustus

odotukset tulevasta ohjaavat havainnointia

Odotukset

Meyerin malli: odotusten täyttymisen viivästyminen tai täyttymättä jääminen aiheuttaa tunnereaktion odotukset sekä kulttuuristen skeemojen että yleisten havaintoperiaatteiden mukaan yhteydet musiikin rakenteen ja musiikin herättämien tunteiden välillä Odotukset ja tunteet

Meyerin malli: odotusten täyttymisen viivästyminen tai täyttymättä jääminen aiheuttaa tunnereaktion

odotukset sekä kulttuuristen skeemojen että yleisten havaintoperiaatteiden mukaan

yhteydet musiikin rakenteen ja musiikin herättämien tunteiden välillä

ilmaiseminen - herättäminen Tunteet ovat erityisiä mielen-aivojen-kehon-tiloja, jotka muodostuvat reaktiona ympäristön tapahtumiin ja vaikuttavat siihen, miten koemme nuo tapahtumat. perustunteet dimensiomalli: vireystila ja valenssi Musiikki ja tunteet

ilmaiseminen - herättäminen

Tunteet ovat erityisiä mielen-aivojen-kehon-tiloja, jotka muodostuvat reaktiona ympäristön tapahtumiin ja vaikuttavat siihen, miten koemme nuo tapahtumat.

perustunteet

dimensiomalli: vireystila ja valenssi

miksi kuunnellaan surullista musiikkia? musiikin kuuntelu aktiivinen prosessi tunteiden työstäminen ja käsittely musiikin avulla tunnetila (mood) vs. emootio Tunteiden itsesäätely

miksi kuunnellaan surullista musiikkia?

musiikin kuuntelu aktiivinen prosessi

tunteiden työstäminen ja käsittely musiikin avulla

tunnetila (mood) vs. emootio

fysioakustinen hoito äänen värähtelyn vaikutukset Guided Imagery in Music vaikuttaminen psykologiseen ja fysiologiseen tilaan mielikuvien kautta osana kivun, ahdistuksen, masennuksen jne. hoitoa Nordoff-Robbins kliininen improvisointi Musiikkiterapia

fysioakustinen hoito

äänen värähtelyn vaikutukset

Guided Imagery in Music

vaikuttaminen psykologiseen ja fysiologiseen tilaan mielikuvien kautta

osana kivun, ahdistuksen, masennuksen jne. hoitoa

Nordoff-Robbins

kliininen improvisointi

Musiikkiterapian tutkimus haasteita: tiedetään että toimii, mutta mekanismit osin hämärän peitossa asiakkaat yksilöitä, terapiat räätälöityjä case-tutkimusten yleistettävyys vaikeaa RCT-tutkimus todella hankalaa JKL: terapiaimprovisaation automatisoitu analyysi, RCT-tutkimus musiikkiterapian vaikuttavuudesta...

haasteita:

tiedetään että toimii, mutta mekanismit osin hämärän peitossa

asiakkaat yksilöitä, terapiat räätälöityjä

case-tutkimusten yleistettävyys vaikeaa

RCT-tutkimus todella hankalaa

JKL: terapiaimprovisaation automatisoitu analyysi, RCT-tutkimus musiikkiterapian vaikuttavuudesta...

musiikin havaitsemisessa monta tasoa kaksi prosessointisuuntaa: bottom-up, top-down skeemojen pohjalta luodaan odotuksia, kohdistetaan havaitsemista odotusten täyttyminen tai pettäminen aiheuttaa tunnevasteen Yhteenveto

musiikin havaitsemisessa monta tasoa

kaksi prosessointisuuntaa: bottom-up, top-down

skeemojen pohjalta luodaan odotuksia, kohdistetaan havaitsemista

odotusten täyttyminen tai pettäminen aiheuttaa tunnevasteen

musiikki sekä herättää että ilmaisee tunteita tunteiden itsesäätely musiikin avulla tärkeää musiikkiterapia hyödyntää musiikin ja musiikillisen toiminnan ominaispiirteitä Yhteenveto

musiikki sekä herättää että ilmaisee tunteita

tunteiden itsesäätely musiikin avulla tärkeää

musiikkiterapia hyödyntää musiikin ja musiikillisen toiminnan ominaispiirteitä

Yhden tutkimussuunnan tarkastelua Mitä se tutkii, miten se sitä tutkii? 1500 sanaa DEADLINE: 19.11. Lopputyö

Yhden tutkimussuunnan tarkastelua

Mitä se tutkii, miten se sitä tutkii?

1500 sanaa

DEADLINE: 19.11.

Add a comment