Measurment project

50 %
50 %
Information about Measurment project
Education

Published on February 18, 2014

Author: mperaqueen

Source: slideshare.net

Description

maths

PROJECTE DE MESURA Measure project Fet per: Yeray Freire, Laia Llacay, Mar Herrera i Marta Pera

Índex: • • • • Qüestió Tasques Material utilitzat Conclusió

JUSTIFICACIÓ • Hem decidit fer aquesta opció perquè ens ha semblat interessant comprovar quant costaria posar finestres a l’institut.

Qüestió • Quant costaria canviar tots els vidres de l’institut? • Costarà 30.456’52 € canviar tots els vidres de l’institut.

TASQUES • Contar totes les finestres de l’institut i les portes corredisses.

TASQUES • Hem pres les mides(àrea), de les formes que tenien les finestres incloent el marge, com que les finestres d’aquest institut són rectangulars, hem calculat l’àrea amb aquesta formula: A= b·a= 1’88·1’50= 2’82 m2. • Hem fet el mateix amb les portes corredisses, seguint la mateixa formula: A= b·a= 1’78·2’10= 3’738 m2.

TASQUES • Hem buscat el pressupost de les finestres i les portes corredisses, que és el següent:

TASQUES • Seguidament hem fet, mitjançant proporcionalitat directa, la proporció. Llavors ens ha donat quan valien les finestres, hem fet el mateix amb les portes, mitjançant també proporcionalitat directa i ens ha donat quan valien les portes de vidre. Hem sumat el preu dels dos apartats i ens ha donat el pressupost final. • X= = 27.952’52€ X= = 2.504€

DIETARI SESSIÓ Què havíem previst fer? Ho hem fet? 1 Hem buscat totes les finestres del institut Sí 2 Acabar de contar i mesurar Sí 3 Començar a calcular Sí 4 Fer Power Point Sí

MATERIAL UTILITZAT Hem utilitzat: • Cinta mètrica • Regle • Plànol de l’institut • Calculadora • Internet

CONCLUSIÓ • Heu arribat a aquests objectius? • Sí que hem arribat als objectius que ens havíem proposat. La única dificulatat que em trobat és que hem hagut d’anar planta per planta contant totes les finestres. Tot i aquesta dificultat hem arribat a la conclusió que si vols posar finestres a l’institut hi haurà un presupost estimat a 30.500€ canviar-les.

Add a comment

Related presentations

Related pages

Measures of Project Management Performance and Value

Project Management Performance and Value A BENCHMARK OF ... Most project management metrics benchmark the efficiency of project management—doing projects ...
Read more

Name: Measurement Project - Super Teacher Worksheets

Name: _____ Measurement Project With a tape measure or yard stick, ... In class, you will be given a blank measuring table that you can use for this project.
Read more

Measurement - Wikipedia, the free encyclopedia

Measurement is the assignment of a number to a characteristic of an object or event, which can be compared with other objects or events. The scope and ...
Read more

Measuring Project Performance - Project management

Measuring project performance provides the organization with a clear picture of the health of its projects and can instill confidence in the project teams.
Read more

Project Management: How to Measure Success | Inc.com

Want to go from the beginning to the end of a project more efficiently? Make sure your team understands what success should look like.
Read more

Measuring project health: Part One - IBM

Naturally, project health depends on accurate metrics, ... Clear measures are those that are visibly tied to project performance and project health, ...
Read more

PO10.13 - Project Performance Measurement, Reporting and ...

PO10.13 - Project Performance Measurement, Reporting and Monitoring This topic is intended to enable collaboration and sharing of information to ...
Read more

Measurement of project success - ScienceDirect

Measurement of project success Anton de Wit The question of whether success can be measured and the purpose of it is discussed. In any discussion on ...
Read more

Project Management - Software Engineering Institute

Specific project management techniques are also covered below. Systems Engineering. Systems Engineering Complexity and Project Management. Estimation.
Read more

7 Essential Project Performance Measures | Stacey Barr

7 Essential Project Performance Measures July 21, 2015 by Stacey Barr. When we think about measuring the performance of a project, it’s not really the ...
Read more