Melanoma Maligne

50 %
50 %
Information about Melanoma Maligne
Education

Published on February 4, 2014

Author: rperal

Source: slideshare.net

MELANOMA MALIGNE CR7 - Citologia de mostres no ginecològiques obtingudes per punció. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

LESIONS PIGMENTADES DE LA PELL. LENTIGEN (cas Lentigo)    Lesió pigmentada de la pell (piga), fosca i que pot tenir pels. Existeix una variant maligna (LENTIGEN MALIGNE) que pot evolucionar cap a Melanoma.  Aquesta variant acostuma a presentar-se en les zones acrals (palmell de mans i planta de peus).  Separats per envans fibrosos i teixit adipós.    NEVUS MELANOCÍTIC S’anomena així a qualsevol neoplàsia congènita o adquirida per agrupament de melanocits. Per diferenciar-lo del Melanoma, es consideren nevus malanocitics aquells que:  Tenen <5 mm.  Son plans o poc elevats.  Tenen vores arrodonides i ben definides.     NEVUS DISPLÀSIC Lesions nèviques potencialment premalignes. Tendeixen a desembocar en Melanomes amb independència a l’exposició solar. Presentació familiar., tot i que s’ha descrit que poden derivar de nevus benignes que es transformen en displàsics.  Tenen >5 mm.  Tenen centre fosc i sobreelevat.  Les vores son més clares i irregulars. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE  Tumor maligne originat en els melanòcits.  3% dels tumors malignes cutanis, però origina el 65% de les morts per càncer cutani i entre 1-2% del total de morts per càncer.  Cèl·lules  Mucoses (de tub digestiu superior, com boca i esòfag, ...), Meninges, Ulls.   derivades de la cresta neural que migren a la pell i altres teixits: Des de qualsevol origen aquestes cèl·lules poden malignitzar, tot i que habitualment son les de la pell les que, per efecte de l’exposició al sol, tendeixen a transformar-se en melanomes. La seva incidència ha anat en increment en els darrer anys (5% d’increment anual en països desenvolupats).  Presentació en adults (entre 30 i 60 a.)  És un càncer predominantment  Es pot trobar en persones de pell bruna però amb una incidència entre 10 a 20 cops menor.  Apareix   de persones de pell blanca. especialment en zones geogràfiques amb elevada exposició solar. Dors de mans i cuir pilós en homes. Terç distal de les cames en les dones.  25% tenen relació amb nevus previs, però la majoria apareixen de nou.  Son especialment agressius els MM de tipus Nodul·lar. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

Melanoma Maligne. Formes de presentació  Hi ha 4 formes de presentació.  La més freqüent és la forma d'extensió superficial.  La més agressiva, per la curta fase de creixement superficial (entre 6 i 12 mesos), es la forma nodular. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Factors de risc.  Factors de risc de presentar MM.  Gran número de nevus corporals (benignes o malignes) i/o pigues.  Presència de Nevus displàsics.  Antecedents familiars de MM.  Antecedents personals de MM.  Pigmentació dèrmica escassa: Pell clara, pel roig i/o ulls clars.  Poca resposta melanocitica a l’exposició solar (baixa resposta de bronzejat).  Exposició elevada als rajos UV  Cremades solars  Cabines de bronzejat  Mutacions genètiques (CDKN2 i variants MC1R) ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Presentació clínica  Generalment asimptomàtic, o com a molt sensació de prurigen.  Taca hipercromàtica de vores irregulars, amb distribució del pigment poc homogènia, fins i tot amb zones hipopigmentades.  Signes d’alarma son: el creixement de la lesió (especialment per sobre de 10 mm), o be l’aparició “de novo”, el canvi de forma i/o de color, la sobreelevació, la irregularitat de les vores i la detecció d’adenopaties satèl·lits.  Detecció precoç mitjançant la regla mnemotècnica ABCDE:  A (Asimetria). Generalment els nevus benignes son més simètrics.  B (Vores/”Bordes”). En els MM son irregulars.  C (Color). Els nevus benignes son més homogenis amb independència de la intensitat (més o menys clars).  D (Diàmetre). Increment del risc en lesions de >6 mm.  E (Evolució). Cal donar importància a qualsevol canvien mida, forma, color o elevació, així com l’aparició de signes com hemorràgies, crostes o prurigen. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Patrons de creixement.  S’avalua segons dos criteris:  Creixement radial  Tendència del MM a créixer horitzontalment, per les capes epidèrmica i dèrmica superficial.  Te lloc durant espais de temps perllongats.  Durant aquesta etapa les metàstasis son poc freqüents.  Creixement vertical.  Amb el temps el patró de creixement adquireix un component vertical, cap a les capes dèrmiques profundes.  La massa en aquest moment és expansiva i te un nivell menor de maduració cel·lular.  Les cèl·lules tendeixen a ser més petites a mesura que profunditzen.  És la fase d'autèntic risc metastàtic, que es troba augmentat en funció de:   Número de mitosis i Grau de resposta infiltrativa limfocitària del nòdul tumoral. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Escala de Clark. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Factor pronòstic.  Estratificació  Actualment el indicador que marca millor el pronòstic del tumor és un índex que es fonamenta bàsicament en el gruix de la lesió (Índex de Breslow).  Estadi 1: <1mm (superv. a 5a. >95%)  Estadi 2: Entre 1 i 2mm. (superv. a 5a. 45 a 80%)  Estadi 3: Entre 2 i 4mm  Estadi 4: >4mm. (suprv. a 5a. 7 a 18%) ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Histologia.  Les troballes histològics són iguals en les diferents formes clíniques .  Histològicament observem una proliferació tumoral melanocítica atípica acompanyada de canvis epidèrmics i resposta inflamatòria dèrmica (infiltrat limfocitari).  Els melanòcits atípics es disposen individualment i en nius de mida i forma heterogènia.  Inicialment limitats a l’epidermis (Creixement radial).  Posteriorment disseminada per la dermis (creixement Vertical).  Les cèl·lules del melanoma són de morfologia variable  Formes cuboïdals o fusiformes.  Absència de maduració nuclear (reducció de la mida nuclear en profunditat ) així com mitosi i necrosi cel·lular  Presenten nombroses mitosis (factor pronòstic per l’estadiatge del tumor). ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

MELANOMA MALIGNE. Citologia.  Característiques citològiques:  Gran variabilitat cel·lular, amb imatges que poden recordar diferents tipus de tumors malignes.  Cèl·lules de mida gran i de forma arrodonides, en disposició aïllada.  La característica més rellevant quan es troba (per que no és constant, ni tant sols en la mateixa preparació), és la presència de pigment melànic.  Aquest apareix dispers en el citoplasma cel·lular en aspecte més o menys grosser, que pot ocultar altres característiques cel·lulars.  No confondre amb pigment fagocitat per macròfags que es pot trobar en altres tipus de tumors de la pell.  La seva  troballa ha d'acompanyar-la de canvis malignes cel·lulars: Cèl·lules tumorals de diferents mides, amb grans nuclis i nuclèols, prominents múltiples i irregulars. S’observen grans inclusions intranuclears, ocasionalment eosinofíliques.  Podem veure cèl·lules grans multinucleades, cèl·lules primes i allargades (recorden els rabdomiomes) i cèl·lules amb grans vacuoles citoplasmàtiques (balonització cel·lular).  En ocasions es necessari ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica la confirmació Histoquímica. rperal@xtec.cat

Melanoma Maligne ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

Melanoma Maligne ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

Melanoma Maligne ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

    L’objectiu d’aquesta presentació és exclusivament formatiu, com a recurs pels alumnes dels cicles formatius de Formació Professional del Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. En cap cas es podrà fer un ús comercial. Les imatges son propietat dels seus autors i les diferents fonts consultades han estat citades. Aquesta obra està subjecte a la llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 No adaptada Creative Commons. Per veure una còpia de la llicència, visiteu http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/.  BIBLIOGRAFIA: a. Cibas, Edmund S.; Ducatman, Barbara S. Cytology. Saunders Elsevier. China 2009 Kross, L.G. Koss' Diagnostic Cytology and Its Histopathologic Bases. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006. b. ANATOMIA PATOLÒGICA. C7 Citologia PAAF no ginecològica rperal@xtec.cat

Add a comment

Related presentations

Related pages

Malignes Melanom – Wikipedia

Als Todesursache hat das maligne Melanom für beide Geschlechter einen Anteil von 1,3 Prozent an allen Krebstodesursachen in Deutschland.
Read more

Malignes Melanom | Schwarzer Hautkrebs | Bristol-Myers Squibb

Bristol-Myers Squibb bietet umfassende Informationen zum Thema schwarzer Hautkrebs (malignes Melanom) sowohl für Patienten als auch für medizinische ...
Read more

Hautkrebs – Das Maligne Melanom („Schwarzer Hautkrebs“)

Das maligne Melanom der Haut, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist die bösartigste Form von Hautkrebs, Ursache ist meist zu hohe UV-Strahlung.
Read more

Malignes Melanom - DocCheck Flexikon

1 Definition. Das maligne Melanom, kurz MM, ist ein bösartiger, frühzeitig metastasierender Tumor, der von bestimmten Pigmentzellen (Melanozyten) ausgeht.
Read more

Malignes Melanom: Fachklinik-Hornheide

Das maligne Melanom der Haut ist die bösartigste Form von Hautkrebs. Es tritt bei Männern am häufigsten am Rücken, bei Frauen bevorzugt an den ...
Read more

Malignes Melanom (Schwarzer Hautkrebs) | Apotheken Umschau

Was ist ein malignes Melanom? Das maligne Melanom – auch schwarzer Hautkrebs genannt – ist ein bösartiger Tumor, der von den pigmentbildenden Zellen ...
Read more

Melanom.de - Was ist ein malignes Melanom?

Was ist ein malignes Melanom? Das maligne Melanom ist unter den häufigen Hauttumoren der Gefährlichste. Er weist in der Regel schwarz-braune Töne auf ...
Read more

Melanom.de - Aktuelles

13.04.2016 - Highlights. Fokusthema. Malignes Melanom Das maligne Melanom, auch schwarzer Hautkrebs genannt, ist ein bösartiger, von den pigmentbildenden ...
Read more

Melanom - Dr-Gumpert.de

Das maligne Melanom gehört zu den gefährlichsten Krebserkrankungen. Melanome sind also bösartige, schnell metastasierende Tumoren, die von Melanozyten ...
Read more

Melanom (schwarzer Hautkrebs) - Onmeda.de

Das Melanom (auch schwarzer Hautkrebs genannt) ist seltener als weißer Hautkrebs, aber auch bösartiger (bzw. maligner). Darum ist Hautkrebsvorsorge
Read more