Moc testu, wielkość efektu

56 %
44 %
Information about Moc testu, wielkość efektu
Education

Published on February 27, 2014

Author: VictoriaKamasa

Source: slideshare.net

JAKI BŁĄD? JAKA MOC? TESTOWANIE HIPOTEZ

SYMBOLICZNA POWTÓRKA

CO JEST CO? PRÓBA ESTYMATOR SZACUJEMY POPULACJA ŚREDNIA X ESTYMATOR SZACUJEMY X ŚREDNIA µ ODCHYLENIE STANDARDOWE SD ESTYMATOR SZACUJEMY SX ODCHYLENIE STANDARDOWE σ ESTYMATOR SZACUJEMY Sx BŁĄD STANDARDOWY ŚREDNIEJ σX Jakie są wszystkie wyniki? Jak poszczególne wyniki „odstają” od średniej? Jak poszczególne rozkłady z próby „odstają” od średniej?

ISTOTNOŚĆ, MOC, EFEKT POZIOM ISTOTNOŚCI MOC TESTU WIELKOŚĆ EFEKTU

CO WIEMY O HIPOTEZIE? Jak bardzo możemy się mylić? jednak nie różnicuje HA: Płeć różnicuje zapamiętywanie wyrazów w L2 z pola semantycznego zwierzęta. poziom istotności (α) prawdopodobieństwo (p) Jak bardzo możemy się mylić? jednak różnicuje moc testu (1-β) Jak bardzo różnicuje? wielkość efektu

Przyjmuję nieistnienie związku α Przyjmuję istnienie związku Związek istnieje  Związek nie istnieje Błąd I rodzaju błąd α Błąd II rodzaju błąd β MOC TESTU (1-β) POZIOM ISOTONOŚCI MOC TESTU  6

Jak bardzo możemy się mylić? jednak nie różnicuje

Add a comment

Related presentations

Related pages

Moc testu, wielkość efektu - Education

1. jaki bŁĄd? jaka moc?testowanie hipotez 2. symboliczna powtÓrka 3. co jest co? prÓbaestymator szacujemypopulacjaŚrednia xestymator szacujemy…
Read more

Analiza Mocy Testów - Lider w analityce danych | StatSoft ...

... takich jak standaryzowana wielkość efektu ... przedziałów ufności dla takich wielkości jak moc czy wielkość ... z mocą testu.
Read more

Wielkość efektu, moc testu | Victoria Kamasa - Academia.edu

Wielkość efektu, moc testu. Added by. Victoria Kamasa. URL. slideshare.net . Views. Victoria Kamasa hasn't uploaded this document. Let Victoria know you ...
Read more

Analiza mocy testów - Lider w analityce danych | StatSoft ...

Wielkość spodziewanego efektu. ... zapewnić odpowiednią moc testu ... p wynoszącego 0,8 otrzymujemy wielkość próby 607. Moc wynosi wtedy ...
Read more

Wielkość i dobór próby

- wielkość badanego efektu - moc testu 1-β (zdolność testu do odrzucenia fałszywych hipotez zerowych) Jesteś tutaj: ...
Read more

Moc zależy od: Wykład 9: Moc

Wykład 9: Moc • Moc testu to prawdopodobieństwo odrzucenia H0, ... • Na ogół chcemy, aby test miał dużą moc • Moc zależy od: Wielkość efektu
Read more

Wielkość efektu – Wikipedia, wolna encyklopedia

Wielkość efektu – ilościowa miara siły zjawiska ... Miara została wprowadzona przez Curetona jako wielkość efektu dla testu U Manna-Whitneya.
Read more