Module 1 Leefbaar Nederland

25 %
75 %
Information about Module 1 Leefbaar Nederland
Education

Published on March 13, 2009

Author: dirkvz

Source: authorstream.com

Module 1 – Leefbaar Nederland : Module 1 – Leefbaar Nederland allochtoon : allochtoon iemand die in een ander land geboren en opgegroeid is (soms worden ook de kinderen allochtoon genoemd). asielzoeker : asielzoeker een vluchteling uit het buitenland die graag in Nederland wil blijven, maar waarover nog geen beslissing is genomen. autochtoon : autochtoon iemand die in Nederland geboren is, evenals zijn ouders. bebouwingsdichtheid : bebouwingsdichtheid het gemiddeld aantal woningen per hectare bereikbaarheid : bereikbaarheid het gemak waarmee je op een plaats kunt komen. bevolkingsdichtheid : bevolkingsdichtheid het gemiddelde aantal mensen per km². bruto sterfte cijfer : bruto sterfte cijfer gemiddeld aantal mensen dat dood gaat per 1000 inwoners per jaar in een bepaald gebied. centrum : centrum gebied met de meeste macht, geld en voorzieningen in een land (of op de wereld; dan zijn het de rijke landen). demografie : demografie wetenschap die de opbouw en samenstelling van de bevolking bestudeert. draagvlak : draagvlak het aantal mensen dat van een voorziening gebruik maakt. drempelwaarde : drempelwaarde het minimum aantal klanten dat nodig is om een voorziening of bedrijf in stand te houden. economische vluchtelingen : economische vluchtelingen mensen die uit een land weggaan op zoek naar werk, meer geld en een betere toekomst. eerste lijn zorg : eerste lijn zorg voorzieningen in de gezondheidszorg waar de patiënt direct naar toe gaat zoals huisarts en tandarts. elite : elite een kleine groep mensen die zeer welvarend leeft. Deze mensen bezitten vaak veel land en rijkdom. Ook hebben ze de politieke macht in handen. epidemie : epidemie besmettelijke ziekte die in korte tijd veel slachtoffers eist. forensisme : forensisme het reizen tussen woongemeente en werkgemeente. gezondheidszorg : gezondheidszorg voorzieningen gericht op het welzijn van mensen. graadnet : graadnet een netwerk van lengtecirkels en breedtecirkels om elke plaats op aarde een unieke plaatsaanduiding te geven. illegaal : illegaal vluchteling. Iemand die in een land blijft zonder toestemming van de overheid. integratie : integratie het volledig meedoen in een andere samenleving door de taal te leren en de gewoonten te leren kennen. leefbaarheid : leefbaarheid de mate waarin je met plezier in een wijk of gebied woont. leefomstandigheden : leefomstandigheden mogelijkheden die er zijn om goed te kunnen leven zoals riolering, elektriciteit, maar ook het aantal artsen per 1000 inwoners. levensverwachting : levensverwachting gemiddeld aantal jaren dat je kunt leven vanaf je geboorte. massa : massa de grote groep arme mensen in de ontwikkelingslanden. Deze groep staat tegenover de elite en is afhankelijk van de elite. mediterrane Nederlander : mediterrane Nederlander mensen afkomstig uit de landen rond de Middellandse Zee, die nu in Nederland wonen. netto sterftecijfer : netto sterftecijfer het gemiddeld aantal sterfgevallen in een gebied berekend op grond van een gemiddelde leeftijdsopbouw. periferie : periferie een arm gebied, dat geen geld of macht heeft in een land (op de wereld zijn het de arme landen). politieke vluchteling : politieke vluchteling iemand die vlucht voor oorlog en onderdrukking. preventieve zorg : preventieve zorg informatie van de overheid die gericht is op het voorkomen van ziekten. primaire voorzieningen : primaire voorzieningen voorzieningen die aan de eerste levensbehoefte voldoen zoals school, café, kerk en winkel. pullfactoren : pullfactoren de voordelen van een gebied die als een magneet werken. Ze worden ook wel pluspunten genoemd. pushfactoren : pushfactoren de nadelen van een gebied die afstotend werken. Ze worden ook wel minpunten genoemd. regionale complementariteit : regionale complementariteit als het ene gebied heeft wat het andere mist, dan vullen ze elkaar goed aan. Nederland heeft bijvoorbeeld geen bergen, Zwitserland wel. Omgekeerd heeft Zwitserland geen zee. Nederland wel. reikwijdte : reikwijdte maximale afstand die mensen nog willen afleggen voor een bepaalde dienst. renovatie : renovatie het opknappen van slechte woningen. ruimtelijke segregatie : ruimtelijke segregatie het gescheiden wonen van mensen op grond van inkomen of ras. sanering : sanering sloop van slechte woningen gevolgd door nieuwbouw. selectieve migratie : selectieve migratie het wegtrekken van bepaalde groepen mensen met dezelfde kenmerken. suburbanisatie : suburbanisatie trek vanuit de stad naar de buitenwijken of naar het platteland. tweede lijn zorg : tweede lijn zorg voorzieningen in de gezondheidszorg, waar iemand naar toe verwezen wordt zoals een ziekenhuis of specialist. voorzieningenniveau : voorzieningenniveau aantal voorzieningen dat aanwezig kan zijn afhankelijk van het aantal mensen. vruchtbaarheidscijfer : vruchtbaarheidscijfer gemiddeld aantal kinderen per vrouw zuigelingensterfte : zuigelingensterfte gemiddeld aantal sterfgevallen van levendgeboren baby’s onder een jaar.

Add a comment

Related presentations

Related pages

wereldwijs module 1 - leefbaar Nederland - YouTube

begrippen aardrijkskunde: WERELDWIJS VMBO-TL leerjaar 3/4 module 1.
Read more

Leefbaar Nederland – Wikipedia

Leefbaar Nederland wollte aber nicht den Linksparteien zugerechnet werden und strebte ... müsse Artikel 1 der niederländischen Verfassung gestrichen ...
Read more

Module 1, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 - YouTube

Module 1, Hoofdstuk 3, paragraaf 3.1 Mesut Senkal. Subscribe Subscribed Unsubscribe 1 1. ... wereldwijs module 1 - leefbaar Nederland - Duration ...
Read more

Netzregelverbund – Wikipedia

Modul 1: Vermeidung gegenläufiger Regelleistungs-Aktivierung. Es ist unvermeidlich, dass es Zeiten gibt, in denen ... Niederlande TenneT seit Februar 2012;
Read more

Module 1 - Veritas College - Home

Home Countries Netherlands Cursusoverzicht Module 1. Module 1 ; Hiernaast treft u een overzicht aan van de onderwerpen die in Module 1 aan de orde komen.
Read more

Fire Protection Course - Module 1: Sprinkler Systems

Fire Protection Course - Module 1: Sprinkler Systems This advanced, international course on fire protection gives participants a unique opportunity to ...
Read more

samenvatting module 1 staatsinrichting in Nederland by ...

samenvatting module 1 staatsinrichting in Nederland. No description by Gerhard Kieskamp on 15 October 2012 Tweet. Comments (0) Please log ...
Read more

Amazon.de: CI Module günstig kaufen

Kaufen Sie Ihr CI Modul bei Amazon.de. ... 1 in CI-Module. Neuere Version anzeigen. ... Niederlande; Österreich;
Read more

Spraakmakers : opvoeden in Nederland.. Module 1: 0-3 jaar ...

Get this from a library! Spraakmakers : opvoeden in Nederland.. Module 1: 0-3 jaar. [Jacqueline de Maa; Tekst/Support (Amsterdam); et al] -- Cursistenboek ...
Read more

Stirnzahnräder gerade verzahnt - Mädler Webshop

Stirnzahnräder Kunststoff PA 12 G mit Edelstahlkern, Modul 1,5 bis 4. Stirnzahnräder Messing Modul 0,3 bis 1. Stirnzahnräder Stahl 11SMnPb30 / C45 ...
Read more