Misszió a posztmodern korban

50 %
50 %
Information about Misszió a posztmodern korban

Published on November 21, 2008

Author: csabosz

Source: slideshare.net

Misszió a posztmodern korban Változó kor – változó kór? Hogyan gondolkozzunk a kultúra változásáról?

Miről szeretnék beszélni? A posztmodernről általában Egy felmérésről, amit Sopronban készítettünk Kérdésekről, amik segíthetnek a posztmodern korban missziót végezni

A posztmodernről általában

Egy felmérésről, amit Sopronban készítettünk

Kérdésekről, amik segíthetnek a posztmodern korban missziót végezni

A posztmodern kor

A posztmodern kor A posztmodern kor jellemzőinek meghatározása még folyamatban van. Nincs egy mindenki által elfogadott definíció. A posztmodern leginkább a múlttal és a kötöttségekkel való szembenállást jelenti. Pethő Bertalan szerint: „Szembefordulást jelölt eleinte inkább a XX. század modernizmusával, majd egyre inkább az elmúlt négy évszázad – társadalmi és technológiai vonatkozásban is értett – Modernjével.” A posztmodern tehát egy gyűjtőfogalom, ami tartalmazza a mai kor jellemzőit.

A posztmodern kor jellemzőinek meghatározása még folyamatban van.

Nincs egy mindenki által elfogadott definíció.

A posztmodern leginkább a múlttal és a kötöttségekkel való szembenállást jelenti.

Pethő Bertalan szerint: „Szembefordulást jelölt eleinte inkább a XX. század modernizmusával, majd egyre inkább az elmúlt négy évszázad – társadalmi és technológiai vonatkozásban is értett – Modernjével.”

A posztmodern tehát egy gyűjtőfogalom, ami tartalmazza a mai kor jellemzőit.

A modern ember A modern ember – itt Európában a XX. század első felének emberére gondolok – keresi életének értelmét, hisz a tudományban, hisz egy jobb jövő lehetőségében. Viszonylag könnyen el tud fogadni egy olyan igazságot, amit abszolút igazságként, egyetlen igazságként hirdetnek (pl. evolúció, izmusok). Egy diktátor hatalmába tudja keríteni. Nem a minőség, hanem inkább a mennyiség és a cél fontos a számára. Leginkább feketén fehéren látja a világot, és ez a jó és rossz esetében is így van.

A modern ember – itt Európában a XX. század első felének emberére gondolok – keresi életének értelmét, hisz a tudományban, hisz egy jobb jövő lehetőségében.

Viszonylag könnyen el tud fogadni egy olyan igazságot, amit abszolút igazságként, egyetlen igazságként hirdetnek (pl. evolúció, izmusok).

Egy diktátor hatalmába tudja keríteni.

Nem a minőség, hanem inkább a mennyiség és a cél fontos a számára.

Leginkább feketén fehéren látja a világot, és ez a jó és rossz esetében is így van.

A modern ember Dewey szerint a modern korszaknak a következő 4 alapelve van: Az itteni, a földi, a természetes a fontos, amit lehet látni, érezni és tapasztalni, ami reális. Nem Istennél és az egyháznál van a tekintély, hanem az embereknél, az észnél és a gondolkodásnál. Az előrehaladás a cél. Az előrehaladás-mítosz: az ésszel előre az utópiáig (optimista humanizmus). A tudomány az eszköze mindezeknek, ami kontrollálja a természetet (tudományimádat). Ennek következménye a „tudományizmus”, a „technológizmus”, a „gazdaságizmus”.

Dewey szerint a modern korszaknak a következő 4 alapelve van:

Az itteni, a földi, a természetes a fontos, amit lehet látni, érezni és tapasztalni, ami reális.

Nem Istennél és az egyháznál van a tekintély, hanem az embereknél, az észnél és a gondolkodásnál.

Az előrehaladás a cél. Az előrehaladás-mítosz: az ésszel előre az utópiáig (optimista humanizmus).

A tudomány az eszköze mindezeknek, ami kontrollálja a természetet (tudományimádat). Ennek következménye a „tudományizmus”, a „technológizmus”, a „gazdaságizmus”.

A modern ember A modernizmus 5 következménye a hívő emberek gondolkozásában: Nehéz elhinni a csodákat. A ráció és az ész a fontos, az érzések és a tapasztalat nem számít. Tudományos könyvnek tekintjük a Bibliát. Az evangélizálás főbb gondolatai: tényeket mondunk az embert és a döntést hangsúlyozzuk

A modernizmus 5 következménye a hívő emberek gondolkozásában:

Nehéz elhinni a csodákat.

A ráció és az ész a fontos, az érzések és a tapasztalat nem számít.

Tudományos könyvnek tekintjük a Bibliát.

Az evangélizálás főbb gondolatai:

tényeket mondunk

az embert és a döntést hangsúlyozzuk

A modern ember Összefoglalva a következőket mondhatjuk : A ráció a fontos, az ember autonóm, nem függ semmitől. A tudatlanság a bűn. Az igazság objektívan megismerhető. Csak egy igazság létezik, nem elfogadható, ha valaki mást gondol. A modern ember nem képes hinni a természetfölöttiben. A keresztények buták, értelmetlenek és naivak. „ Hívő” gondolkodásnak számít a deizmus: „isten a világon kívül álló teremtő, de a teremtés után a világot az általa alkotott természeti törvényekre bízta, és fejlődésébe ezután már nem avatkozik. E tanításból következett a természetfölötti kinyilatkoztatás elutasítása, különösen a dogmáké és a csodáké.”

Összefoglalva a következőket mondhatjuk :

A ráció a fontos, az ember autonóm, nem függ semmitől.

A tudatlanság a bűn.

Az igazság objektívan megismerhető.

Csak egy igazság létezik, nem elfogadható, ha valaki mást gondol.

A modern ember nem képes hinni a természetfölöttiben.

A keresztények buták, értelmetlenek és naivak.

„ Hívő” gondolkodásnak számít a deizmus: „isten a világon kívül álló teremtő, de a teremtés után a világot az általa alkotott természeti törvényekre bízta, és fejlődésébe ezután már nem avatkozik.

E tanításból következett a természetfölötti kinyilatkoztatás elutasítása, különösen a dogmáké és a csodáké.”

A posztmodern ember A posztmodern ember is keresi élete értelmét, de itt nem annyira a megtaláláson, hanem inkább a keresésen van a hangsúly. A tudománytól eltávolodott, életének vezetését nem a reális gondolkodás, hanem inkább az érzelmek, benyomások határozzák meg. Hisz egy jobb jövő lehetőségében, de ezt leginkább a tolerancia kiteljesedésében látja. Az egyetlen igazságot hirdetőket mereven elutasítja, az a szimpatikus számára, aki mindent elfogadó módon éli meg saját életét. A diktátort akkor sem tudja elfogadni, ha a világról alkotott véleménye nagy részben egyezik a diktátoréval. Nagyon fontos számára a minőség, a mennyiség és a cél kevésbé lényeges. Szereti maga megtalálni a megoldásokat, nem szereti, ha kioktatják.

A posztmodern ember is keresi élete értelmét, de itt nem annyira a megtaláláson, hanem inkább a keresésen van a hangsúly.

A tudománytól eltávolodott, életének vezetését nem a reális gondolkodás, hanem inkább az érzelmek, benyomások határozzák meg.

Hisz egy jobb jövő lehetőségében, de ezt leginkább a tolerancia kiteljesedésében látja.

Az egyetlen igazságot hirdetőket mereven elutasítja, az a szimpatikus számára, aki mindent elfogadó módon éli meg saját életét.

A diktátort akkor sem tudja elfogadni, ha a világról alkotott véleménye nagy részben egyezik a diktátoréval.

Nagyon fontos számára a minőség, a mennyiség és a cél kevésbé lényeges.

Szereti maga megtalálni a megoldásokat, nem szereti, ha kioktatják.

A posztmodern ember A posztmodern gondolkodás 11 jellemzője : Szkeptikus abban, hogy biztosak lehetünk abban, amit hiszünk. Minden egy kultúrából származik. Tendencia arra, hogy humorosan látjuk a világot, kinevetjük magunkat. A tapasztalat fontosabb a tényeknél. A modern gondolkodás szerint, ha jó a tanítás, akkor megtapasztalom Istent; a posztmodern gondolkodás szerint, ha megtapasztalom Istent, akkor elfogadom a tanítást.

A posztmodern gondolkodás 11 jellemzője :

Szkeptikus abban, hogy biztosak lehetünk abban, amit hiszünk.

Minden egy kultúrából származik.

Tendencia arra, hogy humorosan látjuk a világot, kinevetjük magunkat.

A tapasztalat fontosabb a tényeknél.

A modern gondolkodás szerint, ha jó a tanítás, akkor megtapasztalom Istent; a posztmodern gondolkodás szerint, ha megtapasztalom Istent, akkor elfogadom a tanítást.

A posztmodern ember A posztmodern gondolkodás 11 jellemzője : Pragmatikus haszonelvűség. (az igazság a cselekedeteink hasznosságának a függvénye) A sokféleség nagyon jó. A tolerancia fontos. Együtt lenni emberekkel nagyon fontos és drága dolog. A konzervatív kereszténység ellenség, mert nincs benne szeretet. A képmutatás nagyon rossz dolog.

A posztmodern gondolkodás 11 jellemzője :

Pragmatikus haszonelvűség. (az igazság a cselekedeteink hasznosságának a függvénye)

A sokféleség nagyon jó.

A tolerancia fontos.

Együtt lenni emberekkel nagyon fontos és drága dolog.

A konzervatív kereszténység ellenség, mert nincs benne szeretet.

A képmutatás nagyon rossz dolog.

Az erkölcs kultúrafüggő jelenség, nem változtathatatlan és örök. Abszolút isteni mérték a tízparancsolat. Erkölcs Az életet sokféle módon lehet élni. Választhatok magamnak életmódot, életcélt. Nem lehet tudni, hogy van-e transzcendencia, így az a fontos, hogyan éljük meg, hogyan éljük át az életet. Az embernek transzcendens hivatása van. Létét az Istenhez való viszonya határozza meg, mely független kortól, kultúrától. Lételmélet Az igazságról nem tudunk abszolút, szóval összefüggő kijelentést tenni. Így az igazság szubjektív, amely választható. Nem a „mi igazságunkról” teszünk kijelentést, hanem az „én igazságomról”. Egy abszolút igazság van, amely megismerhető a kijelentésen keresztül. Az így megismert igazság a „mi igazságunk”. Ismeret-elmélet Minden mehet, Isten létéről nem tudunk biztosat mondani. Minden létezés alapja és mércéje a személyes, transzcendens és változtathatatlan Isten. Jellemző Posztmodern Történeti kereszténység

Átmenet a modern korból a posztmodern korba A különböző korok jellemzőinek és időhatárainak meghatározása nem egységes. Attól függ, hogy ki és milyen szempontból vizsgálja. Más a képzőművészet, más a zene, más a történelem és más a filozófia szemszögéből nézve. Tudjuk, hogy például az építészeti stílusok mindig késve érkeztek Magyarországra Nyugat-Európához képest, és a stílusjegyek is változásokon mentek keresztül. Vizsgálódásunkat a volt közép-európai szocialista országok területére kell szűkítenünk, hiszen ezen országok a 40 év kommunizmus következtében a posztmodern korba való átmenetben is lemaradásban vannak. A közép-európai szűkítésre azért van szükség, mert a kultúrát tekintve különbség van Kelet-Európa és Közép-Európa között. Magyarországon a posztmodern gondolkodású ember a rendszerváltással kezdett megjelenni, és ma is tart a váltás.

A különböző korok jellemzőinek és időhatárainak meghatározása nem egységes.

Attól függ, hogy ki és milyen szempontból vizsgálja.

Más a képzőművészet, más a zene, más a történelem és más a filozófia szemszögéből nézve.

Tudjuk, hogy például az építészeti stílusok mindig késve érkeztek Magyarországra Nyugat-Európához képest, és a stílusjegyek is változásokon mentek keresztül.

Vizsgálódásunkat a volt közép-európai szocialista országok területére kell szűkítenünk, hiszen ezen országok a 40 év kommunizmus következtében a posztmodern korba való átmenetben is lemaradásban vannak.

A közép-európai szűkítésre azért van szükség, mert a kultúrát tekintve különbség van Kelet-Európa és Közép-Európa között.

Magyarországon a posztmodern gondolkodású ember a rendszerváltással kezdett megjelenni, és ma is tart a váltás.

Átmenet a modern korból a posztmodern korba Természetesen a többgenerációs értelmiség körén belül már jóval korábban fellelhető volt a posztmodern gondolkodás, de a népesség nagy részét ez nem érintette. Ma tehát még sok modern gondolkozású ember is él országunkban. Magyarországon különbséget kell tennünk Budapest, a kulturális értelemben vett nagyobb városok és a többi település között is, mivel a posztmodernizmus előrehaladása is más ezen településeken. Ezt egyébként nagyon jól mutatja a politika is. Az SZDSZ, aminek értékrendje a leginkább posztmodern, tudvalevőleg a legerősebb Budapesten, majd a kulturális értelemben vett nagyvárosokban. A Független Kisgazda Párt, amely viszont inkább a II. világháború előtti értékrendet képviseli, fordított népszerűségű.

Természetesen a többgenerációs értelmiség körén belül már jóval korábban fellelhető volt a posztmodern gondolkodás, de a népesség nagy részét ez nem érintette.

Ma tehát még sok modern gondolkozású ember is él országunkban.

Magyarországon különbséget kell tennünk Budapest, a kulturális értelemben vett nagyobb városok és a többi település között is, mivel a posztmodernizmus előrehaladása is más ezen településeken.

Ezt egyébként nagyon jól mutatja a politika is.

Az SZDSZ, aminek értékrendje a leginkább posztmodern, tudvalevőleg a legerősebb Budapesten, majd a kulturális értelemben vett nagyvárosokban.

A Független Kisgazda Párt, amely viszont inkább a II. világháború előtti értékrendet képviseli, fordított népszerűségű.

Felmérés

Ö sszesített korcsop ort – 37 év átlagéletkor 161 megkérdezett – Sopron, 2001 . % 0 25 50 75 100 A 100 % azt jelenti, hogy mindenki „nagyon igaz” választ adott 53 4 34 71 40 10 Inkább az érzelmeim szerint döntök, mint észérvek alapján 74 10 26 90 35 A családomon belül általában őszinte vagyok mindenkihez 48 5 55 52 41 6 Nekem nem szimpatikusak az erősen határozott egyéniségek 50 15 39 40 55 8 El tudom képzelni, hogy létezhet mennyország és pokol 66 1 19 39 80 21 Konfliktusaim megoldásában szívesen veszem egy hozzám közelállónak a segítségét 61 1 20 60 65 12 Hiszem, hogy ez az igazság megismerhető 64 22 45 74 17 Hiszem, hogy van egy abszolút értelemben vett erkölcsi igazság 84 1 3 10 70 75 A családomon belül fontos számomra az őszinteség 62 4 14 61 66 16 Hiszem, hogy a tudomány segít az emberiség problémáit megoldani 45 7 68 41 44 2 A családomon kívüli közösségekben inkább észrevétlen szeretek maradni 58 5 22 59 66 7 Szerintem az emberek alapjában véve jók 76 5 22 92 40 Általában fontos számomra, hogy értékesnek tartsanak, meghallgassanak 52 5 29 78 44 4 Szerintem helyes elfogadni egy fölöttünk álló vezető utasításait 39 18 62 51 25 3 Jobban szeretem, ha fontos kérdésekben nem nekem kell döntenem 50 6 51 46 49 6 Szerintem a világban egyre inkább az emberi értelem győzedelmeskedik 69 13 38 86 23 Az emberekkel való konfliktusaimban szeretem magam megtalálni a megoldást 45 10 54 57 34 4 Számomra egy ember általában vagy jó, vagy rossz 66 1 13 31 72 34 Szeretek beszélgetni , vitatkozni % na-gyon nem igaz db nem igaz db igen is meg nem is db igaz db na-gyon igaz db Állítás

Hogyan vélekedsz Isten létezésével kapcsolatban? 22 Materialista vagyok 14 Ateista vagyok 34 Közömbös vagyok 72 Hívőnek tartom magam 17 Érdekelne, hogyan lehetne kapcsolatba kerülni Istennel

Hogyan vélekedsz Isten létezésével kapcsolatban?

22 Materialista vagyok

14 Ateista vagyok

34 Közömbös vagyok

72 Hívőnek tartom magam

17 Érdekelne, hogyan lehetne kapcsolatba kerülni Istennel

Mik zavarnak a leginkább a keresztényekben? 21 Megvetik a világi szórakozásokat (pl. tánc, bulizás, házasságon kívüli kapcsolatok, dohányzás) 51 Képmutatóak 26 Túl erőszakosak 11 Elzárkóznak a világtól 17 Lenézik a nem hívő embereket

Mik zavarnak a leginkább a keresztényekben?

21 Megvetik a világi szórakozásokat (pl. tánc, bulizás, házasságon kívüli kapcsolatok, dohányzás)

51 Képmutatóak

26 Túl erőszakosak

11 Elzárkóznak a világtól

17 Lenézik a nem hívő embereket

Szerinted mi az, amit rosszul csinálnak a keresztények? 19 Régimódiak 10 Elvilágiasodtak 15 Túl fanatikusak 66 Nem úgy élnek, ahogyan tanítják 48 A sok felekezet egymást támadja a szeretet helyett 38 Más igazságokat nem fogadnak el 9 Kirekesztőek 6 Unalmasak

Szerinted mi az, amit rosszul csinálnak a keresztények?

19 Régimódiak

10 Elvilágiasodtak

15 Túl fanatikusak

66 Nem úgy élnek, ahogyan tanítják

48 A sok felekezet egymást támadja a szeretet helyett

38 Más igazságokat nem fogadnak el

9 Kirekesztőek

6 Unalmasak

Miért nem jársz rendszeresen templomba? 17 Nem érdekelnek az Istennel kapcsolatos dolgok 15 A kereszténység nem ad választ a mai ember problémáira 38 A keresztény emberek nem úgy élnek, ahogy a Biblia tanítja 38 Nincs időm erre 1 Unalmasnak találom a kereszténységet 12 A sok felekezet számomra azt mutatja, hogy nem igaz az egész 11 Nem szeretem a papokat

Miért nem jársz rendszeresen templomba?

17 Nem érdekelnek az Istennel kapcsolatos dolgok

15 A kereszténység nem ad választ a mai ember problémáira

38 A keresztény emberek nem úgy élnek, ahogy a Biblia tanítja

38 Nincs időm erre

1 Unalmasnak találom a kereszténységet

12 A sok felekezet számomra azt mutatja, hogy nem igaz az egész

11 Nem szeretem a papokat

Mik azok a kérdések, amik a leginkább foglalkoztatnak? 38 A munkámmal vagy a tanulmányaimmal kapcsolatosak 52 Az életem értelmével kapcsolatosak 11 A szórakozással kapcsolatosak 8 A politikával kapcsolatosak 106 A mindennapi életemmel kapcsolatosak

Mik azok a kérdések, amik a leginkább foglalkoztatnak?

38 A munkámmal vagy a tanulmányaimmal kapcsolatosak

52 Az életem értelmével kapcsolatosak

11 A szórakozással kapcsolatosak

8 A politikával kapcsolatosak

106 A mindennapi életemmel kapcsolatosak

Milyen kérdésekre szeretnél választ kapni a templomban, ha elmennél? 41 Hétköznapi problémáimra (pl. megélhetés, konfliktusok kezelése) 31 Erkölcsi kérdéseimre (pl. megbocsátás, adózás, abortusz) 28 Istenről szeretnék többet megtudni 50 Életem nagy kérdéseire szeretnék választ kapni (pl. házasság, életem célja, életem értelme)

Milyen kérdésekre szeretnél választ kapni a templomban, ha elmennél?

41 Hétköznapi problémáimra (pl. megélhetés, konfliktusok kezelése)

31 Erkölcsi kérdéseimre (pl. megbocsátás, adózás, abortusz)

28 Istenről szeretnék többet megtudni

50 Életem nagy kérdéseire szeretnék választ kapni (pl. házasság, életem célja, életem értelme)

Kérdőív kiértékelés – Sopron, 2001. 43 % 38 % 23 % 48 % 53 % Hol tart a megkérdezett csoport a modern gondolkodásból a posztmodern gondolkodásba való átmenetben? (0 % - teljesen modern, 100 % teljesen posztmodern) - M +M +PM PM Materialista vagy ateista vagyok – M - M M PM PM A keresztények túl erőszakosak – PM - PM M - PM A keresztények más igazságokat nem fogadnak el – PM PM +PM M - PM Inkább az érzelmeim szerint döntök, mint észérvek alapján – PM +M +M +M +M +M Hiszem, hogy van egy abszolút értelemben vett erkölcsi igazság – M +M +M +M +M +M Hiszem, hogy a tudomány segít az emberiség problémáit megoldani – M M +M +M M - Szerintem az emberek alapjában véve jók – M - M - M - Szerintem helyes elfogadni egy fölöttünk álló vezető utasításait – M - - M PM - Szerintem a világban egyre inkább az emberi értelem győzedelmeskedik – M PM PM PM PM PM Számomra egy ember általában vagy jó, vagy rossz – M össze-sített 161 fő 50-60. éves 24 fő 40-49. éves 36 fő 30-39. éves 40 fő 17-29. éves 54 fő +M : erősen modern gondolkozásra utaló válaszokat adtak M : modern gondolkozásra utaló válaszokat adtak - : átmeneti gondolkozásra utaló válaszokat adtak PM : posztmodern gondolkozásra utaló válaszokat adtak +PM : erősen posztm. gondolkozásra utaló válaszokat adtak M : a kérdésre adott „igaz” válasz modern gondolkodásra utal PM : a kérdésre adott „igaz” válasz posztmodern gondolkodásra utal A korcsoportok A kérdés

A posztmodern kor gyülekezeti evangélizációja

A modern kor evangélizációs formáinak alkalmazása a posztmodern korban A tisztán meggyőzésre irányuló formák A posztmodern gondolkodású ember nagyon nem szereti, ha meg akarják győzni valamiről. Ha ezt észreveszi, azonnal bezárkózik. Értéktelenné válik számára az egész, mert ő pontosan a toleranciát értékeli nagyra. A nagyobb tömegeket elérő formák, tehát a személyes kapcsolatnak a szerepe közepesen fontos A posztmodern gondolkodású ember számára nagyon fontos a személyes kapcsolat. Ahol ő csak egy a sok közül, ott nem érzi jól magát. Szereti, ha értékesnek látják, beszélgetnek vele. Az inkább hasznosnak látszó, mint minőségi alkalmak A posztmodern gondolkodású ember számára a minőség rendkívül fontos. Hiába értékes valami, ha minőségileg elmarad a mai kor igényeitől (TV műsorok, filmek, zene, stb.). Ha igénytelen valami, akkor az számára azt jelenti, hogy a tartalma is az.

A tisztán meggyőzésre irányuló formák

A posztmodern gondolkodású ember nagyon nem szereti, ha meg akarják győzni valamiről. Ha ezt észreveszi, azonnal bezárkózik. Értéktelenné válik számára az egész, mert ő pontosan a toleranciát értékeli nagyra.

A nagyobb tömegeket elérő formák, tehát a személyes kapcsolatnak a szerepe közepesen fontos

A posztmodern gondolkodású ember számára nagyon fontos a személyes kapcsolat. Ahol ő csak egy a sok közül, ott nem érzi jól magát. Szereti, ha értékesnek látják, beszélgetnek vele.

Az inkább hasznosnak látszó, mint minőségi alkalmak

A posztmodern gondolkodású ember számára a minőség rendkívül fontos. Hiába értékes valami, ha minőségileg elmarad a mai kor igényeitől (TV műsorok, filmek, zene, stb.). Ha igénytelen valami, akkor az számára azt jelenti, hogy a tartalma is az.

A modern kor evangélizációs formáinak alkalmazása a posztmodern korban Egy határozott, erős egyéniségű evangélistára épülő alkalom A posztmodern gondolkodású ember számára antipatikusak a túl határozott, esetleg leuraló emberek. Ezekben egy diktátort látnak, aki megmondja, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni. Ők inkább maguk szeretik megtalálni a megoldást. Jobban szeretik a nem teljesen tökéletes embereket, mert azt igazabbnak találják. Traktátusok osztogatása Traktátusaink leginkább még a múlt rendszerben készültek, és sokszor az újak is ezeknek a hatása alatt készülnek. Meggyőzni akarnak, közepes színvonalúak, stílusukban, színeikben a múltat idézik. Ma az emberek a legtöbb helyen nagyon igényesen elkészített szórólapokat kapnak. Manapság annyi szórólap, hirdetés kerül a postaládánkba és a kezünkbe, hogy egyre kevésbé olvassuk el őket.

Egy határozott, erős egyéniségű evangélistára épülő alkalom

A posztmodern gondolkodású ember számára antipatikusak a túl határozott, esetleg leuraló emberek. Ezekben egy diktátort látnak, aki megmondja, hogy mit kell tenni, hogyan kell élni. Ők inkább maguk szeretik megtalálni a megoldást. Jobban szeretik a nem teljesen tökéletes embereket, mert azt igazabbnak találják.

Traktátusok osztogatása

Traktátusaink leginkább még a múlt rendszerben készültek, és sokszor az újak is ezeknek a hatása alatt készülnek. Meggyőzni akarnak, közepes színvonalúak, stílusukban, színeikben a múltat idézik. Ma az emberek a legtöbb helyen nagyon igényesen elkészített szórólapokat kapnak. Manapság annyi szórólap, hirdetés kerül a postaládánkba és a kezünkbe, hogy egyre kevésbé olvassuk el őket.

Tömegevangélizációk A posztmodern gondolkodású ember jobban szereti a bensőséges, emberi léptékű alkalmakat. Nagyobb rendezvény számára azt jelenti, hogy ott valami nagyon színvonalas esemény lesz, ha ez elmarad a várakozástól, akkor csalódottan, becsapottan távozik. Tudományos előadással összekötött evangélizációk A mai világban már mindent be lehet bizonyítani. Az érvek elvesztették a jelentőségüket (A Mao élete c. magyar film egy áldokumentum film, és azt akarja bemutatni, hogy milyen könnyű félrevezetni az embereket – aki nem tudja, hogy egy becsapás az egész, az első látásra elhisz mindent, mert dokumentumfilmnek van beállítva. A film vége felé exponenciálisan növekszenek a hamis dolgok, és csak az utolsó másodpercekben kap észhez az ember, aki lehet akár történész is. Azért készült, hogy rádöbbentse a nézőket arra, hogy a mai világban már nincsenek bizonyítékok, mert minden manipulálható.). A posztmodern gondolkodású embert nem érdeklik a tények, ő inkább az érzéseire hallgat. A modern kor evangélizációs formáinak alkalmazása a posztmodern korban

Tömegevangélizációk

A posztmodern gondolkodású ember jobban szereti a bensőséges, emberi léptékű alkalmakat. Nagyobb rendezvény számára azt jelenti, hogy ott valami nagyon színvonalas esemény lesz, ha ez elmarad a várakozástól, akkor csalódottan, becsapottan távozik.

Tudományos előadással összekötött evangélizációk

A mai világban már mindent be lehet bizonyítani. Az érvek elvesztették a jelentőségüket (A Mao élete c. magyar film egy áldokumentum film, és azt akarja bemutatni, hogy milyen könnyű félrevezetni az embereket – aki nem tudja, hogy egy becsapás az egész, az első látásra elhisz mindent, mert dokumentumfilmnek van beállítva. A film vége felé exponenciálisan növekszenek a hamis dolgok, és csak az utolsó másodpercekben kap észhez az ember, aki lehet akár történész is. Azért készült, hogy rádöbbentse a nézőket arra, hogy a mai világban már nincsenek bizonyítékok, mert minden manipulálható.). A posztmodern gondolkodású embert nem érdeklik a tények, ő inkább az érzéseire hallgat.

Azért, hogy a posztmodern kort ne ellenségnek lássuk, nézzük meg azokat a dolgokat, amikben egyetérthetünk vele, mint keresztények. Ezekben a dolgokban jobban kedvez a posztmodern a kereszténységnek, mint a modern. Az ész nem szent, nem mindenható A tudomány sohasem érheti el a teljes igazságot, nem 100%-os Az ember nem csak egy „gép”, hanem szellem is A tudomány nem old meg minden problémát Van több fontos igaz dolog, mint ami bizonyítható Kell, hogy legyen több, mint ami logikával megérthető – a szellemi A szellemi, misztikus dolgok tapinthatóak kell, hogy legyenek Az ideológiák gyanúsak, van összeesküvés bennük (szerintünk a sátántól) Helyes ellenállni az erőszaknak Fontos igazán őszintének lenni

Az ész nem szent, nem mindenható

A tudomány sohasem érheti el a teljes igazságot, nem 100%-os

Az ember nem csak egy „gép”, hanem szellem is

A tudomány nem old meg minden problémát

Van több fontos igaz dolog, mint ami bizonyítható

Kell, hogy legyen több, mint ami logikával megérthető – a szellemi

A szellemi, misztikus dolgok tapinthatóak kell, hogy legyenek

Az ideológiák gyanúsak, van összeesküvés bennük (szerintünk a sátántól)

Helyes ellenállni az erőszaknak

Fontos igazán őszintének lenni

Amikben semmilyen kompromisszumot nem köthetünk A gyülekezeti evangélizáció célja Az evangélium tartalma Minden kereszténynek életmódja kell, hogy legyen az evangélizáció Isten mindig ad olyan lelki ajándékokat a gyülekezeti tagoknak, amelyek az evangélium hirdetéséhez kellenek Isten vezetésére figyelve kell tennünk Isten erejével és nem a saját tehetségünkre támaszkodva kell tennünk Fel kell használnunk minden lehetőséget, minden módot és eszközt , ami nem ütközik hitünkkel A gyülekezeti evangélizációban résztvevők hozzáállása

A gyülekezeti evangélizáció célja

Az evangélium tartalma

Minden kereszténynek életmódja kell, hogy legyen az evangélizáció

Isten mindig ad olyan lelki ajándékokat a gyülekezeti tagoknak, amelyek az evangélium hirdetéséhez kellenek

Isten vezetésére figyelve kell tennünk

Isten erejével és nem a saját tehetségünkre támaszkodva kell tennünk

Fel kell használnunk minden lehetőséget, minden módot és eszközt , ami nem ütközik hitünkkel

A gyülekezeti evangélizációban résztvevők hozzáállása

Amik a kérdőívek alapján, már az átmeneti korban is nagyon fontosak Jobban oda kell figyelnünk a minőségre A képmutatást teljesen el kell hagynunk, fontosabb az őszinteség gyengeségeink takargatásánál Ne maradjunk elméletiek, nagy hangsúlyt fektessünk a gyakorlatra Kerüljük el azt, hogy mindig kritizáljuk a más felekezeteket és vallásokat

Jobban oda kell figyelnünk a minőségre

A képmutatást teljesen el kell hagynunk, fontosabb az őszinteség gyengeségeink takargatásánál

Ne maradjunk elméletiek, nagy hangsúlyt fektessünk a gyakorlatra

Kerüljük el azt, hogy mindig kritizáljuk a más felekezeteket és vallásokat

Amik kimondottan a posztmodern korhoz kötődnek Az emberek az érzéseket, tapasztalatokat jobban értik, mint a levezetést A Biblia nem tankönyv, hanem egy szellemi könyv, amin keresztül megtapasztalhatjuk a Jézussal való kapcsolatot Ne próbáljuk bizonyítani a Bibliát a Bibliával Legyünk objektívek, amikor más felekezetekről beszélünk Különböztessük meg a kulturális kereszténységet az igazi kereszténységtől Legyünk annyira személyesek, amennyire csak tudunk Ne meggyőzni akarjuk az embereket, hanem szeressük őket

Az emberek az érzéseket, tapasztalatokat jobban értik, mint a levezetést

A Biblia nem tankönyv, hanem egy szellemi könyv, amin keresztül megtapasztalhatjuk a Jézussal való kapcsolatot

Ne próbáljuk bizonyítani a Bibliát a Bibliával

Legyünk objektívek, amikor más felekezetekről beszélünk

Különböztessük meg a kulturális kereszténységet az igazi kereszténységtől

Legyünk annyira személyesek, amennyire csak tudunk

Ne meggyőzni akarjuk az embereket, hanem szeressük őket

Néhány fontos kérdés: Tudod-e, hogy a te környezeted hol tart a posztmodernbe való átmenetben? Mit teszel azért, hogy a jövő generációját mind jobban megérthesd? Objektíven látod-e a közösséged és a mai kultúra közötti távolságot? Mit teszel azért, hogy a gyülekezeted ne távolodjon el kulturálisan a körülötte élő emberektől?

Tudod-e, hogy a te környezeted hol tart a posztmodernbe való átmenetben?

Mit teszel azért, hogy a jövő generációját mind jobban megérthesd?

Objektíven látod-e a közösséged és a mai kultúra közötti távolságot?

Mit teszel azért, hogy a gyülekezeted ne távolodjon el kulturálisan a körülötte élő emberektől?

1Kor 9:19-23 Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek. A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket. Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.

Mert bár én mindenkivel szemben szabad vagyok, magamat mégis mindenkinek szolgájává tettem, hogy minél többeket megnyerjek.

A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek, mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket.

A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket.

Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.

Mindezt pedig az evangéliumért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.

Köszönöm a figyelmet!

Add a comment

Related pages

A Szív spiritualitása | jezsuita.hu

A Szív spiritualitása – Szent Szív tisztelet a posztmodern korban?! címmel tart német nyelvű (tolmácsolt) előadást Dr. Margret Fühles RSCJ.
Read more

A TARTALOMBÓL

TARTALOMJEGYZÉK HIRDESD AZ IGÉT! Floch Gábor: A győzelem
Read more

Roland Joffé A misszió c. filmjének elemzése - Documents

Misszió a posztmodern korban Paradigmaváltások a misszió teológiájában Baptista Teológiai Akadémia, 2008 április, Országos ...
Read more

Tomka Ferenc: A misszió és az új evangelizáció

A misszió és az új evangelizáci ... Az élet tanúságára mindig szükség volt, de soha annyira, mint a ,,posztmodern,, korban.
Read more

Kiss Endre - - A posztmodern gyökerei - POINTERNET ...

A posztmodern gyökerei Ph.d.-Disszertáció Szerző: Pók Katalin A korszakküszöb , a vég a történeti korszak vége , főként Vattimo, Gehlen ...
Read more

Seres-Grábler Eszter: Milyen missziói paradigma lehet ...

... , hogy az a posztmodern világ, ... Ahogy említettem átmeneti korban élünk, ... Paradigmaváltások a misszió teológiájában, Budapest, ...
Read more

POSZTMODERN KIHÍVÁSOK EVAN- GÉLIUMI VÁLASZOK | Jozsef ...

1 POSZTMODERN KIHÍVÁSOK EVAN- GÉLIUMI VÁLASZOK „… változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten ...
Read more

Misszió – új evangelizáció | Dr. Tomka Ferenc

MISSZIÓ ÉS ÚJ EVANGELIZÁCIÓ. Tomka Ferenc. 1) A misszió és az evangelizáció fogalmának alakulása korunkban . A katolikus egyház a legújabb ...
Read more