MOLENBAARDEN UIT FRIESLAND

0 %
100 %
Information about MOLENBAARDEN UIT FRIESLAND
Entertainment

Published on December 23, 2008

Author: Kees

Source: authorstream.com

Slide 1: MOLENBAARDEN Samengesteld door Kees Vanger met medewerking van vele “prikborders” die spontaan foto’s van molenbaarden naar mij opgestuurd hebben. In het bijzonder wil ik: Harmannus Noot, Willem Jans, Harm Rona, Ruud Bax, Roelof Kooiker bedanken voor de vele foto’s die ze spontaan beschikbaar gesteld hebben. Kees Vanger november 2008 FRIESLAND FRIESLAND : FRIESLAND Slide 3: Achlum “Achlummer Molen” Slide 4: Achlum “Achlummer Molen” Slide 5: Ameland - Hollum “De Verwachting” Slide 6: Ameland- Nes “De Phenix” Slide 7: Anjum “De Eendracht” Slide 8: Anjum “De Eendracht” Slide 9: Birdaard “De Zwaluw” Slide 10: Birdaard “De Zwaluw” Slide 11: Birdaard “De Olifant” Slide 12: Birdaard “De Olifant” Slide 13: De Blesse “De Mars” Slide 14: Bolsward “Tadema’s Molen” Slide 15: Broeksterwoude “De Broekster” Slide 16: Broeksterwoude “De Grote Molen” Slide 17: Burgwerd “Aylvapoldermolen” Slide 18: Buitenpost “De Mûnts” Slide 19: Burum “Windlust” Slide 20: Dokkum “De Hoop” Slide 21: Dokkum “De Hoop” Slide 22: Dokkum “Zeldenrust” Slide 23: Dokkum “Zeldenrust” Slide 24: Dronrijp-Kingmatille “De Keimptilstermole” Slide 25: Dronrijp “De Puollen” Slide 26: Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen” Slide 27: Dronrijp-Hatsum “De Hatsumermolen” Slide 28: Edens (Iens) “De Edensermolen” Slide 29: Ezumazijl “De Goes” Slide 30: Finkum “Slagdiekstermolen” Slide 31: Finkum “Slagdiekstermolen” Slide 32: Finkum “Slagdijkstermolen” Slide 33: Finkum “Slagdijkstermolen” Slide 34: Grouw “Borgmolen” Slide 35: Grouw “Borgmolen” Slide 36: Grouw “De Bird” Slide 37: Grouw “Haensmolen” Slide 38: Hallum “Genezareth” Slide 39: Hantum “De Hantumermolen” Slide 40: Hartwerd ”Oegekloostermolen” Slide 41: Heerenveen “Welgelegen” Slide 42: Heerenveen “Welgelegen” Slide 43: Heerenveen “Welgelegen” Slide 44: Hogebeintum “Hogebeintemermolen” Slide 45: Hollum “De Verwachting” Slide 46: Holwerd “Miedenmolen” Slide 47: Holwerd “Miedenmolen” Slide 48: Holwerd “De Hoop” Slide 49: Holwerd “De Hoop” Slide 50: Huins “Huisermolen” Slide 51: Jislum “De Volharding” Slide 52: Joure “Penninga’s Molen” Slide 53: Kimswerd “Dijksterburen” Slide 54: Kimswerd “Dijksterburen” Slide 55: Kollum “Tochmaland” Slide 56: Kollum “Westermolen” Slide 57: Koudum “De Vlijt” Slide 58: Langweer “Swaechmermole” Slide 59: Langweer “De Sweachmer Mole” Slide 60: Leeuwarden “Froskepôllemole” Slide 61: Lekkum “De Bullemolen” Slide 62: Lekkum “De Bullemolen” Slide 63: Lollum “Meerswal” Slide 64: Makkinga “De Weyert” Slide 65: Makkinga “De Weyert” Slide 66: Marrum “De Grote Molen” Slide 67: Marrum “De Phenix” Slide 68: Marrum “De Phenix” Slide 69: Menaldum “De Kievit” Slide 70: Metslawier “Ropta” Slide 71: Metslawier “Ropta” Slide 72: Mildam “De Tjongermolen” Slide 73: Munnekezijl “Rust Roest” Slide 74: Munnekezijl “Rust Roest” Slide 75: Nes “De Phenix” Slide 76: Noordwolde “Windlust” Slide 77: Noordwolde “Windlust” Slide 78: Nijemirdum ’t Zwaantje” Slide 79: Nijemirdum ’t Zwaantje” Slide 80: Nijetrijne “De Reiger” voor restauratie Slide 81: Nijetrijne “De Reiger” na restauratie Slide 82: Nijetrijne “De Rietvink” Slide 83: Nijhuizum “Monnikenburenmolen” Slide 84: Oosterend “Rispenserpoldermolen” Slide 85: Oosterend “Rispenserpoldermolen” Slide 86: Oppenhuizen “De Geeuwpoldermolen” Slide 87: Alde Leie Oude Leije “Balkendsterpoldermolen” Slide 88: Oudkerk “Oudkerkermolen” Slide 89: Oudkerk “Oudkerkermolen” Slide 90: Paesens “De Hond” Slide 91: Paesens “De Hond” Slide 92: Rinsumageest “De Klaerkampstermolen” Slide 93: Rijperkerk “Ypey Mune” Slide 94: Rijperkerk “Ypey Mune” Slide 95: Schalsum “Schalsumermolen” Slide 96: Scharsterbrug “Skarrenmoune” Slide 97: Sint Johannesga “De Hersteller” Slide 98: Sint Johannesga “De Hersteller” Slide 99: Sint Johannesga “De Hersteller” Slide 100: Sint Johannesga “De Hersteller” Slide 101: Sint Johannesga “De Hersteller” Slide 102: Sloten “De Kaai” Slide 103: Stiens “De Hoop” Slide 104: Stiens ”Steenhuistermolen” Slide 105: Surhuisterveen “Feanstermoune” Slide 106: Surhuisterveen “Feanstermoune” Slide 107: Suameer “De Hoop” Slide 108: Suameer “De Hoop” Slide 109: Terschelling-Formerum “De Koffiemolen” Slide 110: Terschelling-Formerum “De Koffiemolen” Slide 111: Tietjerk “De Swarte Prinsch” Slide 112: Tietjerk “De Swarte Prinsch” Slide 113: Tietjerk “Himriks Mole” Slide 114: Tjerkwerd “De Babuurstermolen” Slide 115: Tjerkwerd “De Babuurstermolen” Slide 116: Vegelinsoord “Deels- of Grevenmolen” Slide 117: Vrouwbuurt “Vrouwbuurtstermolen” Slide 118: Wanswerd “Victor” Slide 119: Warga “De Hempenserpoldermolen” Slide 120: Warga “De Hempenserpoldermolen” Slide 121: Witmarsum “De Onderneming” Slide 122: Wolvega “Windlust” Slide 123: Wolvega “Windlust” Slide 124: Wolvega “Windlust” Slide 125: Wolvega “Windlust” Slide 126: Wolvega “de Gooyer” Slide 127: Wolvega “de Gooyer” Slide 128: Workum “De Nijlânner” Slide 129: Workum “Ybema’s Molen” Slide 130: Workum “Ybema’s Molen” Slide 131: Workum “De Snip” Slide 132: Workum “De Snip” Slide 133: Workum “De Snip” Slide 134: Workum “Nijelander” Slide 135: Woudsend “De Jager” Slide 136: Woudsend “Het Lam” Slide 137: Wijns “Wijnsermolen” Slide 138: IJlst “De Rat”

Add a comment

Related presentations

Related pages

FRIESE MOLENBAARDEN - Design

Download FRIESE MOLENBAARDEN. ... Kees Vangernovember 2008 FRIESLAND. 2. ... Geschilderde glazen in Friese kerken in het bijzonder uit de 18de eeuw Toen de ...
Read more

molenbaarden - molen

links over molenbaarden - molen. LINKSOVER.NL. Home; contact; ... friesland a - i; friesland j ... wind uit de molenzeilen... windenergie;
Read more

friesland [ molen ]

links over friesland - molen. LINKSOVER.NL. Home; contact; ... molenbaarden; molenbiotoop; molendagen 2007; ... wind uit de molenzeilen... windenergie;
Read more

De Hersteller (Sintjohannesga) | Zoekresultaten op het ...

Dit is een fragment uit het artikel De Hersteller ... FRIESE MOLENBAARDEN ... Diamond Dressing Tools, Cutters - Sintjohannesga Tradeplace - Friesland ...
Read more

Baard (windmolen) - Wikipedia

Daarnaast kwamen namen voor uit het planten- en dierenrijk, ... In Oost-Friesland daarentegen zijn ze rijk versierd. ... Molenbaarden; Bronnen, noten en/of ...
Read more

MINI Born in the Netherlands - Drenthe - YouTube

Standard YouTube License; Loading ... Up next MINI Born in the Netherlands - Friesland - Duration: ... DRENTSE MOLENBAARDEN - Duration: ...
Read more