Maxim thailand -_may_2013

20 %
80 %
Information about Maxim thailand -_may_2013
Entertainment

Published on February 24, 2014

Author: cisseguy

Source: slideshare.net

Description

MAXIM คือนิตยสารผู้ชายที่ครองความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกด้วยยอดขายมากกว่า 4 ล้านฉบับต่อเดือนใน 44 ประเทศทั่วโลก และยังคงก้าวต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง MAXIM บรรจุแน่น ด้วยภาพถ่ายชั้นเยี่ยม เรื่องราวเนื้อหาสาระที่น่าสนใจ มุมมองที่แปลกใหม่ อารมณ์ขันอันชาญฉลาดและทุกสิ่งที่จำเป็นและมีประโยชน์ ต่อการใช้ชีวิตผู้ชายยุคใหม่ พบกับ MAXIM คู่มือสำหรับการใช้ชีวิตของผู้ชายยุคใหม่ที่ต้องการ

http://agz-inscrutable.blogspot.com

54 MAY / 2013 COVER GIRL JIYEON SEO ต้องบอกว่า เราตืนเต้นมากๆ ่ ทีได้สาวน้อยอย่าง จียอน ซอ ่ มาขึนปกกับนิตยสาร ้ MAXIM ในฉบับนี้ ซึงเราก็ ่ ต้องขอคอนเฟิรมกับความ ์ น่ารัก บวกความสดใส ที่ ใครๆ หลายคนพูดถึง รูสก ้ ึ ว่า เราจะตกหลุมรักสาวน้อย เกาหลีคนนีซะแล้วสิ ้ 4 MAXIM • MAY 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN AN NYEONG HA SE YO

20 Circus Maximus SPIDER SENSE โลกสงบสุข!? สไปเดอร์ แมนตัวจริงมาแล้ว / ต้องบอกว่า เป็นความ โชคดีอกครังของมวลมนุษยชาติ เมือทีม ี ้ ่ นักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัย อิลลินอยส์ ได้ทาการผลิตชุดอัจฉริยะ � “สไปเดอร์เซนส์” แล้วอะไรทีกาลังจะเกิดขึน ่ � ้ 40 Says Her 44 How To เทคนิคหนังรักทียงเวิรก / แม้หนังบูลางผลาญ ่ ั ์ ๊้ ระเบิดภูเขา เผากระท่อม ยังคงติดเรตฮิตที่ มหาชนชาวไทยต้องควักสตางค์จายเพือเข้าชม ่ ่ มากทีสด แต่หนังรักแทรกมุกตลกก็ยงมีให้เห็น ่ ุ ั มาโดยตลอด เรามาดูกนว่า วิธพชตใจสาวที่ ั ี ิิ เลียนแบบในหนัง จะได้ผลจริงหรือไม่ How To Get Your Girlfriend To Like Football กล่อมเธอให้ตกเป็นทาสฟุตบอล / “ผมรักเธอ” ,”เธอรักผม”, “ผมรักฟุตบอล” แต่ ”เธอดันเกลียดฟุตบอล” ข้อเท็จจริงที่ วิทยาศาสตร์กไม่สามารถอธิบายได้ ท�าไมผู้ ็ หญิงกับฟุตบอลถึงไม่คอยเข้ากันสักเท่าไหร่ ่ MISS MAXIM SEXY STAR ON STAGE 2013 76 038 EXPERT 048 WE WANT ANSWER 112 MIXER 150 ASK NURSE 6 MAXIM • MAY 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN 20 FINALIST

66 Feature 1 72 Feature 2 88 Feature 3 WHO KILLED OSAMA BIN LADEN? ใคร ฆ่า โอซามา บิน ลาเดน / แม้การตายของ “โอซามา บิน ลาเดน” จะผ่านไปนานถึง 2 ปี พอดี แต่ยงไม่มใครทราบว่า การสินชีวตของ ั ี ้ ิ บินลาเดน เป็นความจริงหรือไม่? แถมยังไม่ยอม เผยรูปถ่ายศพ บิน ลาเดน แม้แต่รปเดียว ู MASTER OF COPY ก๊อปตัวพ่อ / “คุณมี แบรนด์สนค้าของคุณ ส่วนผมจะก๊อปปีงานของ ิ ้ คุณเอง” คงไม่มประเทศไหนในโลกใบนี้ ทีจะ ี ่ มีชอเสียงบรรลือโลก ด้านการลอกเลียนแบบได้ ื่ ดีเท่ากับประเทศจีนอีกแล้ว เพราะแม้แต่เจ้าของ แบรนด์ทเี่ ห็นแล้ว ก็ยงต้องทึง ั ่ THE BEST SUMMER FILMS เสียตังค์ เพราะหนังดี / พาเหรดหนังเด็ดโปรแกรมยักษ์ ส�าหรับส่งท้ายหน้าร้อน ก�าลังโคจรมาบรรจบใน คอลัมน์นตามประเพณีชาวแม็กซิม เรืองมุกโดน ี้ ่ ใจต้องยกให้หนังไทยทียงแรง ส่วนโปรดักชันคุม ่ ั ่ ้ ตังค์ทฮอลลีวดทุมลงทุนเป็นพันๆ ล้าน ี่ ู ่ MISS MAXIM SEXY STAR ON STAGE 2013 1 00 097 SEX 144 UPGRADE 146 R>P>M 152 FOOD & DRINK 8 MAXIM • MAY 2013 PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN 20 FINALIST

MAY / 2013 FREEDOM FASHION MEN PHOTOGRAPH / WEERATHAKORN CHAUNCHEAN อิสระในทุกสไตล์การแต่งตัว เป็นตัวของตัวเองในทุกย่างก้าว สัมผัสกับการแต่งตัวในมุมมองใหม่ ทีไม่ได้ใส่ใจกับเทรนด์รอบข้าง ่ แต่จะบ่งบอกถึงความเป็นตัวคุณ นีแหละคือแรงดึงดูด ทีสามารถ ่ ่ เรียกร้องให้สาวๆ หลงใหลในตัวคุณ 1 30 128 Style 142 Grooming CURATED / แบรนด์แฟชันทีเ่ น้นแนวความคิด ่ ของผูชายทีให้ฟลระหว่างเขตข้อมูลการออกแบบ ้ ่ ี ทีแตกต่างของความคิดสร้างสรรค์และเสือผ้าใน ่ ้ ชีวตประจ�าวัน ออกมาอย่างเรียบง่าย ผลงาน ิ การออกแบบทีพเิ ศษและเป็นอมตะ ่ 10 136 Essential ฉบับนีเ้ รามารวบรวมความหล่อเพือเอาใจหนุมๆ ่ ่ MAXIM โดยเฉพาะ มีให้เลือกทังภายนอกและ ้ ภายใน สามารถโชว์ความแข็งแกร่งทีบงบอกถึง ่ ่ ความเป็นตัวคุณได้อย่างชัดเจน แถมปีนสสน ี้ ี ั แสบซ่าก็กาลังเป็นทีนยมอีกด้วย � ่ ิ ONLY FUNNY ผูชายหัวใจรักความสนุก / ้ โลกเราทุกวันนี้ นับวันยิงอยูยากขึนทุกที ทัง ่ ่ ้ ้ อากาศทีรอนแรงและอารมณ์คนทีรอนเร่า ่้ ่้ MAXIM จึงสรรหาสิงดีๆ ทีพอจะช่วยให้หนุมๆ ่ ่ ่ มีแต่ความสนุก และเพลิดเพลิน MAXIM • MAY 2013

Editor Letter May… I present this? ออกตัวกันไว้กอนว่ากราฟฟิกค�าหยอกล้อทีเ่ ป็นฟ้อนท์สไตล์สบล้อ ่ ิ นันเป็นเพียงมุขเกาะกระแส และแหย่ให้ยมเล่นเบาๆ นะครับทุกท่าน ้ ิ้ อย่าถือสาเรืองภาษาและความหมาย เพราะยังไงแม็กซิมก็รกทุกคน ่ ั ทุกเพศ ทุกวัย ทุกๆ ปี ตลอดไป ส�าหรับเรืองซีเรียสประจ�าฉบับนีคอ ่ ้ื #เกาหลี! #ความขาว! #สาวเยอะ! แม้อากาศช่วงนีจะยังติดบรรยากาศหน้าร้อนและร้อนมากอยู่ แต่ยงไง ้ ั ก็คงอยูอย่างสดใสเยือกเย็นได้ เมือคุณได้ผอนคลายกับนางแบบปกฉบับ ่ ่ ่ นี้ สาบานได้วาเธอเป็นสาวหน้าหวานเลือดเกาหลีแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ ่ “จียอน ซอ” นักร้องและนักแสดงผูไม่เคยเผยความเซ็กซีเ่ ต็มกราฟความ ้ สาวขนาดนีมาก่อน รับประกันความขาว และควรอ่านกันเพลาๆ มือบ้าง ้ เดียวจียอนจะช�าและยับหมด หากเปิดเข้าไปตามหาเนือหาด้านใน คุณ ๋ ้ ้ จะพบกับภาพสาวสวยละลานตาถึง 20 นางในชุดว่ายน�า พวกเธอคือผู้ ้ เข้ารอบทัง 20 คนของการประกวด MISS MAXIM 2013 ภาพชุดโชว์ ้ ความมันใจแบบจัดเต็มตามธรรมเนียม รักใครเชียร์ใคร ตามไปลุนได้ใน ่ ้ ค�าคืนวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ (ติดตามกติกาการร่วมลุนรับบัตรเข้างานได้ ่ ้ ทางแฟนเพจเท่านัน!) ้ ใครว่าเราเยอะเฉพาะความเซ็กซี่ เนือหาตรงธีมฉบับนีคอ Entertain้ ้ื ment พบกับ หนัง เพลง รถ ของเล่น ของอินเทรนด์ และตบท้ายด้วย คอลัมน์เติมเต็มข้อสงสัยจากพยาบาลสาวสวยล้นทรวง อย่าพลาด! กับ การเปิดถอดรหัสความคิดและความมุงมันในชีวตของ วัยรุนทีอายุมาก ่ ่ ิ ่ ่ ทีสด...นักดนตรี...นักจัดรายการวิทยุ...ผูบริหารบริษท ดี เอช เอ ุ่ ้ ั ตราช้าง...และ ผูลงสมัครรับเลือกเลือกตังผูวาฯ เบอร์ 17...สุหฤท ้ ้ ้่ สยามวาลา งานนีเ้ ปิดใจหมดไส้หมดพุง MAXIM รักทุกคน Facebook.com/MaximThailand THIS MONTH IN MAXIM เทศกาลสายเปียก สนุกลืม 2 100 9 16 4 2 4 13 1 27 12 MAXIM เจอวันหยุดยาวเข้าไปถึง...ช่วง เหลือเวลาท�างานแบบไฟลนก้นดีแท้ แต่ทกคนก็ได้สนุกสนาน และชาร์จแบตชีวตกันมาเต็ม... ุ ิ แม็กซิมได้ไปเยียมพักเขาหลัก ขอยืนยันว่าผ่านสึนามิมา...ปี ธรรมชาตินาเทียวไม่แพ้ทใดในโลก ่ ่ ่ ี่ ก่อนจะแยกย้ายกันหยุดสงกรานต์ ธรรมเนียมรดน�าเจ้านายใหญ่กยงไม่ขาดหายไปจากออฟฟิศชัน... ้ ็ั ้ สงกรานต์ขอเดินสาย ใครถนัดทีไหนก็ไปตะลุยเอาประสบการณ์มาเล่าแบบสาด...วันติด ่ สายอาร์ซเี อปีนเี้ ข้าถึงยาก แม้จะต้องเบียดเสียด แต่กคมกับการตะลุมบอนสาวๆ บิกไซส์ถงตี... ็ ุ้ ๊ ึ สายปาร์ตโฟมยิงเร้าใจ กระโดดลงสระน�ากับสาวๆ นักเต้นและนักท่องราตรียนตี... ี้ ่ ้ ั สายชิลล์จบๆ ดืมๆ เปียกบ้างแห้งบ้าง ได้ขาวว่าโต้รงเกือบได้ยนเคารพธงชาติเช้าในวันที.่ .. ิ ่ ่ ุ่ ื ถูกใจตอนวันแรกของการกลับมาท�างาน ทีทกคนต่างหอบของฝากมาให้ชมแบบไม่คดเงินเลยสัก...บาท ุ่ ิ ิ ใครพลาดรอบคัดเลือกการประกวด MISS MAXIM เมือค�าวันที.่ ..มีนาคมทีผานมา น่าเสียดายยิง ่ ่ ่่ ่ • MAY 2013

WWW.MAXIM.IN.TH E - MAIL : maxim.editorial@maximthailand.com MANAGEMENT ALphA MEDIA GROup Chairman Chief Executive Officer Adviser Managing Director/Publisher Executive Editor ไพบูลย์ ด�ำรงชัยธรรม Paiboon Damrongchaitham สำยทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยำ Saithip Montrikul Na Audhaya บุษบำ ดำวเรือง Boosaba Daorueng ลำยครำม เลิศวิทยำประสิทธิ์ Laikram Lerdvitayaprasit สิโรตม์ เพ็ชรจ�ำเริญสุข Sirote Petchjamroensuk EXECUTIVE CHAIRMAN: Jack Kliger CHIEF OPERATING OFFICER: David Simcox SENIOR ADVISER: David J. Fishman Editor - in - Chief สุรวงศ์ เครือฟั้น Surawong Kruaefan INTERNATIONAL PUBLISHING MANAGER: Stephanie Marino INTERNATIONAL EDITORIAL DIRECTOR: Simon Clays SR. INTERNATIONAL OPERATION MANAGER: Pauline Lam INTERNATIONAL RIGHT COORDINATOR: Jeff Whitacre EDITORIAL Fashion Editor Assistant Feature Editor Writer Chief Photographer Photographer Fashion Coordinator Stylist Secretary กฤติน จิกิตศิลปิน Krittin Jikitsilaphin รัฐเขต บุรพเกียรติ์ Ratakate Buraprakirt ธนพงษ์ วสุธนทรัพย์ Thanapong Wasuthanasub วีระฐำกร ชวนชื่น Weerathakorn Chaunchean สำรทูล พงษ์ประมูล Saratool Pongpramoon ประมำณ กลั่นภักดี Pramarn Klunpukdee ภคิน ศรีวิลัย Pakin Sriwiilai ปรีญำ เลิศศรี Preeya Lertsri MAxIM WORLDWIDE bRAND LICENSING MEDIA NETWORK EDITORS IN ChIEF DIGITAL IMAGE Senior Digital Imaging Digital Imaging Staff ■ SALES AND MARKETING Senior Sales & Marketing Director Account Manager Senior Account Executive Account Executive Senior Marketing Creative Advertising and Marketing Traffic Coordinator CIRCuLATION AND pRODuCTION Marketing Communication & Circulation Production Executive Production Assistant Secretary to Managing Director ■ ■ ■ สำ�นักง�นเลขที่ 50 อ�ค�ร GMM Grammy Place ชัน 16 ถนนสุขมวิท 21 วัฒน� กรุงเทพฯ 10110 ้ ุ กองบรรณ�ธิก�ร โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8572-78 ฝ่�ยโฆษณ� โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8579-81 ฝ่�ยสม�ชิกสัมพันธ์ ฐิตก�นต์ เย็นสุข ิ โทร. 0-2669-9000 ต่อ 8585 โทรส�ร 0-2669-8479 นิตยสารแม็กซิม ประเทศไทย ผลิตโดย บริษท จีเอ็มเอ็ม ไทมส์ จำ�กัด บริษทร่วมทุนระหว่�ง บริษทจีเอ็มเอ็ม มีเดีย จำ�กัด (มห�ชน) ั ั ั และบริษท SPH MAGAZINE PTE. LTD. ประเทศสิงคโปร์ ั แยกสี บริษท กนกศิลป์ (ไทยแลนด์) จำ�กัด โทร. 0-2215-1588 พิมพ์ บริษท ศรีสย�มพรินท์แอนด์แพคก์ จำ�กัด ั ั ้ โทร. 034-452-211 แฟกซ์. 034-452-215 จัดจำาหน่าย เพ็ญบุญจัดจำ�หน่�ย จำ�กัด โทร. 0-2615-8625-33 14 MAXIM • MAY 2013 MEXICO/LATIN AMERICA André Félix Diaz Rojo ■ POLAND Krzysztof Paplinski ■ PORTUGAL João Espírito Santo Araújo ■ RUSSIA Sasha Malenkov ■ SERBIA Dragan Otasevic SOUTH KOREA Young Bee Lee ■ © 2012 Alpha Media Publishing, Inc. The name “MAXIM”® and the MAXIM logo are registered trademarks of Alpha Media Group Inc., which trademarks have been licensed to GMM Times Co.,Ltd. MAXIM® is a registered trademark owned by Alpha Media Group Inc. All rights reserved. The United States edition of Maxim is published monthly by Alpha Media Publishing, Inc. 415 Madison Avenue, New York, NY 10017. For international publishing or licensing inquiries: maximworld@maxim.com ITALY Paolo Gelmi ■ ประกำยกุน เอียดเรือง Prakaikun Aiadrueng วรวรรณ์ ศิริสุวรรณ Worawan Sirisuwan ชัญญำณัฏฐ์ เปี่ยมรุ่งเรือง Chanyanat Piamrungruang INDONESIA Ronald Adrian Hutagalung ■ กรกมล แย้มกสิกร Kornkamol Yamkasikorn INDIA Vivek Pareek ■ พัชรำ ประชำนุกูล Pachara Prachanukul รุจำภำ จิตรสถำพร Rujapha Jitstaporn ชณุตพร ศรีจ�ำลอง Chanutaporn Srijumlong ชนำกำนต์ สกลเกียรติ Chanakan Sakonkiat หฤทัย พระชนีย์ Haruetai Prachanee กนกกร ล�้ำเลิศ Kanokkorn Lamlert วันวิสำ แก้วแสนตอ Wanwisa Kaewsantor GERMANY Mike Bleibtreu ■ MuLTIMEDIA & ExhIbITION DEpARTMENT Mutimedia And Marketing Manager นัทพร แบบประเสริฐ Nattaporn Babpraserth Video & Digital Multimedia สิขรินทร์ เหล็กเพ็ชร Sikharin Leckpetch CZECH REPUBLIC Pavel Vondracek ■ พรสยำม กลิ่นหอม Pornsiam Klinhom ภควัต ภูมมินทร์ Pakawat Phoommin BULGARIA Hristo Zapryanov ■ ขจรศักดิ์ ดวงจันทร์ Khajohnsak Doungchan ฐิติรัตน์ สุขกล�่ำ Titirat Sukklam นำฏธิชำ จ้อยปำน Natthicha Joypan AUSTRALIA Santi Pintado ■ Art Director Graphic Designer ARGENTINA German Pittelli ■ ART ■ SWITZERLAND Boris Etter ■ UNITED KINGDOM Stuart Messham ■ UKRAINE Sasha Malenkov ■ US Dan Bova

Letter MISS MAXIM ยังสนุกเช่นเคย อยูกนไปนานๆ ่ ั คงไม่วากันใช่ไหมครับ หากผม ่ จะแสดงความยินดีกบทางนิตยสาร ั MAXIM ทีฝาฟันอุปสรรค ผ่านร้อน ่่ ผ่านหนาว และยืนหยัดบนแผงหนังสือ จนมาถึงเล่ม 100 ได้ ไม่นาเชือว่า เวลา ่ ่ มันผ่านไปเร็วจริงๆ 8 ปี กับนิตยสาร MAXIM ซึงผมว่ามันยากมากนะครับ ่ กับการท�านิตยสารในยุคปัจจุบน ทีจะ ั ่ เอาตัวรอดมาได้ไกลขนาดนี้ ยิงยุคของ ่ เทคโนโลยีแล้ว นิตยสารออนไลน์ ก็ถอ ื เป็นคูแข่งส�าคัญเช่นกัน ่ ก็ตองขอชมจากใจจริงครับ ส�าหรับ ้ แฟนพันธุแท้อย่างผม ไม่เคยผิดหวัง ์ เลยครับ กับการได้อานนิตยสารเล่มนี้ ่ ขอเป็นก�าลังใจให้ทมงานทุกท่านนะครับ ี จะอยูเ่ คียงข้าง ติดตาม และขอให้ MAXIM อยูกบผูอานตลอดไปครับ ่ั ้่ ต่อ / อีเมล ขอบคุณส�าหรับการแสดงความยินดี และขอขอบคุณส�าหรับการติดตาม Win Something การแสดงความเห็นของคุณ คิม ได้รบเลือกให้เป็น Letter ั of the Month ประจ�าฉบับนี้ ทีมงานเตรียมผลิตภัณฑ์บารุงผิว � หน้าจากลอรีอลเพือส่งตรงถึงมือ ั ่ คุณแล้วครับ ส�าหรับค�าติชมของ คุณต่อและคุณยุยก็มประโยชน์ ้ ี 16 MAXIM • MAY 2013 นิตยสารฉบับนีจนเกิน 100 เล่มไปแล้ว ้ จริงอย่างทีคณต่อแสดงความคิดเห็น ุ่ ครับ นิตยสารเกิดใหม่ในยุคนีคงไม่ใช่ ้ เรืองง่ายอีกต่อไป เพราะมีสอออนไลน์ที่ ่ ื่ มีความรวดเร็วในการน�าเสนอมากกว่า แต่มหลายอย่างทีนตยสารได้เปรียบ ี ่ิ โดยเฉพาะการเป็นสิงพิมพ์ทจบต้องได้ ่ ี่ ั การสัมผัสและสามารถเก็บเอาไว้นานๆ นีละ ยังเป็นเสน่หของนิตยสาร ทีสอ ่่ ์ ่ ื่ ออนไลน์ไม่สามารถท�าได้ และจะเป็น เช่นนันอีกนานเท่านานครับ ้ ค�าตอบของเธอน่าสนใจมากค่ะ ดูเป็นคน มีหลักการในการด�าเนินชีวต ซึงดิฉน ิ ่ ั อ่านแล้ว รูสกประทับใจในตัวเธออยูไม่นอย ้ึ ่ ้ อยากให้ทมงาน MAXIM ผลิต ี เนือหาดีๆ อย่างนีตอไป จะเป็นก�าลังใจ ้ ้่ ให้เสมอนะคะ ต่อทีมงานไม่นอยเช่นกัน โดยจะ ้ รับได้นตยสารผูชายดีๆ อย่าง ิ ้ MAXIM ไปอ่านต่อเนืองกัน 2 ่ ฉบับ (เริมกันตังแต่ฉบับหน้า ่ ้ เป็นต้นไป) ผูอานท่านอืนทีอยากได้รบของ ้ ่ ่ ่ ั รางวัลบ้าง ก็แค่แสดงความคิด เห็นส่งมายัง maximeditorial@ maximthailand.com แล้ว คุณอาจเป็นผูโชคดีในคอลัมน์ ้ Letter ฉบับถัดไป ส่วนผูทได้รบ ้ ี่ ั ของรางวัลในฉบับนีทกท่าน กรุณา ้ ุ ติดต่อยืนยันการรับของกับคุณ เอ๋ - เลขากองบรรณาธิการ ภายในวันที่ 25 มิถนายนนี้ ุ ไม่เช่นนันจะถือว่าสละสิทธิ์ ้ ยุย / อีเมล ้ ความพิเศษทีทมงานเน้นหนัก ่ี และให้ความส�าคัญมาตลอด คือภาพ นางแบบปกและภาพชุดต่างๆ ภายใน เล่ม ขอบคุณส�าหรับค�าชมของคุณ จัดเต็มร้อย ยุย และเชือว่าเล่มนี้ (ฉบับที่ 101) คง ้ ่ สวัสดีกองบรรณาธิการทีนารัก ่่ ถูกอกถูกใจคุณมากขึนกว่าเคย เพราะ ้ ทุกคนค่ะ อยากจะบอกว่าชอบเล่มฉบับ นอกจากนางแบบปกอย่างจียอน ทีไม่ ่ ที่ 100 มาก โดยเฉพาะเซ็ตแฟชันสาวๆ เคยขึนปกนิตยสารเซ็กซีทไหนมาก่อน ่ ้ ่ ี่ ด้านใน สวยทุกคนเลยค่ะ ทังแตงโม ้ แล้ว MAXIM ยังตอบสนองความ กุกเก้ และอ๋า ต้องบอกว่าสวยมาก และ ต้องการทีมากกว่า ด้วยภาพชุดของ ๊ ่ สวยเวอร์ดวยค่ะ และทีชอบเป็นพิเศษ คือ ผูเ้ ข้ารอบสุดท้ายในการประกวด MISS ้ ่ บทสัมภาษณ์ของทุกคน น่าสนใจและ MAXIM 2013 รวมถึงภาพนางแบบดัง น่าอ่านมากๆ ค่ะ โดยเฉพาะของแตงโม จากฮอลลีวดอย่างบาร์ พาลีอกด้วย ู ี TEXT / EDITORIAL มีโอกาสได้ไปร่วมงาน MISS MAXIM 2013 รอบแรก ทีราน Queenz ก็ตองบอกว่า ่้ ้ งานสนุกมากครับ สาวๆ ปีนี้ ยังสวยและ เซ็กซีเ่ หมือนเดิม เล่นเอาเลือกกันไม่ถก ู เลยครับ ไหนจะพิธีกรคู่สุดฮา อย่าง ดีเจโป้ และดีเจเชาเชา ทีสร้างสีสนใน ่ ั งานได้สนุกดีครับ ก็ตองขอแสดงความ ้ ยินดีกบสาวๆ MAXIM ทัง 20 คน ที่ ั ้ ผ่านเข้ารอบด้วย ไปติดตามในแฟนเพจ ของ MAXIM Thailand หลายคนสวย มากครับ หุนดีเกินค�าบรรยาย ่ แต่ทอาจจะติ ก็คงเป็นเรืองของ ี่ ่ สถานทีจดงาน อยากให้สถานทีกว้าง ่ั ่ กว่านี้ จุคนได้เยอะกว่านี้ เพราะวันงาน คนเยอะจนไม่มทเี่ ดินเลยครับ รบกวน ี MAXIM พิจารณาด้วยนะครับ รอบชิง ชนะเลิศ ผมสัญญาว่าจะไปแน่นอนครับ ไม่พลาดชัวร์ แล้วเจอกันครับ คิม / นวมินทร์ รับทราบปัญหาเรืองสถานทีและได้ ่ ่ ด�าเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้วครับ รับรองว่า รอบชิงชนะเลิศวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ คุณคงไม่หงุดหงิดกับ เรืองน่าร�าคาญนีแน่นอน ขณะนีผเู้ ข้า ่ ้ ้ ประกวด MISS MAXIM รอบสุดท้าย ทัง 20 คน เตรียมเนือเตรียมตัวพร้อม ้ ้ มาก ส่วนใครจะได้รบต�าแหน่งอะไร ั กันบ้างนัน อยากให้คณลองเข้าไปชม ้ ุ ภาพชุดภายในฉบับนีให้ชดๆ อีกครัง ้ ั ้ หนึง ยิงไปกว่านัน หลังจากประกาศผล ่ ่ ้ เรียบร้อยแล้ว คุณจะได้พบกับ MISS MAXIM 2013 บนปก MAXIM ฉบับ เดือนมิถนายน ุ

Circus Maximus Joke ตอนจบ JOKE ของ โกโบริ MAY OF THE MONTH ท�ำยังไง /เปียก ชลบุรี ๊ ผู้หญิงคนหนึ่งเขียนจดหมายถามศิราณี ชื่อดัง... พี่ศิราณีคะ ขอปรึกษาหน่อยค่ะ คือว่า สามีของฉัน เขานอกใจฉันค่ะ เขาชอบพา หญิงอื่นมาหวานใส่ฉันในบ้าน แล้วยังสั่งให้ ฉันท�าแกงส้มมาให้ผู้หญิงคนนั้นทานค่ะ ด้วยความที่ฉันรักเขามาก ฉันก็ต้องทน ท�าให้เขาทานกันค่ะ เขาทานโดยไม่ปริปากที่ จะชวนฉันสักค�า ฉันก็ได้แต่ยืนมองตาปริบๆ สนุก 100 เปอร์เซ็นต์ ทหำร 3 คนก�ำลังคุยว่ำมีเซ็กซ์เป็นหน้ำที่หรือ ควำมสนุก ทหารคนที่หนึ่ง: ข้ำว่ำหน้ำที่ 30 เปอร์เซ็นต์ สนุก 70 เปอร์เซ็นต์ ทหารคนที่สอง: ข้ำว่ำหน้ำที่ 80 เปอร์เซ็นต์ สนุก 20 เปอร์เซ็นต์ ทหารคนที่สาม: ข้ำว่ำหน้ำที่ 50 เปอร์เซ็นต์ สนุก 50 เปอร์เซ็นต์ พอทหำรทั้ง 3 คนตกลงกันไม่ได้ก็เกิดกำรถก วันที่2 เขาก็พาผู้หญิงคนนั้นมา แล้วสั่งให้ ฉันท�าแกงเขียวหวานไก่ให้ทาน ฉันก็ทนท�าไป ให้เขาทานค่ะ และที่ร้ายที่สุด เมื่อวานนี้ ก่อน ที่เขาทั้งสองคนจะออกจากบ้านไป เขาได้สั่ง ว่าวันนี้ให้ฉันท�าแกงมัสมั่นไก่ไว้รอด้วย ฉัน ทนไม่ไหวแล้วค่ะ มันเหมือนจะหยามหน้าฉัน มากเกินไป ฉันจึงอยากขอค�าปรึกษากับพี่ศิราณีว่า… “แกงมัสมั่นไก่ ท�ำยังไงคะ?” เถียงกัน พอดีมีทหำรชั้นผู้น้อยมำเสิร์ฟน�้ำ ทหำร ทั้งสำมก็ถำมว่ำ แกว่ำเซ็กซ์เป็นหน้ำที่ หรือ ควำมสนุก ทหารชั้นผู้น้อย: ผมว่ำควำมสนุก 100 เปอร์เซ็นต์ ครับ ทหารทั้งสาม: ท�ำไมวะ ??? ทหารชั้นผู้น้อย: ก็ถ้ำเซ็กซ์เป็นหน้ำที่พี่คงสั่ง ให้ผมท�ำแทน แต่นี่พี่ไม่เคยให้ผมท�ำแทน ผมจึง ฟันธงว่ำเซ็กซ์เป็นเรื่องสนุก 100 เปอร์เซ็นต์ ตี๋ สิงห์บรี ุ เรืองของวัย ่ ในชั้นเรียน ครูก�ำลังอธิบำยถึง กำรเจริญ เติบโตของคนว่ำ เมื่อแรกเกิด เรำก็เรียกว่ำ วัยทารก เมื่อโตขึ้นมำหน่อย ก็เรียก วัยเด็ก พอโตขึ้นมำอีก ก็เรียก วัยรุ่น ถัดจำกนั้นก็เรียก วัยท�างาน หรือวัยเจริญพันธุ์ ถึงตอนนี้ ครูก็ถำมขึ้นมำว่ำ… ถัดจำกวัยนี้ เรำเรียกวัยอะไร ทันใดนั้นก็มีเสียงตอบจำกท้ำยห้องว่ำ... “ไวอากร้า” บอม แพร่ 18 MAXIM • MAY 2013 A: เธอไปดูเรืองคูกรรมมาหรือยัง? ่ ่ B: ดูกนแล้วหมดแล้วย่ะเทอ ั A: แล้วตอนจบมันเป็นไงอ่ะ? B: ตอนจบ...คนก็เดินออกจากโรงไง ถ้าคุณมีเรื่องฮาน่าข�าแบบนี้ ส่ง เรื่องของคุณมาได้ที่ maxim. editorial @maximthailand. com เพื่อชิง ต�าแหน่ง Joke of the Month พร้อมรับเงินรางวัลตอบแทน อย่างสะใจ 1,000 บาท ส�าหรับฉบับนี้ รางวัลตกเป็นของคุณเปี๊ยก ชลบุรี ขอแสดงความยินดีด้วยครับ

CircusM SPIDER SENSE โลกสงบสุข!? สไปเดอร์แมน ตัวจริงมาแล้ว ต้องบอกว่า คงเป็นความโชคดีของมวลมนุษยชาติ เมือ ่ ทีมนักวิทยาศาสตร์สหรัฐฯ จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ได้ ท�าการผลิตชุดอัจฉริยะ “สไปเดอร์ เซนส์” ซึงท�าให้ผสวมใส่ ่ ู้ สามารถรับความรูสกถึงอันตรายทีอาจเกิดขึน เฉกเช่นเดียว ้ึ ่ ้ กับสไปเดอร์แมน โดยวัตถุประสงค์หลักของทีมผูสร้างสรรค์ ้ คือ การเพิมความระมัดระวังของนักปันจักรยาน และบุคคล ่ ่ ทุพพลภาพ ส�าหรับชุดดังกล่าว ออกแบบและผลิตโดย วิคเตอร์ มาติวตซี นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ ิ ชิคาโกและคณะ โดยบริเวณแขนเสือ มีการน�าวิทยาการ ้ หุนยนต์และไมโครโฟนมาร่วมใช้ เพือช่วยให้ผสวมใส่รบรู้ ่ ่ ู้ ั และตอบโต้ปฏิกรยาคลืนความถีสงจากสิงของ และเมือ ิิ ่ ู่ ่ ่ วางแขนแนบกับล�าตัว ก็จะท�าให้รสกถึงสิงของทีอยูรอบตัว ู้ ึ ่ ่ ่ เหมือนเคลือนทีชาลงด้วย ่ ่้ ทังนี้ ทีมของวิคเตอร์ได้นาชุดอัจฉริยะไปให้เหล่า ้ � นักศึกษาทดสอบ ด้วยการใช้ผาปิดตา และให้ขว้างดาว ้ กระจายของนินจาใส่ เมือรูสกว่าก�าลังมีคนเข้าใกล้ โดย 95 ่ ้ึ เปอร์เซ็นต์ของผูสวมใส่ชดนี้ ได้ทาการขว้างดาวกระจายใส่ ้ ุ � คนทีเ่ ข้ามาใกล้พวกเขา 20 MAXIM • MAY 2013

Maximus aximus MAXIM • MAY 2013 21

Quick Quiz มุกหลอกแต๊ะอังหวานใจในโรงหนัง ๋ แบบเวิรคสุดๆ ์ ฉบับนี้สาวๆ มาช่วยชี้โพรงให้หนุ่มๆ ได้ สานสัมพันธ์รักแบบไม่น่าเกลียด รับรองว่า ใช้ได้ผลชัวร์!!! ไอติม 21 ปี - Pretty , MC จูนนี่ - 20 ปี - Pretty, นางแบบ เชอรี่ - 23 ปี - Pretty, MC ชะเอม - 27 ปี - PR เมเม่ บี - 24 ปี - Pretty, นางแบบ - 20 ปี - นักศึกษา ชวนไปดูหนังผี แล้วปลอบให้หำยกลัว แกล้งท�ำเป็นเมือยแล้วก็บดขีเ้ กียจบิดตัว ่ ิ ผูหญิงก็แอ๊บหน่อย เขำจะได้แต๊ะอังเรำได้ ไปมำแล้วก็เนียนไปซบเลย ้ ๋ ยืนป๊อปคอร์นให้ แล้วท�ำเนียนเช็ดมุม ่ ปำกให้ผหญิงอ้ำงว่ำมีเศษป๊อปติดอยู่ ู้ เวลำอยูในโรงหนังก็บอกกับผูหญิงว่ำ ่ ้ หนำวไหม ขอจับมือหน่อยนะ จีบสาว ให้ตดหนึบ ิ ก็แอ๊บท�ำเป็นสุภำพบุรษมำคลุมเสือให้ ุ ้ ผูหญิงแล้วก็ตเี นียนโอบซะเลย! ้ แพรววา - 25 ปี - นางแบบ แกล้งท�ำเป็นป๊อปคอร์นหล่นใส่หน้ำขำ ผูหญิง แล้วเขำก็เนียนช่วยเก็บให้ไงคะ ้ ท�าเซอร์ไพรส์เธอบ่อยๆ เธอรูทละน้อย แต่อย่ำอ่อยนำน ้ี ผูหญิงน่ะชอบเรืองเซอร์ไพรส์ ต่อให้ นักล่ะ เดียวเธอจะหลุดหำยไปจำก ้ ่ ๋ เธอปำกแข็งแค่ไหน เชือเถอะว่ำ เธอ ่ วงโคจรเสียก่อน ชอบควำมตืนเต้นเร้ำใจ มำกกว่ำทีจะ ่ ่ อย่าคบเธอเหมือนเพือน ่ มีอารมณ์ขน ั รูจกคุณหมดไส้หมดพุง อย่ำให้เธอรู้ ้ั ถ้ำคิดจะคบกันเป็นเพือนตังแต่แรก เชียวว่ำคุณก�ำลังเดินหมำกอย่ำงไร ่ ้ ผูหญิงส่วนใหญ่ มักชอบผูชำยที่ ้ ้ ควำมสัมพันธ์กจะไม่กำวถึงควำมเป็น ็ ้ มีอำรมณ์ขน ยิงถ้ำคุณเป็นหนุมยิม ั ่ ่ ้ อยูนงๆ ดูเชิงก่อน ่ ิ่ แฟนสักที ดีไม่ดโดนคนอืนคว้ำไปอีก ี ่ เก่ง มำรยำทสุภำพ รูจกกำลเทศะ ้ั ท�ำตัวนิง เพือหยังเชิงก่อนว่ำเธอ ่ ่ ่ ฉะนัน ถ้ำคิดจะคบเธอเป็นแฟน ก็จงคบ ้ อย่ำว่ำแต่จะชนะใจเธอเลย ชนะใจ สนใจคุณหรือเปล่ำ ถ้ำใช่ ค่อยๆ เผยให้ ไปถึงครอบครัวเธอได้งำยๆ ด้วย แบบแฟนตังแต่เริมแรกเลย ้ ่ ่ เผยกลยุทธเร่งคว้าหัวใจสาว จากต�าราหนุมนักรัก ่ 22 MAXIM • MAY 2013 TEXT / RATTAKAT BURAPRAKIET PHOTOGRAPHS / SARATOOL PONGPRAMOON ส�ำหรับไอติมคงไม่ตองรอให้ผชำย ้ ู้ มำหลอกแต๊ะอังหรอกค่ะ เพรำะ ๋ ไอติมจะเป็นฝ่ำยจับมือเขำมำ แต๊ะอังตัวเรำเอง ๋ ก่อนเลย!

Fitness Circus Maximus ฟิตง่ายๆ โดยใช้ Adjust Bench เหมือนอย่างดีเจพุฒ แห่งคลื่น Chill FM 89 หวานฉ�า ดับร้อน ่ แถมยังปกป้อง หัวใจ ไม่วาจะหันหรือควักรับประทาน ่ ่ แตงโมก็ยงเป็นผลไม้หวานฉ�า ั ่ แคลอรีตา ใยอาหารสูง เพราะมี �่ ผลงานวิจยทีตพมพ์ใน Journal ั ่ ี ิ of Nutrition ได้บอกไว้วา กรด ่ อะมิโนทีชอ Arginine มีอยูมาก ่ ื่ ่ ในแตงโม ช่วยในการลดน�าหนัก ้ ได้ ยังมีสรรพคุณทีสามารถช่วย ่ ป้องกันการติดเชือ เพราะจากการ ้ ดืมน�าแตงโมจะช่วยเพิมเบต้า ่ ้ ่ แคโรทีน ซึงร่างกายสามารถใช้ ่ ในการสร้างวิตามินเอ และการมี วิตามินเอมากๆ ก็จะช่วยป้องกัน การติดเชือได้ ้ อีกทังการศึกษาล่าสุดยังชีวา ้ ้่ แตงโมอาจเป็น “ฟังก์ชนแนลั่ ฟูด” (Functional Food) หรือ อาหารทีสามารถป้องกันโรค ่ ได้ โดยทีมนักวิจยจาก Florida ั State University พบว่า แตงโม มีกรดอะมิโน L-Citrulline อยู่ มาก ซึงกรดชนิดนี้ เป็นสารตังต้น ่ ้ ของ L- Arginine ทีชวยควบคุม ่่ การท�างานของหลอดเลือดหัวใจ และช่วยให้การไหลเวียนโลหิต เป็นไปโดยสะดวก ซึงคุณสมบัติ ่ ดังกล่าวนีเ่ องทีทาให้แตงโมช่วย ่ � ปกป้องหัวใจจากโรคต่างๆ ได้ 28 MAXIM • MAY 2013 DB Bent Press ปรับเบาะแนวตรงขนานกับ พืน และถือดัมเบลล์ดนขึนตรง ้ ั ้ ให้อยูระดับสายตาการมอง ่ 1 ดันขึนสูทาเริมต้น ้ ่่ ่ 2 ค่อยๆ ลดดัมเบลล์ลงมาให้ ศอกตังฉาก 90 องศา ้ 3 2 ดันดัมเบลล์ขนตรงให้อยู่ ึ้ ระดับสายตาการมอง โดยเหยียด แขนให้สด ุ 3 ค่อยๆ ลดดัมเบลล์ลงมาใน ระดับท่าเริ่มต้น DB Incline Press 1 ปรับเบาะเฉียงขึ้น 45 องศา ถือดัมเบลล์ตามภาพ DB Bent Fly ปรับเบาะแนวตรงขนานกับ พืน และถือดัมเบลล์ขนตรง โดย ้ ึ้ ให้หนฝ่ามืออยูดานใน ให้อยู่ ั ่้ ระดับสายตาการมอง 1 ค่อยๆ ลดดัมเบลล์ลง แล้ว กางแขนออกด้านข้างล�าตัว ให้ ดัมเบลล์อยูเ่ หนือล�าตัวเราเล็ก น้อย 2 3 กลับสูทาเริมต้น ่่ ่ หมายเหตุ : การฟิตอย่างสม่ำาเสมอจำานวน 20 ครั้ง จำานวน 3 เซ็ตต่อวัน เพื่อความกระชับของกล้ามเนื้อ TEXT / RATTAKAT BURAPRAKIET PHOTOGRAPHS / SARATOOL PONGPRAMOON THANKS / GMM FITNESS ชั้น AA ตึก GMM GRAMMY MODEL / PUTTICHAI KASETSIN CLOTH / MIZUNO แตงโม ลูกโตๆ ใหญ่ๆ ฉบับนีมาเล่นท่าทีชวยสร้างความแข็งแรงให้อกกลาง ้ ่่ อกบน และอกด้านใน ฟิตบ่อยๆ กล้ามอกขึนแน่นอน ้

PLANET รวมเรื่อสมังเพีะก้้ยนทั่วโลก ถึงแม้เทคโนโลยี ยใหม่จ าวไปไกลขนาด แต่เรือง ่ CHINA แปลกๆ ฮาๆ ก็เกิดขึนให้เราได้อมยิมเสมอ ้ ้ JAPAN COLUMBIA ห้องเช่าโลงศพ เป็นทีรกนดีวา อะไรๆ ในญีปน มักจะมีราคาสูง ่ ู้ ั ่ ่ ุ่ อยูเ่ สมอ ซึงส่งผลให้คาครองชีพในกรุงโตเกียวสูง ่ ่ ตามไปด้วย แม้กระทังทีพกอาศัยต่างๆ ก็แทบจะ ่ ่ ั ถูกจับจองจัดสรรพืนทีวางให้เป็นประโยชน์ใช้สอย ้ ่่ ให้มากทีสด แม้วาจะมีพนทีสดคับแคบก็ตาม ุ่ ่ ื้ ่ ุ อย่างเช่นอพาร์ทเมนต์แห่งหนึง ทีมหองพักขนาด ่ ่ี้ พอๆ กับโลงศพ มีเพียงพืนทีสเี่ หลียมไม่กตาราง ้ ่ ่ ี่ เมตร ไม่มหน้าต่าง จุดชมวิว และอยูได้เพียง ี ่ คนเดียวเท่านัน แต่หนุมๆ สาวๆ ก็เลือกทีจะเช่าอยู่ ้ ่ ่ เพราะพวกเขาใช้เวลาในการท�างาน และอยูขางนอก ่้ เป็นส่วนใหญ่ จึงอาศัยเป็นแค่ทซกหัวนอนเท่านัน ี่ ุ ้ ทังนีหองเช่าโลงศพได้ตงราคาไว้ถง 400 ปอนด์ ้ ้้ ั้ ึ หรือประมาณเดือนละ 18,000 บาทเลยทีเดียว INDIA ฝังดินรักษาฟ้าผ่า ไม่เชือก็ตองเชือทีประเทศโคลัมเบีย ได้เกิด ่ ้ ่ ่ เรืองราวสุดแปลกแหวกแนวขึน เป็นการรักษา ่ ้ อาการโดนฟ้าผ่า เมือชายหนุมคนหนึงถูกฝังดิน ่ ่ ่ ให้โผล่เห็นเพียงแต่หน้า และล�าคอ เพือรักษา ่ อาการหลังถูกฟ้าผ่าถึง 4 ครัง โดยการรักษาด้วย ้ วิธนี้ เป็นการให้ดนดูดซับเอาชนวนในตัวเขาทีเ่ ป็น ี ิ สายล่อฟ้าอย่างดีออกไปนันเอง ส่วนสาเหตุทเี่ ขา ่ ยอมรับการรักษาโดยวิธนี้ ก็เพราะเขาโดนฟ้าผ่ามา ี ถึง 4 ครัง และไม่อยากจะโดนอีกต่อไป รวมถึงไม่รู้ ้ ว่าจะใช้วธใดรักษาอีกแล้ว ส�าหรับวิธการรักษาด้วย ิี ี การฝังดินครังนี้ ผูถกฝังต้องอยูในลักษณะยืนตรง ้ ู้ ่ หรืออยูในแนวตังเท่านัน เห็นอย่างนีแล้ว บอกได้ ่ ้ ้ ้ ค�าเดียวว่า...น่ากลัวอ่ะ จิวแต่แจ๋ว ๋ อสุจสอรัก ิ ื่ นายโกว เหวิน นักศึกษาหนุม วัย 22 ปี เกิด ่ คิดพิเรนทร์ ส่ง “ถุงบรรจุอสุจ”ิ ให้แก่ น.ส.เจิง หลิน ้ นักศึกษาหญิงทีเ่ ขาชืนชอบและสารภาพรัก แต่ ่ ฝ่ายหญิงกลับเข้าใจผิดคิดว่าเป็นครีมบ�ารุงผิว จึง เอาไปทาหน้า ก่อนจะมาทราบว่าแท้จริงแล้วมัน คือ อสุจิ หลังจากนันเธอก็ได้แจ้งเจ้าหน้าทีตารวจ ้ ่� เพือท�าการจับกุมตัวทันที เนืองจากไม่พอใจกับ ่ ่ สิงทีเ่ กิดขึน ด้านชายหนุมก็ได้กล่าวขอโทษต่อ ่ ้ ่ เหตุการณ์ทเี่ กิดขึน และสารภาพว่า รักหญิงสาว ้ คนนีมาก ไม่รจะบอกเธอยังไงดีจงใช้วธนี้ แถมเขา ้ ู้ ึ ิี ยังต้องชดใช้คาเสียหายให้ฝายหญิงอีกประมาณ ่ ่ 9,200 บาทด้วย เรียกได้วางานนีเ้ หนือยฟรี โดน ่ ่ ปรับ แถมหญิงยังทิงอีก เศร้าจริงๆ ้ นายอาซาด ซิงห์ วัย 22 ปี ได้ รับสมญานามว่า ครูตวเล็กทีสด ั ่ ุ ในโลก เพราะมีความสูงเพียง 3 ฟุตเท่านัน สาเหตุมาจากความ ้ บกพร่องทางฮอร์โมน ท�าให้ ร่างกายหยุดการเจริญเติบโต ตังแต่อายุเพียง 5 ขวบ และต้อง ้ 24 MAXIM • MAY 2013 สวมใส่เสือผ้าของเด็ก 7 ขวบ ้ แม้เขาจะตัวเล็กแต่นนก็ไม่เป็น ั่ อุปสรรคต่ออาชีพของเขาแม้แต่ น้อย เพราะระหว่างการสอน ครูจวรายนีกจะใช้อปกรณ์เพิม ิ๋ ้ ็ ุ ่ ความสูง เพือให้นกเรียนทุกคนได้ ่ ั เห็นคุณครูอย่างทัวถึงด้วย ่

T MAXIM GERMANY NORWAY นมเป็นเหตุ เมื่อพูดถึงนมสาว หนุ่มไหนไม่สนใจก็ คงต้องพิจารณาตัวเองแล้วล่ะ และที่เราจะ พูดถึงนี้ เป็นด้านอันตรายที่ขอบอก ว่า นมสาวอาจท�าให้คุณหยุดหายใจได้ เหมือนข่าวนี้ นางสาวคาริน ฮอฟเฟอร์ วัย 33 ปี ถูกนายแอนเดรีย คอลเลอร์ แฟนหนุ่มฟ้องศาลเอาผิด หลังจากที่ นีหรือคุก! ่ เขาโดนเธอเอานมหนีบหน้าจนหายใจ ก่อนอืนขอตะโกนดังๆ ว่า “นีหรือคุก!” เพราะคุกบาสตอย ไม่ออก และเกือบจะเสียชีวิต ฝ่ายชาย ่ ่ ของนอร์เวย์ ได้อนุญาตให้นกโทษมีสทธิทากิจกรรมต่างๆ ั ิ ์� ให้การว่า ระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กัน ภายในคุก ทังนอนอาบแดด เดินชมชายหาด หรือเล่นกีฬา ้ อยู่นั้น เขาเล้าโลมหน้าอกของเธอ แต่ ส่วนงานของนักโทษคือ การท�าไร่ ซ่อมรถจักรยาน และงาน ทันใดนั้นเธอก็ใช้หน้าอกบิ๊กบึ้มกดลงบน ในโรงไม้ โดยนักโทษยังได้รบเงินค่าตอบแทนวันละ 6 ปอนด์ หน้าของเขา และพยายามใช้มือบีบเพื่อ ั และได้รบเบียเลียงจ�านวน 70 ปอนด์ตอสัปดาห์ เพือน�าไปซือ ให้หายใจไม่ออก อย่างไรก็ตาม ศาลได้ ั ้ ้ ่ ่ ้ ของในซูเปอร์มาร์เก็ตอีกด้วย ขณะทีทางผูคมเรือนจ�าเผยว่า เลื่อนการพิจารณาออกไปก่อน เนื่องจาก ่ ุ้ การปฏิบตดงกล่าวจะสามารถปรับปรุงพฤติกรรมของนักโทษ ทนายความฝ่ายหญิงระบุว่า ผู้ถูกฟ้อง ัิั ไม่ให้ทาผิด และกลับมาเข้าคุกได้อก แต่กยงอยูในขันการ � ี ็ั ่ ้ มีอาการป่วยทางจิต ไม่ได้มีเจตนาเพื่อ ทดลองเท่านัน เห็นทีงานนีคงจะมีจานวนนักโทษเพิมขึนแน่ๆ ท�าร้ายหรือท�าให้เสียชีวิตแต่อย่างใด ้ ้ � ่ ้ เพราะคุกน่าอยูกว่าบ้านตัวเองซะอีก ่ เป็นยังไงล่ะเกือบตายคานมแล้วนั่น! ENGLAND ย้อยถึงเข่า ใครทีได้เห็นเป็นต้องตะลึงแน่ๆ แถมอาจเกิด ่ อาการสงสารขึนมาก็เป็นได้ เมือชายอ้วนคนหนึง ้ ่ ่ เกิดอยากลดน�าหนักขึนมา จึงพยายามลดความอ้วน ้ ้ โดยพึ่งมือหมอ แต่เขากลับมีพุงย้วยอย่างที่เห็น ชายทีวานีคอ นายสตีเฟน ดอคเคอริล วัย 48 ปี ่่ ้ื ประสบกับปัญหาสภาพร่างกายทีผดปกติ หลังจาก ่ิ ทีทาการลดน�าหนักอย่างรวดเร็ว ก็พบว่าหน้าท้อง ่� ้ ทีหย่อนยานกลับย้อยลงมาจนถึงหน้าขา เป็น ่ อุปสรรคต่อการใช้ชวตประจ�าวัน ทังเดิน นอน นัง ีิ ้ ่ แม้กระทังยืนฉี่ ท�าให้ไม่กล้าทีจะออกไปไหนอีก ้ ่ มันจึงเป็นเหมือนฝันร้ายทีเ่ ขาต้องการก�าจัด เขายอมรับว่า หลังจากทีผดหวังกับความรัก ก็ ่ิ ปล่อยเนือปล่อยตัว กินเยอะขึน จนกระทังร่างกาย ้ ้ ่ อ้วนฉุ เมือเขาเข้ารับการผ่าตัดลดความอ้วน ่ แม้วาน�าหนักจะลดลงอย่างรวดเร็ว แต่กล้ามเนือ ่ ้ ้ ผิวหนังกลับไม่กระชับ และย้อยลงมา เราหวังว่า ทีมแพทย์จะช่วยผ่าตัดรักษาให้กลับสูปกติได้โดย ่ เร็วเพือทีจะได้สวมใส่เสือผ้าขนาดปกติ และพร้อม ่ ่ ้ ส�าหรับรักครังใหม่ทดกว่าเดิม ้ ี่ ี MAXIM • MAY 2013 25

Circus Maximus Internet UNCRATE หากคุณเป็นคนทีตดตามเทรนด์ใหม่มาแรงเป็นประจ�า ่ิ รับรองว่าเว็บไซต์นไม่ทาให้คณผิดหวังแน่นอน uncrate.com ี้ � ุ เป็นเว็บไซต์ทอพเดต Gadgets ใหม่สาหรับผูชาย ซึงได้เลือก ี่ ั � ้ ่ เฟ้นมาแล้วเฉพาะอันทีเ่ จ๋งๆ ทังนัน ไม่วาจะเป็นด้านดีไซน์ ้ ้ ่ รวมไปถึงเทคโนโลยีทลาสมัย โดยแบ่งออกเป็นหลายประเภท ี่ �้ อาทิ gadgets เสริมส�าหรับ Iphone เทรนด์แฟชันเสือผ้า ่ ้ รองเท้า กระเป๋า แว่นตา รวมไปถึง ของเล่นแปลกสุดฮิพทีมา ่ พร้อมกับเทคโนโลยีสดเจ๋ง จนไปถึงรถยนต์เท่ๆ ทีรอให้มา ุ ่ จับจองเป็นเจ้าของ เรียกได้วามีตงแต่สากกะเบือยันเรือรบจริงๆ ่ ั้ 32 MAXIM • MAY 2013 TAMAGOTCHI หลังเคยเป็นสัตว์เลี้ยงของเล่นยอดนิยมเมื่อสิบ กว่าปีก่อน คราวนี้ “ทามาก็อตจิ” ก�าลังจะกลับ มาฮิตอีกครั้งในรูปแบบใหม่ที่ไฉไลกว่าเดิม เพราะ ให้คุณสามารถเลี้ยงผ่านแอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Tamagotchi โดยสามารถเล่นได้ในสมาร์ทโฟน ทังระบบแอนดรอยด์และไอโอเอส แต่คนไทยคงต้อง ้ อดใจรอกันซักนิด เพราะตอนนี้ Tamagotchi ยัง ให้ดาวน์โหลดได้เฉพาะในอเมริกาเท่านั้น PRATYA BAONGOEN เว็บไซต์ทให้คณออกแบบเคส ี่ ุ สมาร์ทโฟน และอุปกรณ์แท็บเล็ต ด้วยตัวคุณเอง ซึงวิธการก็ไม่ยงยากเลย เพียงแค่ ่ ี ุ่ เลือกรุนมือถือ จากนันก็เลือกวัสดุวาเคสของคุณ ่ ้ ่ จะท�าจากอะไร แล้วก็หารูปภาพสวยๆ จากเครือง ่ ปรับแต่งตามใจชอบด้วยแถบเครืองมือ เพียงเท่านี้ ่ คุณก็จะได้เคสมือถือในสไตล์คณ ทีมแค่อนเดียว ุ ่ี ั ในโลกแล้ว แต่อาจจะต้องมีคาใช้จายสักนิดส�าหรับ ่ ่ การผลิตและค่าจัดส่งเคส “ปลุกความเป็นชายในตัวคุณ” คงจะเป็นนิยามที่เหมาะสมที่สุด ส�าหรับเว็บไซต์นี้ brotips.com เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมค�าแนะน�าดีๆ ส�าหรับผู้ชายในการปรับปรุงพัฒนา ตัวเองทั้งภายนอกและภายใน ไม่ว่า จะเป็นบุคลิกภาพ การแต่งกาย การ วางตัวไปจนถึงเรื่องของมุมมองค

Add a comment

Related presentations

Related pages

Maxim Thailand

Maxim Thailand Online version of leading men's lifestyle magazine. Girls, entertainment, sports and jokes.
Read more

MAXIM MAGAZINE THAILAND - Facebook

MAXIM MAGAZINE THAILAND, Bangkok, Thailand. 597,855 likes · 7,626 talking about this. เนื้อหาออนไลน์เต็มอิ่ม ...
Read more

Thailand - Maxim

Take a look at Thailand ... Suite of the Week: The Royal Horizon Pool Villa at Naka Island
Read more

Maxim Thailand - Magazine | Magazines | The FMD

Official profile of Thailand based magazine Maxim Thailand including covers, editorials, company information, history and more.
Read more

MAXIM MAGAZINE THAILAND - YouTube

Sign in now to see your channels and recommendations! Sign in. YouTube Red
Read more

Maxim Magazine Thailand - YouTube

MAXIM THAILAND OCT 14 GIRL SET 3 (เคลียร์ MISS CYBER VOTE by Sanook.com ) - Duration: 2 minutes, 22 seconds. by Maxim Magazine Thailand.
Read more

Maxim - Maxim

By Maxim Staff 14 hours ago Style A Gonzo Fashion Brand Is Making Hunter S. Thompson-Inspired Safari Jackets By Jared Paul Stern ...
Read more

Maxim Schweiz

Maxim ist das weltweit führende Männermagazin mit einer weltweiten Reichweite von ... Maxim Südafrika; Maxim Thailand; Maxim Tschechien; Maxim UK; Maxim ...
Read more

Booking.com: Maxim's Inn - Bangkok, Thailand

Das Hotel Maxims Inn liegt im lebhaften Bangkoker Viertel Sukhumvit und 2 Gehminuten vom Skytrain-Bahnhof Nana entfernt.
Read more

Maxim's Inn, Bangkok, Thailand - Booking.com

Located in Bangkok’s lively Sukhumvit area, Maxim's Inn is a 2-minute walk from Nana Skytrain Station.
Read more