Montagi Company Presentation

50 %
50 %
Information about Montagi Company Presentation
Business & Mgmt

Published on March 4, 2014

Author: montagi

Source: slideshare.net

Description

Montagi Company Presentation

www.montagi.com

ИСТОРИЯ И ДЕЙНОСТ Дружеството е създадено през 1947 г. и извършва монтажно-инсталационни работи по промишлени и други обекти: механомонтажни, електромонтажни работи отопление, вентилация и климатизация, заготвяне и монтаж на тръбопроводи, производство и монтаж на стоманени конструкции, неразрушаващ и разрушаващ контрол на монтажни и заваръчни съединения, осъществяван от собствена сертифицирана Централна контролна лаборатория (ЦКЛ). www.montagi.com

                        РАЗВИТИЕ През своята дългогодишна история “Монтажи” ЕАД построи   всички   основни   обекти   на   българската   икономика   в   области   като:   енергетика,   химическа   промишленост,   металургия,   строителна   промишленост,   хранителна   промишленост,   целулозно-­‐хартиена   и   дървообработваща   промишленост,  елекропромишленост  и  електроника,  машиностроене.     www.montagi.com

КЛОНОВЕ В състава на „Монтажи” ЕАД влизат следните промишлено-монтажни клонове: Перник, Карнобат, Варна и Централна контролна лаборатория (ЦКЛ) в София.         www.montagi.com

КЛОН ПЕРНИК база Перник база Пловдив www.montagi.com

КЛОН КАРНОБАТ  база Карнобат база Плевен база Девня база Вълчи дол www.montagi.com

КЛОН ВАРНА общежитие  Варна   общежитие  Бургас   общежитие  Плевен         www.montagi.com

КЛОН ЦКЛ база София база Плевен база Септември база Стара Загора Център за професионално обучение www.montagi.com

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЕНЕРГИЙНИ ОБЕКТИ, ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ И ЕКОЛОГИЧНИ ОБЕКТИ
 „Монтажи”   ЕАД   може   да   участва   като   опитен,   квалифициран   и   мотивиран   партьор   -­‐   изпълнител   на   монтажните   работи   в   реалзицаията   на   множество   видове  проекти.     www.montagi.com

КЛЮЧОВИ СЕКТОРИ До   1990   г.   всяка   година   над   50%   от   дейността   на   дружеството   е   от   обекти   на   енергетиката,   химическата   промишленост  и  металургията.     www.montagi.com

СТРАТЕГИЧЕСКИ ОБЕКТИ   „Монтажи” ЕАД построи шестте блока на АЕЦ „Козлодуй” (най-голямата атомна електроцентрала на Балканите), множество големи  и   средноголеми  топлоцентрали,  редица  водни  централи.  Освен  атомната   централа,  уникални  по  своето  предназначение  и  сложност,  са  ПАВЕЦ  „Чаира”  и   ТЕЦ  „Марица  изток”  1,  2  и  3.    Наше  дело  са  и  топлоцентралата  в  металургичен   комбинат  „Кремиковци”  АД,  топлоцентрала  в  нефтохимически  комбинат  в  град   Бургас  и  много  други.     www.montagi.com

ТРАДИЦИЯ И КАЧЕСТВО При   изпълнението   на   електромонтажните   работи,   „Монтажи”   ЕАД   доказа   своето   умение   и   професионализъм   като   висококачествен   изпълнител   и   подизпълнител   с   безупречна   репутация.   Името,   налагано   десетилетия,   в   момента  е  запазена  марка  за  иновативни  уникални  решения.   www.montagi.com

ЕМБЛЕМАТИЧНИ ОБЕКТИ Електроинсталации в металургичен комбинат „Кремиковци” АД, кабелизация и трансформаторни станции в Метрополитан - София, монтаж на електрооборудване – линия за сярна киселина във фирма „Юнион Миниер Купер”- Пирдоп, комуникации, инсталации в болница в град Оренбург (Русия), областната отоплителна централа в град Серпухов (Русия) и други. www.montagi.com

ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ 
 „Монтажи”  ЕАД  има  капацитета  за  участие  в  монтажните  работи  на  важни   екологични   проекти.   Изграждане   на   пречиствателни   станции   за   отпадни,   битови   и   промишлени   води.   Такива   бяха   изградени   в   градовете:   Перник,   Велико  Търново,  Поморие,  Габрово,  Димитровград,  Карлово,  Разград,  Троян   и  други.     www.montagi.com

ПРОМИШЛЕНИ ЗАВОДИ През годините „Монтажи” ЕАД участва в построяването на над 75% от българските промишлени предприятия, както и в изграждането на много обекти в страни от Европа и Азия: комбинат „Софтнафт” град Братислава (Словакия), завод „Вулкан” в град Букурещ (Румъния), циментови заводи в Арда и Тартус, Сирия и други. www.montagi.com

ХИМИЧЕСКА
 ПРОМИШЛЕНОСТ  
 „Монтажи”   ЕАД   участва   в   построяването   на   множество   химически   заводи,   комбинати   и   магистрални   тръбопроводи.   Сред   тях   са:   „Нефтохим”-­‐   Бургас   (днес   Лукойл),   Нефтохимически   комбинат   –   Плевен,   Хичически   и   содови   заводи   –   Девня,   заводи   за   производство   на   химически   продукти,   изкуствени   торове,   полиестерни   и   полиамидни   влакна   в   Стара   Загора,   Враца,   Димитровград,  Видин,  Свищов,  Ямбол.         www.montagi.com

МЕТАЛУРГИЯ 
 На   практика   „Монтажи”   ЕАД   е   фирмата,   построила   всички   български   заводи   за   производство   на   стомана,   чугун   и   цветни  метали.     www.montagi.com

МЕТАЛУРГИЯ 
 Сред  тях  са  и  важни  субекти  за  структурирането  и  развитието  на  българската   икономика:  Металургичен  комбинат  „Стомана”  Перник,  Комбинат  за  цветни   метали   –   Пловдив,   „Юнион   Маниер   Купер”   в   Пирдоп,   Металургичен   комбинат  „Кремиковци”  и  други.     www.montagi.com

  ОТОПЛЕНИЕ,  КЛИМАТИЗАЦИЯ  И   
 ПРОМИШЛЕНА  ВЕНТИЛАЦИЯ   „Монтажи”   ЕАД   има   добри   традиции   в   производството   на   вентилационно   -­‐   аспирационни   инсталации,   въздуховоди   и   вентилационни  елементи.     www.montagi.com

Можем да се похвалимм с участие в изграждането на множество обекти в страната и в чужбина, някои от които са: монтаж на отопление и вентилация в печатницата на Българска академия на науките; преустройство, ремонт и реконструкция на тръбопроводи на дизелово гориво в Хлебозавод №2 в София; производство и монтаж на въздуховоди и монтаж на оборудване на фирма „Солвей-Соди” в Девня; прозиводство и монтаж на въздуховоди и оборудване в Нефтохимически комбинат Бургас; монтаж на компресорна станция в град Риздявний, Русия; монтаж на отопление в болница в град Оренбург, Русия. www.montagi.com

СТОМАНЕНИ   КОНСТРУКЦИИ  
 „Монтажи”  ЕАД  разполага  с  капацитет  за  производство     на  някои  видове  стоманени  конструкции.     www.montagi.com

Годишният капацитет на нашите производствено - монтажни поделения е 6 000 тона. Изпълняваме   следните   производствени   и   монтажни   операции:   разкрояване,   огъване,   песъкоструене,   грундиране,   боядисване,   монтаж   в   цехови   или   обектови  условия.  Изработвали  сме  и  сме  доставяли  заготовки  за  резервоари  в   сътрудничество  с  фирма  ДСД  -­‐  Дилингер,  Германия  и  фирма  Петрофак  –  ОАЕ  -­‐   заготовки  за  петролопровода  Баку  –  Тбилиси  -­‐Дейлан.     www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА 
 „Монтажи”  ЕАД  монтира  оборудването     на  множество  познати  световни  фирми  като:     www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА 
                         Toshiba,  Japan   General  electric,  USA     Mannesmann,  Germany   BASF,  Germany   Krupp,  Germany   Ferrari,  Italy   www.montagi.com

ЗАДГРАНИЧНА ДЕЙНОСТ И ПАРТЬОРСТВА 
                         Kawasaki,  Japan KELK,  Canada   Kobe  Steel,  Japan Fischer,  Switzerland   Skoda,  Czechia   Фирми  от  Русия,  Унгария,  Полша,  Украйна,  Австрия  и  други     www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Високо  качество     Сертификат  за  одобрение  на  Система  за  управление     на  качеството  в  съответствие  със  стандарт     EN  ISO  9001:2008  №  29788/13/S  08.11.2013   www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Сертификат за одобрение на системи за управление по отношение на околната среда в съответствие със стандарт EN ISO 14001:2004 №BG476/14.EMS 20.01.2014 27   www.montagi.com

СЕРТИФИКАТИ Сертификат за одобрение на системи за управление на здравето и безопасността при работа със стандарт EN ISO 18001:2007 №BG476/14.OHSMS 20.01.2014 28   www.montagi.com

БЕЗУПРЕЧЕН КОНТРОЛ Сертификат  за  акредитация,  съгласно  БДС  EN  45004:1998  на  орган  за     котрол  от  типа  „C”  №  25/16.01.2003  от  Българска  служба  за  акредитация     Централна  контролна  лаборатория  към  „Монтажи”  ЕАД  е  водеща  в  България  в   областта   на   контролно-­‐заваръчните   работи.   Към   нея   има   обособен   орган   за   контрол   от   вида   „С”,   който   е   акредитиран   от   Българската   служба   за   акредитация  със  сертификат  №  76  ОКС.     www.montagi.com

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Лицензия  на  Център  за  професионално  обучение     №  200312049  от  17.10.2003  за  заварчици  и  дефектоскописти    от   09.06.2004   за   професии   и   нови   специалности   за   монтаж   и   строителство,   издадена   от   Национална   агенция   за   професионално  образование  и  обучение.           www.montagi.com

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ Заповед  от  министерството  на  икономиката  и  енергетиката     №   РД-­‐16-­‐492   от   22.05.2007   да   провежда   обучение   и   изпити   за   квалификационна  група  по  ПРАВИЛНИК  за  безопасност  и  здраве  при  работа   в  електрически  уредби  на  електрически  и  топлофикационни  централи  и  по   електрически  мрежи.           www.montagi.com

УДОСТОВЕРЕНИЯ У  д  о  с  т  о  в  е  р  е  н  и  е  №233/27.07.2007г.  от  ДАМНТ     за  извършване  на  дейности  по  поддържане,  ремонт     и  преустройство  на  съоръжения  с  повишена  опасност.   www.montagi.com

ЧЛЕНСТВА “МОНТАЖИ” ЕАД е член на камарата на строителите и е вписано в следните групи, категории и строежи: 33  

ПЪРВА ГРУПА Строежи от високо строителство, прилежащата му инфраструктура, електронни съобщителни мрежи и съоръжения. Удостоверение №1845 1.1. Строежи от първа до пета категория 34  

ТРЕТА ГРУПА Строежи от енергийна инфраструктура Удостоверение №418 3.1. Строежи от първа до трета категория 35  

ЧЕТВЪРТА ГРУПА Строежи от благоустройствената инфраструктура, хидротехническото строителство и опазването на околната среда, съгласно Удостоверение №1055 4.1. Строежи от първа до трета категория 36  

Контакти: “МОНТАЖИ” ЕАД София, Район „Изгрев“, кв.“Изток“, ул.“Лъчезар Станчев“ №9 тел. (+359 2) 439 09 09 
 тел.факс: (+359 2) 871 08 08 E-mail: montagi@montagi.com Web Address: http:// www.montagi.com

Add a comment

Related presentations

Related pages

Montagi Company,Sofia,Bulgaria- erection,assembly ...

Presentation; Hotels; Big project; Energy sector; Ecologicy; Gas mains; Metallurgy; Machine building © Montagi Company | Website from PR Bulgaria ...
Read more

Presentations - 3M Corporate Identity - 3M Worldwide

Worldwide > Our Company > 3M Brand Identity > Applications ... 3M Montage Tutorial for guidelines on building a 3M montage for your presentation.
Read more

Presentation Software | Online Presentation Tools | Prezi

Welcome to Prezi, the presentation software that uses motion, zoom, and spatial relationships to bring your ideas to life and make you a great presenter.
Read more

Branch Karnobat Montagi Company,Sofia,Bulgaria- erection ...

Branch Karnobat; Branch Pernik; Branch CCL; ... Presentation; Hotels; Big project; Energy sector; Ecologicy; Gas mains; Metallurgy; Machine building ...
Read more

Multimedia presentation | Corporate presentation | Montage

Multimedia presentation experts, Studio Montage inc corporate presentations on DVD and CD with professional audio, video and streaming effects.
Read more

Squad | Petit Montage de présentation - YouTube

[Montage] Présentation de la chaîne ! - Duration: 11:06. Genius Company 111 views. 11:06 Loading more suggestions... Show more. Language ...
Read more

montage presentation - YouTube

Motion Graphics opening Presentation video by Video Production Company; Motiv Productions Leeds - Duration: 4:27. Motiv Production 9,400 views
Read more

Jobs at GMR – Gesellschaft für Montage− und ...

Company Profile : GMR – Gesellschaft für Montage- und Regeltechnik mbH. GMR ... Company presentation GMR – Gesellschaft für Montage- und Regeltechnik ...
Read more