Mladí Konzervativci

50 %
50 %
Information about Mladí Konzervativci

Published on November 26, 2008

Author: Michal.nej1

Source: slideshare.net

Description

Prezentace Mladých konzervativců

Mladí konzervativci (MK) Mezinárodní workshop - Perspectives for young politicians in today's Europe Plzeň, 29.11.2008

Mezinárodní workshop - Perspectives for young politicians in today's Europe

Plzeň, 29.11.2008

Jsme občanské sdružení Zastáváme konzervativně-liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace Pořádáme přednášky, semináře a konference se zajímavými osobnostmi politického, společenského a ekonomického života Zajímá nás politika Není nám lhostejné dění kolem nás MK se představují

Jsme občanské sdružení

Zastáváme konzervativně-liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace

Pořádáme přednášky, semináře a konference se zajímavými osobnostmi politického, společenského a ekonomického života

Zajímá nás politika

Není nám lhostejné dění kolem nás

Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace. Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, obec a stát. Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a vydáváním publikací. Spolupracovat s podobně orientovanými mládežnickými organizacemi v zahraničí a rozvíjet tak myšlenky evropské a euroatlantické spolupráce. Cíle našeho sdružení a ideové zaměření

Prosazovat konzervativní a liberální hodnoty s důrazem na svobodu jednotlivce a tradice evropské civilizace.

Formovat schopné, aktivní a sebevědomé mladé lidi, kteří dokáží převzít odpovědnost sami za sebe, za svou rodinu, obec a stát.

Podporovat odborný a politický růst svých členů, mj. pořádáním vzdělávacích akcí a vydáváním publikací.

Spolupracovat s podobně orientovanými mládežnickými organizacemi v zahraničí a rozvíjet tak myšlenky evropské a euroatlantické spolupráce.

Společenské hodnoty MK Mladí konzervativci ovšem neznamenají jen zajímavou, ale občas i náročnou práci, ale je to především sdružení mladých lidí, kteří poznali, že sdílení společných hodnot s dalšími lidmi znamená nejen možnost prezentace vlastních názorů, ale je to především volnočasová aktivita, která přináší potěšení a zábavu. Pravidelně tudíž členové MK pořádají různé společenské akce, jako jsou např. filmový klub, letní a zimní kemp, nebo víkendové semináře spojené s poznáváním různých míst ČR.

Něco z historie Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd. Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace. Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta Mladých konzervativců, byly publikovány ve Studentských listech 24/1991. Ustavující Kongres se sešel 8. prosince 1991 v Radiopaláci v Praze. Prvním prezidentem MK se stal student elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně David Částek.

Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické fakulty v Brně, tak jejich kolegové ze spolku českých právníků Všehrd.

Na tomto základě vznikla přípravná skupina, která začala za významné podpory redakce Studentských listů a Občanského institutu během léta 1991 podnikat kroky k založení nové organizace. Informace o ustavujícím kongresu a předběžná verze programového dokumentu připravované organizace, který nesl jméno Charta Mladých konzervativců, byly publikovány ve Studentských listech 24/1991. Ustavující Kongres se sešel 8. prosince 1991 v Radiopaláci v Praze. Prvním prezidentem MK se stal student elektrotechnické fakulty Vysokého učení technického v Brně David Částek.

Celostátní (centrální) úroveň Krajská úroveň (Krajská rada) Regionální úroveň (místní kluby) Paralelně s touto strukturou fungují odborné kluby (spadají pod celostátní úroveň) Organizace MK Poznámka: Struktura podrobně viz stanovy.

Celostátní (centrální) úroveň

Krajská úroveň (Krajská rada)

Regionální úroveň (místní kluby)

Paralelně s touto strukturou fungují odborné kluby (spadají pod celostátní úroveň)

Regionální aspekt MK Jedním z nejdůležitějších aspektů naší činnosti je vzhledem k celostátnímu působení i regionální aspekt MK. V současné době existuje v každém kraji alespoň jeden regionální klub, který představuje jednotku MK na nejnižší úrovni. Členové MK se tak mohou aktivně zapojit do celostátního působení skrze svůj regionální klub, který tvoří základní spojnici mezi aktivitami centrálního MK a MK regionálního.

Ekonomický klub Politologický klub Právnický klub Technický klub Zahraniční klub Odborné kluby Vzdělávací a přednášková činnost MK je vzhledem ke svému širokému rozsahu rozdělena na celostátní úrovni do odborných klubů, ve kterých se setkávají členové MK se stejnými zájmy a společně připravují přednášky, diskusní setkání, či rozsáhlejší tématické konference. Tímto způsobem je umožněn členům MK nejen odborný růst, ale mají příležitost setkat se i se špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. V současné době v rámci MK působí:

Ekonomický klub

Politologický klub

Právnický klub

Technický klub

Zahraniční klub

Členství v MK Členem může být osoba ve věku 15 až 35 let (podrobná pravidla viz stanovy) Chceš se stát členem? Kontaktuj nás . E-MAIL: info@konzervativci.cz URL: www.konzervativci.cz V současnosti máme přes 750 členů.

Chceš se stát členem? Kontaktuj nás .

E-MAIL: info@konzervativci.cz

URL: www.konzervativci.cz

V současnosti máme přes 750 členů.

Partneři a spolupráce Konrad Adenauer Stiftung Hanns Seidel Stiftung Westminster Foundation for Democracy International Republican Institute Centrum pro ekonomiku a politiku Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti Spolek českých právníků - Všehrd Liberální institut Praha Česká společnost ekonomická The Leadership Institute PROGLAS - Revue pro politiku a kulturu CATO Institute ODS Cevro Cevro Institut A další …

Konrad Adenauer Stiftung

Hanns Seidel Stiftung

Westminster Foundation for Democracy

International Republican Institute

Centrum pro ekonomiku a politiku

Sdružení pro celoživotní vzdělávání a rozvoj osobnosti

Spolek českých právníků - Všehrd

Liberální institut Praha

Česká společnost ekonomická

The Leadership Institute

PROGLAS - Revue pro politiku a kulturu

CATO Institute

ODS

Cevro

Cevro Institut

Partneři a spolupráce European Democrat Student (EDS) European Young Conservatives (EYC) Democratic Youth Community of Europe (DEMYC) MK podporují a rozvíjejí bilaterální vztahy se svými partnerskými organizacemi po celé Evropě. Intenzivní spolupráci rozvíjíme s Občiansko demokratickou mládeží ze Slovenska , MK z Polska , Fidelitas z Maďarska a Junge Union z Německa . Dlouhodobě MK spolupracuje s organizacemi, které působí v zemích s totalitní povahou vlád (běloruská opoziční organizace Molody Front a Civic Forum , či hnutí Otpor z Jugoslávie ) Zahraniční spolupráce a aktivní působení na mezinárodním poli je jedením z prioritních aspektů činnosti MK. MK jsou členem několika mezinárodních organizací:

European Democrat Student (EDS)

European Young Conservatives (EYC)

Democratic Youth Community of Europe (DEMYC)

MK podporují a rozvíjejí bilaterální vztahy se svými partnerskými organizacemi po celé Evropě. Intenzivní spolupráci rozvíjíme s Občiansko demokratickou mládeží ze Slovenska , MK z Polska , Fidelitas z Maďarska a Junge Union z Německa . Dlouhodobě MK spolupracuje s organizacemi, které působí v zemích s totalitní povahou vlád (běloruská opoziční organizace Molody Front a Civic Forum , či hnutí Otpor z Jugoslávie )

Sponzoring Granty Příspěvky od nadací: >Konrad Adenauer Stiftung >Hanns Seidel Stiftung Financování

Sponzoring

Granty

Příspěvky od nadací: >Konrad Adenauer Stiftung >Hanns Seidel Stiftung

Plní funkci servisního a informačního střediska aktivit MK Možnost pronájmu školících prostor Knihovna MK Hlavní kancelář a majetek MK

Plní funkci servisního a informačního střediska aktivit MK

Možnost pronájmu školících prostor

Knihovna MK

Časopisy, newslettery a bulletiny (Pravý úhel, Newsletter MK, Idea, Volíme Vysočinu) Knihy a sborníky (Co si myslí MK o EU, 17.listopad – 15 let poté, …) Publikační činnost

Časopisy, newslettery a bulletiny (Pravý úhel, Newsletter MK, Idea, Volíme Vysočinu)

Knihy a sborníky (Co si myslí MK o EU, 17.listopad – 15 let poté, …)

Významní členové Ivan Langer , ministr vnitra a místopředseda ODS Jiří Pospíšil , ministr spravedlnosti Jana Malíková , tisková mluvčí ministerstva vnitra Petr Sokol , politolog a asistent poslankyně EP Niny Škottové Michal Kubát , politolog Západočeské univerzity v Plzni Adéla Kadlecová , vedoucí zahraniční sekce ODS Ladislav Mrklas , politolog, ředitel Liberálně-konzervativní akademie CEVRO Petr Mach , výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, poradce prezidenta republiky David Šeich , poslanec PSP ČR Martin Novotný , primátor města Olomouce

Ivan Langer , ministr vnitra a místopředseda ODS

Jiří Pospíšil , ministr spravedlnosti

Jana Malíková , tisková mluvčí ministerstva vnitra

Petr Sokol , politolog a asistent poslankyně EP Niny Škottové

Michal Kubát , politolog Západočeské univerzity v Plzni

Adéla Kadlecová , vedoucí zahraniční sekce ODS

Ladislav Mrklas , politolog, ředitel Liberálně-konzervativní akademie CEVRO

Petr Mach , výkonný ředitel Centra pro ekonomiku a politiku, poradce prezidenta republiky

David Šeich , poslanec PSP ČR

Martin Novotný , primátor města Olomouce

Pořádáme přednášky, semináře a konference

Podporujeme ODS v kampaních

Vyjádřili se o MK "Je skvělé, že mladí lidé se zajímají o politiku, hlavně liberálně konzervativního směru. Jsem přesvědčen, že to svědčí o nastupující mladé generaci a o jejím zájmu o věci veřejné." Ing. Evžen Tošenovský, hejtman Moravskoslezského kraje

www.konzervativci.cz Děkuji Vám za pozornost!

www.konzervativci.cz

Děkuji Vám za pozornost!

Add a comment

Related pages

Mladí konzervativci

Mladí konzervativci Vás zvou na přednášku s guvernérem ČNB, která proběhne 23.2.2016 od 19:45 na Vysoké škole ekonomické v Praze - Vencovského ...
Read more

Mladí konzervativci

Mladí konzervativci, Praha, Czech Republic. 2,235 likes · 25 talking about this · 18 were here. Oficiální profil zapsaného spolku Mladí ...
Read more

Mladí konzervativci - YouTube

Oficiální kanál občanského sdružení Mladí konzervativci. Cílem MK je v prvé řadě prosazovat konzervativní a liberální myšlenky s důrazem ...
Read more

Mladí konzervativci – Wikipedie

Mladí konzervativci: Zkratka: MK: Datum založení: 8. prosinec 1991: Předseda: Jiří Fremr: Sídlo: Zborovská 42 150 00 Praha 5: Ideologie: Konzervatismus
Read more

Mladí konzervativci (@MKonzervativci) | Twitter

The latest Tweets from Mladí konzervativci (@MKonzervativci). Vítejte na oficiálním Twitteru Mladých konzervativců. Sledujte nás a dozvíte se o ...
Read more

Mladi konzervativci - YouTube

Kratka ukazka toho, jak vypadaji budouci politici ODS, zatim pod kridly jejich mladeze - spis k placi nez zabavne
Read more

Kdo jsme - Mladí konzervativci

Začátky MK. Myšlenkou na ustavení organizace mladých lidí pravicového zaměření se současně začali zaobírat jak studenti elektrotechnické ...
Read more

Úvodní strana

Pardubičtí mladí konzervativci jsou lidé, kteří si kladou za cíl podporu rozvoje města Pardubice a Pardubického kraje aktivní spoluprací s ...
Read more

Mladi konzervativci Czech Republic | LinkedIn

Mladi konzervativci are the largest center-right political youth organization in Czech Republic. It’s foundation dates back to December 1991.
Read more