Mrr Sukiennik Model Realizacji Sieci Szerokopasmowych 20080417

50 %
50 %
Information about Mrr Sukiennik Model Realizacji Sieci Szerokopasmowych 20080417

Published on July 10, 2008

Author: martin.zawisza

Source: slideshare.net

Model Realizacji Sieci Szerokopasmowej w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej Rafał Sukiennik Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji Programów Regionalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008 W ramach osi realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT obejmujący 5 województw Polski Wschodniej Projekt składa się z 2 komponentów: budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; (cross-financing) Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu odpowiedzialny jest Minister Rozwoju Regionalnego. Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom.

W ramach osi realizowany będzie KOMPLEKSOWY PROJEKT

obejmujący 5 województw Polski Wschodniej

Projekt składa się z 2 komponentów:

budowa sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu,

szkolenia bezpośrednie dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym; (cross-financing)

Za koordynację prac nad przygotowaniem projektu odpowiedzialny jest Minister Rozwoju Regionalnego.

Realizacja projektu i zarządzanie siecią zostaną powierzone innym podmiotom.

Cel projektu: Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców 5 województwach Polski Wschodniej Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej. Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Cel projektu:

Zapewnienie do 2013 roku dostępu do usług szerokopasmowych dla 90 % gospodarstw domowych 100% instytucji publicznych i przedsiębiorców 5 województwach Polski Wschodniej

Bez podjęcia interwencji publicznej znaczna część mieszkańców Polski Wschodniej nie będzie miała możliwości taniego dostępu do nowoczesnej infrastruktury szerokopasmowej.

Budowa na terenach Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z neutralnością technologiczną, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu; Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci Internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych. Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Budowa na terenach Polski Wschodniej zagrożonych wykluczeniem cyfrowym, zgodnie z neutralnością technologiczną, infrastruktury teleinformatycznej uzupełniającej istniejące, należące do różnych operatorów zasoby i tworzącej ponadregionalną sieć szerokopasmowego dostępu do Internetu;

Budowana infrastruktura obejmie elementy pasywne, które są niezbędne do instalacji i działania szerokopasmowej sieci Internetowej, takie jak: kanalizacja teletechniczna, przewody, światłowody, maszty, studnie czy lokalizacje węzłów telekomunikacyjnych.

Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie okablowanie światłowodowe; Właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach projektu będą województwa Polski Wschodniej; Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej. Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Projekt nie faworyzuje żadnej konkretnej technologii. Wstępna analiza wskazuje, że optymalnym rozwiązaniem technologicznym będzie okablowanie światłowodowe;

Właścicielem wybudowanej infrastruktury w ramach projektu będą województwa Polski Wschodniej;

Sieć powstała w ramach projektu będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców telekomunikacyjnych dostarczających usługi szerokopasmowe mieszkańcom, firmom i instytucjom z Polski Wschodniej.

Efekty realizacji projektu poprawa konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej, zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”. Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Efekty realizacji projektu

poprawa konkurencyjności rynku szerokopasmowego Internetu poprzez zapewnienie konkurencji na rynku hurtowej transmisji danych oraz otwartego dostępu do infrastruktury pasywnej,

zwiększenie poziomu wiedzy i kompetencji oraz świadomości zakresu wykorzystania Internetu i korzyści z niego płynących wśród mieszkańców Polski Wschodniej zagrożonych „wykluczeniem cyfrowym”.

Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe; Wartość projektu 300,14 mln euro Wkład ze środków unijnych 255,12 mln euro; Montaż finansowy Dofinansowanie do 95% wydatków kwalifikowanych; Tryb wyboru: projekt indywidualny. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Beneficjenci:

jednostki samorządu terytorialnego,

związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,

przedsiębiorcy,

organizacje pozarządowe;

Wartość projektu 300,14 mln euro

Wkład ze środków unijnych 255,12 mln euro;

Montaż finansowy

Dofinansowanie do 95% wydatków kwalifikowanych;

Tryb wyboru: projekt indywidualny.

Wdrażanie projektu: I Etap - inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwach Polski Wschodniej II Etap - studium wykonalności projektu III Etap - podpisanie porozumień z operatorami telekomunikacyjnymi IV Etap - podpisanie porozumień z gminami i powiatami V Etap - wybór zarządzającego projektem VI Etap - wybór operatora infrastruktury Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach. Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Wdrażanie projektu:

I Etap - inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej w województwach Polski Wschodniej

II Etap - studium wykonalności projektu

III Etap - podpisanie porozumień z operatorami telekomunikacyjnymi

IV Etap - podpisanie porozumień z gminami i powiatami

V Etap - wybór zarządzającego projektem

VI Etap - wybór operatora infrastruktury

Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008 Harmonogram prac: I ETAP - inwentaryzacja stanu infrastruktury szerokopasmowej województw Polski Wschodniej. Wykonawcą jest – Biuro Studiów i Projektów Łączności „Teleprojekt” Sp. z o.o. Wykonanie zamówienia: połowa maja 2008r. II ETAP - studium wykonalności projektu.: I część – model i metodyka wdrażania projektu II część – szczegółowe studia wykonalności dla każdego powiatu Ogłoszenie przetargu: 28 września 2007 Wykonanie zamówienia: 30 kwietnia 2009

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008 Harmonogram prac: III Etap - 2 października 2007 podpisano pierwsze porozumienia z operatorami telekomunikacyjnymi (TP S.A., Netia S.A., Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, GTS Energis, Multimedia Polska S.A, Nordisk Polska, Telefonia Dialog, ST WIST, MNI Telecom Sp. z o.o.) porozumienia zawierają m.in.: - zasady udostępnienia przez operatorów informacji o ich zasobach i planach rozbudowy, - zasad współpracy przy budowaniu przez strony własnej infrastruktury szerokopasmowej, - poziom nakładów stron na budowę własnej infrastruktury szerokopasmowej, - zasady wzajemnego udostępniania infrastruktury. IV Etap - podpisanie porozumień przez samorządy województw z gminami i powiatami – II/III kwartał 2008 porozumienia zawierać będą zasady współpracy przy realizacji inwestycji przez województwa.

Harmonogram prac:

III Etap - 2 października 2007 podpisano pierwsze porozumienia z operatorami telekomunikacyjnymi (TP S.A., Netia S.A., Exatel, Telekomunikacja Kolejowa, GTS Energis, Multimedia Polska S.A, Nordisk Polska, Telefonia Dialog, ST WIST, MNI Telecom Sp. z o.o.)

porozumienia zawierają m.in.:

- zasady udostępnienia przez operatorów informacji o ich zasobach i planach rozbudowy,

- zasad współpracy przy budowaniu przez strony własnej infrastruktury szerokopasmowej,

- poziom nakładów stron na budowę własnej infrastruktury szerokopasmowej,

- zasady wzajemnego udostępniania infrastruktury.

IV Etap - podpisanie porozumień przez samorządy województw z gminami i powiatami – II/III kwartał 2008

porozumienia zawierać będą zasady współpracy przy realizacji inwestycji przez województwa.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008 Harmonogram prac: V ETAP – wybór zarządzającego projektem – 30 czerwca 2009 zadaniem zarządzającego projektem jest nadzór w imieniu samorządu województwa nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji. VI ETAP - wybór operatora infrastruktury – 31 lipca 2009 zadaniem operatora infrastruktury będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną i operowanie na niej. Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach.

Harmonogram prac:

V ETAP – wybór zarządzającego projektem – 30 czerwca 2009

zadaniem zarządzającego projektem jest nadzór w imieniu samorządu województwa nad prawidłowym wdrażaniem inwestycji.

VI ETAP - wybór operatora infrastruktury – 31 lipca 2009

zadaniem operatora infrastruktury będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną i operowanie na niej.

Żaden z operatorów telekomunikacyjnych i dostawców usług internetowych nie będzie właścicielem sieci, każdy będzie mógł z niej skorzystać na równych zasadach.

Operator Infrastruktury wyłoniony w drodze procedury przetargowej odrębnie dla każdego z 5 województw Polski Wschodniej zadaniem operatora będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną w tym: utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury, udostępnianie na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach infrastruktury podmiotom trzecim – operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych. Operator Infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym Oś II – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego II.1 sieć szerokopasmowa Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008

Operator Infrastruktury

wyłoniony w drodze procedury przetargowej odrębnie dla każdego z 5 województw Polski Wschodniej

zadaniem operatora będzie zarządzanie wybudowaną infrastrukturą publiczną w tym:

utrzymanie, konserwacja i naprawa infrastruktury,

udostępnianie na przejrzystych i równych dla wszystkich zasadach infrastruktury podmiotom trzecim – operatorom sieci dostępowych i dostawcom usług szerokopasmowych.

Operator Infrastruktury nie może dostarczać usług klientom końcowym

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Szczecin, 17.04.2008 Dziękuję za uwagę Ministerstwo Rozwoju Regionalnego ul. Wspólna 2/4 00-926 Warszawa

Add a comment

Related pages

Mrr Sukiennik Model Realizacji Sieci Szerokopasmowych 20080417

1. Model Realizacji Sieci Szerokopasmowejw Programie OperacyjnymRozwój Polski Wschodniej Rafał Sukiennik Zastępca Dyrektora Departamentu Koordynacji ...
Read more

Odpowiedź MRR ws Świetlików - Documents

Mrr Sukiennik Model Realizacji Sieci Szerokopasmowych 20080417 1. Model Realizacji Sieci Szerokopasmowejw Programie OperacyjnymRozwój Polski Wschodniej ...
Read more

Program - polskainfrastruktura.pl - Forum Inwestycji ...

Budowa regionalnych sieci szerokopasmowych ... Doświadczenia z realizacji działania 8.4 w kontekście realizacji sieci ... Rafał Sukiennik, ...
Read more

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020

szybkich sieci szerokopasmowych. ... i przebudowywane w zakresie niezbędnym do realizacji sieci dostępowych, ... 2_R.Sukiennik_Prezentacja_KFS 2015 MIiR ...
Read more

Informacja MRR o inwestycjach w szerokopasmowy Internet ...

Informacja MRR dla sejmowych komisji na temat stanu realizacji projektów sieci Szerokopasmowa Polski Wschodniej. ... Projekty sieci szerokopasmowych są ...
Read more

Rozwój Sieci Szerokopasmowych

Rozwój Sieci Szerokopasmowych ... obecne modele realizacji ... oddanie sieci do eksploatacji. ! Model bazowy DB + O ...
Read more

TELKO.in

Podczas bieżącej edycji Konferencji Sieci Szerokopasmowych przedstawiono ogólne założenia do realizacji ... model zakłada ... sieci. Rafał Sukiennik ...
Read more