Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo

50 %
50 %
Information about Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo
News & Politics

Published on February 25, 2014

Author: opintokeskus_visio

Source: slideshare.net

Description

Esitys seminaarissa Pykälät ja pyöräily - miten pyöräilijöiden asemaa voidaan parantaa tieliikennelakia uudistettaessa, 24.2.2014 Sähkötalon auditoriossa Helsingissä.

Järjestäjät: Vihreä eduskuntaryhmä, Ajatuspaja Visio, Helsingin vihreät ry, Helsingin polkupyöräilijät ry

Pyöräilyä halutaan lisätä, koska ● Saasteeton, meluton, ympäristöystävällinen kulkumuoto ● Tilatehokas ● Elävöittää kaupunkia ja parantaa liiketoimintaa ● ● Parantaa kaikkien liikenneturvallisuutta. Safety in numbers Mittavat terveysvaikutukset. Pyöräilyn terveysvaikutukset ylittävät pyöräilyn riskit 20-kertaisesti

Suomeen kypäräsäännös 2003 TLL 90 § (15.11.2002/954) Polkupyöräilijän ja polkupyörän matkustajan on ajon aikanayleensäkäytettävä asianmukaista suojakypärää ● Suositusluontoinen 103/2002) (HE – ● Säännöksen suositusluontoisuus ilmaistaisiin ”yleensä” -sanalla. Tiedotetaan yleisesti käyttöpakkona → sama, joskin lievempi efekti kuin ehdottomalla käyttövelvoitteella

Kypärälain tavoite Kaikki pyöräilijät käyttävät kypärää → päävammat vähenevät → turvallisuuden paraneminen Kypärälain vaikutus?

Kypärälaki ja kaupunkipyörät Dublin: 40,000 rekisteröityä käyttäjää, 5000 matkaa / päivä Melbourne: 1,400 rekisteröityä käyttäjää, n. 300 matkaa/päivä

Kypäräkampanjat ”It's no laughing matter... get yourself a helmet.” ”If you like your face and head the way it is, then wear a helmet!” – Cyclesense campaign, UK Department for Transport 2004

Initiative ProHelm

Kypäräkampanjoiden ongelmallisuus ● Vetoaa tunteisiin – Pelko, syyllistäminen ● Saa pyöräilyn näyttämään vaaralliselta – Pyöräilyn riskitaso on samaa suuruusluokkaa kuin jalankulun ● ● Antaa liioitellun kuvan kypärän suojavaikutuksesta Karkottaa ihmisiä pyöräilemästä → negatiivinen nettovaikutus kansanterveyteen – Jo 4,7% lasku pyöräilyn määrässä riittää (de Jongin malli 2012, β=20:1, eq=1)

Liikkumattomuus on kasvava terveysongelma ● ● ● Australiassa liikkumattomuus aiheuttaa vuosittain 16,000 ennenaikaista kuolemaa. Pyöräilyonnettomuudet n. 40 Maailmanlaajuisesti yli 5 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuodessa Suomessa kolmannes väestöstä liikkuu liian vähän

+ =

Kypärälain vaikutus? Kypärälailla on pyöräilyä vähentävä vaikutus ja sen kautta negatiivinen vaikutus kansanterveyteen → Kypäräsäännös pitäisi poistaa kokonaan. Paras keino lisätä pyöräilyn turvallisuutta on lisätä pyöräilyä.

Hyvät uutiset!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Talven seminaareja - Fillariavaruus

Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo, Helsingin Polkupyöräilijät; Keskustelu, vetäjänä Oras Tynkkynen; Varsin ...
Read more

Seminaarit - Fillariavaruus

Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, ... Parhaiten meillä on onnistuttu kypärän käytössä, ... Mitä sitten on liikkumisen ohjaus?
Read more

Pykälät ja pyöräily -seminaari - facebook.com

- Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo, Helsingin polkupyöräilijät - Keskustelu, vetäjänä Oras Tynkkynen Järjestäjät:
Read more

Pykälät ja pyöräily – keskustelutilaisuus tieliikennelain ...

Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo, Helsingin Polkupyöräilijät; Keskustelu, vetäjänä Oras Tynkkynen; Järjestäjät:
Read more

Pykälät ja pyöräily - miten pyöräilijöiden asemaa voidaan ...

- Mitä laissa pitäisi sanoa kypärän käytöstä, Marjut Ollitervo, Helsingin polkupyöräilijät - Keskustelu, vetäjänä Oras Tynkkynen ...
Read more

Pykälät ja pyöräily -seminaari – Heyevent.com

- Tieliikennelain uudistus – mitä ... Show the whole text 35 attendees (196 invited) I'm going. I might go. Venue. Sähkötalo. Share. Tweet ...
Read more

Kliinikon kokemuksia isotooppitutkimusten käytöstä - General

Kliinikon kokemuksia isotooppitutkimusten käytöstä. 8.5.2010 Niina Matikainen Sisätautien ja Endokrinologian el, LT HUS, Meilahden ja Peijaksen srla ...
Read more

Aineiston käytöstä referaatissa ja esseessä - Education

Aineiston käytöstä referaatissa ja esseessä • Tekstistä tulee selvästi erottaa omat ajatukset ja lainaukset viittaamalla.
Read more