advertisement

MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP

100 %
0 %
advertisement
Information about MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari...
Health & Medicine

Published on February 5, 2014

Author: icscat

Source: slideshare.net

Description

L’octubre de 2013, dins el programa d’activitats formatives dels EAP, una infermera d’un EAP i una professora de la UB, van realitzar una sessió clínica adreçada als professionals sanitaris dels EAP Mataró-6 i Mataró-7 de Mataró (Barcelona) sobre qualitat de la informació relacionada amb temes de salut a Internet. Per conèixer quin ús d’Internet fan els professionals de la salut es passà una enquesta.
advertisement

3a Jornada. Canviar des de dins per millorar Sitges, 13 de desembre de 2013 Internet i salut: què en pensa i com l’utilitza el personal sanitari d’un EAP. Una aproximació Autoria: Clara Boté Fernández *, Aurora Vall Casas **, Guillem Pera Blanco *** * Infermera EAP Mataró-6. Institut Català de la Salut. Mataró (Barcelona) ** Professora. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona *** Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. Santa Coloma de Gramenet Email: cbote.mn.ics@gencat.cat Introducció L’octubre de 2013, dins el programa d’activitats formatives dels EAP, una infermera d’un EAP i una professora de la UB, van realitzar una sessió clínica adreçada als professionals sanitaris dels EAP Mataró-6 i Mataró-7 de Mataró (Barcelona) sobre qualitat de la informació relacionada amb temes de salut a Internet. Per conèixer quin ús d’Internet fan els professionals de la salut es passà una enquesta als assistents. Objectius En relació amb els professionals de la salut: 1) Conèixer l’ús que fan d’Internet en l’àmbit professional. 2) Conèixer quin ús fan de la prescripció web. 3) Saber si utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients. 4) Saber com perceben la consulta sobre informació mèdica o de salut a Internet per part dels seus pacients. 5) Identificar els recursos informatius sobre salut a Internet que utilitzen més, en relació amb els seus pacients. Material i mètodes L’enquesta, dissenyada per a l’ocasió, era autocomplimentada i anònima, i recollia les dades següents: sexe, any de naixement, categoria professional, ús d’Internet en l’activitat professional, ús del correu electrònic en la seva pràctica professional, recursos d’Internet recomanats als pacients (prescripció web) i recursos d’ús professional, entre altres. Resultats Perfil: la mitjana d’edat dels enquestats va ser de 49 anys; i un 60% van ser dones; un 50% eren metges, un 36% infermeres, un 7% treballadors socials i un 7% gis. Un 80% consideren rellevant o molt rellevant l’ús d’Internet en l’àmbit professional. Els professionals valoren, en una escala de l’1 (gens) al 4 (molt), que la consulta d’informació mèdica a Internet per part dels pacients millora l’autocura (mitjana 3,1), facilita el seu tractament i la continuïtat assistencial (2,9 en ambdues). En un punt entremig quedaria que millora la relació metge-pacient (2,5) o que pot fer qüestionar els coneixements del professional (2,5). Un 23% dels professionals fa prescripció web amb freqüència als seus pacients, tot i que un 87% creuen que haurien d’orientar els pacients cap a pàgines de qualitat. Un 38% dels professionals usa el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients i, d’aquests, un 60% ho fa rarament i un 40% amb freqüència. En quant als recursos d’Internet més utilitzats per recomanar als pacients (prescripció web), tant les associacions professionals com Google, compten amb un 87% d’usuaris cadascun. Recursos d’Internet més utilizats 100% 90% 87% 87% 80% 67% 70% 60% 60% 53% 50% 40% 33% 27% 30% 20% 10% 7% 7% 0% Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut Internet està transformant la manera com les persones es relacionen i comparteixen informació. En l’àmbit de la salut, si partim dels resultats de l’enquesta, es produeix un decalatge entre la tendència dels pacients a buscar informació sobre salut a Internet, i l’actuació poc consolidada encara per part dels professionals davant d’aquest canvi. Per una banda, s’observa un ús habitual d’Internet entre els professionals sanitaris en tant que professionals (formació, cerca i intercanvi d’informació entre iguals); per l’altra, en relació amb els pacients, l’ús d’Internet és molt més limitat. Aquesta situació evidencia la necessitat de formar més i millor tant els pacients com els professionals per tal d’assolir reptes com la promoció de l’autonomia i l’apoderament del pacient. Caldrà realitzar activitats formatives adreçades als pacients perquè aprenguin a buscar informació sobre salut de qualitat a Internet; però també caldrà fer sessions clíniques per als professionals sanitaris perquè sàpiguen tutoritzar els seus pacients. Organitza: http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Internet i ...

... què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP. ... mn internet i salut_que en pensa i com l_utilitza el personal sanitari d_un eap.pdf:
Read more

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Internet i ...

... sobre salut a Internet que utilitzen més, en relació amb ... Internet i salut: què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP.
Read more

www.tdx.cat

ESTUDI DELS PROCESSOS EMOCIONALS EN NENS I NENES AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE I LA SEVA RELACIÓ AMB ELS PROCESSOS COGNITIUS BASATS EN LA TEORIA PASS ...
Read more

9788498045970 Gd - es.scribd.com

TELL. LLENGUA CATALANA I LITERATURA GUIA DIDÀCTICA Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig, Joan Marc Ramos i Carles Ribó
Read more