Model d’aprovisionament de SI/TI a les administracions públiques locals, Ajuntaments

100 %
0 %
Information about Model d’aprovisionament de SI/TI a les administracions públiques locals,...
Technology

Published on March 6, 2014

Author: ggroger

Source: slideshare.net

Description

El present projecte s’articula en quatre grans blocs:

Els dos primers es centren en el negoci analitzant el model de negoci i les particularitats d’aquestes tipus organitzacions, les administracions públiques locals (Ajuntaments).

En el tercer bloc es presenta la situació actual dels Ajuntaments en matèria TI a partir de la informació recent de 4 data sets.

Al quart bloc es realitza una recerca longitudinal de normes internacionals, marcs de bones pràctiques i metodologies a fi de proposar un model d’aprovisionament dels SI/TI basat en aquestes

MODEL DE SERVEIS TI MODEL D’APROVISIONAMENT DE SI/TI A LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES LOCALS, AJUNTAMENTS.

MODEL DE SERVEIS TI CONTROL DOCUMENTAL INFORMACIÓ GENERAL Títol: Model d’aprovisionament de SI/TI a les administracions públiques locals MODEL D’APROVISIONAMENT Fitxer: Memoria v1.docx DE SI/TI A LES Pàgines: 91 ADMINISTRACIONS Tamany: 6.874.451,00 bytes Estat formal: Finalitzat Autor de la imatge de la portada: 김도엽 PÚBLIQUES LOCALS, HISTÒRIC DE REVISIONS AJUNTAMENTS. Data de creació: 26/09/2013 22:19:00 Data darrera modificació: 14/01/2014 23:00:00 Agraïments: A totes les meves 3 nenes. Gràcies per l’esforç i comprensió d’aquests mesos. Es pot trobar informació complementaria al present document a: http://ajuntaments.ticaplicada.cat Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObresDerivades 3.0 Espanya de Creative Commons 1

FITXA DEL TREBALL FINAL MODEL D’APROVISIONAMENT DE SI/TI A LES Títol del treball: ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES LOCALS, AJUNTAMENTS. Nom de l’autor: Roger Gibaja Gibernau Nom del consultor: Jaume Beneded Navarro Data de lliurament (mm/aaaa): 01/2014 Àrea del Treball Final: Aprovisionament de sistemes d’informació Titulació: Grau en enginyeria informàtica Resum del Treball (màxim 250 paraules): El present projecte s’articula en quatre grans blocs. Els dos primers es centren en el negoci analitzant el model de negoci i les particularitats d’aquestes tipus organitzacions, les administracions públiques locals (Ajuntaments). S’estableix a través de les competències municipals i el procediment administratiu comú un model funcional i de processos tipus els quals haurà d’alinear-se el model proposat de TI. En el tercer bloc es presenta la situació actual dels Ajuntaments en matèria TI a partir de la informació recent de 4 data sets: les liquidacions dels pressupostos de despeses del 2012, l’estudi retributiu del personal dels Ajuntaments del 2010 per a la província de Barcelona de la DIBA, el registre d’empreses classificades del 12/2013 i l’estat d’implantació de la e-administració del 07/2013 de l’AOC a partir de la qual se n’extreuen conclusions, necessitats i oportunitats pel què fa a l’aprovisionament de SI/TI d’aquestes corporacions. Al quart bloc es realitza una recerca longitudinal de normes internacionals, marcs de bones pràctiques i metodologies a fi de proposar un model d’aprovisionament dels SI/TI basat en aquestes. Es proposa un model per Ajuntaments amb una població de fins a 30.000 habitants, basat en el govern i gestió de TIC, centrat en els recursos disponibles i la proximitat al negoci (informació dels blocs anteriors) per tal d’aconseguir una gestió més eficient i de major qualitat, amb una visió global, transversal i coherent que permeti alinear les TIC amb els objectius dels Ajuntaments. 2

TAULA DE CONTINGUTS MEMÒRIA DEL PROJECTE ............................................................................................................. 6 1. ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL ..................................................................................... 6 1.1. 1.2. Marc legal / normatiu relatius a la administració pública local. ......................................... 6 1.3. Distribució territorial dels municipis de catalunya. ............................................................ 7 1.4. Competències (i/o prestació de serveis) municipals i serveis mínims. ............................. 9 1.5. Anàlisi de negoci ........................................................................................................... 13 1.6. Contractació administrativa............................................................................................ 21 1.7. Gestió de personal ........................................................................................................ 28 1.8. 2. Orígens municipalització de serveis. El règim local. ........................................................ 6 Estructura del pressupost .............................................................................................. 29 L’ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA (E-GOVERNMENT) ................................................... 31 2.1. 2.2. Perspectives .................................................................................................................. 31 2.3. Marc legal / normatiu ..................................................................................................... 32 2.4. 3. Introducció ..................................................................................................................... 31 Etapes i components l’e-administració ........................................................................... 33 XIFRES. SITUACIÓ TI DELS AJUNTAMENTS. ................................................................. 40 3.1. 3.2. Recursos dels Ajuntaments ........................................................................................... 40 3.3. Estructura orgànica dels Ajuntaments ........................................................................... 46 3.4. Empreses classificades proveïdores de les administracions .......................................... 47 3.5. Estat d’implantació de la e-administració als Ajuntaments ............................................. 49 3.6. 4. Introducció ..................................................................................................................... 40 Necessitats i oportunitats. Identificació dels canvis en el negoci .................................... 52 DISSENY I DESENVOLUPAMENT DEL MODEL ................................................................ 53 4.1. Estratègia d’aprovisionament dels SI/TI ......................................................................... 53 4.2. Àmbit d’aplicació del model ........................................................................................... 68 4.3. Proposta de model d’aprovisionament dels SI/TI en les AALL ....................................... 68 4.4. Integració i adopció de frameworks (governança TI)...................................................... 81 5. MILLORES. .......................................................................................................................... 83 6. CONCLUSIONS. .................................................................................................................. 84 4

7. ANNEX ................................................................................................................................. 86 7.1. Proposta de TFG ........................................................................................................... 86 7.2. Pla de treball ................................................................................................................. 86 7.3. Informació complementària en relació a la distribució territorial dels municipis de catalunya.................................................................................................................................. 86 7.4. Marc legal ...................................................................................................................... 86 7.5. Detalls relatius als recursos econòmics. Liquidació del pressupost de despeses del 2012. Despesa corrent i inversions dels Ajuntaments en matèria TIC. ............................................... 86 7.6. Detalls relatius als recursos humans dels ajuntaments .................................................. 86 7.7. Detalls relatius als recursos humans dels Ajuntaments en matèria TIC. Retribucions del 2010 del personal informàtic. ................................................................................................... 87 7.8. Taula de diagnosi. ......................................................................................................... 87 7.9. Marc legal ...................................................................................................................... 87 7.10. Model procediment contracte acord marc .................................................................. 87 7.11. Model de plec de prescripcions tècniques relatives a la contractació de serveis d’infraestructura i entrega, operació i suport dels serveis TIC. ................................................. 87 8. BIBLIOGRAFIA.................................................................................................................... 88 9. TAULA DE FIGURES ........................................................................................................... 89 5

Add a comment

Related presentations

Presentación que realice en el Evento Nacional de Gobierno Abierto, realizado los ...

In this presentation we will describe our experience developing with a highly dyna...

Presentation to the LITA Forum 7th November 2014 Albuquerque, NM

Un recorrido por los cambios que nos generará el wearabletech en el futuro

Um paralelo entre as novidades & mercado em Wearable Computing e Tecnologias Assis...

Microsoft finally joins the smartwatch and fitness tracker game by introducing the...

Related pages

Roger Gibaja | LinkedIn

Aprovisionament de serveis SI/TI a les administracions públiques locals ... les administracions públiques locals ... dels Ajuntaments en ...
Read more

Roger Gibaja | LinkedIn

... SI/TI a les administracions públiques locals ... les administracions públiques locals ... proposar un model d’aprovisionament dels SI/TI ...
Read more