MN Procés de gestió de casos

50 %
50 %
Information about MN Procés de gestió de casos
Health & Medicine

Published on February 5, 2014

Author: icscat

Source: slideshare.net

Description

Dins del programa d’atenció a la cronicitat s’implanta en el territori el programa de gestió de casos. Durant la
implementació sorgeix la necessitat d'elaborar un procés estandarditzat d'actuació.

3a Jornada. Canviar des de dins per millorar Sitges, 13 de desembre de 2013 PROCÉS DE GESTIÓ DE CASOS (GC) Autors: Sergi Granell, Ana Rufiandis, Virginia Porcel, Rosa Mª Milà, Montse Tristany, Ruth Griñó Adreça electrònica: rgrino.mn.ics@gencat.cat Introducció Dins del programa d’atenció a la cronicitat s’implanta en el territori el programa de gestió de casos. Durant la implementació sorgeix la necessitat d'elaborar un procés estandarditzat d'actuació. Objectius 1. 2. 3. 4. Protocol·litzar un circuit per a la gestió de casos dinàmic i adaptat als canvis. Facilitar la comunicació bidireccional entre els diferents àmbits assistencials implicats en el procés. Disminuir la variabilitat dels professionals en l’atenció en la gestió de casos. Optimitzar recursos. Material i mètodes Territori: SAP Barcelonès Nord i Maresme, Capitatiu Maresme Central. Població de referència: 169.017 habitants. Nombre de PCC: 1.517, Nombre de pacients en GC: 247. Elaboració d’un algoritme de procés mitjançant comissions multidisciplinàries i pertanyents a totes les entitats proveïdores implicades (ICS i CSdM). Difusió del circuit per mitjà de sessions informatives per a tots els equips d’atenció primària (EAP) del territori. Implantació del mapa del procés i formació d’una comissió de seguiment per a l’avaluació. ACCÈS A GESTIÓ DE CASOS Resultats Algoritme de procés. GC HOSPITAL DE MATARO Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut PRE-ALT EAP CRITERIS INCLUSIÓ CODIFICACIÓ Z-76 SI NO CRG 6-7 +2 INGRESSOS CRITERI PROFESSIONAL El fet d’elaborar el diagrama de flux entre les diferents entitats proveïdores responsables de la seva assistència ha facilitat la implementació dels objectius . REUNIÓ MULTIDISCIPLINAR EAP/TS/ESPECIALISTES PROGRAMACIÓ VISITA CONJUNTA NOTIFICACIÓ INCLUSIÓ EAP GC-EAP VALORACIO INTEGRAL • FACILITAR INTERVENCIÓ DIFERENTS POFESSIONALS PLA DE CURES • FOMENTAR AUTOCURA PLA ACTUACIÓ • PACTE TERAPÈUTIC El pilotatge de l’aplicació del programa ens va fer modificar els criteris d’inclusió dels pacients que no sadequaven al perfil real dels pacients crònics complexos. Les reunions multidisciplinàries, plantejades a l’inici amb tots els professionals de l’EAP, van passar a ser individualitzades o en petits grups amb els professionals referents dels pacients. • CONTENCIÓ DE COSTOS • CONCILIACIÓ MEDICACIÓ PROGRAMAR VISITA DE SEGUIMENT OFICINA D’ENLLAÇ VISITA DE CONTROL DESCOMPENSACIÓ ALTRES ESPECIALISTES VALORACIÓ PACIENT EVALUACIÓ PLA DE CURES HDPCC CONTACTE TELEFÒNIC HDPNEUMO UFISS ESTABILITZACIÓ GESTIÓ DE RECURSOS EAP HDPCC: Hospital de Dia Pacient Crònic Complex UFISS: Unitat Funcional d’Interdisciplinària Sociosanitària Organitza: http://experienciespladesalut.canalsalut.cat HDPneumo: Hospital de Dia de Pneumologia

Add a comment

Related presentations

Related pages

Entorn col·laboratiu - MECASS 12/10/2012 - ticsalut.cat

1. És un projecte de re enginyeria del procés ... NEGOCI CASOS (SGC) GESTIÓ PROCÉS PACIENT ENTORN COL·LABORATIU eCAP Personal SAP ISH HISTÒRIA
Read more

Creixement a través de la diversificació de negocis ...

... Gestió de l'esport. ... Casos d’empresa; Resums de jornades i activitats; Informes, articles i altres publicacions; Presentacions, guies i altres ...
Read more

Central Alertes-Flaix n6-h - Google Docs

L’observació de la gestió que els ... Els responsables dels centres assistencials han d’integrar el procés de gestió dels ... Només en casos d ...
Read more

Per a PIMES | ACCIÓ

Casos d ’empresa; Resums de ... amb la intenció de bastir un procés de creixement sostingut a través de la ... Consulteu els ajuts d'ACCIÓ a la ...
Read more

Citect is now Schneider Electric

As Citect, we provided world-class automation software solutions and services to our customers around the world for over 35 years. This commitment has ...
Read more

Sintagmia

junts és el procés, ... Gestió de l'esport. A Llop oferim serveis esportius per a administracions públiques. ... MN Vols estar al dia de ...
Read more

Pla d'Igualtat per a la ciutadania - Ajuntament de ...

Memòria de gestió 2014 ... va posar en marxa l’any 2011 el procés d’elaboració del ... la revisió del protocol d’actuacions en casos de ...
Read more