Mittlärande2014

0 %
100 %
Information about Mittlärande2014
Education

Published on February 19, 2014

Author: kalexanderson

Source: slideshare.net

Description

en presentation kring pedagogiska bloggar och hur ett arbete med bloggar och internet kan stödja lärare och deras arbete.

Internet i skolan Bloggare är vi allihopa, allihopa! Jag me, och du me…

Jag bloggare?

.SE – Stiftelsen för Internetinfrastruktur

Webbstjärnan

.SE:s skolsatsning

Hur ofta 12-19 åringar använder internet hemma 100 % 80 % 19 13 6 4 2 4 87 94 95 96 95 60 % 40 % 77 varje vecka dagligen 20 % 0% 2012 2013 12-13 år 2012 2013 14-16 år 2012 2013 17-19 år

Genomsnittligt antal elever per dator 2008 och 2012 2008 2012 6 4,5 3,1 2,4 2,5 1,3 Kommunal Fristående Grundskola Kommunal 1,6 1,3 Fristående Gymnasieskola

Vad elever i åk 4-6 använder datorer till i skolarbetet Använder inte dator i skolarbetet Läsa något (böcker/tidning) Räkna Lära mig annat språk Arbeta med bilder, ljud, musik eller film Spela spel (skolarbete) Göra en presentation Skriva något Söka information 5 9 21 25 34 38 55 64 80 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 %

Utveckla internet

Alla kan – vi hjälper på vägen

Bloggen är en webbplats

Ett fönster in

Behövs det?

Nätetikett

Vad lär vi ut det?

Källor och källhantering

Webb?

Internet

Blogga…

En klassblogg

Syfte, mottagare och struktur

Samarbete

Transparens

Lär av varandra

Fler kan delta i samtalet

Portfolio, process, produkt

Formativt?

Klassblogg

Utmaningar

Bara text?

Ett multimedium

Tillgänglighet?

Hur använder – bedöms det?

Andra kunskaper?

Vilket material får vi använda?

Creative Commons

Nät-etikett

Jag tycker att denna bild symboliserar svenska på Enskilda Gymnasiet med Kristna Alexanderson mycket bra. Upp och ned. Vi har haft perioder med jobbiga uppgifter, prov och hemska grupparbeten. Men vi har också haft otroligt roligt och lärt oss enormt mycket. Kristina har satt våra kunskaper på prov och vi har fått pressa oss själva till att genomföra hennes projekt. Vi har fått arbeta med nya spännande verktyg som tillexempel webben på ett sätt som jag aldrig tidigare trodde att jag skulle få göra.

Möjligheter

Skriva för riktiga mottagare

Skolarbete på Internet

Delta du också

Webbstjärnan

.SE:s skolsatsning

Alla kan – vi hjälper på vägen

Add a comment

Related presentations

Related pages

MITT-Lärande2014

MITT-Lärande2014. 13 likes. Välkommen till två dagar med fokus på lärande i tiden från förskola till gymnasiet. Kom till Södra Berget och låt dig ...
Read more

Jag är på plats under MittLärande 2015!

Missade du min föreläsning om formativ bedömning på MittLärande2014 så kommer den att ställas ut på MittLärande2015 under barn-och utbildnings
Read more

magister lollo - Alla inlägg under februari 2015

Missade du min föreläsning om formativ bedömning på MittLärande2014 så kommer den att ställas ut på MittLärande2015 under barn-och utbildnings ...
Read more