"Modern" Dünyaya Postmodern Bakış: Anayasal Bilim Çağrısı

50 %
50 %
Information about "Modern" Dünyaya Postmodern Bakış: Anayasal Bilim Çağrısı

Published on November 15, 2016

Author: UygarOzesmi

Source: slideshare.net

1. “Modern” Dünyaya Postmodern Bakış: Anayasal Bilim Çağrısı Dr. Uygar Özesmi uygar@good4trust.org

2. ÜSTÜNDE DÜŞÜNÜLEN KONULAR Modernite Postmodernite veya Postmodern Durum Bilim: Bugün ve Geleceğe Bakış Postmodern Kritik Ekolojik “Sürdürülebilir” Yaklaşım

3. Ehrenfeld, D. 1981. The Arrogance of Humanism. Oxford University Press, New York. Toulmin, S. 1990. Cosmopolis: The Hidden Agenda of Modernity. University of Chicago Press, Chicago. Lyotard, J.-F. 1984. The Postmodern Condition: A Report on Knowledge. University of Minnesota Press, Minneapolis. Lyon, D. 1994. Postmodernity. University of Minnesota Press, Minneapolis. Noorgard, R. B. 1994. Development Betrayed: The end of progress and a coevolutionary revision of the future. Routledge, New York.

4. Zimmerman, M. E. 1994. Contesting Earth's Future: Radical Ecology and Postmodernity. University of California Press, Berkeley, CA. Callicott, J. B. 1994. Earth's Insights: A Survey of Ecological Ethics from the Mediterranean Basin to the Australian Outback. University of California Press, Berkeley, CA. Soulé, M. E., and G. Lease. 1995. Reinventing Nature?: Responses to Postmodern Deconstruction. Island Press, Washington, D.C. Jagtenberg, T., and D. McKie. 1997. Eco-Impacts and The Greening of Postmodernity: New Maps for Communication Studies, Cultural Studies, and Sociology. Sage Publications, Thousand Oaks, CA.

5. MODERNİTE Rasyonel - Akılcı Optimist - İyimser “Bilginin yolunu kapayan çalıları temizledi “ - Locke Bilim ve Teknoloji ilerlemenin bir aracı Laik, batıl inanç ve gelenekten uzak

6. Modern Gör- üntüler Geleneksele Karşı

7. Gündeminin bir parçası doğayı insan faydası için yok etmek ve boyunduruk altına almak olsa da, bir parçası da insan ve doğa arasında uyum gerekliliğine olan inançtı. İlham ve güzellik kaynağı olarak doğa... Modernite:

8. Modernizm: Sanat doğal formları kucakladı ve onları insan ortamlarına taşıdı. Doğa ve doğal ögeler güzel ve ilham verici olarak görüldü. Doğal malzemeler en rahatlık verici algılandı.

9. Yolun bir yerinde modernin kırılımı.......  Bilim ve Teknoloji mükemmel toplumları yaratan ve bütün problemleri çözen oldu.  İnsan mekanı ve “Doğal” çevre kent ve sentetik mekan oldu.  “Temiz” ve “Düzenli” doğal çevre.  Sayfiye yerini ulaşıma bağlı uydu kentlere bıraktı.

10.  Stanley Kubrick “Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb”  Dick, P. K. 1990, Do Androids Dream of Electric Sheep. Rei, New York and/or Ridley Scott, Blade Runner  Gibson, W. 1984. Neuromancer. Ace Books, New York.  Robinson, K. S. 1996. Blue Mars. Bantam Books, New York. Ursula K. Le Guin: “Bilim-kurgu geleceği öngörmez, bu günü tanımlar.”

11. Dr. Strangelove: “Bilimsel raporun bulgularına göre, böyle bir aletin pratik bir engelleyici olmadığına, şu an hepinize çok açık gelen nedenlerle, karar verdim.”

12. Sizi dünya dışı kolonilerde yeni bir hayat bekliyor. Altın fırsatlar ve maceralar ülkesinde yeniden başlamak için bir şans. Yeni iklim rekreasyonel imkanlar... - Reklam zeplini , Blade Runner Filmi

13. Doğal çevrenin geleceği ne olacak? Gelecekte insan toplumunu nasıl düşliyoruz? © 1999 Grammaticon © 1999 Bajema İNSAN olmak ne demek?

14. Carne Lengua (İspanyolca “Lisanın eti” demek) Modernizmin çöküşüyle insan kültürü organizmasındaki değişimi simgeleyen bir metafordur. Yeni binyılın eşiğinde düşüp yükselen paradigmaların doğasını incelemek gerekir. İşte önünüzde duran bu eser, hem açık hemde incelikli biçimde Modernizm mekanizmasının ve felsefesinin düşüşünü ve iflasını ve dokularının çürümesi ile yeni postmodern organizmanın ortaya çıkışını çıplaklıkla ortaya koyuyor. Yıkılmış Babil kulesi gibi bu lanetli ve kibirli bünye, tek bir sesle konuşan bünye, ölümünde o tek yalan sesinin altında duyulamayanlar tarafından ele geçiriliyor. Et hastalıklı anında değişiyor ve yeniden oluşuyor binlerce sesle ulumak üzere. Gövde (organ) ölümün görüntüsü yerine şekil değiştirme aracı. Yeni binyıl çoğul seslerin durağan uğultusu ile karşılanıyor. -- Kevin Waugh 1999 “Yaddah, yaddah, yaddah” - A. Landin ‘e atfediliyor

15. Rönesans Kişisel seviyede insanın yetersizliklerinin farkında. Yargılayan değil Sözlü Özel Yerel Zamana ait

16. Kartezyen ve Nevtonyen (mekanistik) dünyada Rönesans silindi Sözlü --> Yazılı Özel --> Evrensel Yerel --> Genel Zamana ait --> Zamansız

17. Teori merkezcil Bilim ve Felsefe Problem öne sür Çözüm ara Çözümleri zamansız ve evrensel biçimde ifade et.

18. Rönesansın yeniden uyanışı Yazılı --> Sözlü/Elektronik Evrensel --> Özel Genel --> Yerel Zamansız --> Zamana ait

19. Richard Rorty’nin “samimi etnomerkezcil” pozisyonu her kültürün kendine göre neyin akılcı olduğuna karar verme hakkı olduğunu ifade eder. Bilim ve Bilimsel Akılcılığın Rolü?

20.  Thomas Kuhn 1962, Structure of Scientific Revolutions. Aksyom sistemleri ve normal bilim yerine paradigmalar... Bilim sürekli bilgi ve anlayışın gelişimi değil.  Popper’in bilimi bilim dışından ayıran çizgisi (demarcation) bulanıklaştı… metafizik ve değer yargıları temelli yaklaşımlar herzaman bilimin bir parçasıydı ve olmaya devam ediyor. Bilimsel ilerleme ve akılcılık?

21. “ Hiçbir formalizm kendini irdeleyemez; hiçbir sistem kendi kendini gerçekleyemez; hiçbir teori kendi kendinin teorisi olamaz; hiçbir formal dil kendi anlamlarını önceden belirleyemez; hiçbir bilim hangi teknolojinin insan yararına olduğu sonucuna ulaşamaz. İnsan yararına olabilecek bilgiye ilişkin problemlerle yüzyüze geldiğimizde entellektuel belirginliği ve kesinliği ve geometrik ispatların putlaştırılmasını kenara koyabiliriz. Bunun yerine humanistlerin bilinmeyene, belirsizliğe ve çoğulculuğa rağmen endişeden uzak yaşatan pratik alçakgönüllülüğünü yakalamamız gerek.” sayfa 105 Toulmin 1990

22. Alçak Gönüllü Hümanizm Hayatını sürdürürken ve doğal kaynakları kullanırken başka canlı topluluklarını doğrudan veya dolaylı olarak tehdit etmemek; canlıların yaşam alanlarını ve topluluklarını, biyoçeşitliliği arttıran ekosistem süreç, işlev ve yapılarını korumak ve bakmak. Bütün ölçeklerde, zamansal ve mekansal boyutlarda diğer insanlar, canlılar ve doğanın tümü hakkındaki bilgilerini ve onlara verdiği değeri pekiştirmek. Bütün toplumsal örgütlenmelerde önce güçsüzleri düşünmek ve gözetmek. -- Özesmi 1999

23.  Bilgi üretimi sosyal ve politik süreçlere birebir bağlıdır. Bu bağları gözardı edip yeknesak gerçekler, evrensel ortaya atmayalım. Bu bilimsel dürüstlüğün gereği.  Çevreyle ilgili bilim dalları semptomları araştıran ve semptomları gideren birer bilim dalına dönüşebilirler. Biyolojik soykırımın tek değil pekçok birbirine bağlı nedenleri vardır ve dürüst bilimsel yaklaşım bunların hepsine bütüncül bakabilmelidir. Pratik Noktalar: Dürüstlük

24.  Bilim insanları ve bilimsel etkinlik sonuçlarının etik şekilde kullanılacağına dair sorumluluk taşımalıdır. Örneğin genetik veya türlere ilişkin bilgilerin savaş silahı veya onların yokedilmesi yönünde kullanılmayacağının toplumsal denetim mekanizmaları ile çok sıkı denetimi ve uygulaması gereklidir. Bilim adamları bu mekanizmanın parçası olmalılar. Bunun dışında bilim adamları kendi aralarında bilim alanları arasında önceliklendirme yapmalıdır.  Bu bilimsel üretimin toplum içindeki güçlüler için değil en güçsüzler için yapılmasını gerektirir. Bilim adamları adaletli bilgi üretim sürecini yönetme hakkını, bilmi kişisel güç için yönetenlerin elinden geri almalıdır. Anayasal bilim. Pratik Noktalar: Sorumluluk

25.  Üniversitedeki bilimsel araştırmalar ve eğitim topluma yakınlaşma ve toplumu bilgilendirme ile el ele gitmelidir. Bilim toplumun her tabakasına ve bütün ilgi alanlarında ulaşmalı ve onlara yanıt vermelidir. Toplumun ve doğanın hizmetkarları.  Bilimsel etkinlikler kendi kendini kritik eden olmalıdır sadece makaleler ve projeler bazında değil, bilimin genel gidişatı konusunda da. İçe bakış sadece “yeni“ bilgi üretimine değil aynı zamanda “eski”ye ve eskinin hatırlatılmasına dönük olmalıdır. Gelenek ve Yön. Pratik Noktalar: Eğitim

Add a comment