Module 6 - Transport en infrastructuur

60 %
40 %
Information about Module 6 - Transport en infrastructuur
Entertainment

Published on March 13, 2009

Author: dirkvz

Source: authorstream.com

Module 6 - Transport en infrastructuur : Module 6 - Transport en infrastructuur absolute afstand : absolute afstand werkelijke afstand tussen twee plaatsen gemeten in kilometers. achterland : achterland gebied waaruit een mainport goederen of mensen krijgt aangevoerd of waarheen goederen of mensen vanuit die mainport worden vervoerd. bereikbaarheid : bereikbaarheid het gemak waarmee je op een plaats kunt komen. bulkgoederen : bulkgoederen goederen die in grote hoeveelheden worden aangevoerd, bijv. ertsen, granen, aardolie. carpoolen : carpoolen het samen rijden van twee of meer mensen van huis naar werk waardoor het aantal auto’s dat tijdens de spits onderweg is afneemt. containeroverslag : containeroverslag plaats waar containers van het ene vervoermiddel op het andere worden overgeladen (bijv. van schip op trein, of van trein op vrachtauto). dataverkeer : dataverkeer het (elektronisch) overbrengen van gegevens, bijv. per fax, telefoon, kabel. Steeds meer data zullen via internet en e-mail verzonden worden. distripark : distripark gebied met transport- en overslagbedrijven, die zorgen voor de aan- en doorvoer van goederen. infrastructuur : infrastructuur het hele stelsel van bovengrondse verbindingen (wegen, havens, spoorwegen) en ondergrondse verbindingen (kabels, leidingen). knooppunt : knooppunt plaats waar belangrijke verkeersaders samenkomen of elkaar kruisen. logistiek : logistiek de zorg voor de totale goederenstroom, van grondstof tot de plaats waar de gebruiker de goederen afneemt. mainport : mainport grote haven of vliegveld waar heel veel passagiers of goederen aankomen en vandaar vaak weer naar andere plaatsen vervoerd worden. mobiliteit : mobiliteit het gemak waarmee iemand zich verplaatst. overslag : overslag het overladen van goederen van het ene transportmiddel op het andere (bijv. van zeeschip op binnenschip of van treinwagon op vrachtwagen). Park & Ride : Park & Ride de mogelijkheid om bij bepaalde spoorwegstations de auto te parkeren en vandaar met het openbaar vervoer verder te rijden. Op borden aangegeven met P & R. rekeningrijden : rekeningrijden rijden tijdens de spits waarbij je een tolpoort passeert. De kosten worden automatisch van je rekening afgeschreven. relatieve afstand : relatieve afstand afstand gemeten in de tijd, kosten en moeite, nodig om de werkelijke afstand te overbruggen. route-informatiesysteem : route-informatiesysteem in een auto aangebracht computersysteem dat de bestuurder de beste weg aangeeft naar zijn eindbestemming. sneeuwbaleffect : sneeuwbaleffect een bepaalde ontwikkeling waardoor weer verschillende nieuwe ontwikkelingen in gang worden gezet. telewerken : telewerken thuis werken, waarbij je door middel van een computer en modem verbonden bent met het kantoor. transferium : transferium grote, al of niet overdekte parkeermogelijkheden aan de rand van grote steden, vanwaar de reiziger met het openbaar vervoer naar het centrum kan reizen. verkeer : verkeer doelbewuste verplaatsing van de ene plaats naar de andere. verkeersader : verkeersader een belangrijke verkeersweg. De grote autowegen bijvoorbeeld. verkeerscongestie : verkeerscongestie het niet goed kunnen doorstromen van het verkeer waardoor files kunnen ontstaan. verkeersnetwerk : verkeersnetwerk alle wegen, spoorwegen, vaarwegen en knooppunten samen. vervoer : vervoer het brengen van mensen of goederen van de ene plaats naar de andere. vervoersmanagement : vervoersmanagement het gebruiken van alle middelen en het nemen van alle maatregelen waardoor verkeer soepel en zonder veel oponthoud kan worden afgewikkeld.

Add a comment

Related presentations

Related pages

bol.com | WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 6 transport en ...

WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 6 transport en infrastructuur Werkboek aardrijkskunde voor het vmbo. Redactie: A. van Doorn | Schrijf als eerste een review.
Read more

Wereldwijs Aardrijkskunde voor VMBO Bovenbouw

Hoofdstuk 1 - Leefbaar Nederland - vmbo-kgt 3 (deel module 1) Hoofdstuk 6 - Transport en infrastructuur begrippen. - vmbo-kgt 3 Oefening toevoegen
Read more

6. Air Transportation

About this Module. 0. General. 1. ... 6. Air Transportation. Objectives. ... Air transport is often viewed as a premium, ...
Read more

Module 6 SEGURIDAD INFANTIL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR - YouTube

Module 6 SEGURIDAD INFANTIL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR Aurbus, S.A. ... Module 1 SEGURIDAD INFANTIL EN EL TRANSPORTE ESCOLAR - Duration: 3:59.
Read more

Apache Tribes - The Tomcat Cluster Communication Module (6 ...

Apache Tomcat 6.0 Version 6.0.36, Oct 16 2012: Links. Docs Home; FAQ; User Guide. ... The Tomcat Cluster Communication Module Apache Tribes - Transport ...
Read more

Guideline on good pharmacovigilance practices (GVP)

Guideline on good pharmacovigilance practices ... VI.C.6.2.1. EudraVigilance Database Modules ...
Read more

Modules de Livraison et Logistique pour PrestaShop ...

Retrouvez les meilleurs modules sur PrestaShop Addons pour ... 1.6.1 1.6.0 1.5.6 1.5.5 ... Installation en 1 clic. Vos modules apparaissent ...
Read more

Ministerie van Infrastructuur en Milieu Inspectie ...

Inspectie Leefomgeving en Transport Ministerie van Infrastructuur en Milieu ... 6/17/2013 9:56:14 AM ...
Read more

Verslagen | Scholieren.com

Transport & Infrastructuur: 5.6: 3283: 3e klas vmbo: 2012: NL... verschillende vervoersvormen samen. ... Hoofdstuk 1, Transport en infrastructuur: 5.4 ...
Read more