Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx

50 %
50 %
Information about Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx
Spiritual

Published on March 9, 2014

Author: chrisvanwyk

Source: slideshare.net

Description

“Life is difficult.”
Scott Peck begin sy boek The Road Less Travelled met dié diepsinnige opmerking. Dit bly een van die grootste waarhede wat ek al gelees het. Daar is min van ons, indien enige, wat nie op een of ander manier hiermee sal kan saamstem nie.
Maar min van ons het die volgende sin in Scott Peck se boek gelees. Hy skryf nie net dat die lewe swaar is nie. Hy sê ook die volgende daaroor: “This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult – once we truly understand and accept it – then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.”
Dié perspektief gee my 'n nuwe invalshoek vir die saligsprekinge in die Bergrede.
Ten diepste handel die Bergrede oor die vestiging van God se geregtigheid in elke aspek van die lewe – godsdienstig, sosiaal, persoonlik. Dit kan as die etiek van die koninkryk beskryf word wat aansluit by die boodskap van die OT.
Maar, God wil hê dat dié geregtigheid geskep word nie deur mag en geweld nie, maar deur mense wat deur Sy Gees gelei word. Dit is waar die saligsprekinge inpas. Dit verduidelik hoe mense ís wat deur die Gees gelei word. God vestig sy geregtigheid:

WELKOM!

VLAM 48 Hemelvader, ek aanbid U. Koning Jesus, ek bring lof aan U. Heilige Trooster, ek vereer U. Vir ewig sal ek U naam verhoog.

Halleluja, halleluja, ek buig neer voor U as ek sing. Halleluja, halleluja, aan die Koning van die eeue, amen.

Votum en Seëngroet

Vonkk 130 1. Dankie vir hierdie nuwe môre, Dankie vir elke sonskyndag. Dankie dat U my trou bewaar deur elke donker nag.

2. Dankie vir die natuur daar buite, Dankie vir elke boom en blom. Dankie vir al die goeie gawes wat van U af kom.

3. Dankie dat ek gesond kan wees, Heer, Dankie dat ek kan speel en lag. Dankie vir kos en klere en vir elke dag se krag.

4. Dankie vir al my vriende, Jesus, Dankie ook vir my pa en ma. Dankie dat hul my liefhet en dat ek hul als kan vra.

5. Dankie dat U my liefhet, Jesus, Dankie dat ek aan U behoort. Dankie dat ek kan vashou aan die waarheid van U Woord.

6. Dankie dat ek kan sing en bly wees, Dankie dat ek U liefde ken. Dankie dat U my help om ander ook vir U te wen.

Gebed * ouderlinge * kleingroepleiers

Lied 207 1. Eer aan die Vader, wat alles gemaak het; eer aan die Seun, ons Verlosser en Vriend; eer aan die Gees wat ons lei in die waarheid – aan God drie-enig ons lof en ons lied.

Refrein: Ere aan God! Die Heer van alle here woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees.

3. Wek in ons liefde, o Heer , vir u waarheid; waarheid gee insig, versterk en maak vry. U is die Waarheid, die Weg en die Lewe; U woon in ons en laat ons in U bly.

Refrein: Ere aan God! Die Heer van alle here woon ook in ons deur sy Woord en sy Gees. Gee ons die liefde, geloof en vertroue om u gehoorsame kinders te wees.

Lied 251 1. Salig dié wat arm voor God is húlle erf Gods koninkryk; en wie treur, dié is gelukkig; só kan God sy troos laat blyk. Wie verdraagsaam is, laat Hy op sy nuwe aarde bly.

2. Dié wat honger na wat reg is, hulle sal versadig word. Wie barmhartig langs die weg is, vind hulself het geen tekort. Dié wat, rein van hart, Hom dien, hulle sal die Here sien.

3. Vredemakers is gelukkig hul is kinders van die Heer. Hul wat ly vir reg en waarheid weet: God bly nog in beheer. Wie Hom volg, deur laster heen, wees verheug - God sal jul seën.

Matteus 5:1-12 1 Toe Jesus die skare sien, het Hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy dissipels het na Hom gekom. 2 Hy het begin praat en hulle geleer en gesê:

EEN 3 Geseënd is dié wat geestelik arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

TWEE 4 Geseënd is die mense wat treur, want hulle sal vertroos word.

DRIE 5 Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die aarde erf.

VIER 6 Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

VYF 7 Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang.

SES 8 Geseënd is die mense wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien.

SEWE 9 Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

AGT 10 Geseënd is die mense wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

NEGE 11 Geseënd is julle wanneer die mense julle om My ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. 12 Wees bly en juig omdat julle beloning groot is in die hemele. Hulle het immers die profete vóór julle net so vervolg.

KINDERTYD

Halleluja 245 1. AS DIE LEWENSTORME WOEDEND OM JOU SLAAN, EN JY GANS ONTMOEDIG VREES OM TE VERGAAN TEL JOU SEËNINGE TEL HUL EEN VIR EEN EN JY SAL VERBAAS WEES OOR WAT GOD VERLEEN.

TEL JOU SEËNINGE, TEL HUL EEN VIR EEN, SEËNINGE JOU DEUR GOD GESKENK! TEL HUL ALMAL, KYK WAT GOD VERLEEN, EN JY SAL VERBAAS WEES OOR WAT GOD JOU SKENK!

“Life is difficult.”

“This is a great truth, one of the greatest truths. It is a great truth because once we truly see this truth, we transcend it. Once we truly know that life is difficult – once we truly understand and accept it – then life is no longer difficult. Because once it is accepted, the fact that life is difficult no longer matters.”

God vestig sy geregtigheid

Nie deur mag en geweld nie

Deur die regte dinge te doen

Jesus se versoeking in die woestyn is ons voorbeeld

Jesus moedig ons aan om vas te staan

Swaarkry word beloon

En wie treur, dié is gelukkig; só kan God sy troos laat blyk.

Wie barmhartig langs die weg is, vind hulself het geen tekort.

Hul wat ly vir reg en waarheid weet: God bly nog in beheer.

Wie Hom volg, deur laster heen, wees verheug – God sal jul seën.

You’re blessed when you’re at the end of your rope. With less of you there is more of God and his rule.

You’re blessed when you feel you’ve lost what is most dear to you. Only then can you be embraced by the One most dear to you.

You’re blessed when you’re content with just who you are—no more, no less. That’s the moment you find yourselves proud owners of everything that can’t be bought.

You’re blessed when you’ve worked up a good appetite for God. He’s food and drink in the best meal you’ll ever eat.

You’re blessed when you care. At the moment of being ‘care-full,’ you find yourselves cared for.

You’re blessed when you get your inside world—your mind and heart—put right. Then you can see God in the outside world.

You’re blessed when you can show people how to cooperate instead of compete or fight. That’s when you discover who you really are, and your place in God’s family.

You’re blessed when your commitment to God provokes persecution. The persecution drives you even deeper into God’s kingdom.

Not only that—count yourselves blessed every time people put you down or throw you out or speak lies about you to discredit me. What it means is that the truth is too close for comfort and they are uncomfortable.

You can be glad when that happens—give a cheer, even!—for though they don’t like it, I do! And all heaven applauds. And know that you are in good company. My prophets and witnesses have always gotten into this kind of trouble.

Gebed

Dankoffers

Lied 334 1. " God is Liefde!" juig ons harte, en bedink wat liefde doen: Dat Hy ons sy Seun gestuur het om ons sonde te versoen.

2. Hy wat eerste liefgehad het, het in liefde ons vergeef nou kan ons, uit God gebore, uit dié bron van liefde leef!

3. Deur sy Gees, die wondergawe, laat Hy wederliefde spruit; en dié liefde - wat volmaak is dryf die vrees en selfsug uit.

4. As die Vader in sy liefde dan die sondaar maak tot kind, mag sy Seun al meer gestalte in ons doen en late vind!

Seën

Halleluja! Halleluja! Halleluja!

Add a comment

Related presentations

How to do Voodoo

How to do Voodoo

November 11, 2014

How to do Voodoo Are you working too hard and not getting the results?? Well,...

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

LA VERDAD SOBRE LA MUERTE

October 24, 2014

Donde van las personas despues de muerto?

Son simples cuestiones que, aunque puedan resultar a priori inocentes, albergan in...

"The souls of the just are in the hand of God, and no torment shall touch them. " ...

Boletín de 02/11/2014

Boletín de 02/11/2014

November 1, 2014

Boletín de 02/11/2014

Omms News 10-07-2014

Omms News 10-07-2014

November 4, 2014

Omms News 10-07-2014

Related pages

Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx - HubSlide

Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.pptx ...
Read more

Matteus 5:1-12 - swaarkry word beloon.docx - HubSlide

“Life is difficult.” Scott Peck begin sy boek The Road Less Travelled met dié diepsinnige opmerking. Dit bly een van die grootste waarhede wat ek al ...
Read more

Swaarkry word beloon – Matteus 5:1-12 » Somerstrand Gemeente

Home; Preke; Chris van Wyk; Swaarkry word beloon – Matteus 5:1-12; Swaarkry word beloon – Matteus 5:1-12 “Life is difficult.” Scott Peck begin sy ...
Read more

Matteus 5:1-12 Agtergrond - ngkerklinden.files.wordpress.com

Matteus 5:1-12 Agtergrond Die ... Matteus wil sy lesers oproep om volgelinge van Jesus te bly omdat Jesus die Seun van God ... normaal en aanvaarbaar word.
Read more

Bybelskool » Matteus 5 – Jesus fokus op die stryd vir ...

Dié wat stry vir geregtigheid is God se geseëndes en word vir hulle swaarkry beloon – Matt. 5:1-12; ... Matteus 17 – Jesus word verheerlik as teken ...
Read more

Geluk op uitverkoping!! Matteus 5:1-12 » Universitas NG

Matteus 5:1-12. Hoe gelukkig is jy vanmôre? SKYFIE ... Gelukkig is dié wat treur, want hulle sal vertroos word! Gelukkig is hulle wat swaarkry, ...
Read more

Matteus 4, Bybel vir almal (ABA) | Chapter 4 | The Bible ...

Matteus 4 ABA [abbreviation ... sê dan vir hierdie klippe hulle moet brode word. ... Hulle is *onrein geeste wat in mense kom en wat die mense laat ...
Read more

Swaarkry word beloon – Matt. 5:1-12 – kleingroepe: 19-25 ...

Home; Kleingroepe; Materiaal; Swaarkry word beloon – Matt. 5:1-12 – kleingroepe: 19-25 Jan. Swaarkry word beloon – Matt. 5:1-12 – kleingroepe: 19 ...
Read more