Mga Pagbabago sa Pamilyang Asyano

38 %
63 %
Information about Mga Pagbabago sa Pamilyang Asyano
Education

Published on December 9, 2009

Author: jrmaustria

Source: authorstream.com

Slide 1: Mga Pagbabago sa Pamilyang Asyano GROUP no.1 II-St. Luke Contributed By: 1.Jon Raven Austria 2. Romell Ayalin 3. Neil Biscocho 4. Rigor Castillo 5. Sean Cura Slide 3: Sa paglipas ng panahon, unti-unting nawawala ang ganitong kaugalian sa pag-aasawa. Sa kasaklukuyan, karamihan sa mga nakikipag-asawa ay may kalayaang pumili nang ayon sa kanilang kagustuhan. Kung sakali nang hindi nagustuhan ng kanilang mga magulang ang kanilang mapangangasawa, walang magagaw ang mga magulang kundi ang sumang-ayon sa pasya ng kanilang mga anak. Unti-unting nagbago ang ganitong kaugalian nang karamihan sa mga kabataan ay nabigyan ng pagkakataong makapag-aral at magkaroon ng sariling pamumuhay na hindi na nakatali sa pamilya o sa mamanahing yaman. Karamihan din sa mga kabataang ito ay hindi nakapagtapos ng pag-aaral sa mga bansang kanluranin kung saan malayang pumili ang mapangangasawa ng mga tao. Slide 4: Ang pagpapakasal ay isang mahalagang elemento ng pagpamilya. Sa maraming lipunan sa mundo, itinuturing na ang pagpapakasal ay pangunahing hakbang sa pagtatag ng isang pamilya. Ang kasal ay siyang nagpapatibay s apagsasama ng mag-asawa at tinatanggap na pamamaraan sa pagbuo ng pamilya. Subalit may iba’t ibang anyo rin ang pagpapakasal. Maaring mauri ang kasal na monogamy o polygamy, batay sa bilang o dami ng asawa. May mga lipunan na naniniwala na dapat ay isa lamang ang asawa kayat ang sistema ng aksal ay tinawag na monogamy. Mayroon naming mga lipunan napinahihintulutan ang pagaasaw ng mahigit sa isa, kaya’t tinawag itong polygamy. Marami man o isa lamang ang asawa, maliwanag na may mga kautusan na dapat sundin sa pag-aasawa ang 12 bawat lipunan. Sa no mang lipunan, kinikilala ang mga tungkulin ng mag-asaw sa isa’t isa at sa pamilya . Inaasahan na tutuparin nila ito para sa kabutihan ng pamilya Slide 6: Uri ng Pamilya Slide 7: May dalawang anyo ito: ang pamilyang nukleyar at pamilyang ekstended. Sinasabing nukleyar ang anyo ng pamilya kung ito ay binubuo lamang nga mga 10 magulang ( ina at ama) at mga anak. Ang pamilyang ekstended naman ay ang anyo ng pamilya na binubuo hindi lamang ng ama, ina at anak kundi ng iba pang kaanak tulad ng lola, lolo, o mga kapatid ng mga magulang. Ang alin man anyo ay matatagpuan sa mga lipunan sa Asya. Sinasabing may kabutihan ang di kabutihan ang pamilyang nukleyar, gayundin ang pamilyang ekstended. Sinasabi, halimbawa, na sa pamilyang ekstended, nahuhubog ang pag-uugali ng isang bata na makiaangkop nang maayos sa iba’t ibang kasapi ng pamilya hindi lamang sa ama, ina at kapatid. Nagiging madali din ang pagtugon sa pangangailangan dahil sa mas marami ang nagtutulungan. Sa isang banda naman, nakikitaan din ng di mabuting bunga ang pagiging ekstended ng isang pamilya. Isa na rito ang kakulangan ng pakakaton sa isang payak na pamilya na mag isa o maging malaya sa pagtuklas ng mga pamamaraan sa pagtugon sa pangangailangan ng isnag pamilya. Ang pagiging palaasa s amga magulang kahit may sarili nang pamilya ang kung minsan, ay nagiging epekto nito. Slide 9: Relasyon ng Magulang at Anak Slide 10: Noong sinaunang panahon, ang mga magulang lamang ang may karapatan na magpasya at magplano para sa pamilya. Pawang mga magulang lamang ang nasusunod o may boses sa bahay. Hindi pinapayagan ang anak na makibahagi sa pagpapasya sa mga bagay-bagay para sa pagpapaunlad at ikabubuti ng pamilya tulad sa kabuhayang pampamilya. Sunud-sunuran lamang ang mga anak sa bawat naisin ng kanilang mga magulang. Slide 11: Sa kasalakuyan, dahil sa pagiging bukas ng maraming magulang na Asyano sa usapin ng karapatang pantao, sila ay may pagkaliberal na sa anak lalo na iyong mga nasa maunlad na lungsod o bansa. Binibigyan ng karapatan ang mga anak na magmungkahi, magtanong, magpasya, at magreklamo. Slide 12: Sa kabila ng liberal na pakikitungo ng mga magulang sa mga anak, hindi pa rin nawawala ang aggalang ng mga anak sa magulang. Sinisikap pa rin ng mga magulang na panatilihin ang paggalang at pagmamahal sa kanila ng kanilang mga anak. Ito ay sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga sinaunang kaugalian tulad ng pagmamahal sa mga nakatatanda, paggamit ng po at opo (sa Pilipinas), at sa pagsunod sa mga nakaugaliang tradisyon. Slide 14: Pagbabago sa Katayuan ng Kababaihan Slide 15: Dati rati ang mga ina ay naiiwan lamang sa tahanan at walang kapangyarihan sa mga pagpapasyang ginagawa sa tahanan. Bunga ng kanilang pagtatrabaho at pagkakaroon ng sariling hanapbuhay, unti unti lumalakas ang kapangyarihang madinig ang boses ng mga ina sa pagdedesisyon sa tahanan. Ang mga babae sa kasalukuyan ay unti unti nang nakakapantay ng mga kalalakihan sa pagtingin at sa pagkakatong ibinibigay sa kanila upang umunlad. Sa kasalukuyan, pantay ang ibinibigay ng lipunan at pamilya na Pagkakataon upang makapag-aral at makapagpaunlad ng mga sariling kalagayan ang mga babae at lalaki. Maraming mga Gawain na dati rati ay para sa mga lalaki lamang ang bukas na rin sa mga kababaihan. Kaya sa loob ng tahanan ay malaya nang nakikibahagi ang mga kababaihan sa mahahalagang pagpapasiyang ginagawa.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Ang Pamilyang Asyano - paulmarl.blogspot.com

pamilyang asyano may mga pamilyang binubuo ng ama at ina ... Mahalaga ang papel ng edukasyon para sa mga asyano.Mahalaga ang edukasyon
Read more

Ang Pamilyang Asyano - scribd.com

karamihan sa mga pamilyang Asyano ay monogamous. Iisa lamang ang karaniwang asawa ng mga Asyano maliban sa mga ... Mga Pagbabago sa pamilyang Asyano
Read more

ANG PAMILYANG ASYANO - Documents

Pagbabago sa Pamilyang Asyano« Kalalakihan Kababaihan ang ... Nasyonalismong Asyano Pangunahing naging reaksyon ng mga Asyano sa imperyalismo at ...
Read more

Ang Pamilyang Asyano - Welcome to FIT-ED.org

Ang Pamilyang Asyano ... Isulat ang inyong mga sagot sa mga tanong. ... Ano ang mga pagkakatulad ng tradisyunal na pamilyang Thai sa pamilyang Pilipino?
Read more

ANG KABABAIHANG SA KASALUKUYANG ASYA | ANG KABABAIHAN SA ...

ANAK SA PAMILYANG ASYANO * katulong sa ... PAPEL NG EDUKASYON SA BUHAY NG MGA BABAENG ASYANO Mahalaga ang edukasyon ...
Read more

Pagbabago Ng Ekonomiya Ng Mga Bansa Sa Asya - Scribd

Pagbabago ng Ekonomiya ng mga Bansa sa Asya Ang South Korea, ... Pagbabago Sa Pamilyang Asyano. Imperyalismo ng Hapon. Noli Me Tangere Deciphered-kab045.
Read more

Ano ang mga pagbabago ng pamilyang asyano? - tl.answers.com

Ano ang mga pagbabago ng pamilyang asyano? In: Kasaysayan ng Asya [Edit categories] Improve. Can you answer this question? Answer it! Answer it.
Read more