Mental health and work in Belgium 2013

0 %
100 %
Information about Mental health and work in Belgium 2013
News & Politics

Published on February 24, 2014

Author: OECD_ELS

Source: slideshare.net

Description

OECD report on Mental Health and Work in Belgium - 2013
www.oecd.org/els/disability > Belgium

MENTAL HEALTH AND WORK: BELGIUM Belangrijkste OESO conclusies en aanbevelingen Veerle Miranda, PhD Directorate for Employment, Labour and Social Affairs OECD www.oecd.org/els/disability >Belgium Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Feiten over geestelijke gezondheid en werk in België • Mensen met geestelijke aandoeningen ondervinden problemen op de arbeidsmarkt: – Tewerkstellingsgraad ligt 15 procentpunten lager dan voor mensen zonder mentale problemen; – Werkloosheidsgraad ligt 10 procentpunten hoger; – 4 op 5 meldt verminderde productiviteit op het werk; – Twee- tot driemaal zo vaak afwezig door ziekte; • 1/3 van de aanvragen voor invaliditeitsuitkeringen zijn op basis van geestelijke problemen en hun aandeel stijgt • 1/3 van de werkzoekenden heeft geestelijke problemen • De totale kost voor de maatschappij bedraagt 3.4% van het BBP Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Feiten over geestelijke gezondheid en werk in België • Mensen met geestelijke aandoeningen ondervinden problemen op de arbeidsmarkt: – Tewerkstellingsgraad ligt 15 procentpunten lager dan voor mensen zonder mentale problemen; – Werkloosheidsgraad ligt 10 procentpunten hoger; Nochtans, epidemiologisch en klinisch internationaal 4 op 5 meldt verminderde productiviteit op het werk; onderzoek toont aan dat er GEEN stijging is in het aantal – Twee- tot driemaal zo vaak afwezig door ziekte; geestelijke aandoeningen. 1/3 van de aanvragen voor invaliditeitsuitkeringen zijn op basis van geestelijke problemen en hun aandeel stijgt – • • 1/3 van de werkzoekenden heeft geestelijke problemen • De totale kost voor de maatschappij bedraagt 3.4% van het BBP Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

De institutionele structuur in België is veelbelovend • België heeft een veelbelovende structuur om de uitdagingen op gebied van geestelijke gezondheid en werk aan te gaan: – – – – – • Vooruitstrevende arbeidswetgeving op gebied van preventie Geïntegreerde ziekte- en invaliditeitsverzekering Belangrijke rol voor het werkloosheidssysteem Grootschalige hervorming van de geestelijke gezondheidssector Veelbelovende structuur voor ondersteuning in het onderwijs Maar, het potentieel is niet volledig benut: – – De wetgeving wordt niet goed nageleefd De belangrijkste actoren zijn passief en reactief en werken onvoldoende samen: bedrijven, bedrijfsartsen, arbeidsbemiddelingsdiensten, ziekenfondsen en geestelijke gezondheidssector Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Vooruitstrevende arbeidswetgeving en geïntegreerde ziekte- en invaliditeitsverzekering • Vooruitstrevende arbeidswetgeving op gebied van preventie van psychosociale belasting veroorzaakt door werk, met expliciete instructies voor werkgevers: – – – • Risicoanalyse 5-jaar preventieplan en jaarlijks actieplan Preventieadviseur voor psychosociale aspecten Ideale structuur voor snelle interventie en re-integratie van zieke werknemers: – RIZIV is verantwoordelijk voor zowel primaire arbeidsongeschiktheid als invaliditeit > financiële verantwoordelijkheid en uniforme beoordeling – Bedrijven, arbeidsgeneesheren en ziekenfondsen zijn allen wettelijk verplicht een actieve rol te spelen Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Vooruitstrevende arbeidswetgeving en geïntegreerde ziekte- en invaliditeitsverzekering • Bedrijven en preventiediensten: – Zeer korte periode van gewaarborgd loon > weinig financiële impulsen voor preventie en re-integratie van zieke werknemers – Weinig bedrijven voeren de risicoanalyse uit (hoge kost, negatieve connotatie, lage sancties, onvoldoende op de hoogte van wettelijke verplichtingen en het belang ervan) – Problematische samenwerking met preventieadviseurs voor psychosociale aspecten » » – voornamelijk juridische rol beperkte kennis van risicoanalyses Problematische samenwerking met arbeidsgeneesheren » » teveel focus op medische controle tegenstrijdige taken, bvb. ontslag wegens overmacht om medische redenen Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Vooruitstrevende arbeidswetgeving en geïntegreerde ziekte- en invaliditeitsverzekering • Ziekenfondsen: – Geen financiële prikkels om snelle werkhervatting te bevorderen – Geen wettelijke verplichting cliënt snel en frequent te spreken – Weinig of geen communicatie met de behandelende arts en arbeidsgeneesheer/preventieadviseur – Focus op controle en medische aspecten – Weinig tot geen kennis over werk(omstandigheden) – Beschikbare re-integratiemiddelen niet optimaal voor personen met geestelijke problemen (bvb. beroepsherscholing, deeltijdse werkhervatting) en worden zelden gebruikt Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

OESO aanbevelingen voor bedrijven, preventiediensten en mutualiteiten • Bedrijven: – – Promotiecampagne wettelijke verplichtingen en voordelen preventie; – • Strengere naleving van wettelijke verplichtingen d.m.v. controle en hoge sancties; Verlenging periode gewaarborgd loon; Preventiediensten: – Eerste contactpunt voor bedrijven en ziekenfondsen; – Verleg nadruk van traditionele uitdagingen (preventie van werkongevallen en ziektes) naar nieuwe uitdagingen (o.a. preventie van psychosociale problemen en re-integratie na ziekte); – Opheffing ontslag wegens overmacht om medische redenen (of geef deze rol aan de controlegeneesheer). Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

OESO aanbevelingen voor bedrijven, preventiediensten en mutualiteiten • Ziekenfondsen: – Financiële verantwoordelijkheid over activering van uitkeringsgerechtigden; – Systematisch contact met de arbeidsgeneesheer + re-integratieplan; – Indien re-integratie niet mogelijk > arbeidsbemiddelingsdienst; – Versoepeling gebruik re-integratiemiddelen zonder risico verlies uitkering » » » – Trapsgewijze werkhervatting Jobcoaching Intensieve ondersteuning en sta de uitkeringsgerechtigden toe een beroep te doen op de programma’s van de arbeidsmiddelingsdiensten Opleiding en ondersteuning voor adviserende geneesheren Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Belangrijke rol voor het werkloosheidssysteem Percentage personen met een ernstige of gematigde geestelijke aandoening die een uitkering ontvangen, voor het laatst beschikbare jaar Disability benefit Unemployment benefit Severe disorder 25 20 15 10 5 0 Moderate disorder 18 16 14 12 10 8 6 4 2 0 30 United Norway Australia United Belgium Kingdom States Social assistance United Norway Australia United Belgium Kingdom States Source: OECD (2013), Mental Health and Work: Belgium. Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Belangrijke rol voor het werkloosheidssysteem Ratio van uitgave aan ziekte en invaliditeit over uitgave aan werkloosheid 14 12 10 8 6 4 2 0 Belgium United States Austria Netherlands Australia Denmark Sweden Switzerland Source: OECD (2013), Mental Health and Work: Belgium. Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI United Kingdom Norway

Belangrijke rol voor het werkloosheidssysteem • Het werkloosheidssysteem wordt aanschouwd als veiliger en zekerder voor personen met geestelijke problemen dan het ziekte- en invaliditeitsysteem – – – – Onbeperkt in tijd Vergelijkbaar met arbeidsongeschiktheidsuitkering (tot november 2012); (Geestelijke) gezondheidsproblemen zijn geldige reden voor het weigeren van een job; Weinig controle op verbetering gezondheidstoestand. • Voordeel: personen met geestelijke problemen zonder job blijven regelmatig in contact met de arbeidsbemiddelingsdiensten • Veelbelovende projecten voor werkzoekenden met (o.a.) geestelijke problemen Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

OESO aanbevelingen voor de arbeidsbemiddelingsdiensten • Wettelijk kader samenwerking met RIZIV en OCMW – Risico verlies uitkering – Verdeling activeringskosten • Uitbreiding programma’s • Snelle interventie en aangepaste begeleiding voor personen met gematigde geestelijke problemen • Begeleiding voor personen met geestelijke problemen die nog aan het werk zijn • Samenwerking met geestelijke gezondheidssector Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Grootschalige hervorming van de geestelijke gezondheidssector Aantal psychiatrische bedden per 100.000 inwoners, 2009 300 250 200 150 100 50 0 Source: OECD (2013), Mental Health and Work: Belgium. Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Grootschalige hervorming van de geestelijke gezondheidssector • Grootschalige hervorming: – – Betere en efficiëntere samenwerking tussen de verschillende actoren; – • Reorganisatie van zorg in ziekenhuizen naar ambulante zorg in de thuisomgeving van de patiënt; Meer aandacht voor preventie, vroegdetectie en snelle interventie. Ideale aangelegenheid voor meer aandacht voor werk: – Samenwerking met arbeidsbemiddelingsdiensten, arbeidsgeneesheren, bedrijven en ziekenfondsen, bvb. integratie zorg en arbeidsdiensten; – Verbetering toegang tot passende zorg (bvb. wettelijke erkenning van psychotherapeuten, terugbetaling kosten psychotherapie, ondersteuning huisartsen, etc.) Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Veelbelovende structuur voor ondersteuning in het onderwijs • Uitgebreide ondersteuningsdiensten in het (algemeen) onderwijs: – Zorgleerkrachten (voornamelijk lager onderwijs) – Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB, PMS) – Time-out/Accrochage Scolaire • Maar, weinig gespecialiseerde ondersteuning voor kinderen met geestelijke problemen in algemeen onderwijs > sterke focus op bijzonder onderwijs • Moeilijke overgang van studie naar werk en hoge werkloosheid onder jongeren Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

OESO aanbevelingen voor de onderwijssector • Integratie van kinderen met geestelijke problemen in het algemeen onderwijs + ondersteuning voor leerkrachten en ouders • Uitbreiding zorgstructuren naar secundaire onderwijs • Centra voor leerlingenbegeleiding: nood aan autoriteit en financiële middelen voor coördinatie van alle externe ondersteuning • Samenwerking scholen, centra voor leerlingenbegeleiding en arbeidsbemiddelingsdiensten om schoolverlaters te begeleiden bij hun zoektocht naar werk Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Conclusie • België heeft een veelbelovende structuur om de uitdagingen op gebied van geestelijke gezondheid en werk aan te gaan • Grootschalige structurele hervormingen zijn dus niet nodig • Maar, er is wel dringend nood aan – Betere uitvoering van de bestaande wetgeving – Snelle en proactieve interventie van alle spelers – Meer samenwerking tussen de verschillende instellingen Colloquium OESO-RIZIV - 29/01/2013 - Colloque OCDE-INAMI

Ik dank u voor uw aandacht! Voor meer informatie en OESO publicaties: www.oecd.org/els/disability Incl. een samenvatting van het rapport “Mental Health and Work: Belgium” en bijhorende statistieken

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Mental Health and Work: Belgium - Books - OECD iLibrary

Mental Health and Work: Belgium. English. ... 29 Jan 2013 Pages: 120 ... Myths and Realities about Mental Health and Work ...
Read more

Assessment and recommendations - OECD.org

mental health and work: belgium © oecd 2013 activating employers, ... – assessment and recommendations mental health and work: belgium © oecd 2013
Read more

Belgium ENG CRC - OECD

MENTAL HEALTH AND WORK: BELGIUM © OECD 2013 • Systematically involve occupational health specialists in the retention and reintegration of sick employees.
Read more

Mental Health and Work: Norway - Regjeringen.no

Mental Health and Work: Belgium (2013) Mental Health and Work: Denmark (2013) ... include a national strategy on work and mental health, developed jointly by
Read more

The mental health system in Belgium - OECD iLibrary

Tackling mental ill-health of the ... http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/employment/mental-health-and-work-belgium ... 29 Jan 2013 DOI ...
Read more

Mental Health and Work:Belgium(2013) - 道客巴巴

2014年人力资源部主任年终工作总结 2014年人力资源部年终工作总结 2014年人力资源部年终工作总结 2014年人力资源部 ...
Read more

MENTAL HEALTH AND WORK BELGIUM 69240 PDF - denturoy.website

Get Free Read Online Ebook PDF MENTAL HEALTH AND WORK BELGIUM 69240 at our Ebook Library. Get MENTAL HEALTH AND WORK BELGIUM 69240 PDF file for free from ...
Read more

European Centre

... OECD. 2013. Mental Health and Work: Sweden (with S. Singh), Paris: OECD. 2013. ... Mental Health and Work: Belgium (with V. Miranda), Paris: OECD. 2013.
Read more

Mental Health Europe (MHE) - MHE: Home

Mental Health Europe envisions a Europe where people with mental health problems live as ... Mental Health Europe members work jointly towards creating ...
Read more

Mental health - Wikipedia

Mental health and mental illness ... Social work in mental health ... In 2013, United States ...
Read more