monitoring_bs

50 %
50 %
Information about monitoring_bs
Education

Published on February 24, 2009

Author: zmilojevic

Source: authorstream.com

Bankarski službenik : Bankarski službenik Rezultati monitoringa Februar, 2009. Podaci o profilu i monitoringu : Podaci o profilu i monitoringu Obrazovni profil Bankarski službenik – zahtevan profil Uveden 2005. u 6 gradova, u 7 škola Svaka škola je investirala po 20.000€ za osnivanje virtuelne banke Posebna sredstva od strane GTZ-a: 180.000€ Donacija bankarskog softvera od firme PEXIM: 100.000€ Opsežan program obuke nastavnika: Teorijski deo Prakticna obuka Koucing (traje i dalje) Monitoring Anketirano je 140 ucenika iz 7 škola iz 6 gradova Anketa sprovedena u novembru 2008. Struktura upitnika : Struktura upitnika Upitnik je sastavljen iz 10 delova, sadrži ukupno 34 pitanja i prostor za slobodan komentar .... I Socijalni podaci: 4 pitanja II Informisanje o profilu: 5 pitanja III Nastavni proces: 11 pitanja IV Upotreba nastavnih sredstava: 2 pitanja V Timski rad: 3 pitanja VI Vrednovanje rezultata: 5 pitanja VII Izborni predmeti: 3 pitanja VIII Odnos sa nastavnicima: 1 pitanje IX Slobodni komentari: o cemu bih želeo nešto da kažem Socijalni podaci : Socijalni podaci 78% ucenika su devojke 20% ucenika nije iz grada Roditelji ucenika su prošli slicno obrazovanje. Oko 60% ih je zavrilo strucne škole, oko 30% je završilo višu školu ili fakultet. Vecina roditelja su zaposlena lica (75%). Jedna cetvrtina roditelja vodi privatni posao. 16% oceva je nezaposleno. Profesionalna orijentacija : Profesionalna orijentacija Glavni izvor informacija je list “Konkurs” koji izdaje Ministarstvo. Drugi znacajan izvor su roditelji i prijatelji. Pisane ifnormacije su gotovo beznacajne; ukljucujuci i gtz-flajere. Oni koji bi trebalo da ucenicima daju prave informacije nisu uspešni - ekonomske škole. Izvor informacija 4. Potreba za sigurnom i validnom profesionalnom orijentaciom ucenika : 4. Potreba za sigurnom i validnom profesionalnom orijentaciom ucenika Informisati ucenike o glavnim ciljevima profila: Kompetentnost za posao Pristup univerzitetu Informisati ucenike o spektru predmeta datog profila:: oni ucenici koji su zainteresovani za širi spektar predmeta bi trebalo da pohadaju gimnaziju Informisati o strucnom delu profila: Zadaci, poslovi i perspektiva u karijeri bankarskog službenika; strucnjaci iz banaka Kurikulum i program obuke: nastavnici Ne obecavajte buducnost za koju škola ne može da garantuje: stipendije i pozicije na poslu Šta ucenici planiraju : Šta ucenici planiraju 87% ih teži ka izvlacenju maksimuma iz datih mogucnosti: kvalifikacija+mogucnost studiranja 12% ucenika je pogrešno usmereno: oni jednostavno žele pristup na univerzitet 67% ih želi da postane bankarski službenik po završetku fakulteta 15% želi da pocne da radi odmah po završetku škole 70% ih veruje da ce imati dobre do vrlo dobre šanse na tržištu rada Zakljucci: Ekspanzivno planiranje karijere : Zakljucci: Ekspanzivno planiranje karijere Formalno obrazovanje se smatra dokazom formalnih kompetencija. Sticanje strucnih prakticnih kompetencija predstavlja samo strategiju smanjivanja rizika. 90% svršenih ucenika želi da studira (rezultati istraživanja tracer -study PA). Ukoliko pogledamo kakvo formalno obrazovanje su stekli njihovi roditelji možemo ocekivati sledece: 25% ce ih završiti višu školu, 25% ce diplomirati na fakultetu, 50% ce prekinuti školovanje. Slide 9: 66% ucenika smatra da je stepen težine srednji 10% ih smatra da je stepen težine visok 24% ih smatra da je nizak. 91% ucenika izjavljuje da profil odgovara njihovim ocekivanjima Skala 8 – 10: 35% Skala 4 – 7: 56% Skala 0 – 3: 8% Da li profil odgovara ocekivanjima ucenika? Da li je bankarski službenik težak profil? Nastava i ucenje : Nastava i ucenje Dve paradigme u nastavi (nacinu poducavanja): Konstruktivizam: bankarska obuka Instruisanje: pravo Karakteristike su Problemski orijentisan pocetak nastave Aktivno ucenje Strukturisani razgovori Timski rad do izvesne mere Razna nastavna sredstva Utvrdivanje savladanog gradiva Zadaci sa rešavanjem problema na testovima Drugi ugao gledanja : Drugi ugao gledanja Razlike su uocljivije ukoliko se pogleda iz druge perspektive: Novi sadržaji se diktiraju ili pišu nastavnik prica, a ucenik sluša timski rad retko ili nikada nastavna sredstva su kreda i tabla provera savladanog gradiva testovi u kojima se zahteva rešavanje problema Predmeti: znacaj, stepen težine, aktivno ucenje : Predmeti: znacaj, stepen težine, aktivno ucenje Ukoliko uporedimo predmete i ucenicku evaluaciju po pitanju: znacaja predmeta aktivnog ucenja podsticajnosti predmeta stepena težine … dobijamo sledece rezultate: svi strucni predmeti se smatraju važnima (>80%); najvažniji su bankarska obuka, bankarsko poslovanje. Pravo izrazito zaostaje. Razlog za to bi mogao da bude sledeci: nedostaje veza sa stvarnim životom banke. Predmeti kod kojih je vidno zastupljeno aktivno ucenje ocenjeni su kao najlakši predmeti: bankarska obuka; kancelarijsko poslovanje. Rangiranje predmeta: metodološko-didaktickepotrebe za modernizovanjem : Rangiranje predmeta: metodološko-didaktickepotrebe za modernizovanjem Ukoliko sve strucne predmete uporedimo po kategorijama, moci cemo da identifikujemo 3 tipa predmeta Konstruktivizam Bankarska obuka Mešavina paradigmi bankarsko poslovanje kancelarijsko poslovanje ekonomija finansije i racunovodstvo knjigovodstvo Ex-katedra Pravo Projektni ekosistem za uvodenje poboljšanja aktivno orijentisana nastava testovi i ocenjivanje razvoj predmetne didaktike task -force Gde je potrebna podrška : Gde je potrebna podrška Ukoliko sastavimo sve predmete i karakteristike konstruktivisticke paradigme ucenja, dobijamo sledeci prikaz: Šta bi trebalo da Projekat uradi? Da kreira didakticki-ekosistem Nudenje obuka školama Razvijanje predmetne didaktike Stvaranje predmetnih task-forsa Rangiranje škola: potrebe za obukom : Rangiranje škola: potrebe za obukom Ako uporedimo škole u skladu sa atributima aktivne nastave, ukljucujuci sve strucne predmete, dobijamo rang listu škola. Mere su 80% svih karakteristika aktivne nastave: Problemoriented lessson start Active Learnig Structered discussions appropiate share of teamwork use of different medias backing up lesson results problemsolving in tests Testovi i ocenjivanje : Testovi i ocenjivanje Transparentnost testiranja (proveravanja) 90% ucenika zna kakvi su kriterijumi ocenjivanja, 80% zna kakvi su kriterijumi kada je rec o usmenom ocenjivanju. 84% smatra da je ocenjivanje pravedno, 14% da je nepravedno. I dalje 26% ucenika ima poteškoce da sa nastavnicima razgovara o greškama u ocenjivanju Kvalitet testiranja (proveravanja) Bankarska obuka i pravo se nalaze na dva suprotna kraja skale kvaliteta. Provere znanja u okviru bankarske obuke uglavnom od ucenika zahtevaju da primeni znanje ili da reši probleme. U predmetu pravo je suprotno I rešavanje problema nije uopšte tematizovano pri proveravanju. Svi ostali predmeti su na sredini skale. Primetno je da u teorijskim predmetima prevladava teorijsko znanje. Predmeti koji ukljucuju racunanje balansiraju izmedu znanja i primene znanja. Virtuelna banka : Virtuelna banka Izborni predmeti : Izborni predmeti Gotovo 80% ucenika je zadovoljno ponudom izbornih predmeta: 16% ih je jako zadovoljno 62% ih je zadovoljno 17% ih nije zadovoljno Ucenici daju prednost sledecem: Spezijalizovanje Nastavak opšteg obrazovanja Veštine Društvene nauke Ucenici ne žele umetnost kao izborni predmet Odnos sa nastavnicima : Odnos sa nastavnicima 82% ucenika smatra da je odnos sa nastavnicima zasnovan na bliskosti i poverenju (33%) ili da je distanciran, ali da postoji poverenje (48%). 13% ucenika smatra da je odnos sa nastavnicima veoma distanciran, ponekad ispunjen strahom. Komentari ucenika : Komentari ucenika Informacije o profilu Nismo bili dobro informisani prilikom upisa. Ne sticemo dovoljno znanja za dalje obrazovanje. Jako sam požalio što sam izabrao/la ovaj profil, jer ostajemo uskraceni po pitanju opšteg obrazovanja iz pojedinih predmeta kao što su biologija, fizika i mnogi drugi predmeti. Diskiminacija unutar škole: Smatram da ovaj obrazovni profil ima dosta potencijala, ali da ga Ministarstvo i školska uprava ne uvažavaju dovoljno. Što se tice nastavnika koji ne predaju u ovom obrazovnom profilu-smatram da su vrlo drski, jer u drugim odeljenjima nipodaštavaju ovaj profil i misle da je naše školovanje jako jednostavno. Nastavnici: Mislim da bi nasravnici strucnih predmeta trebalo da budu bolje pripremljeni i bolje informisani o svom predmetu. Razumem da je za njih, kao i za nas, sve ovo novo, ali kako mi možemo znati odgovore na neka pitanja kad ih ni nastavnici ne znaju. Takode smatram da bi vecina nastavnika trebalo da pohada kurs pravopisa i pravilne upotrebe jezika, jer njihovim pravopisnim greškama i lapsuzima nema kraja. Menadžment škole: Loša strana ovog obrazovnog profila je cesta izmena nastavnika. Ideja za ovaj obrazovni profil je dobra, ali je organizacija loša. Kašnjenje sa sredstvima za rad (kasno smo dobili biro, kompjuteri su u lošem stanju i cesto otežavaju rad) i za predmete koji su nam potrebni za bankarsku obuku. Cesto se sami moramo snaci. Nije nam omoguceno da predmete biramo na pocetku svake školske godine, vec samo na pocetku prve školske godine, a ostale godine su nam predmeti nametnuti. Naucene lekcije : Naucene lekcije Jednak ugled kvalifikacija za tržište rada i pristupa Univerzitetu: obratiti istu pažnju na oba nivoa kvalifikacija: definisati standarde za deo koji se odnosi na opšte obrazovanje sa jednakom preciznošcu sa kojom je to ucinjeno za deo koji se odnosi na kvalifikacije za tržište rada Ne odustajati od nivoa diferencijacije predmetnih kategorija. Podela na obavezne i izborne predmete je previše jednostavna. Zadžati kategorije: opšti predmeti, strucni predmeti, izborni predmeti Uvesti novu predmetnu kategoriju – prakticna obuka. Postoji potreba da se zaštiti ova obuka. Ne može se porediti sa normalnim casovima. Ucenici napuštaju školu i ulaze u virutelnu kompaniju da bi ucili kroz rad Izostaviti sledece predmetne oblasti iz novih profila: nauka i umetnost. Ucenici moraju da prave kompromis. Gimnazije su institucije za šire obrazovanje Ne prenositi odgovornost za obrazovanje na kompanije: ne postoji garancija za mesta za obuku u kompanijama. Posebna situacija u BS profilu : Posebna situacija u BS profilu Profil smo razvili 2003/04. Tokom perioda razvoja pojavili su se neki koncepti koje su nastavnici koji su razvijali kurikulum, u saradnji sa CENSUO, pokušali da implementiraju: Obuka u kompanijama u cetvrtoj godini obuke: 2 dana u školi, 3 dana obuke u banci nedeljno Granice izmedu razlicitih predmetnih klastera koje nisu jasno odredene Integracija informatike u standardne predmete U 2006 nastavnici su znacajno revidirali profil da bi se izbacile najznacajnije slabe tacke Trening u banci Neodstatak opšte obrazovnih predmeta U 2008 projekta je zapoceo kompletan pregled do sada razvijen ih profila da bi se zadržale jake tacke a izbacile slabe. Tokom analize identifikovali smo probleme koji postoje i u pilot profilima koji nisu ekonomski. Pregled je završen i želeli bismo da Vam prezentujemo rezultate i da o njima razgovaramo sa Vama Slide 23: Hvala Vam na pažnji

Add a comment

Related presentations

Related pages

Water in Oil Monitors - FMC Technologies

The WCM 7300E is designed to lower the cost measuring the water cut or S&W in larger pipelines where the use of an inline probe is not economical.
Read more

BS8418 CCTV Monitoring | GB Monitoring

BS 8418 CCTV Monitoring Overview. BS 8418 is the Code of Practice for the installation and remote monitoring of detector activated CCTV systems.
Read more

BS/2

About BS/2. History. Partners. Contacts. Penki Kontinentai group. Industry Solutions. Financial Institutions; Retail; Service Stations; Postal Market; Lottery;
Read more

Standard in development: BS ISO 16079-1 Condition ...

... shock and condition monitoring - Condition monitoring > BS ISO 16079-1 Condition monitoring and diagnostics of wind turbines Part 1: General guidelines ...
Read more

BS 8576:2013 Guidance on investigations for ground gas ...

BS 8576:2013 Guidance on investigations for ground gas. Permanent gases and Volatile Organic Compounds (VOCs) Status : Current ...
Read more

Standard in development: BS ISO 13373-3 Condition ...

... shock and condition monitoring - Condition monitoring > BS ISO 13373-3 Condition monitoring and diagnostics of machines - Vibration condition ...
Read more

BS™Monitoring : Energieconsulting : Bühler + Scherler ...

Datenerfassung und Aufzeichnung. Machen Sie den ersten Schritt in Richtung energieeffizientes Unternehmen. Mit dem Monitoring Tool VE!SO EMS von Bühler ...
Read more

BS EN 14181 monitoring - Exova Catalyst - Exova

BS EN 14181 monitoring. ... Compliance monitoring > BS EN 14181 monitoring > Commissioning and investigative testing > Bioaerosols monitoring > Exova News;
Read more

IT infrustructure Monitoring | BS/2

Network monitoring. Monitoring service ensures centralized control and observation of the main parameters of network and network devices in order to ...
Read more

Network Management and Monitoring - Brady's Business Systems

From hardware and software inventory to network usage and server up-time, Brady's provides your business with network monitoring and comprehensive reporting.
Read more