Moltes Deixalles

50 %
50 %
Information about Moltes Deixalles

Published on November 26, 2007

Author: jlrguasch

Source: slideshare.net

El Joc del Reciclatge

Les societats més industrialitzades de la Terra fa temps que tenen plantejat un repte importat: la gestió dels residus que generen. La nostra no n'és una excepció. Cada dia generem més residus. Malgrat que els donem aquest nom, en la major part són recursos molt valuosos que convé no perdre de vista. És important procurar fer pocs residus, prioritzar el consum de materials totalment reciclables i llençar-los de manera que es pugu e n recuperar. Reciclar les nostres deixalles no justifica un consum desmesurat, ni és el final del producte que hem utilitzat.

Pot-ser heu sentit parlar de les 3 R, que ara són 6!!!: Reduïr Reciclar Reutilitzar Reparar Restituir Responsabilitzar-se Vivim en una zona geogràfica on el consum massiu ens fa oblidar les diferents opcions creatives dels recursos que desaprofitem.

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van? Separem els components

Sabríes a quin contenidor van? Separem els components

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van?

Sabríes a quin contenidor van? Separem els components

Sabríes a quin contenidor van?

I éstes? PILES ROBA USADA

I éstes? PILES ROBA USADA

I éstes? PILES ROBA USADA

I éstes? PILES ROBA USADA Un litre d'oli usat pot contaminar un milió de litres d'aigua

Un litre d'oli usat pot contaminar un milió de litres d'aigua

I éstes? PILES ROBA USADA

I éstes? PILES ROBA USADA Per a fabricar una tona d'alumini fan falta 4-5 tones de bauxita, 1,3 tones de lignit (combustible) i 5,8 Tep/Tn (consum d'energia)... 1 Tep (Tona equivalent de petroli) és l'energia equivalent a cremar una tona de petroli...

Per a fabricar una tona d'alumini fan falta 4-5 tones de bauxita, 1,3 tones de lignit (combustible) i 5,8 Tep/Tn (consum d'energia)... 1 Tep (Tona equivalent de petroli) és l'energia equivalent a cremar una tona de petroli...

I éstes? PILES ROBA USADA La cel·lulosa de tovalloles i mocadors és difícil reciclar.

La cel·lulosa de tovalloles i mocadors és difícil reciclar.

I éstes? PILES ROBA USADA Els brics tenen diverses capes de plàstic, alumini i cartró i el procés del reciclat és costós i complicat. Evita’ls!!

Els brics tenen diverses capes de plàstic, alumini i cartró i el procés del reciclat és costós i complicat. Evita’ls!!

I éstes? PILES ROBA USADA

I éstes? PILES ROBA USADA

Què pots fer? Com que en general generem moltes deixalles, tenim moltes oportunitats per millorar. 1. En el moment d’anar a comprar, passem les opcions de compra pel sedàs de mirar de fer pocs residus. No comprem objectes de poca qualitat que es faran malbé de seguida, articles d’un sol ús, coses que no sabem ben bé si volem, envasos i embalatges que llençarem tan bon punt arribem a casa... 2. Prioritzem els materials totalment reciclables per davant dels plàstics i els brics. 3. Abans de convertir un objecte en deixalla, assegurem-nos que no el podem convertir en un recurs valuós per a nosaltres mateixos. Paper amb una cara en blanc, pots de conserves per guardar-hi coses, bosses de plàstic per a les escombraries, roba i objectes que es poden reparar, trastos que es poden convertir en joguines...

4. Busquem productes sense substàncies problemàtiques. 5. Demanem a l’ajuntament que organitze una recollida separada i de qualitat de la brossa orgànica. Col·laborem-hi fermament tot superant amb enginy les petites dificultats domèstiques inicials. Si tenim jardí o hortet podem fer compost a casa. 6. Fem ús dels contenidors per a la recollida selectiva, no només per facilitar la recuperació de materials sinó també perquè siguen els que els han posat al mercat els que paguen la gestió (si els llencem a la brossa general la paga l’ajuntament). 7. Si al municipi no hi ha deixalleria, demanem a l’ajuntament on hem de llençar els residus especials.

i a més a més

A l'adquirir productes de neteja per a la llar evita aquells que continguen algun d'estos pictogrames.

Si tens objectes voluminosos posa’t en contacte amb el telèfon gratuït de TETma 900 505 523

Punt verd

Tema mòbils usats   QUÈ ÉS “DONA EL TEU MÒBIL”?   “ DONA EL TEU MÒBIL” és una campanya de replega de telèfons mòbils organitzada i promoguda per Creu Roja Espanyola i Fundació Entrecultures . Al centre podràs trobar sobres per a enviar els mòbils com els que apareixen a la foto:

Tema cartutxos de tinta   L’empresa Recoatlántico realitza una campanya de replega de cartutxos de tinta per a reciclar-los. Al centre podràs trobar contenidors per a enviar els envasos. Pregunta per ells…

Classificació de Plàstics

Classificació de Plàstics * El PVC està prohibit en molts països de la Unió Europea perquè ha estat relacionat amb la contaminació persistent per ftalats i de la seua combustió es desprenen dioxines perilloses per a la salut.

Classificació de Plàstics

L’alumini El reciclatge de l'alumini estalvia el 95% de l'energia total que s'utilitza per a fabricar el material a partir de la bauxita. Açò significa que es poden fabricar 20 llandes amb material reciclatge utilitzant la mateixa energia que es necessitaria per a fabricar una amb material nou. Fabricar llandes a partir d'alumini reciclatge reduïx la contaminació relacionada amb el procés de fabricació (per exemple diòxid de sofre, que provoca la pluja àcida) en un 95%. Per a reciclar el paper d’embolicar d’alumini seria convenient que estiguera net i pla.

Línia marró Línia marró són els televisors, equips de música, ordinadors, aspiradors, etc. Des de fa algun temps també s'identifiquen els residus informàtics amb la denominació de "línia grisa". Què aconseguisc reciclant línia marró? ·Facilite l'aprofitament de les seues matèries primeres i aconseguisc que s'estalvie energia. ·Evite que els seus components nocius contaminen el Medi Ambient. ·Aconseguisc que vagen menys residus a l'abocador controlat. ·Evite la proliferació d'abocadors incontrolats. Com es recicla la línia marró? ·Dels Garbigunes es transporten a l'empresa recicladora on es desmunten les instal·lacions elèctriques i electròniques per a revalorar les peces aprofitables. ·També es recuperen les seues peces de plàstic, vidre i metall. ·Els seus components més perillosos se separen per a tractar-los adequadament.

Compostar Compostar és sotmetre la matèria orgànica a un procés de transformació biològica en el que milions de microorganismes actuen sense parar per a així obtindre el nostre propi adob natural “el Compost”. Esta transformació es pot portar a terme en qualsevol casa gràcies a compostadors, els quals no solen tindre cap tipus de motor i per tant sense gastos de manteniment. Generalment, la bossa de fem que generem conté un 40% de matèria orgànica que pot ser reciclada i retornada a la terra en forma d'humus per a les nostres plantes. Hem de saber que per cada 100 Kg de restes orgàniques podem obtindre uns 30 Kg d'adob gratuït. D'esta manera es contribuïx a la reducció del pes i volum dels fems que es porten als abocadors i incineradores amb la conseqüent millora ambiental. També s'aconseguix al mateix temps reduir el consum d'adobs químics.

Què és un SES? El sanitari ecològic sec (SES): És sanitari perquè satisfà la necessitat de tractar amb les excretes de una forma saludable. És ecològic perquè aprofita els cicles biològics naturals per a transformar una matèria orgànica –les excretes- en un producte inofensiu i llest per a nodrir al sòl. És seco perquè no utilitza aigua, no la desperdicia i evita contaminar-la. Bàsicament, el SES es dividix en dos tipus, el SES separador i el SES que no separa. El SES separador consistix en un seient o tassa especial que ajuda a separar les excrements de l'orina. Les excrements cauen dins d'un contenidor anomenat cambra. Mentres l'orina és dirigida a un pot per a després diluir-la i usar-la com fertilitzant o s'envia a un pou de absorció directament al sòl.

Què es pot depositar en l'Ecoparc? Residus especials Residus no perillosos Tubs fluorecentes Residus de la construcció i derrocaments (RCDs) Piles Metalls Olis vegetals Paper i cartó Olis minerals Plàstics Envasos plàstics de pintura Vidre Envasos metàl·lics de pintura Efectes i mobles Medicaments Restes de poda Radiografies Roba usada Línia grisa   Bateries de vehicles

Residus especials

Residus no perillosos

Tubs fluorecentes

Residus de la construcció i derrocaments (RCDs)

Piles Metalls

Olis vegetals

Paper i cartó

Olis minerals

Plàstics

Envasos plàstics de pintura

Vidre

Envasos metàl·lics de pintura

Efectes i mobles

Medicaments

Restes de poda

Radiografies

Roba usada

Línia grisa  

Bateries de vehicles

Els abocadors incontrolats provoquen problemes ambientals

Fonts utilitzades: Suplement Tierra de EL PAIS (20 D’OCTUBRE DE 2007) www.greenpeace.es www.cabildodelanzarote.com www.gipuzkoa.net/san-marcos www.zoomZAP.com Cómo y por qué separar la basura Una solución a los residuos sólidos en la Ciudad de México i altres

Add a comment

Related pages

Deixalles i residus - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

Les deixalles que traiem de casa s'anomenen residus domèstics. Els residus que ... moltes substàncies utilitzades en els processos químics. Residus ...
Read more

Grup de teatre Deixalles '81 - Sant Feliu de Codines

Benvinguts a la web del Grup de Teatre Deixalles '81, de Sant Feliu de Codines. ... Bona estrena i representació molt celebrada aquesta Festa Major.
Read more

Fundació Deixalles

Fundació Deixalles, Palma de Mallorca, Spain. 2,184 likes · 149 talking about this · 12 were here. El principal objectiu de la Fundació Deixalles és...
Read more

les deixalles fetes art - Inici. XTEC - Xarxa Telemàtica ...

Subtitular: Moltes deixalles estan al carrer, i estan contaminant,nosaltres hos proposem convertirles en art. El reciclatge creatiu és un fenomen ...
Read more

Incendi en una casa de Vic que acumulava moltes deixalles ...

Un incendi amb una gran flamarada ha alertat els veïns del carrer Bac de Roda a Vic, aquest migdia, als volts d’un quart d’una. El foc s’ha declarat ...
Read more

Botiga Blanquerna | Fundació Deixalles

info@deixalles.org. Fundació Deixalles Otro sitio realizado ... mobles, joguines, llibres, discos, decoració… Productes de Comerç Just i moltes coses ...
Read more

La gestió dels residus: deixalles actuals | Ecologia i ...

Actualment també tenim un molt bon sistema de recollida de residus: tenim escombriaires que recullen la brossa de terra, diferents contenidors on separar ...
Read more

Fundació Deixalles | Otro sitio realizado con WordPress

Productes de Comerç Just i moltes coses més. ... El compromís de la Fundació Deixalles amb les entitats contractants és la realització de ...
Read more

Activitat 1

Activitat 1. DEIXALLES DE MOLTES MENES . Per començar a entrar en el tema de les deixalles feu un esquema conceptual utilitzant paraules com les següents ...
Read more