Mobiilisti liikkeelle osa 2

60 %
40 %
Information about Mobiilisti liikkeelle osa 2
Education

Published on March 5, 2014

Author: MatleenaLaakso

Source: slideshare.net

Kuvissa muitakin lisenssejä. Mobiilisti liikkeelle! OSKU – Osaava kumppani 3. 5.3.2014 (osa 2/2) Educode Matleena Laakso Blogi: www.matleenalaakso.fi Twitter: @matleenalaakso Diat: www.slideshare.net/MatleenaLaakso Kuva: Matleena Laakso, CC BY

Ohjelma ke 5.3. klo 14.30-18.00 • • • • • • • Mobiili oppimis- ja ohjausprosessi Oma mobiilikokeilu Mobiililaitteet luokassa (sähköiset kyselyt) Mobiilirata Mobiiliohjaus ja sen välineitä Mobiilisovelluksia – Muistiinpanot – Valokuvat – Videot – Digitarinat – Ajatuskartat Oman opetuksen ideointia

Miten TVT:n käyttö onnistuu? (TVT koulun arjessa, väliraportti 2010) - Onnistuu parhaiten työtavoilla, jossa opiskelija on aktiivinen uuden tiedon luoja - Olennaista todenmukaiset, yhteisöllisten tiedontuottamisen prosessit , jotka kiinnittyvät opiskelijoiden omaan elämään ja ympäröivään yhteisöön - Hyvään työilmapiiriin ja henkeen panostaminen, yhteisöllinen ja osaamista jakava toimintakulttuuri - Tvt:tä monipuolisesti hyödyntävät ovat avoimia myös yhteiskuntaan ja globaalista, sekä vanhempien ja koulun ulkopuolisten toimijoiden suhteen - Johdon tuki

Miksi tutkiva työote verkko-oppimiseen? (Lakkala 2006) • Tietomäärän saatavuus verkossa ei sinänsä tue mielekästä oppimista, vaan voi johtaa pinnalliseen tietojen selailuun ja kopiointiin tai tiedonkäsittelyn ylikuormittumiseen. • Rajattujen suppeiden tehtävien suorittaminen ei tue haastavan tiedonhallinnan tai ongelmanratkaisun taitojen kehittymistä. • Opiskelijoiden vapaa keskinäinen ”keskustelu” verkossa ei välttämättä johda syvempään ymmärrykseen ja oppimiseen. • Kehittyneiden tietokäytäntöjen oppiminen edellyttää osallistumista asiantuntijoille tyypillisiin aitoihin ja systemaattisiin työskentelytapoihin.

Tutkivan oppimisen periaatteita Ymmärtäminen ja ilmiöiden selittäminen Ongelmalähtöinen ihmettelystä lähtevä tiedonhankinta Ennakkokäsitysten esiin nostaminen Ideoiden työstäminen ja huomion kohdistaminen keskeisiin käsitteisiin ja suuriin ideoihin • Yhteisöllinen tiedonrakentelu ja jaettu asiantuntijuus • • • •

Mobiili oppimis- ja ohjausprosessi Mobiiliopas2, Salmia, Michelson, Nuuttila, Siivola ja Venho, CC BY-SA sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/home Kuva ja dian teksti AEFIRIP-mallista: Silander & Rytkönen 2005: sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/aefirip-malli Aktivointi: Oppimisprosessi alkaa oppijan aikaisempien käsitysten ja aikaisemman tiedon aktivoinnilla. Ulkoistaminen: Oppijaa autetaan tulemaan tietoiseksi omasta aikaisemmasta tietämyksestään ja ennakkokäsityksistään sekä ajattelumalleistaan ja tuodaan ne reflektion kohteeksi. Fokusointi: Oppijaa autetaan havainnoimaan tavoitteen mukaisia asioita autenttisessa ympäristössä sekä ohjataan dokumentoimaan sitä.

Mobiili oppimis- ja ohjausprosessi Mobiiliopas2, Salmia, Michelson, Nuuttila, Siivola ja Venho, CC BY-SA sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/home Kuva ja dian teksti AEFIRIP-mallista: Silander & Rytkönen 2005: sites.google.com/site/mobiilillaluonnollisesti/aefirip-malli Tulkinta: Oppijaa ohjataan tekemään näkyväksi omat tulkinnat sekä tunnistamaan tilannesidonnaisia tekijöitä. Havainnot voidaan yhdistää teoreettiseen tietämykseen ja oppijoita voidaan ohjata yhteisölliseen tiedonrakenteluun. Reflektio: Oppijaa ohjataan reflektoimaan, jotta hän tulee tietoiseksi omasta (ja toisten) havainnointi-, tulkintaja merkityksenantoprosessistaan. Tiedon prosessointi: Oppiminen jatkuu havaintojen, tulkintojen ja muiden tietolähteiden pohjalta. Tiedonrakenteluprosessissa tiedon käyttö oppimistilanteessa on keskeistä.

Sähköisiä kokeita ja kyselyitä Lue lisää: www.slideshare.net/MatleenaLaakso/shkiset-kokeet-ja-arviointi • Kokeiden toteuttaminen osin totutulla tavalla, mutta tietokoneella/mobiililaitteella tehden – Mahdollistaa tutut tehtävätyypit, mutta mukaan voi ottaa netin sisältöä: kuvia, videoita, karttapalveluita yms. – Moodle, Word, Google Drive ja OneDrive • Somen kyselytyökalujen hyödyntäminen – Harjoittelu, läksykuulustelut, ennakkotiedot, mielipiteet,.. – Quizlet, Kahoot ja Socrative • Jatkuva arviointi ja tietotekniikan hyödyntäminen, esim. – Blogit oppimispäiväkirjoina – Kurssikokeen korvaaminen videolla – Itse- ja vertaisarviointi HUOM: vaikka kyselyihin voi vastata mobiililaitteilla, niiden tekeminen yleensä edellyttää tietokonetta.

Google Driven kyselyt drive.google.com • Opettaja laatii kyselyn etukäteen ja jakaa linkin opiskelijoille, esim. bit.ly/1gPapF7 • Opettaja tarvitsee Google-tilin (esim. Gmail-osoite). • Opiskelija kirjautuu omilla Google-tunnuksilla, jos kyselyn tekijä sitä edellyttää tai jos vastataan mobiililaitteella. • Kyselyn tekijä voi sallia anonyymin vastaamisen (muista lisätä kysymys nimestä, jos haluat sen tietää) • Vastaukset tallentuvat Driveen omaan dokumenttiinsa. • Samantapaiset kyselyt ja tentit onnistuvat myös Microsoftin Excel-kyselyinä: onedrive.live.com

Kyselyn tekeminen Tee kysely kohdasta LUO ja sitten LOMAKE. Anna kyselylle nimi ja valitse teema. Lisää sitten haluamasi määrä kysymyksiä, kysymystyypit alla.

Esseet ja prosessikirjoittaminen • Kukin opiskelija luo oman asiakirjan ja jakaa sen opettajalle muokkaus- tai kommentointioikeudella. TAI opettaja luo asiakirjat ja antaa kokeen ajaksi muokkausoikeuden. • Opettaja lisää tarvittaviin kohtiin kommentit (Lisää  kommentti) – Haluttaessa opiskelija voi muokata kirjoitelmaansa kommenttien perusteella. Huomioituaan palautteen, hän voi merkitsee kommentit käsitellyiksi. Kommentointimahdollisuus sopii hyvin myös vertaispalautteen työkaluksi!

Socrative.com • Tee kyselyitä, harjoituksia, pelejä,.. • Opettaja kirjautuu palveluun. • Opiskelijat (max 50) pääsevät osallistumaan antamalla opettajansa virtuaalihuoneen numeron. • Toimii selaimella, tarjolla myös mobiilisovellus opettajalle ja opiskelijalle. • Tulokset voi ladata exceliin.

Tee kyselyitä! • Tee yksittäisiä kysymyksiä osaksi oppituntia. • Tee omia kyselyitä, voit jakaa ne muidenkin iloksi. • Erilaisia kyselytyyppejä: voi vastata samanaikaisesti tai omassa tahdissa, nimellä tai nimettömästi • Tyhjennä huone ennen kuin avaat uuden kyselyn

Jaetut kyselyt • Löydät ne verkosta: bit.ly/1j3LeDv • Lataa kysely itsellesi sen numeron perusteella. Muokkaa sitä halutessasi ja tallenna. – United States - State Capitals SOC-549160 – Australia and World War II SOC-606340 – iPad in the classroom SOC-469559 • Valitse “Start Quiz” ja määrittele, eteneekö kukin omaa tahtiaan vai kaikki yhtäaikaisesti.

QR-koodin luominen Lyhennä ensin pitkät linkit •bitly.com QR-koodin teet helposti itse •www.qr-koodit.fi/generaattori (selaimella) •QR code creator (App Store) •QR Droid (Google Play) •QR Code Creater (Windows Phone) Kuva: Matleena Laakso CC BY

Qr Droid (Android) • • Mene valikkoon ja siellä kohtaan JAA Valitse mihin koodin haluat osoittavan – Lue koodi URL-osoitteesta -kohdasta teet linkin verkkosivulle – Paina painiketta, missä on nuoli koodikuvan päällä • • Muokkaa halutessasi koodin kokoa ja väriä. Voit myös lisätä logon tai tekstiä Tallenna ja jaa koodi

Erilaisia QR-koodeja • Lyhyt äänitervehdys QR-koodista: qrvoice.net • Väritetyt koodit ja omat kuva ja logot: www.qrhacker.com • Monipuolisia koodeja mm. some-logoilla: www.unitaglive.com • Linkkejä väritettyjen ja muotoiltujen koodien tekemiseen: www.qr-koodi.net/qr-koodin-luonti1.html

Lisätty todellisuus Lisätty todellisuus (augmented reality, AR) on tietokoneen luomien objektien (kuva, ääni, video, teksti, GPSinformaatio) tuomista reaalimaailmaan erilaisia näyttöjä hyödyntäen. Käytettäviä näyttöjä ovat esim. matkapuhelinten näytöt, datalasit, perinteinen tietokonenäyttö tai tilaan projisoiminen. (Lähde: Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen) Kuva: Matleena Laakso, CC BY

Todellisuus-virtuaalisuus -jatkumo (Milgram & Kishino 1994)

Lumia: HERE City Lens Sovelluksen avulla näet ympäristösi palveluineen ja nähtävyyksineen kartalta tai näytön läpi katsottuna. Wikitude on samantapainen sovellus (Apple, Android, Windows Phone) Tältä Tampereen Hämeenkadulla näyttää.

Aurasma Aurasma on yksi yli 2000:sta lisätyn todellisuuden sovelluksesta. Sen avulla voit helposti luoda ja katsoa auroja mobiililaitteeltasi (Android ja iPad). Monipuolisempia auroja voit tehdä verkkosivulla: aurasma.com •Superaurat näkyvät kaikille (esim. 20 € seteli) •Itse tehdyt aurat näkyvät vain laitteella, jolla ne on tehty. Halutessaan ne voi jakaa oman julkisen kanavan kautta. – Julkisen kanavan saa anomalla partneriutta. Lue lomakkeen ohjeet huolella, sillä moni on vahingossa nimennyt oman kanavansa organisaation nimellä. •Seuraamalla toisten julkisia kanavia, näet niiden auroja, esim. – Miller concepts (millersconcepts.com/schoollearning) – Famous logos – Bank Notes •Aura voi olla myös paikkaan sidottu (location aura)

kirjoitusalusta.fi • Helppo wikimäinen yhteisöllisen kirjoittamisen palvelu. • Avaa uusi kirjoitusalusta ja jaa linkki niille joiden haluat osallistuvan. • Vain ryhmätyötila vaatii rekisteröitymisen, jotta sen voi sulkea ulkopuolisilta.

Mobiiliohjaus Pasi Silander: sites.google.com/site/avomobiiliopas/mobiilipedagogiikka/mobiili-ohjaus • Mobiiliohjauksella on tarkoitus varmistaa, että oppiminen autenttisessa ympäristössä on pedagogisesti jäsennettyä ja strukturoitua.  • Mobiililaitteet tuovat aikaan ja paikkaan sitomattoman avun esim. jonkin tarpeellisen tiedon saamisen paikan päälle.  Käytännön työtilanteessa oppimista voidaan tukea tvt:n avulla tai opiskelija voi hyödyntää reflektoinnissa esimerkiksi oppimispäiväkirjaa.  • Mobiililaite soveltuu erityisesti opiskelijoiden yksilölliseen ohjaukseen.

Mobiiliohjauksen välineitä • Videoneuvottelu, videopuhelut – Skype, Google Hangout, Adobe Connect, iPadin FaceTime • Pikaviestit – Tekstiviestit, WhatsApp, Telegram, Viber, Kik, iPadin Viestit – Twitter: Maarit Jaakkola: Vastakaikua visertäen - Twitter- osallistuminen toimittajaharjoittelijoiden oppimisyhteisön laajentajana (s. 71 alk.): www.helsinki.fi/valtiotieteellinen/julkaisut/sulop2013.pdf • Blogit oppimispäiväkirjoina (kuvat, videot,..) • Ohjeita QR-koodien avulla

www.whatsapp.com • Voit lähettää ilmaisia viestejä, jos sinulla on älypuhelin ja käytössä mobiililiittymä tai langaton verkko. • Sovelluksen voit ladata maksutta puhelimesi sovelluskaupasta (Google Play, App Store, Kauppa) • Voit luoda ryhmiä, lähettää kuvia, videoita ja ääntä rajoittamattomasti.

Blogit Blogi on verkkosivu tai -sivusto, johon yksi tai useampi kirjoittaja kirjoittaa enemmän tai vähemmän säännöllisesti niin, että uudet tekstit (kuvat, diat, videot,..) ovat helposti löydettävissä - yleensä sivun yläreunassa - ja vanhatkin tallessa. Usein kirjoitusoikeus on yksilöllä/ryhmällä, mutta kommentointioikeus kaikilla. (Wikipedia) Googlen Blogger/Blogspot •Ks. ohjeita: paokhanke.blogspot.fi WordPress •Ohjeet: Timo Leiniö: wpopas.fi Opetusalan blogeja: opeverkostot.wikispaces.com/Blogit paokhanke.blogspot.fi/p/opetusalan-blogeja.html Kuva: Cortega9, CC BY-SA

Vertaisoppiminen on tärkeää! "Haluaisin opiskella juuri tällä tavalla. … on mielenkiintoista käydä lukemassa muiden blogeja ja nähdä mihin he ovat kiinnittäneet huomiota. Ja minkälaisia kysymyksiä heille on tullut aiheesta..." Erään oppijan lukupäiväkirja Kuva: Mikrosoft, ClipArt

Miksi blogi opetukseen? • Helppo vaihtoehto (oppimisalustalle) julkaista kursseihin liittyvät ajankohtaiset asiat ja materiaalit • Keskustelun ja mielipiteiden vaihdon mahdollistaminen – – – – – ajatusten kirjoittaminen auttaa niiden arvioinnissa, reflektio myös hiljaisemmat pääsevät ääneen muuttaa tiedon tuottamista kohti yhdessä tuottamista julkisuus kannustaa harkitumpiin kannanottoihin mahdollistaa keskustelun syntymisen ulkopuolistenkin tahojen kanssa • Voi motivoida uudella tavalla – joustava, nopeasti päivitettävä ja helppo media – itse muokattavissa – tukee etäoppimista • Tuo jatkuvuutta – portfolio – blogia voi käyttää eri kursseilla ja myös valmistumisen jälkeen

Blogit opetuksessa Oppiaineen, kurssin tai projektin blogit Tutustumismatkat, työssäoppiminen, teemapäivät Koulun/rehtorin tiedotus- ja/tai vuorovaikutuskanava Osaamisen jakaminen: parhaat palat koulutuksista ja seminaareista, lisätietoja oppiaineesta/ammattialasta • Hankeblogit • • • •

Blogit toimivat mobiilisti Lataa mobiililaitteellesi blogi-sovellus; toki voit käyttää blogia myös selaimen kautta. Haluttaessa oppija voi julkaista materiaalia lähettämällä sähköpostin kurssin blogiin. Kuva: Johanna Salmia, CC BY-SA

Wikikirjasto fi.wikipedia.org/wiki/Wikikirjasto Tarkoituksena on koota vapaan sisällön oppi- ja ohjekirjakokoelma sekä levittää opiskelutekstejä •Viisautta blogin käyttöön fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_blogin_k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n •Viisautta wikin tekoon fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_wikin_tekoon •Viisautta virtuaalimaailmoihin ja lisättyyn todellisuuteen fi.wikibooks.org/wiki/Viisautta_virtuaalimaailmoihin_ja_lis%C3%A4ttyyn_todellisuuteen

Kirjoittamisen sovelluksia- ja jakamisen Android •Evernote •Google Drive tai OneDrive •Polaris Office iPad •Evernote •Muistiinpanot •Notability (Norssin ohje) •Pages •Google Drive tai OneDrive Windows Phone •One Drive/One Note •Evernote Voitko lisätä muistiinpanoihisi myös kuvia? Moni näistä sopii myös jakamiseen ja tallentamiseen. Siihen myös DropBox on mainio.

Valokuvat ja editointi Kamera: kuvat tallentuvat Galleriaan/Kuvat-appsiin, mistä niitä voi jakaa, muokata jne. Android •PicsPlay: kuvankäsittely •Cartoon Camera: muokkaa valokuvan piirroskuvan tyyliseksi •FotoRus: kollaasit ja kuvien muokkaus lisäelementeillä iPad •PhotoGrip •PS Express •Pic Collage Windows Phone •Nokia Creative Studio - Luova studio •Photiotastic Free Kuvat: Matleena Laakso, CC BY

Virtuaalinen korkkitaulu - Pinterest Pinterestin avulla voit koota (pinnata) ja jakaa sisältöä teemoittain. •Huom: Tekijänoikeuksien mukaan voit jakaa vain kuvia, joihin sinulla on käyttöoikeus (omat ja CC-lisensoidut kuvat). Tätä sääntöä palvelussa rikotaan laajasti. Board •sisältö jaetaan ilmoitustauluille, jotka voi nimetä teeman mukaan •toisia käyttäjiä tai heidän tauluja voi seurata Pin •yksittäinen sisältö •tykkää, pinnaa, jaa, keskustele

Videot ja editointi Kamera ja videokamera löytyvät saman kuvakkeen takaa. Myös videot tallentuvat Galleriaan/Kuvat-appsiin. Android •AndroVid: videoiden editointi ja leikkaus •Magisto: tekee videopätkistä helposti lyhyen koosteen. Valittuasi tyylin, ohjelma koostaa sen automaattisesti tehosteineen ja musiikkeineen. Videopätkiä ei voi leikata eikä järjestystä muuttaa. – Ks. #OUTpäivä 2012 koonti (41 sek) iPad •iMovie: Erinomaisen monipuolinen ja helppo sovellus. – Ks. PAOK-verkoston tuotos: Iduista kasvaa oivalluksia (1 min.) •Magisto

Digitarinat Tehkää lyhyt tarina, joka kertoo päivästä, jolloin mobiililaitteiden käyttö on opiskelijoidenne kanssa arkipäivää. Android •StickDraw •Animating Touch •Explain everything iPad •Strip Designer •PuppetPals2 •Explain everything

Mitä mobiilioppiminen voisi tarkoittaa sinun ammattialallasi? Tee parin kanssa ajatuskartta otsikon kysymyksestä! •Popplet, SimpleMind (App Store) •Mindomo, SimpleMind Free (Google Play) •bubbl.us (selaimella)

Miten voit hyödyntää mobiilioppimista omassa työssäsi/ opettamissasi aineissa?

Tämä diasarja on lisensoitu Creative Commons -lisenssillä CC BY-SA 4.0 HUOM: Kuvissa käytetty muitakin lisenssejä. Lisätietoja • CC-lisenssit: creativecommons.fi • CC BY-SA 4.0 eli Creative Commons Nimeä-Jaa samoin 4.0 Kansainvälinen -lisenssi: creativecommons.org/licenses/bysa/4.0/deed.fi – Sinä saat jakaa ja muuntaa tätä diasarjaa, myös kaupallinen hyödyntäminen on sallittu. Ehtona on, että viittaat aina alkuperäiseen tekijään ja lähteeseen, tämän diasarjan osalta: Matleena Laakso, www.slideshare.net/MatleenaLaakso/mobiilisti-liikkeelle-osa-2. Muokattu teos tulee jakaa tällä samalla lisenssillä.   • Tätä lisenssiä laajempia oikeuksia voi olla saatavilla osoitteessa www.matleenalaakso.fi

Add a comment

Comments

nike bleu | 30/12/14
Hello! I've been reading your web site for a long time now and finally got the courage to go ahead and give you a shout out from Porter Tx! Just wanted to tell you keep up the good work!

Related presentations

Related pages

Sim City 5 - "Rahti Liikkeelle" - #2 - YouTube

Osa 2:sta, jatketaan rakentelua. Tykkäyksillä nopeammin uutta. ... Sim City 5 - "Rahti Liikkeelle" - #2 Fuzzy. Subscribe Subscribed ...
Read more

Minecraft #Skywars Osa 2 w/PlayerfiPvP Voitolla liikkeelle ...

Minecraft #Skywars Osa 2 w/PlayerfiPvP Voitolla liikkeelle! PlayerfiPvP ! Subscribe Subscribed Unsubscribe 33 33. ... 2:19. PatonkiHD 50 views. 2:19
Read more

Mobiiliopas 2 - Google Sites

Mobiiliopas 2. Hae tästä sivustosta. ... Mobiilisti -hanke. ... joka lähtee liikkeelle tavoitteista ja niiden saavuttamiseen käytettävien menetelmien ...
Read more

Mobiilisti maailmaan - opi ja pelaa kartalla - Google Sites

OSA 2 (2013-2015) - Tavoitteet. Pöytäkirjat. ... • Mobiilisti maailmaan –hankkeen ensimmäinen vaihe kestää vuoden 2013 loppuun asti. Toinen ...
Read more

UE-V sovellusten asetukset liikkeelle! (Osa 2/2) | ICT ...

UE-V sovellusten asetukset liikkeelle! (Osa 2/2) Nyt sitä tulee! Kauan odotettu ja toivottu UE-V blogin toinen ja jälkimmäinen osa.
Read more

Liikkeelle.net

Kampanjadiplomi (Pdf-tiedosto, 3,2 Mt. Tiedoston lataaminen edellyttää kirjautumista sivustolla.) ... joista osa otti haasteesta mittaa tekemällä ...
Read more

Hiusten harmaantuminen osa 2. | Hiusakatemian Blogi

Hiusten harmaantuminen osa 2. tammikuu 23, 2010. ... Hiushan on sähköinen – miksipä sähköisyys ei voisi saada väripigmenttiä liikkeelle!
Read more

Ostajan opas, osa 2. Innosta henkilöstösi liikkeelle!

... osa 2. Innosta henkilöstösi liikkeelle! Tutkimustietoa työpaikoille tarjottavien liikunta- ja hyvinvointipalveluiden vaikuttavuudesta alkaa ...
Read more

Liikkeelle.net

Kampanjadiplomi (Pdf-tiedosto, 3,2 Mt ... joista osa otti ... Tavoitteena on saada ammattiopistojen väkeä mahdollisimman paljon liikkeelle heti ...
Read more

Kotiovelta liikkeelle- hanke Kotona pidempään ...

2 1.Johdanto Kotiovelta liikkeelle- tutkimushanke toteutettiin ... Suvi : Tästä tuloo hyöty ittelle: Kotiovelta liikkeelle-hankkeen osa ...
Read more