MSRE Investeringsanalyse ASRE_2014

50 %
50 %
Information about MSRE Investeringsanalyse ASRE_2014
Education

Published on March 5, 2014

Author: AmsterdamSchoolofRealEstate

Source: slideshare.net

Opleiding Investeringsanalyse Start 17 september 2014 Deze opleiding maakt deel uit van de MSRE, de Master of Science in Real Estate

Haalbaarheidsanalyse, waardebepaling en risicobeoordeling Centraal staat het bepalen van de haalbaarheid van een vastgoedinvestering

Kernbegrippen: • • • • • • Academische verdieping Brug tussen theorie en praktijk Rekentechnieken Waarderingsmethoden Investeringsselectiecriteria Vernieuwende methoden en technieken om waarde te bepalen, zoals optietheorie en scenario-analyse • Complexe en praktijkgerichte cases

Als u de opleiding met succes hebt afgerond: • Kunt u een geavanceerde haalbaarheidsanalyse voor een vastgoedinvestering maken, op basis van financiële rekenkunde, optietheorie en scenarioanalyse; • Bent u in staat te beredeneren en te berekenen hoe financieringsbeslissingen en fiscale aspecten het rendement op een vastgoedinvestering beïnvloeden; • Kunt u mondeling en schriftelijk communiceren over de uitkomsten van een vastgoedinvestering met diverse deskundigen en belanghebbenden.

In de collegebanken zitten professionals met werkervaring in vastgoed: • • • • • • Adviseurs Financiers Accountants Corporatiemedewerkers Beleggers Ambtenaren

Docent aan het woord “Een hoog rendement betekent een hoog risico, een hoog risico betekent een hoog rendement. Zo eenvoudig kan de wereld van vastgoed zijn. Echter, een investeringsbeslissing nemen vraagt wel om het juiste financieel inzicht gebaseerd op goede gegevens. Vastgoedberekeningen vormen een zeer belangrijke basis om inzicht te krijgen in de value-drivers die bepalend zijn voor de hoogte van het rendement in relatie tot het risico en vice versa. Bezint eer ge begint!” ir. Abdel Salemi, Partner SENS real estate

Docent aan het woord “In het afgelopen decennium hebben we weer aan de lijve ondervonden hoe onzeker de financiële wereld is. Scenario analyse kan toegepast worden om met de verschillende risico’s om te gaan. Nederland heeft op dit gebied een reputatie hoog te houden. In feite zijn we wereldkampioen scenario analyse. In het college duiken we in de wereld van de scenario analyse en de praktische toepassingsgebieden.” drs. Ton van Welie, CEO Ortec Finance

Facts & Figures Investeringsanalyse • • • • • 17 september 2014 t/m 4 februari 2015 College op woensdag van 13.00 - 19.00 uur Wo/hbo vooropleiding, minimaal 2 jaar relevante werkervaring € 7.975,- (exclusief kosten studieboeken) Resultaat: diploma

Met onder andere de volgende docenten: • prof. dr. Peter van Gool FRICS, hoogleraar Vastgoedeconomie ASRE • ir. Abdel Salemi, Partner SENS real estate • drs. Ton van Welie, CEO Ortec Finance • dr. Ronald Huisman, Universitair docent Erasmus Universiteit Rotterdam, Partner Energy Global • prof. dr. René van der Paardt, Belastingadviseur Loyens & Loeff N.V. • drs. Roel van de Bilt, Directeur FGH Bank N.V.

Meer weten? Jurrien Endenburg, ASRE 020 6681129 j.endenburg@asre.nl www.asre.nl/investeringsanalyse Vraag vrijblijvend een gesprek aan

Add a comment

Related presentations

Related pages

IKC RO objecten

MSRE ; Toekomst van ... Programma's Hercertificering aan de ASRE ; 2014-04-14; Noord-Holland: Evaluatie Ruimte voor Ruimte afgerond ... Investeringsanalyse ;
Read more

IKC RO objecten

Programma's Hercertificering aan de ASRE ; 2014-04-11; Dynamis: Woningprijzen stijgen eerder dan verwacht ... Investeringsanalyse ; MSRE ; NMo, ...
Read more