Medische gegevens van arts naar overheid-Persconferentie-20140204

50 %
50 %
Information about Medische gegevens van arts naar overheid-Persconferentie-20140204
News & Politics

Published on February 4, 2014

Author: fpssocialsecurity

Source: slideshare.net

Description

Presentatie persconferentie 4 februari 2014: “Medische gegevens van arts naar overheid”.

Sinds 1 februari 2014 kunnen artsen via digitale weg medische gegevens doorsturen naar de FOD Sociale Zekerheid in het kader van de erkenning van personen met een handicap. Vroeger moest de arts heel wat papieren formulieren invullen, wat een omslachtig en tijdrovend proces was. Door deze informatisering zal de termijn voor de erkenning van de handicap met 2 maanden ingekort worden.

Persconferentie Medische gegevens van arts naar overheid

AGENDA • Welkom door Laurette Onkelinx • Voorstelling project door dr. Mia Honinckx • Conclusies door Philippe Courard

Mevr. Laurette ONKELINX Vice-eersteminister Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid

Dr. Mia HONINCKX Hoofd medische dienst FOD Sociale Zekerheid

Enkele cijfers

295.727 aanvragen in 2013

4,3 mndn gemiddeld / aanvraag

630.048 handicap personen met een

321.000 rechthebbenden

1,778 uitbetalingen miljard euro

163.749 arts medische informatie

piloot project

omslachtig - kostelijk lang proces

Elektronisch Medisch Dossier

Elektronisch Medisch Dossier Arts vult formulier in

Elektronisch Medisch Dossier Arts vult formulier in PmH verstuurt via post

Elektronisch Medisch Dossier Arts vult formulier in PmH verstuurt via post FODSZ scant

Elektronisch Medisch Dossier Arts vult formulier in PmH verstuurt via post FODSZ scant opslag in datacenter FODSZ

simpel - goedkoper snel proces

Elektronisch Medisch Dossier opslag in datacenter FODSZ

Elektronisch Medisch Dossier SUMmarized Electronic Health Record (SUMEHR) opslag in datacenter FODSZ

getest door huisartsen

Wat hebben we geleerd?

voorwaarden voor succes

Keuze softwarepakket eHealth certificaat arts Kwaliteit van de SUMEHR

Informatie naar artsen noodzakelijk

WIN-WIN-WIN voor alle partijen

PmH ARTS FODSZ

Doktersbezoek minder Snellere beslissing Snellere uitbetaling

Minder paperassen Minder tijdsverlies Minder zinloos werk

Minder kosten Digitale gegevens Volledigere info

En nu ?

Uitbreiding naar andere instellingen VAPH | AWIPH | CARA | Medex | VDAB | RIZIV

TO BE nog ambitieuzer Patiënt niet meer naar arts Medische gegevens automatisch opvragen bij arts En ook: ziekenhuizen, rusthuizen,…

De h. Philippe COURARD Staatssecretaris voor Sociale Zaken en Personen met een handicap

VRAGEN ?

PHOTO CREDITS France Dubois, Bart Cloet, Johan Van der Maelen, Pierre Niego Images courtesy of: Ozgurdonmaz | Scops / ©iStockphoto.com Images courtesy of: Grant Cochrane | photostock | Arvind Balaraman | digitalart | twobee | pakorn | marin / FreeDigitalPhotos.net

Add a comment

Related presentations

Cfbp barometre octobre

Cfbp barometre octobre

November 10, 2014

VITOGAZ vous présente: CFBP baromètre gpl carburant

Ata Escrita da 16ª Sessão Ordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Vereado...

Ata Escrita da 10ª Sessão Extraordinária realizada em 16/10/2014 pela Câmara de Ve...

Rx1 nasil kullanilir

Rx1 nasil kullanilir

November 8, 2014

Rx1 zayiflama hapi, kullanimi nasildir, yan etkileri var mi? yan etkiler var ise h...

Esposto del MoVimento 5 Stelle sul Patto del Nazareno

Slide Servizi postali

Slide Servizi postali

November 7, 2014

Slides per i servizi postali presentati in occasione dell'incontro azienda e organ...

Related pages

Toekenning rechten handicap: medische gegevens van arts ...

... medische gegevens van arts naar ... medische gegevens voor de erkenning van personen ... van arts naar overheid-Persconferentie-20140204 ...
Read more

Patiëntportaal - MedischeGegevens.nl

Met Medischegegevens.nl kan de arts samen met u voor ... in de sectie Mijn medische gegevens. ... gegevens selecteren; Snellere werking van de ...
Read more

Medische gegevens | LUMC

Klachten over gebruik van uw medische gegevens. ... Uw behandelend arts kan u doorsturen naar een medisch fotograaf in het LUMC.
Read more

Geneeskunde - Wikipedia

Mensen die bekwaam zijn in dit vak worden arts of geneesheer genoemd. De medische ... Dit wil zeggen dat er gezocht wordt naar ... Registratie van de arts ...
Read more

Medisch geheim, wat houdt dat in - Home - DSM

De ARBOdienst legt in het medisch dossier persoonlijke gegevens van ... Samen vormen deze de basis van het medisch ... arts of informatie doorsturen naar ...
Read more

UWV en verzekeraars vragen regelmatig om medisch dossier ...

Ze moeten dit niet omzeilen door de patiënt bij de arts een kopie van zijn ... van zorg naar de ... niet aan medische gegevens mogen vragen van ...
Read more

Thuisarts.nl | Home

Thuisarts.nl geeft betrouwbare en onafhankelijke informatie van uw huisarts over gezondheid en ziekte. Meer info
Read more

Ons referentienummer: Ten behoeve van - Erasmus MC ...

Toestemmingsverklaring voor het opvragen van medische gegevens ... of opsturen naar: Arts Klinische Genetica Erasmus MC, afdeling Klinische Genetica, ...
Read more

De bescherming van uw medische gegevens bij de verzekeraar

Die basisvragenlijst wordt ofwel naar de adviserende arts van de verzekeraar, ... Als u meer wilt weten over het gebruik van de medische gegevens door de ...
Read more