Matteus 5:13-16 - sout-van-die-aarde mense.pptx

33 %
67 %
Information about Matteus 5:13-16 - sout-van-die-aarde mense.pptx
Spiritual

Published on March 9, 2014

Author: chrisvanwyk

Source: slideshare.net

Description

Jesus gee in hierdie gedeelte twee metafore of simbole waarmee ons ingesteldheid teenoor die wêreld uitgespel word:
• Julle is die sout vir die aarde – mense moet God kan proe in ons lewens.
• Julle is die lig vir die wêreld – mense moet God kan sien in ons lewens.
'n Geseënde lewe is om soos sout en lig oral voetspore van seën agter te laat, sê Jesus. Dit is om die God-flavors en die God-colors in hierdie wêreld te versprei, soos Peterson dit so raak beskryf. Dit is om die wêreld met smaak, geur, reinheid en lig te vul, en so van die aarde 'n beter plek te maak. Natuurlik produseer ons dit nie self nie. God seën ons om sout en om lig te wees en ons leef dit reg oor die wêreld uit.

WELKOM!

“Are you tired? Worn out? Burned out on religion? Come to me. Get away with me and you’ll recover your life. I’ll show you how to take a real rest. Walk with me and work with me—watch how I do it. Learn the unforced rhythms of grace. I won’t lay anything heavy or ill-fitting on you. Keep company with me and you’ll learn to live freely and lightly.” (The Message – Matt. 11:28-30)

Flam 22 Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos ‘n land sonder water, wil ek tot u nader om by U te wees, om by U te wees.

As ek saans aan U dink, my God, oor U peins in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly.

Want U liefde is meer werd as die lewe, daarom sal ek U vir altyd prys; my hande ophef om u Naam te eer, want U is die Heer vir wie ons lewe, lewe, lewe...

Ek soek U, o God, my God, ek dors na U, God. Soos ‘n land sonder water, wil ek tot u nader om by U te wees, om by U te wees.

As ek saans aan U dink, my God, oor U peins in die nag, dan weet ek U help my, U hand ondersteun my. Ek wil naby U bly, ek wil naby U bly, ek wil naby U bly.

VONKK 45 Dankie, Heer, dat U by my bly, dat u Woord en Gees my ook lei. U is my Vader, U is my Heer – graag wil ek lewe soos U my leer.

Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me Thy great salvation, so rich and free.

Dankie, Heer, dat U by my bly, dat u Woord en Gees my ook lei. U is my Vader, U is my Heer – graag wil ek lewe soos U my leer.

VONKK 23 Jesus, U is die lig in ons lewe; laat tog nie toe dat die donker oor ons kom. Jesus, U is die lig in ons lewe; Maak ons ontvanklik vir u liefde, o Heer.

Matteus 5:13-16 13 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.

14 “Julle is die lig vir die wêreld. ’n Stad wat op ’n berg lê, kan nie weggesteek word nie; 15 steek ’n mens nie ’n ook lamp op en sit dit onder ’n emmer nie maar op ’n lampstaander, en dit gee lig vir almal in die huis. 16 julle lig so Laat voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik.”

KINDERTYD

13 “Julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry ’n mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi, en die mense vertrap dit.”

Flam 108 Jesus maak my soos 'n sonstraal om elke dag te skyn; want ek wil graag vir U lewe; al is my liggie klein. 'n Sonstraal, 'n sonstraal. Jesus maak my soos 'n sonstraal. 'n Sonstraal, 'n sonstraal. Ek wil 'n sonstraal graag wees.

“Let me tell you why you are here. You’re here to be salt-seasoning that brings out the God-flavors of this earth. If you lose your saltiness, how will people taste godliness? You’ve lost your usefulness and will end up in the garbage.”

“Here’s another way to put it: You’re here to be light, bringing out the God-colors in the world. God is not a secret to be kept. We’re going public with this, as public as a city on a hill. If I make you light-bearers, you don’t think I’m going to hide you under a bucket, do you? I’m putting you on a light stand.

Now that I’ve put you there on a hilltop, on a light stand—shine! Keep open house; be generous with your lives. By opening up to others, you’ll prompt people to open up with God, this generous Father in heaven.”

'n Geseënde lewe

• Julle is die sout vir die aarde. • Julle is die lig vir die wêreld.

Sout-vir-dieaarde mense

• Sout gee smaak • Sout preserveer • Sout genees • Sout offer sigself op

Soutlose sout?

Lig vir die wêreld

Mense wat die wêreld verander

Immaculée Ilibagiza

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5 ...

MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5:13-16 MATTHEW 5:13-16 [ BELIEVERS ARE SALT AND LIGHT ] Jesus said to his disciples: “You are the salt of the.
Read more