MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP

40 %
60 %
Information about MN Internet i salut que en pensa i com l'utilitza el personal sanitari...
Health & Medicine

Published on February 5, 2014

Author: icscat

Source: slideshare.net

Description

L’octubre de 2013, dins el programa d’activitats formatives dels EAP, una infermera d’un EAP i una professora de la UB, van realitzar una sessió clínica adreçada als professionals sanitaris dels EAP Mataró-6 i Mataró-7 de Mataró (Barcelona) sobre qualitat de la informació relacionada amb temes de salut a Internet. Per conèixer quin ús d’Internet fan els professionals de la salut es passà una enquesta.

3a Jornada. Canviar des de dins per millorar Sitges, 13 de desembre de 2013 Internet i salut: què en pensa i com l’utilitza el personal sanitari d’un EAP. Una aproximació Autoria: Clara Boté Fernández *, Aurora Vall Casas **, Guillem Pera Blanco *** * Infermera EAP Mataró-6. Institut Català de la Salut. Mataró (Barcelona) ** Professora. Departament de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona *** Unitat de Suport a la Recerca Metropolitana Nord. IDIAP Jordi Gol. Santa Coloma de Gramenet Email: cbote.mn.ics@gencat.cat Introducció L’octubre de 2013, dins el programa d’activitats formatives dels EAP, una infermera d’un EAP i una professora de la UB, van realitzar una sessió clínica adreçada als professionals sanitaris dels EAP Mataró-6 i Mataró-7 de Mataró (Barcelona) sobre qualitat de la informació relacionada amb temes de salut a Internet. Per conèixer quin ús d’Internet fan els professionals de la salut es passà una enquesta als assistents. Objectius En relació amb els professionals de la salut: 1) Conèixer l’ús que fan d’Internet en l’àmbit professional. 2) Conèixer quin ús fan de la prescripció web. 3) Saber si utilitzen el correu electrònic per comunicar-se amb els seus pacients. 4) Saber com perceben la consulta sobre informació mèdica o de salut a Internet per part dels seus pacients. 5) Identificar els recursos informatius sobre salut a Internet que utilitzen més, en relació amb els seus pacients. Material i mètodes L’enquesta, dissenyada per a l’ocasió, era autocomplimentada i anònima, i recollia les dades següents: sexe, any de naixement, categoria professional, ús d’Internet en l’activitat professional, ús del correu electrònic en la seva pràctica professional, recursos d’Internet recomanats als pacients (prescripció web) i recursos d’ús professional, entre altres. Resultats Perfil: la mitjana d’edat dels enquestats va ser de 49 anys; i un 60% van ser dones; un 50% eren metges, un 36% infermeres, un 7% treballadors socials i un 7% gis. Un 80% consideren rellevant o molt rellevant l’ús d’Internet en l’àmbit professional. Els professionals valoren, en una escala de l’1 (gens) al 4 (molt), que la consulta d’informació mèdica a Internet per part dels pacients millora l’autocura (mitjana 3,1), facilita el seu tractament i la continuïtat assistencial (2,9 en ambdues). En un punt entremig quedaria que millora la relació metge-pacient (2,5) o que pot fer qüestionar els coneixements del professional (2,5). Un 23% dels professionals fa prescripció web amb freqüència als seus pacients, tot i que un 87% creuen que haurien d’orientar els pacients cap a pàgines de qualitat. Un 38% dels professionals usa el correu electrònic per comunicar-se amb els pacients i, d’aquests, un 60% ho fa rarament i un 40% amb freqüència. En quant als recursos d’Internet més utilitzats per recomanar als pacients (prescripció web), tant les associacions professionals com Google, compten amb un 87% d’usuaris cadascun. Recursos d’Internet més utilizats 100% 90% 87% 87% 80% 67% 70% 60% 60% 53% 50% 40% 33% 27% 30% 20% 10% 7% 7% 0% Conclusions impacte en els objectius del Pla de salut Internet està transformant la manera com les persones es relacionen i comparteixen informació. En l’àmbit de la salut, si partim dels resultats de l’enquesta, es produeix un decalatge entre la tendència dels pacients a buscar informació sobre salut a Internet, i l’actuació poc consolidada encara per part dels professionals davant d’aquest canvi. Per una banda, s’observa un ús habitual d’Internet entre els professionals sanitaris en tant que professionals (formació, cerca i intercanvi d’informació entre iguals); per l’altra, en relació amb els pacients, l’ús d’Internet és molt més limitat. Aquesta situació evidencia la necessitat de formar més i millor tant els pacients com els professionals per tal d’assolir reptes com la promoció de l’autonomia i l’apoderament del pacient. Caldrà realitzar activitats formatives adreçades als pacients perquè aprenguin a buscar informació sobre salut de qualitat a Internet; però també caldrà fer sessions clíniques per als professionals sanitaris perquè sàpiguen tutoritzar els seus pacients. Organitza: http://experienciespladesalut.canalsalut.cat

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Internet i ...

... què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP. ... mn internet i salut_que en pensa i com l_utilitza el personal sanitari d_un eap.pdf:
Read more

Dipòsit Digital de la Universitat de Barcelona: Internet i ...

... sobre salut a Internet que utilitzen més, en relació amb ... Internet i salut: què en pensa i com l'utilitza el personal sanitari d'un EAP.
Read more

www.tdx.cat

ESTUDI DELS PROCESSOS EMOCIONALS EN NENS I NENES AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE I LA SEVA RELACIÓ AMB ELS PROCESSOS COGNITIUS BASATS EN LA TEORIA PASS ...
Read more

9788498045970 Gd - es.scribd.com

TELL. LLENGUA CATALANA I LITERATURA GUIA DIDÀCTICA Joan Badia, Jordi Balcells, Rosa Culí, Jordi Grifoll, Ignasi Puig, Joan Marc Ramos i Carles Ribó
Read more