Metode slides Digitale Medier - It-Didaktisk Design

50 %
50 %
Information about Metode slides Digitale Medier - It-Didaktisk Design
Education

Published on February 5, 2014

Author: andershjortskov

Source: slideshare.net

AARHUS UNIVERSITET METODE VERSITET UNI

AARHUS UNIVERSITET PROGRAM •  •  •  •  •  Screencasts & kommentarer Netnografi Dataindsamling og empiri Kvalificering af undersøgelser Opgave: Metode-setups til problemformuleringer CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET METODE Netnografi definition – hvordan skal vi forstå dette? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI “... a specialized form of ethnography adapted to the unique computer-mediated contingencies of todays social worlds” ”…research need not to be conducted exclusively either as an ethnography or netnography” -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI › Alteration › Anonymity › Accessibility › Archiving -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI Ingen online elementer Vigtige online elementer Udelukkende online elementer CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET METODE Real vs. virtual dikotomien (Online/Offline dikotomien) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET VILKÅR FOR ETNOGRAFI PÅ NETTET Online/offline dikotomi: ”Everyday life takes place on the internet: there is no difference between online and offline interpersonal communication.” - Beneito-Montagut (2011) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI Online Communities Netnography vs. Communities online Blended Ethnography CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET NETNOGRAFI Tre aspekter, som er vigtige at overveje i forhold til hvilke metoder, man anvender: › Integration vs. Separation of Social Worlds › Observation vs. Verbalization of Relevant Data › Identification vs. Performance of members -Kozinets (2010) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET DATAINDSAMLING Kvantitative metoder VS. Kvalitative metoder CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET KVANTITATIV METODE •  Hvad kan man udsige med kvantitative metoder? •  Expanded Ethnography: ”Define the setting” CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET KVALITATIVE METODER § Hvad kan kvalitative metoder? § Hvilke metoder er kvalitative? › Interview - individers oplevelser › Observationer m. eller uden deltagelse - social praksis › Fokusgrupper - social forhandling › Analyser – diskursanalyser, sproglige analyser CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET OBSERVATIONER •  Find levet liv på nettet (sociale interaktioner) •  Deltag og observer •  Tag screendumps •  Lav feltnoter CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET METODETRIANGULERING Flere metoder = set fra flere perspektiver Fx kombination af kvalitative og kvantitative metoder CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET ”Hvor stor en mængde empiri er nok til statistisk set at sige resultatet er det rigtige? I vores netop afsluttede forløb brugte vi nogle få dages empiri. En stor usikkerhed var at vi ikke så udviklingen over tid af deltagerne og gruppen.” CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET PERSPEKTIVER PÅ AFGRÆNSNING Spatial Relational Temporal Analytical Ethical - Hine, Christine, Kendall, Lori & boyd, danah (2009) Personal (Practical) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET METODE Forskning vs. Etisk forsvarlighed   CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET ETISKE PROBLEMSTILLINGER •  Offentligt/Privat •  Personfølsomme oplysninger •  Brug af subjekternes tillid •  Copyright •  Egne bias Charles Ess (2009) CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET ETISKE PROBLEMSTILLINGER Du skal være opmærksom på: •  Har du lov til at foretage dine observationer? •  Hænger du folk ud? •  Hvad er din rolle som forsker? ”Balancegang mellem udleveringen af subjektet og verificeringen af data.” CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET ETISKE PROBLEMSTILLINGER Du skal være opmærksom på habilitet: •  Er du for tæt på det du undersøger? •  Er du en del at den sociale sammenhæng, som du forsøger at undersøge? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET VIDENSKABELIGHED OG VERIFIKATION › Validitet › Reliabilitet › Generaliserbarhed ”Et problem, hvordan man håndterer udfordringen med at være forsker i egen praksis set i lyset af tanken om, at man skal møde uden forforståelse? I forløbet med Minecraft var vi selv aktive undervisere/it-vejledere samtidig med, at vi observerede.” CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET VALIDITET › Refleksivitet, -Måler man det, man tror argumentation over man måler? metodernes relevans i forhold til undersøgelsens erkendelsesinteresse CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET VALIDITET Validitet sker gennem opmærksomhed på praksisser › Ændrer din genstand karakter i kraft af dine observationer? “In the process of attempting to answer these questions, a researcher is constituting the self as an object of study along with the other objects” -Markham 2009 CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET RELIABILITET › Gennemsigtighed, intersubjektivitet, peerreview, triangulering, refleksivitet og ærlighed omkring udsigelseskraft -Er det stærkt nok? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET GENERALISERBARHED Kontekstsensitivitet, -Ville en anden gennemsigtighed - med undersøger kunne opnå henblik på, at læseren af de samme resultater? rapporten kan se, hvordan konklusionerne er blevet til. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET KVALITETSKRITERIER › Tag udgangspunkt i teori og data › Vær stringent i dataindsamlingen og analyse › Benyt forskellige strategier til dataindsamling › Tag hensyn til undersøgelsessubjekternes perspektiv › Vær selvrefleksiv i processen › Overvej sammenhængen mellem Internettet og livsverden CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER -Baym 2009

AARHUS UNIVERSITET SPØRGSMÅL? CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

AARHUS UNIVERSITET GRUPPEOPGAVE › Lav et metodisk setup til én af de udleverede problemformuleringer i G-Drive › Redegør og argumenterer for, hvilke metoder I vil anvende til at belyse det bedst muligt (både eksamensopgave + speciale) › Lav evt. ændringer i problemformuleringen › Diskuter i plenum. CENTER FOR UNDERVISNINGSUDVIKLING OG DIGITALE MEDIER

Add a comment

Related presentations

Related pages

Comparing Methods to Transfer Slides to Digital

Comparing Methods to Digitize Slides. Before I went digital, ... The mirror box looks like a pretty generic design, ... Method #7 is effectively "Pay ...
Read more

PowerPoint Templates, Presentation and PowerPoint ...

DigitalOfficePro PowerPoint Templates intelligently arrange ... Over 1,60,000 presentation design slides to use, ... Business social media network speech ...
Read more

Answers to Review Questions. 'Digital Media Primer' Yue ...

1 Answers to Review Questions. "Digital Media Primer" Yue‐Ling Wong, Copyright (c) 2013by ... What is the color mixing method for the CMY color model? B ...
Read more

Digital media - Wikipedia, the free encyclopedia

Digital media are any media that are encoded in a ... Additional software has been developed in order to protect digital media. Digital Rights ...
Read more

31 Presentation Software & Powerpoint Alternatives For 2016

... the software company was created out of the presentation design ... that is managing the media and productions during any ... Digital Agencies ...
Read more

Top-Rated PowerPoint Templates & More! | CrystalGraphics

... videos or animation - instantly gives you the quickest and easiest way to make your PowerPoint slides look ... Design PowerPoint ... Digital. Earth.
Read more

Digital Agency & Web Design Company | DESIGNHOUSE

... Social Media Management, Website ... METHOD. One agency ... Who we are Design House is an award-winning, full-service digital creative & web design ...
Read more

PowerPoint Templates, Designs and Themes - Slideshop

... PowerPoint backgrounds and PowerPoint designs, ... that also works with Google Slides. ... you a vast collection of PowerPoint templates from which to ...
Read more

design - Top Ten Slide Tips | Garr Reynolds Official Site

Keep it Simple PowerPoint uses slides with a horizontal or ... Top Ten Slide Tips. ... You can then save the PowerPoint file as a Design ...
Read more