metode_u_ek_obrazovanju

50 %
50 %
Information about metode_u_ek_obrazovanju
Education

Published on July 13, 2009

Author: zmilojevic

Source: authorstream.com

Aktuelne nastavne metode i trendovi razvoja u srednjem strucnom obrazovanju u podrucju ekonomije : Aktuelne nastavne metode i trendovi razvoja u srednjem strucnom obrazovanju u podrucju ekonomije prof dr Angela Kreft (Prof.Dr.Angela Kräft) Metode : Metode Od 80-tih godina nastavne metode su centralna tema „Procvat metoda“ metode za aktivaciju ucenika u aktivnoj nastavi Spoznaje psihologije ucenja : Spoznaje psihologije ucenja Razlicite mogucnosti memorisanja Mreže znanja (propozicije) Spoznaje psihologije ucenja : Spoznaje psihologije ucenja šeme, npr.modeli Skripte („Scenariji“, sled radnji) Obrazovno-vaspitna funkcija SSŠ prema Konferenciji pok.ministarstava prosvete i kulture od 1996. : Obrazovno-vaspitna funkcija SSŠ prema Konferenciji pok.ministarstava prosvete i kulture od 1996. Cilj: radna kompetencija Strucna radna kompetencija Metodska radna kompetencija Socijalna radna kompetencija Humana kompetencija (kompetencija licnosti) :  Strucna kompetencija Metodska k. i kompetencija ucenja Socijalna kompetencija Humana kompetencija Celovit ciklus radnji : Celovit ciklus radnji Prenošenje kompetencija : Prenošenje kompetencija Zahtevi privrede i kontinuirano (celoživotno) ucenje : Zahtevi privrede i kontinuirano (celoživotno) ucenje „tromo znanje“ kompleksni zahtevi/zadaci znanje brzo zastareva celoživotno ucenje Pojam metoda : Pojam metoda U praksi: Nacin prenošenja nastavnih sadržaja Primeri: razgovor u nastavi, nastavnikovo predavanje, igra po ulogama, razgovor u nastavi u kom se razvijaju pitanja, tekstovi vodilje, ucenicki eksperiment, metoda moderacije, ekskurs, metoda slucaja .... Uvod: : Uvod: Male metodske forme: studije slucaja rad u grupama/parovima igre po ulogama kuglicni ležaj prezentacije … Velike metodske forme: projekat planska igra ucenje grupna slagalica ekspertska vrteška SOU obrazovanje na daljinu /Blended-Learning preduzece za vežbu / junior firma Specificne metode : Specificne metode projekat preduzeca za vežbu i junior firme SOU obrazovanje na daljinu Projekat : Projekat predmet „projektna kompetencija“ sadržaji: teoretske jedinice unapredenje i vrednovanje strucne, metodske, socijalne i licne kompetencije sprovodenje projekta informisanje, definisanje, planiranje, realizacija, refleksija, vrednovanje SOU : SOU Ucenici samostalno obraduju teme ili nastavne jedinice Ucenici izraduju materijale /dokumentaciju/prezentaciju/zadatke za vežbu Ucenici prenose nastavne sadržaje drugim ucenicima Ucenici vrše refleksiju sopstvenog procesa ucenja(metakognicija) Izgledi i ciljevi SOU : Izgledi i ciljevi SOU Povecanje udela samostalne aktivnosti ucenika=> može dovesti do boljih rezultata u ucenju Povecanje stepena samostalnog usmeravanja => motivatcioni efekti (doživljaj sopstvene efikasnosti, doživljaj kompetencije i autonomije, socijalna inkluzija) Osposobljavanje za kontinuirano (celoživotno) ucenje Svest o individualnom procesu ucenja (metakognicija) Faze SOU : Faze SOU Cilj ciljevi ucenja ciljevi postignuca Planiranje procesa rada i ucenja izbor strategija i metoda Implementacija pomocu izabranih metoda samoposmatranje Kontrola rezultata i vrednovanje samoprocena i tuda procena povratne informacije zajednicka refleksija savetovanje (nastavnici/drugi ucenici) eventualna promena strategije Obrazovanje na daljinu : Obrazovanje na daljinu Obrazovanje na daljinu (electronic learning, ucenje uz elektronsku podršku) je ucenje uz ukljucivanje elektronskih sredstava komunikacije i medija, kroz korišcenje PC-a, CD-ROM-a ili interneta. Horizont : Horizont U celom svetu 3 trenda: kooperativno ucenje samostalno organizovano ucenje ucenje na daljinu Slide 20: Puno hvala na pažnji!

Add a comment

Related presentations