Montagi Company Presentation 2014

33 %
67 %
Information about Montagi Company Presentation 2014
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: montagi

Source: slideshare.net

Description

Montagi Company Presentation 2014

1

ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ Дружеството е създадено през 1947 г. и извършва монтажноинсталационни работи по промишлени и други обекти: механомонтажни, електромонтажни работи отопление, вентилация и климатизация, заготвяне и монтаж на тръбопроводи, производство и монтаж на стоманени конструкции, неразрушаващ и разрушаващ контрол на монтажни и заваръчни съединения, осъществяван от собствена сертифицирана Централна контролна лаборатория (ЦКЛ). www.montagi.com

РАЗВИТИЕ През своята дългогодишна история “Монтажи” ЕАД построи всички основни обекти на българската икономика в области като: енергетика, химическа промишленост, металургия, строителна промишленост, хранителна промишленост, целулозно-хартиена и дървообработваща промишленост, елекропромишленост и електроника, машиностроене. www.montagi.com

КЛОНОВЕ В състава на „Монтажи” ЕАД влизат следните промишлено-монтажни клонове: Перник, Карнобат, Варна и Централна контролна лаборатория (ЦКЛ) в София.   www.montagi.com

КЛОН ПЕРНИК база Перник база Пловдив www.montagi.com

КЛОН КАРНОБАТ база Карнобат база Плевен база Девня база Вълчи дол www.montagi.com

КЛОН ВАРНА общежитие Варна общежитие Бургас общежитие Плевен www.montagi.com

КЛОН ЦКЛ база София база Плевен база Септември база Стара Загора Център за професионално обучение www.montagi.com

ПРОИЗВОДСТВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ „Монтажи” ЕАД може да участва като опитен, квалифициран и мотивиран партьор - изпълнител на монтажните работи в реалзицаията на множество видове проекти. www.montagi.com

КЛЮЧОВИ СЕКТОРИ До 1990 г. всяка година над 50% от дейността на дружеството е от обекти на енергетиката, химическата промишленост и металургията. www.montagi.com

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ „Монтажи” ЕАД е построило шестте блока на АЕЦ „Козлодуй” (най-голямата атомна електроцентрала на Балканите), множество големи и средноголеми топлоцентрали, редица водни централи. Освен атомната централа, уникални по своето предназначение и сложност, са ПАВЕЦ „Чаира” и ТЕЦ „Марица изток” 1, 2 и 3. Наше дело са и топлоцентралата в металургичен комбинат „Кремиковци” АД, топлоцентрала в нефтохимически комбинат в град Бургас и много други. www.montagi.com

ТРАДИЦИЯ И КАЧЕСТВО При изпълнението на електромонтажните работи, „Монтажи” ЕАД е доказвало своето умение и професионализъм като висококачествен изпълнител и подизпълнител с безупречна репутация. Името, налагано десетилетия, в момента е запазена марка за иновативни уникални решения. www.montagi.com

ЕМБЛЕМАТИЧНИ ОБЕКТИ Електроинсталации в металургичен комбинат „Кремиковци” АД, кабелизация и трансформаторни станции в Метрополитан - София, монтаж на електрооборудване – линия за сярна киселина във фирма „Юнион Миниер Купер”- Пирдоп, комуникации, инсталации в болница в град Оренбург (Русия), областната отоплителна централа в град Серпухов (Русия) и други. www.montagi.com

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ „Монтажи” ЕАД има капацитета за участие в монтажните работи на важни екологични проекти. Изграждане на пречиствателни станции за отпадни, битови и промишлени води. Такива бяха изградени в градовете: Перник, Велико Търново, Поморие, Габрово, Димитровград, Карлово, Разград, Троян и други. www.montagi.com

ПРОМИШЛЕНИ ЗАВОДИ През годините „Монтажи” ЕАД е участвало в построяването на над 75% от българските промишлени предприятия, както и в изграждането на много обекти в страни от Европа и Азия: комбинат „Софтнафт” град Братислава (Словакия), завод „Вулкан” в град Букурещ (Румъния), циментови заводи в Арда и Тартус, Сирия и други. www.montagi.com

ХИМИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ „Монтажи” ЕАД участва в построяването на множество химически заводи, комбинати и магистрални тръбопроводи. Сред тях са: „Нефтохим”- Бургас (днес Лукойл), Нефтохимически комбинат – Плевен, Хичически и содови заводи – Девня, заводи за производство на химически продукти, изкуствени торове, полиестерни и полиамидни влакна в Стара Загора, Враца, Димитровград, Видин, Свищов, Ямбол. www.montagi.com

МЕТАЛУРГИЯ „Монтажи” ЕАД е построило всички български заводи за производство на стомана, чугун и цветни метали. www.montagi.com

МЕТАЛУРГИЯ Сред тях са и важни субекти за структурирането и развитието на българската икономика: Металургичен комбинат „Стомана” Перник, Комбинат за цветни метали – Пловдив, „Юнион Маниер Купер” в Пирдоп, Металургичен комбинат „Кремиковци” и други. www.montagi.com

ОТОПЛЕНИЕ, КЛИМАТИЗАЦИЯ И ПРОМИШЛЕНА ВЕНТИЛАЦИЯ „Монтажи” ЕАД има добри традиции в производството на вентилационно - аспирационни инсталации, въздуховоди и вентилационни елементи. www.montagi.com

Участвали сме в изграждането на множество обекти в страната и в чужбина, някои от които са: монтаж на отопление и вентилация в печатницата на Българска академия на науките; преустройство, ремонт и реконструкция на тръбопроводи на дизелово гориво в Хлебозавод №2 в София; производство и монтаж на въздуховоди и монтаж на оборудване на фирма „Солвей-Соди” в Девня; прозиводство и монтаж на въздуховоди и оборудване в Нефтохимически комбинат Бургас; монтаж на компресорна станция в град Риздявний, Русия; монтаж на отопление в болница в град Оренбург, Русия. www.montagi.com

СТОМАНЕНИ КОНСТРУКЦИИ „Монтажи” ЕАД разполага с капацитет за производство на някои видове стоманени конструкции. www.montagi.com

Годишният капацитет на нашите производствено - монтажни поделения е 6 000 тона. Изпълняваме следните производствени и монтажни операции: разкрояване, огъване, песъкоструене, грундиране, боядисване, монтаж в цехови или обектови условия. Изработвали сме и сме доставяли заготовки за резервоари в сътрудничество с фирма ДСД - Дилингер, Германия и фирма Петрофак – ОАЕ - заготовки за петролопровода Баку – Тбилиси -Дейлан. www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА „Монтажи” ЕАД е монтирал оборудването на множество познати световни фирми като: www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА Toshiba, Japan General electric, USA Mannesmann, Germany BASF, Germany Krupp, Germany Ferrari, Italy www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА Kawasaki, Japan KELK, Canada Kobe Steel, Japan Fischer, Switzerland Skoda, Czechia Фирми от Русия, Унгария, Полша, Украйна, Австрия и други www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Високо качество Сертификат за одобрение на Система за управление на качеството в съответствие със стандарт EN ISO 9001:2008 № 29788/13/S 08.11.2013 www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Сертификат за одобрение на системи за управление по отношение на околната среда в съответствие със стандарт EN ISO 14001:2004 №BG476/14.EMS 20.01.2014 27 www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Сертификат за одобрение на системи за управление на здравето и безопасността при работа със стандарт EN ISO 18001:2007 №BG476/14.OHSMS 20.01.2014 28 www.montagi.com

БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ Сертификат за акредитация, съгласно БДС EN 45004:1998 на орган за котрол от типа „C” № 25/16.01.2003 от Българска служба за акредитация Централна контролна лаборатория към „Монтажи” ЕАД е водеща в България в областта на контролно-заваръчните работи. Към нея има обособен орган за контрол от вида „С”, който е акредитиран от Българската служба за акредитация със сертификат № 76 ОКС. www.montagi.com

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Лицензия на Център за професионално обучение № 200312049 от 17.10.2003 за заварчици и дефектоскописти от 09.06.2004 за професии и нови специалности за монтаж и строителство, издадена от Национална агенция за професионално образование и обучение.     www.montagi.com

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Заповед от министерството на икономиката и енергетиката № РД-16-492 от 22.05.2007 да провежда обучение и изпити за квалификационна група по ПРАВИЛНИК за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи.     www.montagi.com

УДОСТОВЕРЕНИЯ У д о с т о в е р е н и е №233/27.07.2007г. от ДАМНТ за извършване на дейности по поддържане, ремонт и преустройство на съоръжения с повишена опасност. www.montagi.com

ЧЛЕНСТВА “МОНТАЖИ” ЕАД е член на камарата на строителите и е вписано в следните групи, категории и строежи: 33

ПЪРВА ГРУПА Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Удостоверение №1845 1.1. Строежи от първа до пета категория 34

ТРЕТА ГРУПА Строежи от енергийна инфраструктура Удостоверение №418 3.1. Строежи от първа до трета категория 35

ЧЕТВЪРТА ГРУПА Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно Удостоверение №1055 4.1. Строежи от първа до трета категория 36

Контакти: “МОНТАЖИ” ЕАД София, Район „Изгрев“, кв.“Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ №9 тел. (+359 2) 439 09 09 тел.факс: (+359 2) 871 08 08 E-mail: montagi@montagi.com Web Address: http:// www.montagi.com

Add a comment

Related presentations

Canvas Prints at Affordable Prices make you smile.Visit http://www.shopcanvasprint...

30 Días en Bici en Gijón organiza un recorrido por los comercios históricos de la ...

Con el fin de conocer mejor el rol que juega internet en el proceso de compra en E...

With three established projects across the country and seven more in the pipeline,...

Retailing is not a rocket science, neither it's walk-in-the-park. In this presenta...

What is research??

What is research??

April 2, 2014

Explanatory definitions of research in depth...

Related pages

January 2016 The Company - Siemens Global Website

The Company January 2016 ... and more than 4,900 granted patents in 2014, China ... Company presentation; Siemens; key figures; ...
Read more

Presentations - Tallink & Silja Line

Company Presentation (September 2014) PDF: Investor Presentations (AGM 09.06.2014) et | en: Company Factsheet (March 2014) PDF: Company Presentation (March ...
Read more

Strategic Action Plan to Enhance Shareholder Value

During the course of this presentation, ... Source: Bloomberg as of 28-Feb-2014 and Company press releases Note: Peers include loomin’, rinker, ...
Read more

Appendix A 2014 Financial Report - Pfizer: One of the ...

Appendix A 2014 Financial Report. Financial Review Pfizer Inc. and Subsidiary Companies 2014 Financial Report 1 ... Basis of Presentation and Significant
Read more

Q1 2014 PFE Earnings Press Release - Pfizer: One of the ...

Title: Q1 2014 PFE Earnings Press Release Author: Pfizer Inc. Created Date: 20140541536
Read more

Apple Special Event. June 2, 2014.

Apple Special Event. June 2, 2014. Watch streaming video from this special event and learn more about our exciting announcements. Live streaming video ...
Read more

E3 2014 Xbox ID@Xbox Gaming Montage - YouTube

Standard YouTube License; ... ID Gamescom 2014 Montage - Duration: 2:16. ... E3 Stage Presentation - Duration: 5:15.
Read more

The Clariant Story

27.02.2014 Clariant world-wide Public, Corporate Presentation, Clariant at a glance5 More than 100 Group companies worldwide Over 200 production sites
Read more

LinkedIn's Vision for the Next 10 Years - YouTube

CEO Jeff Weiner delivering the LinkedIn 2014 Company Presentation at the Morgan Stanley Technology, Media & Telecom Conference in San Francisco ...
Read more