Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych

33 %
67 %
Information about Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych
Education

Published on February 19, 2014

Author: szymonsurmacz

Source: slideshare.net

Description

Przedsiębiorstwa, nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych, a nie maksymalizację zysków, wydają się dziś czymś dziwnym i niezrozumiałym. Jednak wiele wskazuje na to, że klienci będą wybierali coraz częsciej firmy, których społeczna odpowiedzialność nie ogranicza się do działań CSR, tylko całą strategia przedsiębiorstwa opiera się na modelu, w którym przychód i zyski są nie celem, a środkiem do osiągania zmian społecznych. Takich firm jest jeszcze niewiele ale ich liczba rośnie...

O demolowaniu szufladek... Modele biznesowe dla organizacji non-profit Szymon Surmacz 1

Cel istnienia firmy?

Cel istnienia firmy?

Jedynym celem biznesu jest stworzenie klienta Peter Drucker

Klienci mają problemy...

Przedsiębiorstwa muszą dążyć do skutecznego rozwiązywania problemów klientów

Jakie są Twoje problemy? Jakie problemy ma Twoja rodzina? Sąsiad? Krewni? Przewodniczący Rady Ministrów?

Klienci - MAMY problemy...

Przedsiębiorstwa muszą dążyć do skutecznego rozwiązywania problemów… … społecznych ekonomicznych ekologicznych

Przedsiębiorstwa społeczne* Stowarzyszenia i Fundacje (NGO) Spółdzielnie socjalne Spółki Non Profit

Pożytek Publiczny 33 obszary działalności, m. in: ● pomoc społeczna ● reintegracja zawodowa i społeczna ● działalność charytatywna ● pielęgnowanie polskości, rozwoju świadomości narodowej ● rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości ● rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności ● rozwój wspólnot i społeczności lokalnych ● nauka, edukacja, oświata i wychowanie ● wypoczynek dzieci i młodzieży ● kultura i sztuka ● kultura fizyczna i sport ● ekologia i ochrona zwierząt ● turystyka i krajoznawstwo ● przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Model biznesowy NGO √ MISJA + „projekt” Wskaźniki raporty za darmo (nieodpłatnie) koszty „projektu” dofinansowanie

Model biznesowy „firmy społecznej” MISJA za darmo (nieodpłatnie) koszty finansowanie

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Przykłady

Dlaczego ludzie kupują wina One Hope?

Nie zależy mi na tym, by zostać najbogatszym człowiekiem na cmentarzu. Pójść spać, mogąc powiedzieć, że zrobiło się coś cudownego – to jest dla mnie ważne Steve Jobs

Dziękuję za uwagę Szymon Surmacz surmacz@kooperatywa.org facebook.com/szymon_surmacz twitter.com/szymon.surmacz kooperatywa.org biznesspoleczny.pl soo.org.pl

Użyte fotografie: CC by StockMonkeys.com CC by 300td.org CC by JohnnyGotHisGun CC by-sa-mueritz

Add a comment

Related presentations

Related pages

Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych - Education

Przedsiębiorstwa, nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych, a nie maksymalizację zysków, wydają się dziś czymś dziwnym i niezrozumiałym.
Read more

MODELE BIZNESU A WYKORZYSTANIE INNOWACJI W ...

dniego dla przedsiębiorstw społecznych modelu biznesu. ... Modele biznesowe z jednej strony są nośnikami innowacji, z drugiej zarówno sama ich
Read more

Modele biznesowe a działalność ekoinnowacyjna ...

Adam RYSZKO 228 Modele biznesowe a działalność ... społecznych i rodowiskowych ... stanowią wyzwa- nie dla współczesnych przedsiębiorstw.
Read more

Modele biznesowe w Internecie - Business - Discover, share ...

Modele biznesowe dla przedsiębiorstw społecznych Przedsiębiorstwa, nakierowane na rozwiązywanie problemów społecznych, ...
Read more

Społeczne farmy wiatrowe – Wikipedia, wolna encyklopedia

... do obniżania kosztów zakupu energii dla ... Tysiące małych i średnich przedsiębiorstw z powodzeniem ... uważana za model społecznych ...
Read more

Startup Mixer - modele biznesowe | Facebook

... modele biznesowe. ... wykorzystywania do celów społecznych: ... Kooperatywa.org. Specjalizuje się w tworzeniu i rozwijaniu przedsiębiorstw, ...
Read more

Model biznesowy – Wikipedia, wolna encyklopedia

... się świadomość konieczności przestawienia modeli biznesowych na zrównoważone i społecznie odpowiedzialne dla ... Modele biznesowe ulegają ...
Read more

Wskazówki dla doradców – Społeczna odpowiedzialność ...

integracji zagadnień społecznych, ... dla przedsiębiorstw źródłem nakazanego lub zbęd- ... (Zrównoważone modele biznesowe: ...
Read more

KONCEPCJE I APLIKACJE MODELI BIZNESU W ORGANIZACJACH ...

finansowych dla przedsiębiorstw społecznych. ... obszary i modele działalności przedsiębiorstw społecznych ... dynamizujący modele biznesowe.
Read more