Mupp021 Luento2 Esitys Th07

40 %
60 %
Information about Mupp021 Luento2 Esitys Th07

Published on September 17, 2007

Author: tijh

Source: slideshare.net

Description

Johdatus musiikintutkimukseen S07 2. luennon kuvat.

Suurmiehiä ja suurteoksia historiallisen musiikintutkimuksen kysymyksiä Johdatus musiikintutkimukseen 17.9.2007 Tommi Himberg Assistentti

Muistin virkistykseksi Musiikki ääni yhteisö mieli

Muistin virkistykseksi Musiikin määritelmiä ” Humanly organised sound” (Blacking) ” take one chord and twang, there’s music” (Hendrix) ” auditory cheesecake” (Pinker) ” music embodies, entrains and transposably intentionalises time in sound and action” (Cross) Musiikki on sosiaalista toimintaa Vrt. “kieli”

Musiikin määritelmiä

” Humanly organised sound” (Blacking)

” take one chord and twang, there’s music” (Hendrix)

” auditory cheesecake” (Pinker)

” music embodies, entrains and transposably intentionalises time in sound and action” (Cross)

Musiikki on sosiaalista toimintaa

Vrt. “kieli”

Making History – No Future (c) Virgin Records, via Wikipedia

Making History – No Future God save the queen The fascist regime They made you a moron Potential H-bomb God save the queen She ain't no human being There is no future In England's dreaming Don't be told what you want Don't be told what you need There's no future, no future, No future for you God save the queen We mean it man We love our queen God saves God save the queen 'Cause tourists are money And our figurehead Is not what she seems Oh God save history God save your mad parade Oh Lord God have mercy All crimes are paid When there's no future How can there be sin We're the flowers in the dustbin We're the poison in your human machine We're the future, your future God save the queen We mean it man We love our queen God saves God save the queen We mean it man And there is no future In England's dreaming No future, no future, No future for you No future, no future, No future for me No future, no future, No future for you No future, no future For you (The Sex Pistols 1977)

God save the queen The fascist regime They made you a moron Potential H-bomb God save the queen She ain't no human being There is no future In England's dreaming Don't be told what you want Don't be told what you need There's no future, no future, No future for you God save the queen We mean it man We love our queen God saves God save the queen 'Cause tourists are money And our figurehead Is not what she seems Oh God save history God save your mad parade Oh Lord God have mercy All crimes are paid

Historiallinen musiikintutkimus Adler: Historiallinen vs. systemaattinen musiikkitiede Historiallisen tukitieteitä: yleinen historia, paleografia, kronologia, bibliografia, kirjasto- ja arkistotiede, kirjallisuushistoria, kielitieteet, kirkkohistoria, biografia...

Adler: Historiallinen vs. systemaattinen musiikkitiede

Historiallisen tukitieteitä: yleinen historia, paleografia, kronologia, bibliografia, kirjasto- ja arkistotiede, kirjallisuushistoria, kielitieteet, kirkkohistoria, biografia...

Historiallinen musiikintutkimus Empiiris-positivistinen vs. teoreettis-filosofinen lähestymistapa Faktoja vai tulkintoja? Tyylikaudet Zeitgeist

Empiiris-positivistinen vs. teoreettis-filosofinen lähestymistapa

Faktoja vai tulkintoja?

Tyylikaudet

Zeitgeist

Yhteiskunnan ja musiikin suhde Varhainen tutkimus: historiallisen ulottuvuuden synty biografiat, tyylisuunnat Adorno: materiaalin tendenssi Dahlhaus: rakennehistoriallinen tutkimustapa

Varhainen tutkimus: historiallisen ulottuvuuden synty

biografiat, tyylisuunnat

Adorno: materiaalin tendenssi

Dahlhaus: rakennehistoriallinen tutkimustapa

Yhteiskunnan ja musiikin suhde ” menetelmällisesti kyseenalaista tehdä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta musiikin historian tutkimuksen päätukipylväitä.” ” suhteellinen autonomia” Painotus musiikin historian sisäisissä yhteyksissä EI etsitä musiikillisia dokumentteja, joilla voidaan valottaa yhteiskunnallisia rakenteita VAAN Esteettisten ja historiallisten tekijöiden yhteydet musiikkiteosten historiallisen sisällön muodostumisessa MUTTA ei myöskään suurteosten keräämistä kuvitteelliseen museoon

” menetelmällisesti kyseenalaista tehdä poliittisesta ja sosiaalisesta historiasta musiikin historian tutkimuksen päätukipylväitä.”

” suhteellinen autonomia”

Painotus musiikin historian sisäisissä yhteyksissä

EI etsitä musiikillisia dokumentteja, joilla voidaan valottaa yhteiskunnallisia rakenteita

VAAN Esteettisten ja historiallisten tekijöiden yhteydet musiikkiteosten historiallisen sisällön muodostumisessa

MUTTA ei myöskään suurteosten keräämistä kuvitteelliseen museoon

Rakennehistoriaa Beethoven Rossini Wagner Liszt Taide – viihde Sinfoninen Virtuoosinen Instrumentaali Ooppera Teksti: ”teos” vs. esitysresepti Ymmärtäminen vs. tunnevaste

Yhteiskunnan ja musiikin suhde Moniperspektiivinen tutkimus Historiantutkimus syntyy aina tutkijan ennakkokäsitysten ja asennoitumisen varaan Konstruktivismi Tutkimuskohteina teosten ja tekijöiden lisäksi instituutiot, myös musiikinhistoria itse

Moniperspektiivinen tutkimus

Historiantutkimus syntyy aina tutkijan ennakkokäsitysten ja asennoitumisen varaan

Konstruktivismi

Tutkimuskohteina teosten ja tekijöiden lisäksi instituutiot, myös musiikinhistoria itse

Kaanon Valintakriteereitä? Suosittu: milloin? Laadukas: kenen mielestä? Tärkeä: missä suhteessa? Kuolleita kulmia ja mustia pisteitä Sukupuoli Yhteiskuntaluokka Alueellinen / kulttuurinen

Valintakriteereitä?

Suosittu: milloin?

Laadukas: kenen mielestä?

Tärkeä: missä suhteessa?

Kuolleita kulmia ja mustia pisteitä

Sukupuoli

Yhteiskuntaluokka

Alueellinen / kulttuurinen

Historian haasteita Maailma on muuttunut: onko substanssi vielä sama? Ulkopuoliset motiivit Painopisteen muutokset Institutionaaliset muutokset ” Absoluuttinen musiikki”

Maailma on muuttunut: onko substanssi vielä sama?

Ulkopuoliset motiivit

Painopisteen muutokset

Institutionaaliset muutokset

” Absoluuttinen musiikki”

Arkistot Keskus- ja paikallishallinto, kirkko ja seurakunta, yksityiset Arkistolähde vs. kirjallinen lähde Äänitearkistot Tiedon louhinta Metadata, nuotinnos, audio

Keskus- ja paikallishallinto, kirkko ja seurakunta, yksityiset

Arkistolähde vs. kirjallinen lähde

Äänitearkistot

Tiedon louhinta

Metadata, nuotinnos, audio

Suomen Kansan eSävelmät mollisävelmien suhteellinen osuus kolmijakoisten sävelmien suhteellinen osuus

Lähdekritiikki

Lähdekritiikki Arvioidaan lähteiden käyttökelpoisuus ja luotettavuus Sisäinen ja ulkoinen lähdekritiikki Sisäinen: Kaikki kirjoitettu on tehty jotakin tarkoitusta varten, tietystä näkökulmasta Ulkoinen: Ao. Lähde suhteessa kontekstiinsaEri lähteiden vertailu Primäärilähteet, sekundäärilähteet

Arvioidaan lähteiden käyttökelpoisuus ja luotettavuus

Sisäinen ja ulkoinen lähdekritiikki

Sisäinen: Kaikki kirjoitettu on tehty jotakin tarkoitusta varten, tietystä näkökulmasta

Ulkoinen: Ao. Lähde suhteessa kontekstiinsaEri lähteiden vertailu

Primäärilähteet, sekundäärilähteet

Historiallisen tiedon arviointia Lähteiden näkökulma ja tarkoitus Vinoumat: mikä tieto on säilynyt Absence of evidence is not evidence of absence Kaikki kirjoitettu on tehty jotakin tarkoitusta varten, tietystä näkökulmasta, tiettynä aikana

Lähteiden näkökulma ja tarkoitus

Vinoumat: mikä tieto on säilynyt

Absence of evidence is not evidence of absence

Kaikki kirjoitettu on tehty jotakin tarkoitusta varten, tietystä näkökulmasta, tiettynä aikana

Historiallinen musiikkitiede Historiallinen perspektiivi syntyy 1800-luvun alussa Yhteiskunnallisen ja musiikillisen kehityksen yhteydet – eri näkökulmia Vinoumat ja valinnat – kaanon ja kriteerit Lähdekritiikki – lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen

Historiallinen perspektiivi syntyy 1800-luvun alussa

Yhteiskunnallisen ja musiikillisen kehityksen yhteydet – eri näkökulmia

Vinoumat ja valinnat – kaanon ja kriteerit

Lähdekritiikki – lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen

Korvaustehtävä II Kuvaile, miten yhteiskunnallisen ja musiikillisen kehityksen suhde on on nähty historiallisen musiikintutkimuksen eri kausina.

Kuvaile, miten yhteiskunnallisen ja musiikillisen kehityksen suhde on on nähty historiallisen musiikintutkimuksen eri kausina.

Ensi viikolla Mistä musiikki tulee? Musiikki ja antropologia Etnomusikologia Kirja: Etnomusikologinen tutkimus

Mistä musiikki tulee?

Musiikki ja antropologia

Etnomusikologia

Kirja: Etnomusikologinen tutkimus

Add a comment

Related pages

Mupp021 Luento1 Esitys Th07 - Documents

Johdatus musiikintutkimukseen, luento 1, syksy 2007 ... Close Share Mupp021 Luento1 Esitys Th07
Read more

MUPP021 Johdatus musiikintutkimukseen Luento1 - Education

Johdatus musiikintutkimukseen -kurssin ensimmäisen luennon diat (08) ... Close Share MUPP021 Johdatus musiikintutkimukseen Luento1
Read more