Module 5 – Kleding over de grenzen heen

75 %
25 %
Information about Module 5 – Kleding over de grenzen heen
Entertainment

Published on March 13, 2009

Author: dirkvz

Source: authorstream.com

Module 5 – Kleding over de grenzen heen : Module 5 – Kleding over de grenzen heen ambacht : ambacht het met de hand en kleinschalig produceren. arbeidsextensief : arbeidsextensief er is weinig arbeid per product nodig. Meestal gaat het hier om het produceren met machines. arbeidsintensief : arbeidsintensief er is veel arbeid per product nodig. Meestal gaat het hier om handwerk. collectieve bedrijven : collectieve bedrijven bedrijven die eigendom zijn van een groep mensen. comparatief voordeel : comparatief voordeel een voordeel dat een land heeft doordat het producten of diensten relatief (dus in vergelijking met een ander land) goedkoper en beter kan aanbieden. diversificatie : diversificatie zich richten op verschillende sectoren. eenzijdige export : eenzijdige export uitvoer van een land, die hoofdzakelijk uit één product bestaat. FAO : FAO (= Food and Agricultural Organisation) voedsel en landbouworganisatie van de Verenigde Naties met als doel het voedselgebrek in de wereld op te heffen. global shift : global shift de verschuiving van economische zwaartepunten en activiteiten over de wereld. globalisering : globalisering de samenhang tussen bedrijven en instellingen die over de wereld verspreid zijn. groene revolutie : groene revolutie het verbeteren van de landbouwproductie in arme landen door gebruik te maken van andere plantenrassen, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. innovatie : innovatie een vernieuwing. intensivering : intensivering meer opbrengst per hectare bereiken. internationalisering : internationalisering een proces van schaalvergroting, waarbij bedrijven gaan samenwerken en/ of uitbreiden buiten de eigen landsgrenzen. kinderarbeid : kinderarbeid als je als kind zoveel moet werken dat je daardoor geen onderwijs kunt volgen en de arbeid schadelijk is voor de gezondheid. locatiefactoren : locatiefactoren de redenen waarom men zich ergens vestigt (ook wel vestigingsplaatsfactoren genoemd). marketing : marketing het maken en uitvoeren van plannen voor het vergroten of behouden van de afzet. multinational : multinational een bedrijf dat zich in meerdere landen gevestigd heeft. plantages : plantages grote, zeer modern opgezette landbouwbedrijven in de derde wereld, die puur voor de export produceren en meestal eigendom zijn van een buitenlandse onderneming. productiefactoren : productiefactoren de zaken die je bij het produceren nodig hebt. Het gaat hierbij over natuur, arbeid en kapitaal. Bijvoorbeeld grondstoffen, mensen en geld voor gebouwen en machines. productieketen : productieketen alle onderdelen die nodig zijn voor de productie en verkoop van goederen en diensten. protectionisme : protectionisme bescherming door de overheid van de eigen handel. pullfactoren : pullfactoren de voordelen van een gebied die als een magneet werken. Ze worden ook wel pluspunten genoemd. pushfactoren : pushfactoren de nadelen van een gebied die afstotend werken. Ze worden ook wel minpunten genoemd. schaalvergroting : schaalvergroting een proces waarbij steeds grotere bedrijven en organisaties worden gevormd. Doel is meestal het vergroten van productie en afzet gecombineerd met lagere kosten en hogere opbrengsten. specialisatie : specialisatie de volle aandacht geven aan één product. In de landbouw bijv. richt men zich dan op het kweken van één gewas of het houden van één diersoort. spreiding : spreiding het verspreiden van mensen, zaken of ontwikkelingen over een gebied. trend : trend een tijdelijke populaire ontwikkeling. uitbuiting : uitbuiting er zelf beter van worden ten koste van een ander. variabele kosten : variabele kosten kosten die afhangen van de hoeveelheid die je produceert (de grondstof bijvoorbeeld). vaste kosten : vaste kosten kosten die je altijd hebt, of je nu wel of niet produceert (een gebouw bijvoorbeeld). vestigingsplaatsfactoren : vestigingsplaatsfactoren de redenen waarom men zich ergens vestigt (ook wel locatiefactoren genoemd).

Add a comment

Related presentations

Related pages

Correctiemodel SE Toets Module 5 Kleding over de grenzen heen

Correctiemodel SE Toets Module 5 Kleding over de grenzen heen Author: Bertie en Elzien Last modified by: Bertie en Elzien Created Date: 10/29/2003 3:48:00 PM
Read more

Correctiemodel SE Toets Module 5 Kleding over de grenzen heen

Correctiemodel SE Toets Module 5 Kleding over de grenzen heen Author: Bertie en Elzien Last modified by: Bertie en Elzien Created Date: 10/29/2003 10:03:00 AM
Read more

WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen ...

WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen heen / deel Werkboek / druk 1
Read more

WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen ...

Gevonden tweedehands boeken met de titel WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen heen / deel Werkboek. Aardrijkskunde voor het vmbo
Read more

WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen ...

Kijk hier voor eventuele andere uitgaven van WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen heen Werkboek van Malmberg B.V..
Read more

WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen ...

WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 5 kleding over de grenzen heen Antwoordenboek. aardrijkskunde voor het vmbo. J. Schuiringa; M. Janssen; A. van Doorn
Read more

JAARPLANNING 07-08 - De Zwengel

Module 5 Kleding over de grenzen heen (mondeling examen) 30 oktober Module 5 Hfst. 1 Kleding en schoenen 06 november Module 5 Hfst. 2+3 Lage lonenlanden .
Read more

JAARPLANNING 07-08 - De Zwengel

Module 5 Kleding over de grenzen heen (mondeling) 25 november Module 5 Hfst. 1 Kleding en schoenen . 02 december Module 5 Hfst. 2 Lage lonen.
Read more

Kleding over de grenzen heen - Leermiddelendatabase VO

Kleding over de grenzen heen. Opdracht voor klas 3 GLTL, module Kleding over de grenzen heen: ontwerp een kledinglijn ... Word-document - 29.5 kB
Read more