Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm

0 %
100 %
Information about Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm
Education

Published on October 10, 2009

Author: sanderkaru

Source: slideshare.net

Description

http://www.sanderkaru.ee/finantskoolitused/ Valik Sander Karu 15-16. september 2009 toimunud koolituse slaide.

MIKROETTEVÕTETE JA VÄIKEETTEVÕTETE FINANTSPROGRAMM TERE TULEMAST MEIE ÜHISESSE PROGRAMMI Sander Karu mitmete finants- ja juhtimisraamatute autor , koolitaja ja koostööpartner vajalike teooriate juurutamisel praktikasse GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee, skype: sanderkaru http://www.rafiko.ee ; http://www.hot.ee/sanderkaru/ 15-16. september 2009.a., Tallinn

SANDER KARU AVALIKUD KOOLITUSED UUS! Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis , 13-15. oktoober 2009.a.; kolm päeva Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm , 19-20. oktoober 2009.a., kaks päeva, Eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 21-22. oktoober 2009.a.; kaks päeva Projektijuhi finantsprogramm – projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs , 26-27. oktoober 2009.a., kaks päeva, Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile (NB! Spetsiaalne programm neile, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega), 11-13. november 2009.a., kolm päeva Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid , kaks päeva; 17-18. november 2009.a., kaks päeva Controllingu juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 24-25. november 2009, kaks päeva Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm , 26-27. november 2009, kaks päeva ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; www.hot.ee/sanderkaru/

UUS! Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis , 13-15. oktoober 2009.a.; kolm päeva

Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm , 19-20. oktoober 2009.a., kaks päeva,

Eelarvesüsteemi juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 21-22. oktoober 2009.a.; kaks päeva

Projektijuhi finantsprogramm – projekti tulude, kulude ja rahakäibe eelarvestamine, juhtimine ja analüüs , 26-27. oktoober 2009.a., kaks päeva,

Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs (mittefinants)juhile (NB! Spetsiaalne programm neile, kelle põhilised tööülesanded ei ole otseselt seotud majandusarvestuse ja finantsjuhtimisega), 11-13. november 2009.a., kolm päeva

Finantsanalüüsi nüüdisaegsed meetodid , kaks päeva; 17-18. november 2009.a., kaks päeva

Controllingu juurutamine ja arendamine organisatsioonis , 24-25. november 2009, kaks päeva

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm , 26-27. november 2009, kaks päeva

ENESETUTVUSTUS PRAEGUNE TÖINE TEGEVUS: koolitaja (avalikud ja sisekoolitused), konsultant, mentor (finantsid, strateegia juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond) www.hot.ee/sanderkaru/ osalemine juhtimises EELNEV TÖINE TEGEVUS: 2002-2008 International University Audentes, finantsjuhtimise õppetooli hoidja, lektor 1993-2002 AS Invicta, juhtimis- ja finantstreener 1992-1993 Tartu Kommertspank, juhatuse esimehe asetäitja 1987-1992 AS Baltika, Valga Õmblusvabriku direktor; AS Walko peadirektor 1985-1987 Valga Mööblivabrik, peainsener 1982-1985 Tartu Mööblikombinaat, meister ja vanemmeister HARIDUS RAAMATUTE KIRJUTAMINE ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; www.hot.ee/sanderkaru/

PRAEGUNE TÖINE TEGEVUS:

koolitaja (avalikud ja sisekoolitused), konsultant, mentor (finantsid, strateegia juurutamine ja tulemuslikkuse mõõtmine, õnnelik ja tulemuslik meeskond)

www.hot.ee/sanderkaru/

osalemine juhtimises

EELNEV TÖINE TEGEVUS:

2002-2008 International University Audentes, finantsjuhtimise õppetooli hoidja, lektor

1993-2002 AS Invicta, juhtimis- ja finantstreener

1992-1993 Tartu Kommertspank, juhatuse esimehe asetäitja

1987-1992 AS Baltika, Valga Õmblusvabriku direktor; AS Walko peadirektor

1985-1987 Valga Mööblivabrik, peainsener

1982-1985 Tartu Mööblikombinaat, meister ja vanemmeister

HARIDUS

RAAMATUTE KIRJUTAMINE

KIRJUTATUD RAAMATUD 1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga 1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest 2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk 2001 Rahakäibe juhtimine II osa . 256 lk, koos Villu Zirnaskiga 2001 Juhtimise võlu ja valu I osa . 344 lk 2002 Juhtimise võlu ja valu II osa . 312 lk 2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controlling u juurutamise eeldusi organisatsioonis . 352 lk, koos Villu Zirnaskiga 2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele . 322 lk, üks kaasautoritest 2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis , 336 lk 2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat . 42 lk 2008 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; www.hot.ee/sanderkaru/ MIS ILMUMAS JA KUIDAS OSTA? www.rafiko.ee ,

1999 Kuluarvestuse süsteemi loomine ettevõttes. 192 lk, koos Toomas Haldmaga

1999/2000 Müügikäsiraamat (Äripäev), üks kaasautoritest

2000 Rahakäibe juhtimine I osa. 240 lk

2001 Rahakäibe juhtimine II osa . 256 lk, koos Villu Zirnaskiga

2001 Juhtimise võlu ja valu I osa . 344 lk

2002 Juhtimise võlu ja valu II osa . 312 lk

2004 Eelarvestamine – üks strateegilise controlling u juurutamise eeldusi organisatsioonis . 352 lk, koos Villu Zirnaskiga

2007 Eelarvejuhendi koostamine kohalikele omavalitsustele, riigiasutustele, äriühingutele . 322 lk, üks kaasautoritest

2008 Kulude juhtimine ja arvestus tulemuslikkusele suunatud organisatsioonis , 336 lk

2008 Amortisatsioonikulu (kulumi) arvestuse käsiraamat . 42 lk

2008 70 kulude juhtimise ja arvestuse ülesannet. 49 lk, koos Raili Kuusiku ja Kertu Läätsega

PROGRAMMI EESMÄRGID saanud süsteemse ülevaate mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes vajalikest nüüdisaegse finantsjuhtimise ja majandusarvestuse põhimõtetest, millele keskenduda oma töös praktiseerinud kasumlikkuse, tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimist, eelarvestamist ja analüüsi läbi praktiliste näidete lahendamise leidnud võimalusi oma ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/ Keskendudes olulisele on osalejad koolitusprojekti tulemusena:

saanud süsteemse ülevaate mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes vajalikest nüüdisaegse finantsjuhtimise ja majandusarvestuse põhimõtetest, millele keskenduda oma töös

praktiseerinud kasumlikkuse, tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimist, eelarvestamist ja analüüsi läbi praktiliste näidete lahendamise

leidnud võimalusi oma ettevõtte efektiivsuse suurendamiseks

koostanud "heade mõtete memo" saadud teadmiste ja mõtete kasutamiseks

PROGRAMMI SISU Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes Millised on olulisemad otsused, millega luuakse eeldused tulemuslikuks finantsjuhtimiseks ja raamatupidamiseks mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes? Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning eripära mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega Kuidas ringleb raha äritegevuses? Kuidas kajastuvad juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes? Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole? Miks ja mis info on mikroettevõttes vajalik bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest? Millele keskenduda finantsjuhtimises, raamatupidamises ja maksuarvestuses? Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud? Kuidas planeerida projekte ja investeeringuid? Millised on väikeettevõtja äriidee analüüsi eripärad? Projekti rahavoogude eelarvestamine Kust leida raha investeeringuteks? Kuidas leida kapitali keskmist hinda? Risk ja riskide hindamine Kuidas hinnata investeeringute tasuvust? Raha aegväärtuse kontseptsioon Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust? Eelarvete koostamine mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes Miks, milliseid eelarveid ja kuidas koostada? Praktiline näide: eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja rahavoogude aruande koostamine Tulude ja kulude arvestus mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

Ettevalmistused finantstegevuse juhtimiseks mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

Millised on olulisemad otsused, millega luuakse eeldused tulemuslikuks finantsjuhtimiseks ja raamatupidamiseks mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes?

Nüüdisaegse majandusarvestuse ja finantsjuhtimise olemus ning eripära mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

Põhilised finantsmõisted ja –aruanded ning nende seos igapäevase juhtimistegevusega

Kuidas ringleb raha äritegevuses?

Kuidas kajastuvad juhtimisotsused bilansis, kasumiaruandes, rahavoogude aruandes?

Kuidas tekib olukord, et ettevõttel on kasum ja raha ei ole?

Miks ja mis info on mikroettevõttes vajalik bilansist, kasumiaruandest ja rahavoogudest?

Millele keskenduda finantsjuhtimises, raamatupidamises ja maksuarvestuses?

Kuidas investeerida raha nii, et selle väärtus oleks maksimeeritud?

Kuidas planeerida projekte ja investeeringuid?

Millised on väikeettevõtja äriidee analüüsi eripärad?

Projekti rahavoogude eelarvestamine

Kust leida raha investeeringuteks?

Kuidas leida kapitali keskmist hinda?

Risk ja riskide hindamine

Kuidas hinnata investeeringute tasuvust?

Raha aegväärtuse kontseptsioon

Kuidas leida raha tulevikuväärtust ja nüüdisväärtust?

Eelarvete koostamine mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

Miks, milliseid eelarveid ja kuidas koostada?

Praktiline näide: eelarvestatud kasumiaruande, rahakäibe eelarve, eelarvestatud bilansi ja rahavoogude aruande koostamine

Tulude ja kulude arvestus mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

PROGRAMMI SISU Tulude ja kulude arvestus mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes Millistele tuludele ja kuludele keskenduda? Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)? Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust? Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust? Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik. Milline on investeeringute mõju omahinnale? Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid? Jääktulupõhise kasumi kujunemine Kulud - maht - kasum analüüs. Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel Kuidas kujundada hinda? Mis on hind? Kliendiväärtus ja kulud Hinnakujunduse meetodid Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki Sihtkuluarvestus Tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine, controlling ja analüüs mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes Kuidas luua kasutajate vajadusest lähtuvat controlling usüsteemi? Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi? Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve? Millele pöörata erilist tähelepanu varade ja kohustuste analüüsil? Millele keskenduda tulude, kulude, rahavoogude ja käibekapitali juhtimisel ja analüüsil? Praktilised ülesanded ja näited finantsanalüüsist ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

Tulude ja kulude arvestus mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

Millistele tuludele ja kuludele keskenduda?

Kuidas leida toodete/teenuste/projektide kasumlikkust ja omahinda (kulusid)?

Miks, kas ja millal eelistada osakuluarvestust või täiskuluarvestust?

Kas eelistada traditsioonilist või tegevuspõhist kuluarvestust?

Põhivara kulumi (amortisatsiooni) arvestuse probleemid ja võimalikud lahendused

Üldkulude jaotamise meetodid ja kulukäiturite valik.

Milline on investeeringute mõju omahinnale?

Kuidas mõjutavad ostjate tasumata summad kulusid?

Jääktulupõhise kasumi kujunemine

Kulud - maht - kasum analüüs. Tasuvuspunkt ja tasuvuspunkti diagramm

Osakuluarvestuse kasutamine praktiliste juhtimisotsuste vastuvõtmisel

Kuidas kujundada hinda?

Mis on hind?

Kliendiväärtus ja kulud

Hinnakujunduse meetodid

Hinnakujundus, kui uue toote müük mõjutab vana toote müüki

Sihtkuluarvestus

Tulude, kulude ja rahakäibe juhtimine, controlling ja analüüs mikroettevõtetes ja väikeettevõtetes

Kuidas luua kasutajate vajadusest lähtuvat controlling usüsteemi?

Kuidas viia läbi tulemuslikkusele suunatud finantsanalüüsi?

Kas eelistada analüüsil absoluutarve, hälbeid või suhtarve?

Millele pöörata erilist tähelepanu varade ja kohustuste analüüsil?

Millele keskenduda tulude, kulude, rahavoogude ja käibekapitali juhtimisel ja analüüsil?

Praktilised ülesanded ja näited finantsanalüüsist

MIKRO- JA VÄIKEETTEVÕTETE FINANTSJUHTIMINE G1 : Mi da teen juhina selleks, et edukalt juhtida mikro- ja väikeettevõtte finantstegevust ? ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/ JÄRGNEB IGA GRUPI KOKKUVÕTE 3 - 5 MINUTIT JA ARUTELU G2 : Kuidas arvestada investeerimisprojektide tasuvust ?

G1 : Mi da teen juhina selleks, et edukalt juhtida mikro- ja väikeettevõtte finantstegevust ?

ETTEVALMISTUSED JUURUTAMISEKS Väärtushinnangud ja mõttelaad Majanduskeskkonna analüüs Juurutamise projekt: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes? Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded Kas väljundiks on toode, teenus või projekt Strateegiliste eesmärkide püstitamine Strateegiate väljatöötamine ja valik Kriitiliste edufaktorite määratlemine Väärtusahela analüüs Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine Tulemuslikkuse mõõtmine Mõõdikute valik ja mõõdikutele sihtväärtuste lisamine Mõõtmismudelite (tasakaalus tulemuskaart) juurutamine Vastutuskeskuste kujundamine Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine Meeskonna kaasamine ja väljaõpe Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

Väärtushinnangud ja mõttelaad

Majanduskeskkonna analüüs

Juurutamise projekt: Miks?, Mis?, Kuidas?, Kes?

Missiooni, visiooni ja väärtushinnangute formuleerimine ja kommunikeerimine

Äriidee/tegevusvaldkond/põhikirjalised ülesanded

Kas väljundiks on toode, teenus või projekt

Strateegiliste eesmärkide püstitamine

Strateegiate väljatöötamine ja valik

Kriitiliste edufaktorite määratlemine

Väärtusahela analüüs

Protsesside ja tegevuste kujundamine ja kaardistamine

Tulemuslikkuse mõõtmine

Mõõdikute valik ja mõõdikutele sihtväärtuste lisamine

Mõõtmismudelite (tasakaalus tulemuskaart) juurutamine

Vastutuskeskuste kujundamine

Tööülesannete, õiguste, kohustuste ja vastutuse määratlemine

Meeskonna kaasamine ja väljaõpe

Tulemuslikkust toetavate motivatsioonisüsteemide juurutamine

FINANTSJUHTIMINE, MAJANDUS-ARVESTUS JA SEOSED ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/ FINANTSJUHTIMINE versus MAJANDUS ARVESTUS STRATEEGILINE JUHTIMINE EELARVESTAMINE RAAMATUPIDAMINE FINANTSARVESTUS FINANTSANALÜÜS MAKSUARVESTUS JUHTIMIS ARVESTUS CONTROLLING AUDIITORKONTROLL INVESTEERINGUTE TASUVUS ETTEVÕTTE (AVALIKU SEKTORI) RAHANDUS KULUDE ARVESTUS

KUIDAS OTSUSTAD? ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/ 1. AS "MÕMMI" 200X. aasta puhaskasum oli 300000 EEK. Eeldades, et firma töötab alates 200X.a. algusest, on raha konto lõppsaldo 200X.a. lõppbilansis: A. - 300000 EEK B. - 300000 EEK miinus tulumaks 78000 EEK C. - 300000 EEK pluss tulumaks 78000 EEK D. - 147895 EEK E. - vastused A-D võivad olla õiged väga väikese tõenäosusega F. - vastused A-D võivad olla õiged väga suure tõenäosusega 2. Ettevõtte edukuse seisukohalt on olulisemad (prioriteetsemad, tähtsamad): A. - tööülesanded B. - töötajad C. - mõlemad on võrdselt olulised 3. Ettevõtte edukuse seisukohalt on olulisemad (prioriteetsemad, tähtsamad): A. - tulud B. - kulud C. - mõlemad on võrdselt olulised

RAAMATUPIDAMISE PRINTSIIBID majandusüksuse printsiip – raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest; jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip; arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised; olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte võib arvestada ja aruandes kajastada lihtsustatud viisil; järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme; tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud; objektiivsuse printsiip – raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne; konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine; avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate; sisu ülimuslikkuse printsiip – majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

majandusüksuse printsiip – raamatupidamiskohustuslane arvestab oma vara, kohustusi ja majandustehinguid lahus tema omanike, kreeditoride, töötajate, klientide ja teiste isikute varast, kohustustest ning majandustehingutest;

jätkuvuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel lähtutakse eeldusest, et raamatupidamiskohustuslane on jätkuvalt tegutsev ning tal ei ole tegevuse lõpetamise kavatsust ega vajadust. Juhul kui raamatupidamise aruanne ei ole koostatud jätkuvuse printsiibist lähtudes, tuleb aruandes märkida rakendatud arvestusprintsiip;

arusaadavuse printsiip – raamatupidamise aruandes avalikustatav informatsioon peab olema esitatud nii, et see oleks ülevaatlik ja üheselt mõistetav aruande kasutajatele, kellel on aruandest arusaamiseks piisavad finantsalased teadmised;

olulisuse printsiip – raamatupidamise aruandes peab kajastuma kogu oluline informatsioon, mis mõjutab raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit, majandustulemust ja rahavoogusid. Oluline on selline aruandeinformatsioon, mille avaldamata jätmine võib mõjutada aruande kasutajate poolt aruande põhjal tehtavaid majandusotsuseid. Väheolulisi objekte võib arvestada ja aruandes kajastada lihtsustatud viisil;

järjepidevuse ja võrreldavuse printsiip – raamatupidamise aruande koostamisel kasutatakse jätkuvalt varem kasutatud arvestuspõhimõtteid, aruandlusviise ja aruandeskeeme;

tulude ja kulude vastavuse printsiip – aruandeperioodi tuludest arvatakse maha nendesamade tulude tekkega seotud kulud. Väljaminekuid, millele vastavad tulud tekivad mingil muul perioodil, kajastatakse kuludena samal perioodil, mil tekivad nendega seotud tulud;

objektiivsuse printsiip – raamatupidamise aruandes esitatav informatsioon peab olema neutraalne ja usaldusväärne;

konservatiivsuse printsiip – raamatupidamise aruannet tuleb koostada ettevaatlikult ja kaalutletult, et vältida varade ja tulude ülehindamist või kohustuste ja kulude alahindamist. Samas ei ole aruandes õigustatud varade ja tulude sihilik alahindamine või kohustuste ja kulude sihilik ülehindamine ning aruande kasutajate eest varjatud reservide tekitamine;

avalikustamise printsiip – raamatupidamise aruandes esitatakse kogu informatsioon, mis võimaldab saada raamatupidamiskohustuslase finantsseisundist, majandustulemusest ja rahavoogudest õige ja õiglase ülevaate;

sisu ülimuslikkuse printsiip – majandustehingute kajastamisel raamatupidamises ja raamatupidamise aruandes lähtutakse nende sisust ka siis, kui see ei ühti nende juriidilise vormiga

RAAMATUPIDAMISE BAASMÕISTED Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele. Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud. Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ja lisadest Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali). vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus; kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg; omakapital (netovara) – raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe bilansipäeva seisuga; käibevaraks nimetatakse lühiajalisi varasid põhivaraks nimetatakse pikaajalisi varasid ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

Kassapõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehinguga seotud raha laekumisele või väljamaksmisele.

Tekkepõhine arvestus on majandustehingute kajastamine vastavalt majandustehingu toimumisele, sõltumata sellest, kas sellega seotud raha on laekunud või välja makstud. Aruande koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määrata aruandeperioodi tulud ja kulud.

Raamatupidamise aastaaruanne koosneb neljast põhiaruandest (bilansist, kasumiaruandest, rahavoogude aruandest ja omakapitali muutuste aruandest) ja lisadest

Bilanss on raamatupidamisaruanne, mis kajastab teatud kuupäeva seisuga raamatupidamiskohustuslase finantsseisundit (vara, kohustusi ja omakapitali).

vara – raamatupidamiskohustuslasele kuuluv rahaliselt hinnatav asi või õigus;

kohustus – raamatupidamiskohustuslasel lasuv rahaliselt hinnatav võlg;

omakapital (netovara) – raamatupidamiskohustuslase varade ja kohustuste vahe bilansipäeva seisuga;

käibevaraks nimetatakse lühiajalisi varasid

põhivaraks nimetatakse pikaajalisi varasid

jätkub... Kohtumiseni järgmine kord koolitusel Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm , 26-27. november 2009 Juhime Teie tähelepanu ka suvel avanenud võimalusele:   3. augustil alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele. Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted Rafiko OÜ / Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammidesse tehtud kuludest refinantseerida kuni 100%, kuid mitte rohkem kui 15000 kr. Täpsema info koolitusosaku taotlemisest leiate EASi kodulehelt. ©SANDER KARU. GSM: 5043202; rafiko@rafiko.ee; skype: sanderkaru; http://www.hot.ee/sanderkaru/

Kohtumiseni järgmine kord koolitusel Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm , 26-27. november 2009

Juhime Teie tähelepanu ka suvel avanenud võimalusele:

  3. augustil alustas EAS mikro- ja väikeettevõtetele mõeldud koolitusosakute taotluste vastuvõtmist. Koolitusosak on sihtotstarbeline toetus tööalase täiendkoolituse ostmiseks, mille eesmärgiks on tõsta mikro- ja väikeettevõtete konkurentsivõimet läbi parema ligipääsu koolitusteenusele.

Koolitusosaku abil saavad FIEd, mikro- ja väikeettevõtted Rafiko OÜ / Sander Karu koolitus- ja koostööprogrammidesse tehtud kuludest refinantseerida kuni 100%, kuid mitte rohkem kui 15000 kr.

Täpsema info koolitusosaku taotlemisest leiate EASi kodulehelt.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm. Tweet. Information about Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm. Education.
Read more

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm - RMP.ee

Sihtgrupp mikroettevõtete ja väikeettevõtete juhid, juhatuse liikmed, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad ...
Read more

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm ...

Mikroettevõtete ja väikettevõtete finantsprogramm (kehtib koolituskaart) Läbiviija: Sander Karu, mitmete finants-ja juhtimisraamatute autor
Read more

Mikroettevõtete ja väikeettevõtete finantsprogramm - RMP.ee

Sihtgrupp mikroettevõtete ja väikeettevõtete juhid, juhatuse liikmed, tootmisjuhid, ostu- ja müügijuhid, projektijuhid, ostu- ja müügitöötajad ...
Read more

Omahind, omahinna arvestus ja üldkulude jaotamine - Education

... ja ostujuhi finantsprogramm Personalijuhi ja koolitusjuhi finantsprogramm Tootmisjuhi finantsprogramm Mikroettevõtete ja väikeettevõtete ...
Read more

Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm

Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm. Tweet. Information about Müügijuhi, turundusjuhi ja ostujuhi finantsprogramm. Education.
Read more

Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude ...

Home; Education; Mittefinantsjuhi finantskoolitus: Tulude, kulude, rahakäibe ja investeeringute juhtimine, eelarvestamine ja analüüs..
Read more

- Koolitused

Kõigile neile, kes koostavad aruandeid, plaane, kokkuvõteid ning soovivad seda protsessi lihtsustada ja töö tulemusi esitleda efektsel viisil.
Read more

- Koolitused

Lugemis- ja kirjutamiseelduste ning oskuste arendamine koolieelses eas. Coaching-areng läbi küsimuste. Google Analytics - veebianalüütika kasutegur.
Read more

Toetuse saajate otsing > Mis on tehtud - struktuurifondid.ee

Tartu ja Tartumaa töökeskus – riskirühmade hõivesse toomine läbi kombineeritud tööhõivemeetmete ja tugiisikuteenuse: 302 796: Sihtasutus Innove:
Read more