Mobiilipalvelut kansalaisosallistumisen välineenä, Sampo Ruoppila

50 %
50 %
Information about Mobiilipalvelut kansalaisosallistumisen välineenä, Sampo Ruoppila

Published on February 19, 2014

Author: TurkuSciencePark

Source: slideshare.net

Description

Turkulaisten toimijoiden rahoituksenhankinnan kehittäminen -seminaari, 13.2.2014

Tutkimushanke Building Pervasive Participation (B-Part) Mobiilipalvelut kansalaisosallistumisen välineenä FTW Telecommunications Research Centre Wien, Turun yliopisto ja Örebron yliopisto Tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila

Rahoitus • Kolmivuotinen tutkimushanke, rahoitus JPI Urban Europe – ohjelmasta. • JPI = Joint Programming Initiative • EU:n rahoitusinstrumentti, jossa potti koottu kansallisista, “korvamerkityistä” rahoista, jotka jaetaan rahoittajien muodostamalla/nimeämällä eurooppalaisella tasolla • http://ec.europa.eu/research/era/what-joint-programming_en.html • JPI Urban Europe: kaupunkien elinvoiman kasvattaminen teknologisten, ekologisten ja sosiaalisten ratkaisujen avulla • http://jpi-urbaneurope.eu/ • Suomessa rahoittajana Tekes • Rahoitus 1. pilottihausta 2012 • Mukana 6 maata, projekteissa oltava vähintään 3 maan edustus • 56 hakemusta – rahoitus 10:lle; jaossa yli 9M€ • Projektin arvo 1.150.000 €, josta Suomen osuus 380.000€

Hakemus • Että hanke todella vastaa hakuohjelmaa (call) on erittäin tärkeää • “State of art” esiin, tavoitteiden kirkastaminen miten hanke tavoittelee uutta • Työohjelma, jaksotus, välitavoitteet • Työnjako, tiimin roolitus • Ylipäätään haun ohjeiden ja vaatimusten noudattaminen oleellista • Hyvä, uskottava tiimi • Löytyy olemalla kansainvälisesti aktiivinen • Joskus sattumallakin on sormensa pelissä • Laatiminen vie aikaa • Esim. meillä 39 s. + liitteet • Kannattaa laatia niin, että joko itse prosessista on hyötyä, tai rahoitusta voi hakea hakemusta muokkaamalla toisesta lähteestä, jos ei heti tärppää.

Meidän hanke: mitä ja miksi • Mobiilipalvelut kansalaisosallistumisen välineenä • Kansalaisten osallisuuden parantaminen päätöksentekoon tärkeä ja laajasti omaksuttu tavoite • Haussa uutta teknologiaa hyödyntäviä metodeja, jotka innostaisivat ja mahdollistaisivat palautteen keräämisen aiempaa suuremmalta joukolta kansalaisia • Aiemmin passiivisten ryhmien, kuten nuorten, aktivointi plussaa • Mobiilisovellukset mahdollinen keino • Muutaman vuoden kuluttua jo yleisin tapa käyttää internetiä • Varsinkin kaupunkisuunnittelussa uusi hyödyllinen piirre on, että mobiililaitteella voi osallistua paikassa, jota muutos koskee • Esim. kyselyitä joita voi hahmottaa paikan päällä • Tulevaisuudessa myös arviointeja, jotka perustuvat uusien suunnitelmien visualisointiin “lisätyn todellisuuden” keinoin • Sovelluksia kehitellään, mutta markkinoilla tai “beta-vaiheessa” olevat hyödyntävät potentiaalia vielä vaatimattomasti

b-Part • Kolmivuotinen tutkimushanke (4/2013-3/2016), johtaa FTW. Rahoitus JPI Urban Europe –ohjelmasta. • Aiheena osallisuus-mobiilisovelluksen (app) teknologiset, sosiaaliset ja demokraattiseen prosessiin liittyvät vaatimukset, uuden prototyypin luominen näiden pohjalta, ja sen testaaminen tositilanteessa (living lab) Turussa. • Partnereiden roolitus • FTW (human-computer interaction): teknologiset vaihtoehdot, sovelluksen ohjelmointi ja toimivuus, hankkeen johtaminen • TY (sosiaalitieteet): osallisuuden tukeminen, käyttäjien aktivoimisen mekanismit, ns. digitaalisen kuilun merkitys ja sen vähentäminen, Turun kokeilun johtaminen • Örebro (politologia): mobiilisovellusten mahdollisuudet konsultatiivisen e-demokratian kehittämisessä ja kytkemisessä päätöksentekoon.

Testaus Turussa • Testaukseen liittyvien tekijöiden analyysin ja testauksen arvioinnin eri näkökulmista osapuolet hoitavat yhdessä. • Turun testausta johtaa TY • Testauskohde tulee olemaan ajankohtainen kaupunkisuunnitteluun liittyvä kysymys, josta sovitaan Turun kaupungin kanssa. • Pienempi testaus toteutetaan mahdollisesti myös Örebrossa. • Testaus tehdään Living Lab -periaatteiden mukaisesti, eli käyttäjät otetaan mukaan kehittämään sovellusta jo varhaisessa vaiheessa, ja itse testauksen suorittavat oikeat käyttäjät oikeassa suunnittelun vuorovaikutustilanteessa. • Kehitettävä sovellus tulee olemaan pääpiirteissään monistettavissa erilaisiin käyttökohteisiin ja -tilanteisiin. • Testauksen ajankohta on 2015 (lämpimät kuukaudet)

“Mobiiliosallisuus” • Mitä voi ratkaista • Osallistujien määrän kasvattaminen: potentiaalia kehittyä jopa eniten käytetyksi • Helppo käyttäjille ja valmistelijoille tilanteissa, joissa on selkeitä vaihtoehtoja, joita arvotetaan ja perustellaan • Vaihtoehtoisten ratkaisujen havainnollistaminen • Ei-karttapohjainen ”3+D” digitaalinen osallisuusmuoto • Työkalu, josta voi tehdä myös kansalaisyhteiskuntalähtöisen • Voi yhdistyy open data kehittelyyn ja ratkaisuihin • Mitä ei itsessään ratkaise • Kansalaisten kokemuksellisen tiedon (nyt epäselvää) statusta päätöksenteossa • Hallinnon pakkoa käyttää tähän aikaa • Muut välineet tarpeen tilanteissa, joissa mutkikas kysymyksenasettelu vaatii ymmärryksen lisäämistä ja yhteisen konsensuksen hakemista -> yksi osallistumisväline muiden joukossa

http://www.b-part.eu/ Twitter: @bPartProject VTT, tutkimusjohtaja Sampo Ruoppila Turun yliopisto, Sosiaalitieteiden laitos sampo.ruoppila@utu.fi

Add a comment

Related pages

VTT Ɩ Dr.Soc.Sc.Sampo Ruoppila

... sampo.ruoppila@utu.fi ... kansalaisosallistumisen välineenä). FTW Telecommunications ... Lehtovuori, P. & Ruoppila, S. ...
Read more

Titiana Ertiö

Mobiilipalvelut kansalaisosallistumisen välineen ...
Read more