Mucizeleri 2

50 %
50 %
Information about Mucizeleri 2

Published on July 22, 2008

Author: erdemsacan

Source: slideshare.net

Description

mükemmel

Music : Enya - Caribbean Blue Created by: Robert V.d.A. ERDEM PRODUCTION GURURLA SUNAR

Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla. “ Gökyüzü yarıldığı zaman açılmış gül halini alır. Başka hangi şeyle Rabbinizi yalanlamaya kalkışırsınız” (55:37-38) UYARI: Amerika Uzay Araştırma Merkezinin (NASA) en son teknolojiyle yaptığı teleskoplarla Samanyolu Galaksi’sinden sonra evrende elde ettiği en son görüntülerdir.

Açılmış GÜL halini alır! 1- Andolsun o gökyüzüne ve Tarık’ a. 2- Bildin mi Tarık nedir? 3- O, karanlığı delen yıldızdır. (86:1-2-3) Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Karanlığı delen yıldız= KARADELİK NOT : Karadelikler en büyük teleskoplarla bile görülmezler. Çünkü fotonlanları dahi yuttukları için onları görmemizi sağlayan ışığı emer ve dışarı yansıtmazlar.

... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik ... (Hadid Suresi, 25) Demir dünya üzerinde üçüncü en yaygın elementtir ve yerkabuğunun yüzde beşini oluşturur. Demir elementi, Dünya'da bu kadar fazla miktarda bulunmasına karşın, demirin oluşumu Dünya dışında gerçekleşmiştir. Modern astronomik bulgular, Dünya'daki demir madeninin dış uzaydaki dev yıldızlardan geldiğini ortaya koymuştur. Hadid Suresi'nin 25. ayetinde demir için kullanılan "enzelna" yani "indirme" kelimesi, mecazi olarak insanların hizmetine verilme anlamında düşünülebilir. Fakat kelimenin, yağmur ve güneş ışınları için kullanılan "gökten fiziksel olarak indirme" şeklindeki gerçek anlamı dikkate alındığında, ayetin yukarıda ifade ettiğimiz bu önemli bilimsel gerçeğe işaret ettiği görülmektedir. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

El-Hadid Suresi Kuran'ın 57. suresidir, El-Hadid kelimesinin Arapça'daki sayısal değeri de 57'dir. 57 demirin kütle numarasıdır. Sadece "hadid" kelimesinin sayısal değeri 26'dır. Yukarıdaki periyodik cetvelde de görüldüğü gibi 26 sayısı demirin atom numarasıdır. Üstün kudret sahibi olan Allah, Hadid Suresi'nde indirdiği ayetin içerdiği matematiksel şifreler ile bilimsel bir mucizeyi bize göstermektedir. ... Ve kendisinde çetin bir sertlik ve insanlar için (çeşitli) yararlar bulunan demiri de indirdik ... (Hadid Suresi, 25)

MODERN TIP VE MUCİZEVİ BİR İŞARET:HEMOGLOBİN İLE DEMİR YAN YANA Kuran'ın indirildiği çağda henüz kimse oksijen ve karbondioksiti vücudumuzdaki kanda taşıyan Hemoglobin molekülünden haberdar değildi ve böyle bir tıp terimi de yoktu . Nitekim mikroskoplar da henüz icad edilmemişti. Ayrıca kana kırmızı rengi veren de yine Hemoglobin'dir ve demir eksikliğinde anemi hastalığı (kansızlık) ortaya çıkar. Vücudumuzdaki Demir (Fe) elementi sayesinde oluşan Hemoglobin hayatın devamı için şarttır. Hemoglobinin ortasında bulunan Demir (Fe) elementi oksijeni kendisine bağlar ve kanda taşır. H M G L B N FE (demir) Hadid Suresi, 25

Not : Bir yağmur bulutunun ağırlığı 300.000 tona kadar ulaşabilmektedir. “ Ve O, Allah’ tır ki rahmetinin önünde rüzgarları müjdeci olarak yollar; nihayet bunlar o ağır ağır bulutları hafif bir şey gibi kaldırıp yüklendiklerinde, bakarsınız biz onları ölmüş bir memlekete sevk etmişizdir de orada her türlüsünden ürünler çıkarmışızdır. İşte ölüleri böyle çıkaracağız, gerektir ki düşünür ibret alırsınız. Rahman ve Rahim olan Allah’ın adıyla.

Sizin için yerde olanların tümünü yaratan O'dur. Sonra göğe istiva edip de onları yedi gök olarak düzenleyen O'dur. Ve O, her şeyi bilendir. (Bakara Suresi, 29)

Allah, yedi göğü ve yerden de onların benzerini yarattı. Emir, bunların arasında durmadan iner; sizin gerçekten Allah'ın her şeye güç yetirdiğini ve gerçekten Allah'ın ilmiyle her şeyi kuşattığını bilmeniz, öğrenmeniz için. (Talak Suresi, 12)

1.Kat:    Litosfer (su) 2.Kat:    Litosfer(kara) 3. Kat:    Astenosfer 4. Kat:    Üst manto 5. Kat:    Alt manto 6. Kat:    Dış çekirdek 7. Kat:     İç çekirdek

1.Kat:    Litosfer (su) 2.Kat:    Litosfer(kara) 3. Kat:    Astenosfer 4. Kat:    Üst manto 5. Kat:    Alt manto 6. Kat:    Dış çekirdek 7. Kat:     İç çekirdek

DENİZ - KARA ORANI Kur'an-ı Kerim'de geçen "Deniz" ve "Kara" kelimelerinin sayıca birbirlerine oranı, bugün modern bilimdeki oranla birebir aynıdır. Halbuki o yıllarda henüz kıtalar keşfedilmemişti ve kara-deniz oranının bilimsel olarak tespit edilmesi mümkün değildi. Örneğin Amerika gibi büyük bir kara parçasının varlığı Kuran'dan yüzyıllar sonra 15. yüzyılda keşfedilmiştir. Kur'an'da toplam 13 defa "Kara (berr, yabas)" ifadesi geçmektedir. "Deniz (bahr)" kelimesi ise 32 defa geçmektedir. Yani deniz oranı 32/45, kara oranı ise 13/45 olarak verilmektedir. Yüzdelere çevirdiğimizde deniz oranı yüzde 71, kara oranı ise yüzde 29 çıkmaktadır. Modern bilimin bulgularına göre de denizler Dünya'nın yüzde 71'ini, karalar ise yüzde 29'unu kaplamaktadır. Günümüzde bilimadamları bu tür ince hesaplamaları uydu fotoğrafları ve bilgisayarlar ile yapabilmektedir.

Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20) Sirius takım yıldızları, birbirlerine doğru yay şeklinde bir eksen çizerler En parlak yıldız Sirius (Şi’ra) gerçekte bir çift yıldızdır... Bilindiği gibi, Sirius-A ve Sirius-B yıldızları birbirleri çevresinde her 49,9 yılda bir çift yay çizerek dolanırlar. Burada, dikkat edilmesi gereken nokta, iki yıldızın birbirleri etrafında dolanırken yay şeklinde iki adet yörünge çizdikleridir. Ancak 20. yüzyılın sonlarına doğru anlaşılabilmiş bu bilimsel gerçeğe, mucizevi bir şekilde bundan 14 asır önce Kuran'da işaret edilmiştir. Necm Suresi'nin 49. ve 9. ayetleri beraber olarak okunduğunda bu mucize karşımıza çıkmaktadır:Necm Suresi'nin 9. ayetinden anlaşılan "ikisi arasındaki uzaklık" anlatımı bizlere bu iki yıldızın çizdiği yörüngede birbirlerine yaklaştığını ifade etmektedir. (En doğrusunu Allah bilir.) Kuran'ın vahyedildiği dönemde bilinmesi mümkün olmayan bu bilimsel gerçek, bize, Kuran'ın Yüce Rabbimiz'in bir sözü olduğu gerçeğini bir kez daha kanıtlamaktadır * Doğrusu, 'Şi'ra (yıldızı)nın' Rabbi O'dur. (Necm Suresi, 49 ) * Nitekim (ikisi arasındaki uzaklık) iki yay kadar (oldu) veya daha yakınlaştı. (Necm Suresi, 9 )

Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

Birbirleriyle kavuşmak üzere iki denizi salıverdi. İkisi arasında bir engel vardır; birbirlerinin sınırını geçmezler. (Rahman Suresi, 19-20)

AY Kur'an-ı Kerim'de yer alan Kamer(Ay) suresinde gelecekte Ay'a gidileceğine dair işaretler yer almaktadır. Kamer kelimesinin Türkçe'deki karşılığı Ay'dır. "Ay" isimli bu sureden Kur'an'ın sonuna kadar tam 1389 ayet geçer. Hicri takvimde 1389 yılı, Miladi takvime göre 1969 yılına denk gelmektedir, bu da Ay'a çıkış tarihidir. (Hicri 1389=Miladi 1969) Kuranda 18:39 nolu ayette (Nötron Kütlesi=1839 me) Gördüğünüz gibi hem Nötron ismine hemde ayet numarasıyla nötronun ağırlığına açıkça işaret edilmektedir. Diğer binlerce ayette bu harfler yanyana gelmiyor fakat tam 18:39 ayetinde Nötron kelimesi ortaya çıkıyor o nedenle rastlantı olduğunu söyleyemeyiz. Aynı durum Proton için de geçerlidir. Proton kelimesini oluşturan harfler Kuran'ı Kerimde daha fazla sayıda geçiyor (Nötrona oranla). 18:37 nolu ayette Proton kelimesini oluşturan harfler soldan sağa ters biçimde yanyana geliyor. Proton kütlesi ise 1836-1837 me arasındadır yani 1837 me diyebiliriz. Dolayısıyla ayetin numarası 18:37 protonun ağırlığı olan 1837'ye işaret ediyor. Yani nötronda olduğu gibi protonda da ayet numarasıyla ağırlık aynıdır.(1837 me: 1837 adet elektron ağırlığında demektir)

H-A-L-L-E-Y harflerinin Kur'an'da ilk geçtiği yer Enam suresinin 76.ayetidir. Bu ayette HALLEY kelimesinin hemen yanında YILDIZ kelimesi geçiyor (Arapça karşılığı: Kevkeba) Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir. Ayetin numarası olan 76 sayısı Halley yıldızını temsil eder çünkü her 76 yılda bir Dünya'dan görülür yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar. Nitekim Halley yıldızının keşfi de 76 yıllık dönüş süresinin bulunmasına dayanır. Edmund Halley bu yıldızın 76 yıl sonra tekrar görüleceğini açıklayarak kuyrukluyıldızların astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur. Bu nedenle Halley yıldızının Kuran'da ilk olarak 76.ayette geçmesine mucize diyebiliriz çünkü Kur'an bu bilgiye yüzyıllar öncesinden işaret etmektedir.

H-A-L-L-E-Y harflerinin Kur'an'da ilk geçtiği yer Enam suresinin 76.ayetidir. Bu ayette HALLEY kelimesinin hemen yanında YILDIZ kelimesi geçiyor (Arapça karşılığı: Kevkeba) Bu ayetin numarası olan 76 sayısı da yıldızın dönüş süresi olan 76 yıla işaret etmektedir. Ayetin numarası olan 76 sayısı Halley yıldızını temsil eder çünkü her 76 yılda bir Dünya'dan görülür yani yörüngesini 76 yılda bir tamamlar.

Nitekim Halley yıldızının keşfi de 76 yıllık dönüş süresinin bulunmasına dayanır. Edmund Halley bu yıldızın 76 yıl sonra tekrar görüleceğini açıklayarak kuyrukluyıldızların astronomik yörüngelerini de açıklığa kavuşturmuştur. Bu nedenle Halley yıldızının Kuran'da ilk olarak 76.ayette geçmesine mucize diyebiliriz çünkü Kur'an bu bilgiye yüzyıllar öncesinden işaret etmektedir.

SONUÇ: KURAN ALLAH'IN SÖZÜDÜR Bu slaytta sonuç bölümüne kadar incelediğimiz tüm bilgiler, bizlere açık bir gerçeği göstermektedir: Kuran öyle bir kitaptır ki, içinde verilen haberlerin hepsi doğru çıkmıştır ve çıkmaktadır. Bilimsel konularda, geçmişten ve gelecekten verilen haberlerde ya da matematiksel şifrelemelerde o dönemde hiçbir insan tarafından bilinemeyecek gerçekler ayetlerde haber verilmiştir. Bu bilgilerin o dönemin bilgi düzeyiyle ve teknolojisiyle edinilmesi mümkün değildir. Elbette ki bu durum, Kuran'ın insan sözü olamayacağının apaçık bir ispatıdır. Kuran, herşeyi yoktan var eden ve ilmiyle tüm varlıkları kuşatan Yüce Allah'ın sözüdür. Allah bir ayetinde, Kuran'la ilgili olarak, "... Eğer o, Allah'tan başkasının katından olsaydı, kuşkusuz içinde birçok çelişkiler bulacaklardı" (Nisa Suresi, 82) buyurmaktadır. Kuran'ın içinde yer alan her bilgi, bu İlahi kitabın bilinmeyen gizli mucizelerini ortaya koymaktadır. İnsana düşen ise, Allah'ın indirdiği bu İlahi kitaba sımsıkı sarılmak ve onu kendisine yol gösterici olarak kabul etmektir.

[email_address] [email_address] [email_address] [email_address]

Not: Ayrıntılı bilgi için www.harunyahya.org sitesini ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz

Add a comment

Related pages

Peygamber Efendimizin Mucizeleri - 2 - Microsoft Store

Peygamber Efendimizin Mucizeleri 2 - 01.Bölüm Hayri Küçükdeniz. Peygamber Efendimizin Mucizeleri - 2. 27:01 0,99 € 2. Peygamber ...
Read more

kuran mucizeleri 2 turkce - YouTube

Kur'an Mucizeleri / Caner Taslaman / Mehmet Okuyan / Öteki Gündem / 4 Aralık 2015 - Duration: 2:58:00. Mehmet Emin Tabar 39,930 views
Read more

KURAN MUCİZELERİ 2 - YouTube

Parmak İzindeki Mucize - Demirdeki Sır- Denizlerin Birbirine Karışmaması -Dağların Görevi - Dağların Hareket Ermesi Evrenin ...
Read more

Cumhuriyet: Türk Mucizesi 2. Kitap: Amazon.de: Turgut ...

Turgut Özakman - Cumhuriyet: Türk Mucizesi 2. Kitap jetzt kaufen. ISBN: 9789752203631, Fremdsprachige Bücher - Belletristik
Read more

Kuran Mucizeleri - Facebook

KURAN MUCİZELERİ | DİŞİ BAL ARISI. Rabbin bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda ve onların kurdukları çardaklarda kendine evleredin.
Read more

Kuran Mucizeleri-2 - harun yahya - Wattpad

Kuran Mucizeleri-2 - Kuranın Allah Kelamı Olduğunu Gösteren Deliller: Kuran Mucizeleri
Read more

Kuran-ı Kerimin Mucizeleri

Kuran-ı Kerimin Mucizeleri. 5,380 likes · 86 talking about this. Kur'an-ı Kerim... Facebook logo. ... (Ahmed bin Hanbel, 2/524; Ebû Dâvud, Edeb 111)
Read more

Berat gecesi ve mucizeleri

Bu gecenin hiç bilmediğiniz 5 özelliği vardır... 21 Mays 2016, Cumartesi - 11:49 HİT: 8 (0) Facebook'ta Paylaş Twitter'da Paylaş FriendFeed'de ...
Read more

Kuran Mucizeleri - Adem Yakup

Kuran'ın pek çok mucizevi özelliği vardır.Bu kitapta Kuran'da yer alan bilimsel mucizelerden bazılarına yer verilmektedir.
Read more