Matricula Màster en Direcció Cinematogràfica 2014/2015 CATALÁ

75 %
25 %
Information about Matricula Màster en Direcció Cinematogràfica 2014/2015 CATALÁ
Education

Published on February 5, 2014

Author: bandeapartescueladecine

Source: slideshare.net

Description

Matricula Màster en Direcció Cinematogràfica 2014/2015 CATALÁ
Si busques culminar la teva formació i preparar-te per al teu futur professional com a Director/a de pel·lícules i altres formats audiovisuals (Sèries, Videoclips, Espots publicitaris…) el Màster en Direcció Cinematogràfica de Bande à Part t’ofereix un programa intensiu de coneixement de les Matèries que et capaciten per a escriure, dirigir i muntar pel·lícules.

El nostre Màster en Direcció és l’únic d’ Espanya, en el que cada alumne roda el seu CURTMETRATGE DE FINAL DE MÀSTER en RED ONE, format de cinema professional, i treballa durant el curs en el desenvolupament d’un GUIÓ DE LLARGMETRATGE. Perquè el teu següent destí és la indústria audiovisual.

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 2014/2015 MÀSTER EN SEMINARIO: DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA “EL CINE EN 33 PELÍCULAS + UNA” www.bandeapart.org París 143 - local. 08036 Barcelona Tel: +34 93 444 76 78. Fax: +34 93 419 13 89 info@bandeapart.org DADES PERSONALS Nom Cognoms DNI / Passaport Nacionalitat Data de naixement Enganxi aquí la seva foto de carnet Edat Lloc de naixement Ofici / Ocupació Empresa / Centre Adreça Ciutat Telèfon mòbil Província / Estat Codi postal País Telèfon fix e-mail (EMPLENAR EN MAJÚSCULES) Domicili permanent (familiar) Adreça Ciutat Telèfon de contacte Província / Estat País Codi postal DADES ACADÈMIQUES Estudis generals realitzats fins l’actualitat: Experiència laboral prèvia en cinema: Com ha conegut l’escola BANDE À PART? Per qué ha triat BANDE À PART? Signatura de l’alumne/a Segell del centre www.bandeapart.org -1-

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 2014/2015 MÀSTER EN DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA PREU DEL MÀSTER I MODALITAT DE PAGAMENT: www.bandeapart.org Pagament mensual París 143 - local. 08036 Barcelona Tel: +34 93 444 76 78. Fax: +34 93 419 13 89 info@bandeapart.org Es realitzarà d’acord amb el calendari de pagaments següent: 1r) Matrícula: s’abonarà en formalitzar el full d’inscripció mitjançant un ingrés o una transferència al compte bancari i implicarà la reserva efectiva de la plaça 1.900 € 2n) Onze quotes mensuals de 825 € cadascuna, de novembre de 2014 a setembre de 2015. Per al pagament d’aquestes fraccions, l’escola girarà rebuts que hauran de ser acceptats per l’alumne. En cas de devolució dels rebuts, les despeses suposaran un increment del 3% i seran abonades per l’alumne 9.075 € TOTAL MODALITAT DE PAGAMENT MENSUAL: 10.975 € Pagament únic Els alumnes que escullin aquesta modalitat gaudiran d’una bonificació de 1.100€ Una única cuota por el importe del curso mediante ingreso en cuenta o transferencia implicará la reserva efectiva de la plaza 9.875 € TOTAL MODALITAT DE PAGAMENT ÚNIC : 9.875 € L’import dels pagaments realitzats en concepte de matrícula no es retornarà en cap cas, amb l’excepció que el centre suspengués indefinidament el començament del Curs, situació en què es tornarien les quantitats percebudes. La matrícula és personal i intransferible. En cap cas es podrà transferir l’import ingressat en benefici d’una tercera persona. FINANÇAMENT AL 0% D’INTERÈS AMB LA CAIXA La Caixa t’ofereix la possibilitat de sol·licitar un crèdit per l'import corresponent a la modalitat de pagament únic al 0% d’interés. L’aprovació d'aquest crèdit estarà subjecte únicament i exclusiva al criteri de l'entitat bancària per a cada cas. Si hi estàs interessat, contacta amb el Sr. Sergio Gutierrez escribint un correu electrònic a l'adreça: sergio.gutierrez.b@lacaixa.es (La Caixa, oficina c. Londres 80, 08036 Barna) ASSEGURANÇA ESCOLAR El preu del curs inclou una assegurança escolar amb cobertura per a l’alumne, tant en l’interior de l’escola com en el desenvolupament de pràctiques en l’exterior. El pagament de la matrícula o el pagament únic s’hauran d’abonar mitjançant un ingrés o una transferència al número de compte següent: La Caixa: c. Londres 80, 08036 Barcelona, Espanya Titular: Bande à Part. Escuela de Cine S.L. IBAN ES78 Entitat 2100 Sucursal 3007 D.C 31 Compte número 2200631319 Per a transferències realitzades des de l’estranger, cal afegir el codi SWIFT. SWIFT: CAIXESBBXXX Independentment de com s’hagi efectuat el pagament, per transferència o per ingrés, l’alumne ha de lliurar a Administració el comprovant del pagament o enviar-lo per mail a: administracion@bandeapart.org He llegit i accepto les condicions d’aquest document: Signatura de l’alumne/a OMPLIR NOMÉS EN CAS D’OPTAR PEL PAGAMENT MENSUAL AMB DOMICILIACIÓ DE QUOTES Nom Edat Cognoms DNI / Passaport Banc de domiciliació Entitat Sucursal D.C. Compte número Els preguem que atenguin al nostre compte els rebuts corresponents de Bande à Part. Escuela de Cine, S.L. per l’import mensual de 670€. Signatura del titular del compte Segell del centre www.bandeapart.org -2-

SOL·LICITUD D’ADMISSIÓ 2014/2015 MÀSTER EN DIRECCIÓ CINEMATOGRÀFICA www.bandeapart.org París 143 - local. 08036 Barcelona Tel: +34 93 444 76 78. Fax: +34 93 419 13 89 info@bandeapart.org INFORMACIÓ D’INTERÈS PER A L’ALUMNE/A • L’assistència a les classes és obligatòria i la repetida absència pot provocar la pèrdua i la suspensió del curs. Cal informar l’escola del motiu de les faltes d’assistència reiterades. • El programa del curs és inalterable i es considera acceptat per endavant per part dels alumnes. Únicament podran variar l’ordre de les classes o les dates de les activitats quan el centre ho cregui convenient a la mercè d’un millor funcionament didàctic. • BANDE À PART només lliurarà DIPLOMES als alumnes que superin favorablement les proves acadèmiques i les pràctiques previstas al màster. • BANDE À PART podrà anul·lar qualsevol curs que no reuneixi el número mínim d’alumnat. • L’alumne ha de respectar les normes de convivència i respecte en qualsevulla de les activitats docents. Si un alumne pertorba la disciplina interna i el bon funcionament de les classes i pràctiques per una falta de respecte als companys, al professorat o al personal, podrà ser expulsat del centre sense dret a cap indemnització. La reparació de desperfectes ocasionats per un ús indegut o no autoritzat d’equips, materials o instal·lacions tècniques correrà a càrrec del responsable dels danys. • Els equips i instal·lacions de BANDE À PART només podran ser utilitzats pels alumnes per a l’elaboració de pràctiques i d’exercicis programats dins els cursos i en els horaris establerts per als mateixos. L’alumne haurà de retornar els materials en perfectes condicions. En cas contrari, l’alumne assumirà el cost de les reparacions que hagi pogut ocasionar per culpa d’un mal ús. • Tots els cursos s’imparteixen en llengua espanyola. • Els alumnes hauran d’adaptar-se als horaris que BANDE À PART estipuli, tant per a les classes lectives com per a les pràctiques de rodatge, gravació, actuació, muntatge, visites professionals, etc. • Les dades de l’alumne seran incorporades amb caràcter confidencial i amb finalitat educativa a la base de dades informatitzada de BANDE À PART d’acord amb la legislació vigent. L’alumne podrà rectificar les dades aportades notificant-ho per escrit a l’escola. BANDE À PART no comercialitza les seves bases de dades privades. • D’acord amb aquest document, l’alumne dóna el seu consentiment perquè BANDE À PART pugui enregistrar, filmar, capturar, fotografiar i utilitzar la seva imatge mentre desenvolupa qualsevulla activitat relacionada amb el curs, tot incloent les pràctiques, visites, etc. • BANDE À PART, com a productora de les obres que es realitzen dins el programa acadèmic, és el titular exclusiu de tots els drets de comercialització en tots els suports, a nivell mundial, en tots els àmbits i amb una durada corresponent als drets de propietat intel·lectual de les obres, i ostentant l’alumne en la seva condició d’autor i amb els drets inherents i reconeguts per la Llei que això suposa sobre les obres en les quals participi. ACCÉS AL MÀSTER: REQUISITS I DOCUMENTACIÓT A PRESENTAR • Edat mínima: 18 anys. • Titulació acadèmica equivalent a la Diplomatura en Cinematografia o eexperiència professional demostrable. • Haver superat l’examen de nivell. DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA • Sol·licitud de matrícula amb tots els buits emplenats. És imprescindible que estigui signada per l’alumne. • Fotocòpia del DNI o del passaport de l’alumne/a • 2 fotografies mida carnet • Comprovant del pagament de la matrícula • Les places convocades s’adjudiquen seguint l’ordre rigorós de matriculació i confirmació de pagament. MATRICULA’T ARA OMPLE AQUEST FORMULARI, SIGNA TOTES LES PÀGINES I ENVIA’L JUNTAMENT AMB EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA MATRÍCULA I UNA FOTOCÒPIA DEL DNI O PASSAPORT AL MAIL administracion@bandeapart.org o al número de fax: +34 934191389. També ens pots fer arribar la documentació per correu postal a BANDE À PART ESCUELA DE CINE S.L · c. PARÍS 143, LOCAL · 08036 BARCELONA · ESPANYA. Signatura de l’alumne/a Segell del centre www.bandeapart.org -3-

Add a comment

Related presentations

Related pages

Dret Civil Català » Másters y Postgrados

... superin el curs obtindran un Diploma de Postgrau en Dret Civil Català per la Universitat de Barcelona o un Diploma de Màster en ... Direcció i ...
Read more

Estudia a la UdG > Matrícula > Matrícula 2014 > Guies de ...

Guies de matrícula per al curs 2014-2015. ... Doble titulació Mestre/a en Educació Infantil / Mestre/a en Educació Primària (3101GD113)
Read more

Másters y Postgrados » Universitat de Barcelona

Direcció i Coordinació ... (descompte en menys de la meitat l’import de matricula) ... El Màster en Dret Civil Català Avançat compta amb el ...
Read more

Matrícula de 1r curs - UAB Barcelona

... la documentació que et cal presentar i altres informacions relacionades que has de tenir en compte per tal de ... Administració i Direcció d ...
Read more

Estudia a la UdG > Matrícula > Guia de matrícula

Guia de matrícula per al curs acadèmic 2014-2015 - Màster Universitari en Direcció i Planificació de Turisme. Com utilitzar la guia. Estructura: ...
Read more

NORMATIVA ACADÈMICA DELS MÀSTERS UNIVERISTARIS ...

... http://www.camins.upc.edu/estudis/matricula-curs-2014-2015 En cas que l ... La direcció del ... Curs 2014-2015-10-En el Màster en ...
Read more

Màster en Direcció cinematogràfica | Barcelona ...

catala (cambiar ) español; english ... el Màster en Direcció Cinematogràfica de Bande à Part t’ofereix un programa intensiu de coneixement de les ...
Read more

Informació sobre els certificats. Llengua catalana ...

Es basen en el Marc europeu comú ... El sistema de certificats de coneixement de llengua catalana que expedeix la Direcció General de Política ...
Read more

Màster en Infermeria d'Urgències Hospitalàries | Oferta ...

Matricula't aquí > Tipologia: ... Treball Final de Màster: Projecte de Recerca en Infermeria d’Urgències Hospitalàries. Direcció.
Read more