Media on Terror in Sinai

50 %
50 %
Information about Media on Terror in Sinai
Education

Published on February 16, 2009

Author: chaimnoy

Source: slideshare.net

Description

Presentation presented at the annual meeting of the Israeli touirsm research association.

הבנייה של מרחבים " אחרים " בתקשורת הישראלית : המקרה של " כתבות האימה " מטרור באתרי נופש בסיני דר ' חיים נוי חוקר עצמאי דר ' איילת כהן המכללה האקדמית הדסה

הספרייה הלאומית ( חנוך לוין , " מלכת אמבטיה ", 1970) מורת - דרך בלוויית נהג מראה לתייר את הספרייה הלאומית , שהיא למעשה קופסת גפרורים תלויה על חוט מורה וכאן , אדוני , אתה יכול לראות את הספרייה הלאומית שלנו . [ התייר מביט לכיוון אחר ] בכיוון הזה , אדוני . תייר [ מחפש בעיניו ] איפה ? מורה [ מצביעה על הקופסה ] כאן . תייר [ מתקרב אל הקופסה , בוחן אותה , מביט בחוסר אמון במורה , מביט שוב בקופסה ]: זוהי ... הספרייה הלאומית ? נהג [ בקוצר - רוח ] הלאומית , אמרו לך . תייר זוהי הספרייה הלאומית ? נהג הלאומית , הלאומית , אמרו לך ! תייר עלי אסור לצעוק , אני תייר . נהג בטח שאתה תייר . אז תמשיך להסתכל על הספרייה הלאומית ! [ כמו לתרנגול ] קש - קש - קש ! תייר אני לא תרנגול , אני תייר . מורה תרנגול ותייר אינם סותרים אחד את השני .

מורת - דרך בלוויית נהג מראה לתייר את הספרייה הלאומית , שהיא למעשה קופסת גפרורים תלויה על חוט

מורה וכאן , אדוני , אתה יכול לראות את הספרייה הלאומית שלנו .

[ התייר מביט לכיוון אחר ] בכיוון הזה , אדוני .

תייר [ מחפש בעיניו ] איפה ?

מורה [ מצביעה על הקופסה ] כאן .

תייר [ מתקרב אל הקופסה , בוחן אותה , מביט בחוסר אמון במורה , מביט שוב בקופסה ]:

זוהי ... הספרייה הלאומית ?

נהג [ בקוצר - רוח ] הלאומית , אמרו לך .

תייר זוהי הספרייה הלאומית ?

נהג הלאומית , הלאומית , אמרו לך !

תייר עלי אסור לצעוק , אני תייר .

נהג בטח שאתה תייר . אז תמשיך להסתכל על הספרייה הלאומית !

[ כמו לתרנגול ] קש - קש - קש !

תייר אני לא תרנגול , אני תייר .

מורה תרנגול ותייר אינם סותרים אחד את השני .

תיירות כמערכת סמבולית ( בין )- תרבותית בגישה זו מוסב הדגש מן התיירות כמערכת של התנהגויות , תחבורה , מראות , כלכלה , חוויות , צריכה , וכו '... למערכת של ייצוגים וסמלים . רבים מן המרכיבים של התיירות ( לעיל : התנהגויות , מקומות , וכו ') מהווים דימויים מוכרים בעולם המודרני ( המאוחר ). בהרצאה זו – דימויים חזותיים גישה סטרוקטוראליסטית : חקר " הסדר שני " ( second order ) גישה פוסט - סטרוקטוראליסטית : מערכת אינטגרטיבית , תרבות היא מערכות של דימויים וייצוגים ( מתווכים ) ייצוגים של תיירות שותפים ביצירת מרחב תרבותי Tourism pervades our lives

בגישה זו מוסב הדגש מן התיירות כמערכת של התנהגויות , תחבורה , מראות , כלכלה , חוויות , צריכה , וכו '...

למערכת של ייצוגים וסמלים . רבים מן המרכיבים של התיירות ( לעיל : התנהגויות , מקומות , וכו ') מהווים דימויים מוכרים בעולם המודרני ( המאוחר ).

בהרצאה זו – דימויים חזותיים

גישה סטרוקטוראליסטית : חקר " הסדר שני " ( second order )

גישה פוסט - סטרוקטוראליסטית : מערכת אינטגרטיבית , תרבות היא מערכות של דימויים וייצוגים ( מתווכים )

ייצוגים של תיירות שותפים ביצירת מרחב תרבותי

Tourism pervades our lives

מהו הנמשל ? סמלים וייצוגים המושאלים מעולם התיירות אינם מסמלים או מייצגים את עולם התיירות , אלא משהו אחר באמצעות דימויים מעולם התיירות : חנוך לוין – מחזות , תיאטרון , שירה , ספרות ( תרבות גבוהה ) תקשורת : עיתונות , טלויזיה , רדיו , וכו ' ( תרבות פופלארית )

סמלים וייצוגים המושאלים מעולם התיירות אינם מסמלים או מייצגים את עולם התיירות , אלא משהו אחר באמצעות דימויים מעולם התיירות :

חנוך לוין – מחזות , תיאטרון , שירה , ספרות ( תרבות גבוהה )

תקשורת : עיתונות , טלויזיה , רדיו , וכו ' ( תרבות פופלארית )

השפעת תיאורטיות השפעות של גישות ביקורתיות במדעי החברה המבקשות לזהות : את " הסדר התרבותי הקיים " את השחקנים והמנגנונים המשתתפים ביצירה ובשימור שלו את הדיכוי וההדרה וההשתקה אותם מייצר הסדר הקיים הגישה העיקרית המשפיעה על המחקר הנוכחי הנה אוריינטאליסטית אדווארד סעיד מעט מחקר ומחשבה מצויים בחקר התיירות , תעשייה המבוססת על דימויים של אחרות , ביחס לאוריינטאליזם לחצי האי סיני מסורת של זיכרון ( חזותי ונרטיבי ) עשירה וממושכת

השפעות של גישות ביקורתיות במדעי החברה המבקשות לזהות :

את " הסדר התרבותי הקיים "

את השחקנים והמנגנונים המשתתפים ביצירה ובשימור שלו

את הדיכוי וההדרה וההשתקה אותם מייצר הסדר הקיים

הגישה העיקרית המשפיעה על המחקר הנוכחי הנה אוריינטאליסטית

אדווארד סעיד

מעט מחקר ומחשבה מצויים בחקר התיירות , תעשייה המבוססת על דימויים של אחרות , ביחס לאוריינטאליזם

לחצי האי סיני מסורת של זיכרון ( חזותי ונרטיבי ) עשירה וממושכת

מקרה בוחן : תפקידן של תמונות בכתבות האימה על טרור בסיני הגדרה : כתבות חדשותיות המתריעות מפני יציאה לחופשה בחצי האי סיני שיח תקשורת על תיירות לסיני שיח ציבורי שעיניינו לכאורה תיירות לסיני דגימה : ידיעות אחרונות ומעריב מהדורות מודפסות ומהדורות אינטרנט 1998-2008 התרעות במועדים צפויים ומחזוריים מחקר גישוש

הגדרה : כתבות חדשותיות המתריעות מפני יציאה לחופשה בחצי האי סיני

שיח תקשורת על תיירות לסיני

שיח ציבורי שעיניינו לכאורה תיירות לסיני

דגימה :

ידיעות אחרונות ומעריב

מהדורות מודפסות ומהדורות אינטרנט

1998-2008

התרעות במועדים צפויים ומחזוריים

מחקר גישוש

מדוע כתבות אימה - סיני ? חצי האי סיני מהווה מקום סמבולי ( חזותי ) מרתק , טעון ועשיר במשמעויות בדמיון המרחבי הישראלי : היבט מיתי ( מקראי , א - היסטורי ) היבט לאומי ( צבאי - קולוניאלי ): כיבוש ונסיגה 56' ( מלחמת סיני / מבצע קדש ) 82'-67' ( מלחמת ששת הימים ) מרחב לימינאלי ואסקפיסטי = ( אי -) רצף טריטוריאלי ( Lavie; Noy; Noy & Cohen; Uriely, Maoz & Reichel ועוד ) סידורי מעברי הגבול ( הקלות לישראלים ) מפגש של ישראלים עם ה " אוריינט "... בדומה לתיירות למיינלנד מצרים , ירדן , מרוקו ( חקר תיירות בסיני : פיתוח חופים , סנטה קתרינה , ועוד )

חצי האי סיני מהווה מקום סמבולי ( חזותי ) מרתק , טעון ועשיר במשמעויות בדמיון המרחבי הישראלי :

היבט מיתי ( מקראי , א - היסטורי )

היבט לאומי ( צבאי - קולוניאלי ): כיבוש ונסיגה

56' ( מלחמת סיני / מבצע קדש )

82'-67' ( מלחמת ששת הימים )

מרחב לימינאלי ואסקפיסטי = ( אי -) רצף טריטוריאלי ( Lavie; Noy; Noy & Cohen; Uriely, Maoz & Reichel ועוד )

סידורי מעברי הגבול ( הקלות לישראלים )

מפגש של ישראלים עם ה " אוריינט "...

בדומה לתיירות למיינלנד מצרים , ירדן , מרוקו

( חקר תיירות בסיני : פיתוח חופים , סנטה קתרינה , ועוד )

סיבות ... אנטי - תיירות נק ' מבט תקשורתית : תיירות הזוכה ל כותרות חדשותיות עמודי שער במוספי חדשות כתבות מסוג / ה של " אנטי - תיירות ": נקודת מגע מורכבת בין תיירות ותקשורת , המהווה תמונת תשליל לקשר ההדדי והריווחי מאוד הקיים בין מערכות אלה נגיעה אישית ...

נק ' מבט תקשורתית : תיירות הזוכה ל כותרות חדשותיות

עמודי שער במוספי חדשות

כתבות מסוג / ה של " אנטי - תיירות ": נקודת מגע מורכבת בין תיירות ותקשורת , המהווה תמונת תשליל לקשר ההדדי והריווחי מאוד הקיים בין מערכות אלה

נגיעה אישית ...

תקשורת - תיירות - טרור תיירות טרור תקשורת

תיירות ותקשורת תהליכי גלובליזציה המונעים על - ידי השילוב הפורה בין תעשיית התקשורת העולמית ותעשיית התיירות העולמית . Crouch, Jackson & Thompson, 2005; Jansson, 2002; Morgan & Pritchard, 1998; Rojek, Shaw & Veal, 2006. אינטרס כלכלי משותף שיווק והבנייה חברתית של זהויות קולקטיביות ומרחבים תיירותיים .

תהליכי גלובליזציה המונעים על - ידי השילוב הפורה בין תעשיית התקשורת העולמית ותעשיית התיירות העולמית .

Crouch, Jackson & Thompson, 2005; Jansson, 2002; Morgan & Pritchard, 1998; Rojek, Shaw & Veal, 2006.

אינטרס כלכלי משותף

שיווק והבנייה חברתית של זהויות קולקטיביות ומרחבים תיירותיים .

תקשורת וטרור פירוט תפקידי התקשורת בעת אירועי טרור ולאחריהם : דיווח אינפורמטיבי תפקיד ממשלי ( וימן , 2003) הקצאת מרחב לאבל ציבורי (Liebes 1998) . הויזואליות של הטרור דילמות תקשורתית ודיון ביקורתי בהם : מרתון של אסונות ( Liebes 1998 ). סולידריות קולקטיבית מוגזמת רוטיניזציה של הבלתי צפוי -" זאב זאב !" ( וימן , 2003; Tuchman, 1973 ) . דיווחים על מה עתיד להיות ( נייגר )

פירוט תפקידי התקשורת בעת אירועי טרור ולאחריהם :

דיווח אינפורמטיבי

תפקיד ממשלי ( וימן , 2003)

הקצאת מרחב לאבל ציבורי (Liebes 1998) .

הויזואליות של הטרור

דילמות תקשורתית ודיון ביקורתי בהם :

מרתון של אסונות ( Liebes 1998 ).

סולידריות קולקטיבית מוגזמת

רוטיניזציה של הבלתי צפוי -" זאב זאב !" ( וימן , 2003; Tuchman, 1973 ) .

דיווחים על מה עתיד להיות ( נייגר )

תיירות וטרור היקף והגדרות : מ -206 אירועי טרור בשנת 1972, ל -3,010 בשנת 1985 ( Pizam & Smith ) הגדרות : טרור , פשע וקשר עם תיירות קשרים מורכב בין טרור ותיירות ( Aziz; Gmelch ): כלכלה , תרבות , גלובליזציה , ועוד חקר ההשפעות וההשלכות שיש להתקפות טרור על תיירות ( Mansfeld; Uriely, Maoz & Reichel Pizam & Smith; ) על היעדים על היקף הביקורים ביעדים על כלכלת התיירות

היקף והגדרות :

מ -206 אירועי טרור בשנת 1972, ל -3,010 בשנת 1985 ( Pizam & Smith )

הגדרות : טרור , פשע וקשר עם תיירות

קשרים מורכב בין טרור ותיירות ( Aziz; Gmelch ): כלכלה , תרבות , גלובליזציה , ועוד

חקר ההשפעות וההשלכות שיש להתקפות טרור על תיירות ( Mansfeld; Uriely, Maoz & Reichel Pizam & Smith; )

על היעדים

על היקף הביקורים ביעדים

על כלכלת התיירות

מודל תיאורטי משופר : הבניית אחרוּת מושג האחרות מתחומי האנתרופולוגיה , לימודי תרבות ובעיקר אוריינטליזם יחסי אחרוּת—זהוּת המודל בוחן כיצד התקשורת מבנה אחרות בהקשר התרבותי - ישראלי , באמצעות שילוב של שיח על תיירות וטרור תיירות וטרור ככלים יעילים לסימון זהות / אחרות אחרוּת / זהות תיירות טרור תקשורת

מושג האחרות מתחומי האנתרופולוגיה , לימודי תרבות ובעיקר אוריינטליזם

יחסי אחרוּת—זהוּת

המודל בוחן כיצד התקשורת מבנה אחרות בהקשר התרבותי - ישראלי , באמצעות שילוב של שיח על תיירות וטרור

תיירות וטרור ככלים יעילים לסימון זהות / אחרות

טענות המחקר : אנו מבקשים במחקר לבחון את התיירות כמערכת סמבולית המשחקת תפקיד ביצירה של " תרבות ", קרי ביחסי כוח ונראות . באופן ספציפי , אנו מבקשים לחזור ולטעון ( אחרי Stein ) כי " התייר הישראלי " וייצוגיו ממלאים תפקיד בפוליטיקה הסמבולית של המזרח התיכון . אנו מבקשים למקם את כתבות האימה בתוך שיח זהות / אחרות אנו מבקשים לבחון יחסי תקשורת ותיירות אנו מבקשים לתרום לתחום הידע הבוחן טרור ותיירות

אנו מבקשים במחקר לבחון את התיירות כמערכת סמבולית המשחקת תפקיד ביצירה של " תרבות ", קרי ביחסי כוח ונראות .

באופן ספציפי , אנו מבקשים לחזור ולטעון ( אחרי Stein ) כי " התייר הישראלי " וייצוגיו ממלאים תפקיד בפוליטיקה הסמבולית של המזרח התיכון .

אנו מבקשים למקם את כתבות האימה בתוך שיח זהות / אחרות

אנו מבקשים לבחון יחסי תקשורת ותיירות

אנו מבקשים לתרום לתחום הידע הבוחן טרור ותיירות

מתודולוגיה ניתוח תוכן רב - מודאלי של " כתבות האימה " העיתונאיות : לשוני : ניתוח שיח סמיוטי : דימויים חזותיים ( תמונות , וידיאו ), מרחבי ייצוג התקשורת היא עצמה מודאליות ( אופנוּתית ) ניתוח השיח התקשורתי בכללותו : הדיווחים על האירועי הטרור עצמם דיווחים וכתבות על תיירות לסיני שאינם מוקדשים להתרעות ניתוח השיח הרחב יותר וההתייחסויות לתיירות לסיני באתרי תקשורת ואתרים נוספים

ניתוח תוכן רב - מודאלי של " כתבות האימה " העיתונאיות :

לשוני : ניתוח שיח

סמיוטי : דימויים חזותיים ( תמונות , וידיאו ), מרחבי ייצוג

התקשורת היא עצמה מודאליות ( אופנוּתית )

ניתוח השיח התקשורתי בכללותו :

הדיווחים על האירועי הטרור עצמם

דיווחים וכתבות על תיירות לסיני שאינם מוקדשים להתרעות

ניתוח השיח הרחב יותר וההתייחסויות לתיירות לסיני באתרי תקשורת ואתרים נוספים

תיירות לסיני : אירועים והבניות אירועי טרור : 5.10.1985 - ראס בורקה ( חייל מצרי ירה בנופשים ישראלים ) שבעה הרוגים . אוקטובר , 2000 - אינתיפאדה II 7.10.2004 – שלושה פיגועים ( הילטון טאבה ) ובחוף ראס א - שטן 25.4.2006 - שלושה פיצוצים בעיר דהב . 27 הרוגים ( רובם מצרים ) 2002... נרטיב תקשורתי : " חוזרים לסיני ?"!

אירועי טרור :

5.10.1985 - ראס בורקה ( חייל מצרי ירה בנופשים ישראלים ) שבעה הרוגים .

אוקטובר , 2000 - אינתיפאדה II

7.10.2004 – שלושה פיגועים ( הילטון טאבה ) ובחוף ראס א - שטן

25.4.2006 - שלושה פיצוצים

בעיר דהב . 27 הרוגים ( רובם מצרים )

2002... נרטיב תקשורתי :

" חוזרים לסיני ?"!

התקשורת הישראלית אחרי אוסלו ( שנות התשעים ) “ The figure of the Israeli tourist, and the grammar of the tourist imagination, constituted crucial discursive tools by which popular newspapers represented the so-called Middle East peace process, and its effects to mass reading audiences … Citizenship was supremely at stake within these tourism narratives. Indeed, the question ‘Who is a tourist?’ … can often be read as ‘Who is a citizen?’” (Stein, 2002)

תמונות ( א ): " ישראלי / ת בסיני "

תמונות ( ב ): " ישראלי / ת בסיני "

תמונות ( ג ): " ישראלי / ת בסיני "

" ישראלי / ת בסיני " = ישראלים במרחבים אחרים בכל הכתבות מצויות תמונות ( לפחות אחת ), ו / או קטעי וידיאו ( בכתבות אינטרנטיות ). כ -85% מן התמונות הן מהסוג הפסטוראלי : נופש לחופי סיני . כל התמונות הן איקוניות ומקפיאות חלק מסיפור : ישראלים נופשים – צרכני תיירות – באוריינט . התמונות מציגות מכלול חזותי מוכר , סצנה של תיירות ישראלית : "[ התייר / ת ] הישראלי / ת בסיני " בסצנה זו מוצגים שחקנים ( ישראלים ) המאכלסים מרחבים אוריינטאליים (" מזרחיים ").

בכל הכתבות מצויות תמונות ( לפחות אחת ), ו / או קטעי וידיאו ( בכתבות אינטרנטיות ).

כ -85% מן התמונות הן מהסוג הפסטוראלי : נופש לחופי סיני .

כל התמונות הן איקוניות ומקפיאות חלק מסיפור :

ישראלים נופשים – צרכני תיירות – באוריינט .

התמונות מציגות מכלול חזותי מוכר , סצנה של תיירות ישראלית : "[ התייר / ת ] הישראלי / ת בסיני "

בסצנה זו מוצגים שחקנים ( ישראלים ) המאכלסים מרחבים אוריינטאליים (" מזרחיים ").

העדר תמונות המסמנות טרור מפורשות העדר תמונות הקשורות בצורה ויזואלית בטרור לפני או אחרי הפיגועים בסיני תמונות ישירות יותר או פחות

העדר תמונות הקשורות בצורה ויזואלית בטרור

לפני או אחרי הפיגועים בסיני

תמונות ישירות יותר או פחות

משחק כפול של התקשורת : אחרוּת ( א + ב ) אחרות א ': אחרות נחמדה תמונות של גמלים , חושות , פולקלור , סחלב , ועוד ועוד אחרות ב ': אחרות חשודה - עד - מסוכנת חו " ל , כל רחבי העולם , כל ארצות תבל , בכל מקום ברחבי העולם שם , מצרים , סיני , עיראק , סודן , ירדן , סוריה , לבנון , סומליה , תימן , איראן ואפגניסטן , חבל קשמיר , אי מינדנאו שבדרום הפיליפינים , חבל צ ' צניה , רצועת עזה , ארגון חיזבאללה , קצין המבצעים של החיזבאללה עימאד מורנייה אימת התייר ( ות ): צירוף האחרויות חטיפת ישראלים מחופי סיני והברחתם לרצועת עזה

אחרות א ': אחרות נחמדה

תמונות של גמלים , חושות , פולקלור , סחלב , ועוד ועוד

אחרות ב ': אחרות חשודה - עד - מסוכנת

חו " ל , כל רחבי העולם , כל ארצות תבל , בכל מקום ברחבי העולם

שם , מצרים , סיני , עיראק , סודן , ירדן , סוריה , לבנון , סומליה , תימן , איראן ואפגניסטן , חבל קשמיר , אי מינדנאו שבדרום הפיליפינים , חבל צ ' צניה , רצועת עזה ,

ארגון חיזבאללה , קצין המבצעים של החיזבאללה עימאד מורנייה

אימת התייר ( ות ): צירוף האחרויות

חטיפת ישראלים מחופי סיני והברחתם לרצועת עזה

ישראלים במעבר טאבה 35-50% תיירים ערבים ישראלים בשיא 75%~ תיירים ערבים ישראלים לאחר התרעות %? מהמרים ישראלים

דיון : אחרוּת כתבות האימה התקשורתיות (" ההתרעות ") מבססות סיפור תרבותי - זהותי ישראלי זהו סיפור אוריינטליסטי העושה שימוש בצירוף הדרמטי של מערכות הסמלים של התיירות מחד ושל הטרור מאידך התמונות והדיווחים מופנים אל התיירים עליהם הם מספרים : תייר / ת לבן , צעיר ובריא ( ללא סימני זהות ישראלים מובהקים ) כך נוצרת ההקבלה תייר = מערבי = ישראלי - יהודי

כתבות האימה התקשורתיות (" ההתרעות ") מבססות סיפור תרבותי - זהותי ישראלי

זהו סיפור אוריינטליסטי העושה שימוש בצירוף הדרמטי של מערכות הסמלים של התיירות מחד ושל הטרור מאידך

התמונות והדיווחים מופנים אל התיירים עליהם הם מספרים :

תייר / ת לבן , צעיר ובריא ( ללא סימני זהות ישראלים מובהקים )

כך נוצרת ההקבלה תייר = מערבי = ישראלי - יהודי

דיון : מ - First Contact ל - Last Call מבחינה היסטורית זהו סיפור הממוקם ( לפי סטיין ), בתקופה של " פוסט - אוסלו " ופוסט - אינתיפאדה שנייה מ - First Contact ל - Last Call אם בתקופת אוסלו דובר על פתיחה של גבולות לקראת " מזרח תיכון חדש ", כעת התחביר והדימויים התיירותיים מדברים על סגירה של גבולות וויתור על מזרח תיכון ישן . צמצום המימד הלימינאלי - משחקי של מרחבי תיירות ישראלית תקשורת : תמונות מנוגדות ופסטוראליות מבטאות עמדה אמביוולנטית ( הרווחת בציבור ) הנהנית לשמור את האסקפיזם לא נגוע נינוחות , שאננות , התייר הנופש כטרף , " טומנים ראש בחול ", דיון ציבורי : אחרוּת מול אזרחוּת

מבחינה היסטורית זהו סיפור הממוקם ( לפי סטיין ), בתקופה של " פוסט - אוסלו " ופוסט - אינתיפאדה שנייה

מ - First Contact ל - Last Call

אם בתקופת אוסלו דובר על פתיחה של גבולות לקראת " מזרח תיכון חדש ",

כעת התחביר והדימויים התיירותיים מדברים על סגירה של גבולות וויתור על מזרח תיכון ישן .

צמצום המימד הלימינאלי - משחקי של מרחבי תיירות ישראלית

תקשורת :

תמונות מנוגדות ופסטוראליות מבטאות עמדה אמביוולנטית ( הרווחת בציבור ) הנהנית לשמור את האסקפיזם לא נגוע

נינוחות , שאננות , התייר הנופש כטרף , " טומנים ראש בחול ",

דיון ציבורי : אחרוּת מול אזרחוּת

תודה ... דר ' חיים נוי חוקר עצמאי דר ' איילת כהן המכללה האקדמית הדסה

Add a comment

Related presentations

Related pages

Terror in Sinai: Tote bei Anschlägen auf ägyptische Armee ...

Nach zwei Anschlägen auf Soldaten mit mindestens 31 Toten hat Ägypten über einen Teil der nördlichen Sinai ... Terror in Ägypten ... Media; Jobs; Presse;
Read more

How Sinai became a magnet for terror | World news | The ...

... a moment captured on video by the group that would become Isis Sinai ... unlike those living with terror ... © 2016 Guardian News and Media Limited ...
Read more

Sinai: Reporting Egypt's 'War on Terror' - AJE News

Sinai: Reporting Egypt's 'War on Terror' ... of the Sinai Media Centre, ... The "war on terror" also has implications for neighbouring Gaza and Israel, ...
Read more

Deadly attacks hit Egypt's Sinai - Al Jazeera English

Deadly attacks hit Egypt's Sinai. ... media reports suggested the ... the bank accounts of those facing terror-related charges. Coordinated attacks ...
Read more

Is Egypt winning war on terror in Sinai? - al-monitor.com

Is Egypt winning war on terror in Sinai? ... Military sources have again stated to Egyptian media that Menei was shot dead in the early morning of May ...
Read more

Dozens killed in bomb blasts at Sinai resorts | World news ...

... citing a "concrete" terror threat to tourists. ... The Sinai peninsula was captured by Israel in the 1967 Six Day war and ... according to Israel media ...
Read more

Sinai insurgency - Wikipedia

The Sinai insurgency is the conflict ... of the war on terror in Sinai. ... respond to queries from the media at this time" in response to ...
Read more

TERROR IN THE SINAI - Henry Jackson Society

TERROR IN THE SINAI EMILY DYER|OREN KESSLER with research assistance by Kit Waterman and Samuel James Abbott Foreword by Mohannad Sabry
Read more

Police: At least 27 killed in terror attack in Egypt - CNN.com

At least 27 Egyptian security personnel were killed in a car bombing in the country's Sinai region, according to the Egyptian state media agency ...
Read more