Module 3 – Migratie en de multiculturele

33 %
67 %
Information about Module 3 – Migratie en de multiculturele
Entertainment

Published on March 13, 2009

Author: dirkvz

Source: authorstream.com

Module 3 – Migratie en de multiculturele samenleving : Module 3 – Migratie en de multiculturele samenleving achterstandsbuurt : achterstandsbuurt verarmde onaantrekkelijke stadswijk. allochtoon : allochtoon iemand die in een ander land geboren en opgegroeid is (soms worden ook de kinderen allochtoon genoemd). arbeidsmigrant : arbeidsmigrant een migrant die naar een ander (meestal rijker) land of gebied trekt om daar te werken. asielzoeker : asielzoeker een vluchteling uit het buitenland die graag in Nederland wil blijven, maar waarover nog geen beslissing is genomen. A-status : A-status een verblijfsvergunning voor Nederland, die een politiek vluchteling krijgt als hij in het land van herkomst groot gevaar loopt vervolgd te worden. drempelwaarde : drempelwaarde het minimum aantal klanten dat nodig is om een voorziening of bedrijf in stand te houden. economische vluchtelingen : economische vluchtelingen mensen die uit een land weggaan op zoek naar werk, meer geld en een betere toekomst. etnische zuiveringen : etnische zuiveringen volkeren (mensen) worden vermoord of gedwongen hun geboortegrond te verlaten op grond van afkomst. gezinsherenigende migratie : gezinsherenigende migratie een allochtoon laat zijn gezin vanuit het buitenland naar Nederland komen. gezinsvormende migratie : gezinsvormende migratie iemand die in Nederland woont laat een vreemdeling uit het buitenland hier naar toe komen om te trouwen of samen te wonen. integratie : integratie het volledig meedoen in een andere samenleving door de taal te leren en de gewoonten te leren kennen. islamitische scholen : islamitische scholen scholen met hoofdzakelijk moslimleerlingen. Er wordt veel aandacht besteed aan de islam en de islamitische waarden en normen. kettingmigratie : kettingmigratie migratie als gevolg van gunstige berichten naar het land van herkomst. megalopolis : megalopolis een superstad bestaande uit verschillende grote steden. Het is het hoogste niveau van stedelijkheid. minderheid : minderheid (etnische) groep die zich in een achterstandssituatie bevindt. multiculturele samenleving : multiculturele samenleving maatschappij waarin verschillende etnische groepen samenleven (ook wel multi-etnische samenleving genoemd). multi-etnische samenleving : multi-etnische samenleving maatschappij waarin verschillende etnische groepen samenleven (ook wel multiculturele samenleving genoemd). NAVO : NAVO Noord-Atlantische VerdragsOrganisatie (1949): militair bondgenootschap van westerse landen onder leiding van de VS. politieke vluchteling : politieke vluchteling iemand die vlucht voor oorlog en onderdrukking. pullfactoren : pullfactoren de voordelen van een gebied die als een magneet werken. Ze worden ook wel pluspunten genoemd. pushfactoren : pushfactoren de nadelen van een gebied die afstotend werken. Ze worden ook wel minpunten genoemd. re-urbanisatie : re-urbanisatie na jaren van stilstand willen veel mensen weer graag in de stad wonen. ruimtelijke geleding : ruimtelijke geleding de manier waarop een stad of gebied is opgebouwd. ruimtelijke segregatie : ruimtelijke segregatie het gescheiden wonen van mensen op grond van inkomen of ras. segregatie : segregatie apartheid of scheiding. Mensen worden niet in de samenleving opgenomen. UNHCR : UNHCR letterlijk: United Nations High Commissioner for Refugees, de vluchtelingenorganisatie van de VN (Verenigde Naties). urbanisatie : urbanisatie de trek van mensen van landelijke gebieden naar de stad. verpaupering : verpaupering het in verval raken van hele stadswijken (ook wel verloedering genoemd). verzorgingsgebied : verzorgingsgebied gebied dat door een stad of dorp voorzien wordt van goederen en diensten. verzorgingsstaat : verzorgingsstaat een systeem van overheidszorg waarbij juist ook aandacht is voor het welzijn van de zwakkeren in de samenleving. VN : VN Verenigde Naties: internationale organisatie, opgericht in 1945, met het doel in de wereld te zorgen voor vrede, veiligheid en ontwikkeling. voorzieningen : voorzieningen aangeboden diensten. Denk aan winkels, scholen, centra voor gezondheidszorg e.d. witte scholen : witte scholen scholen met hoofdzakelijk blanke leerlingen. woningmarkt : woningmarkt het aanbod van woningen in een bepaalde prijsklasse. zwarte scholen : zwarte scholen scholen met betrekkelijk veel allochtone leerlingen.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Module 3 Migratie en de multiculturele samenleving

Module 3 migratie en de multiculturele samenleving 1. waar komen de migranten vandaan? Nederland is een multi-etnische of multiculturele samenleving.
Read more

bol.com | WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module 3 migratie en de ...

WereldWijs 3+4 Vmbo KGT module Paperback ... com voor jou nog makkelijker en ... Vmbo KGT module 3 migratie en de multiculturele ...
Read more

M3 Migratie en de multiculturele samenleving by Gerhard ...

Transcript of M3 Migratie en de multiculturele samenleving. ... 3) Om de drempelwaarde ... Copy of Module 6 Staatsinrichting van N...
Read more

WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 3 migratie en de ...

Bij andere boekwinkels bestellen. Wil je 'WereldWijs / 3+4 Vmbo KGT module 3 migratie en de multiculturele samenleving / deel Werkboek / druk 1' bij een ...
Read more

Verslagen | Scholieren.com

Hoofdstuk Migratie en de multiculturele samenleving? 1 Land ... migratie en de multiculturele samenleving lesboek 3 en 4 ... Module Multiculturele ...
Read more

De Werkgroep Migratie en Multiculturele Samenleving zoekt u

De Werkgroep Migratie en Multiculturele Samenleving zoekt u Billiet[1]Foblets [2]diversiteit [3]Migratie en Multiculturalisme [4]werkgroep [5]
Read more

wereldwijs 34 vmbo kgt module 3 migratie en de ...

Op zoek naar wereldwijs 34 vmbo kgt module 3 migratie en de multiculturele samenleving deel antwoordenboek druk 1? Wij hebben dit boek 0x gevonden op ...
Read more

Migratie en de multiculturele samenleving

Migratie en de multiculturele samenleving ... Onderdeel 3 de verschillen in beschikbaarheid en toegankelijkheid van de woningmarkt en het onderwijs
Read more

Multiculturele samenleving: 1.2 Soorten migranten - YouTube

Instructievideo • VMBO GL & TL • Maatschappijleer 2 • De multiculturele ... Bevolkingsspreiding en migratie ... Mens en Werk: 4.3 ...
Read more