Mathscinet

50 %
50 %
Information about Mathscinet

Published on January 12, 2009

Author: Nezareh

Source: slideshare.net

mathscinet موضوع :

ناشر : American Mathematical society انجمن رياضي امريكا موضوع : رياضيات محض و كاربردي نوع مدارك : خلاصه مقالات جهاني، كنفرانس ها ( گزارش سمینارها ) ، كتاب هاي رياضيات نوع اطلاعات : چکیده ( تمام نشریات ) - تمام متن ( نشریات مشترک‌ ) و اطلاعات كتابشناختي مقالات قيمت MathSciNet شمامل دو قسمت است : هزينه دسترسي به داده ها ( (Data Access Fee for 1998 = $5,460 و هزينه هاي استفاده از ابزار يا ابزار هايي كه براي بازديد پايگاه MR لازم است ( MathSciNet Fee = $1,775 ).

ناشر : American Mathematical society انجمن رياضي امريكا

موضوع : رياضيات محض و كاربردي

نوع مدارك : خلاصه مقالات جهاني، كنفرانس ها ( گزارش سمینارها ) ، كتاب هاي رياضيات

نوع اطلاعات : چکیده ( تمام نشریات ) - تمام متن ( نشریات مشترک‌ ) و اطلاعات كتابشناختي مقالات

قيمت MathSciNet شمامل دو قسمت است : هزينه دسترسي به داده ها ( (Data Access Fee for 1998 = $5,460 و هزينه هاي استفاده از ابزار يا ابزار هايي كه براي بازديد پايگاه MR لازم است ( MathSciNet Fee = $1,775 ).

سال تاسيس : 1940 ، نسخه چاپي MR از 1940 تا كنون ادامه دارد . تعداد ركورد : 1 ، 600 ، 000 خلاصه مقاله از 1800 نشريه . رشد سالانه : 100 ، 000 ركورد كه بيشتر آنها براساس MSC طبقه بندي مي شوند . زبان هاي تحت پوشش : مطالب به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني و چيني قابل بازيابي است .

سال تاسيس : 1940 ، نسخه چاپي MR از 1940 تا كنون ادامه دارد .

تعداد ركورد : 1 ، 600 ، 000 خلاصه مقاله از 1800 نشريه .

رشد سالانه : 100 ، 000 ركورد كه بيشتر آنها براساس MSC طبقه بندي مي شوند .

زبان هاي تحت پوشش : مطالب به زبان هاي انگليسي، فرانسه، آلماني و چيني قابل بازيابي است .

شامل 1.85 ميليون نقد است كه 80/000 نقد در هر سال اضافه مي شود . Mathscinet در Silver platter و Dialog ‌ نيز قابل دسترسي است . كاربران در اين سايت مي توانند به تاريخچه جستجوي مقالات دسترسي داشته باشند . اين پايگاه از طريق آدرس زير در دسترس است . http://www.ams.org/mathscinet /

شامل 1.85 ميليون نقد است كه 80/000 نقد در هر سال اضافه مي شود .

Mathscinet در Silver platter و Dialog ‌ نيز قابل دسترسي است .

كاربران در اين سايت مي توانند به تاريخچه جستجوي مقالات دسترسي داشته باشند .

اين پايگاه از طريق آدرس زير در دسترس است .

http://www.ams.org/mathscinet /

 

براي جستجو روي گزينه Publication ( انتشارات ) كه به صورت پيش فرض قرار دارد رفته و در آن جا به جستجوي مطلب مورد نظر مي پردازيم .

براي جستجو روي گزينه Publication ( انتشارات ) كه به صورت پيش فرض قرار دارد رفته و در آن جا به جستجوي مطلب مورد نظر مي پردازيم .

در تب انتشارات اين پايگاه فيلدهايي وجود دارد كه براي كاربران اين امكان را فراهم مي كنند كه آن ها از طريق بسياري از معيارها و با توجه به عملگرهاي بولي اطلاعات مورد نيازشان را جستجو كنند .

در تب انتشارات اين پايگاه فيلدهايي وجود دارد كه براي كاربران اين امكان را فراهم مي كنند كه آن ها از طريق بسياري از معيارها و با توجه به عملگرهاي بولي اطلاعات مورد نيازشان را جستجو كنند .

ما براي جستجو 4 باكس در اختيار داريم كه براي هركدام مي توانيم از بين گزينه هاي موجود يكي را انتخاب كنيم .

ما براي جستجو 4 باكس در اختيار داريم كه براي هركدام مي توانيم از بين گزينه هاي موجود يكي را انتخاب كنيم .

 

نويسنده : فيلد نويسنده جستجو را فقط به نام نويسنده محدود مي كتد . نام ها در اين فيلد بايد به اين شكل وارد شوند : last name, first name, middle name(s) or initial(s) و بين آن ها كاما به كار مي رود .

نويسنده : فيلد نويسنده جستجو را فقط به نام نويسنده محدود مي كتد . نام ها در اين فيلد بايد به اين شكل وارد شوند :

last name, first name, middle name(s) or initial(s)

و بين آن ها كاما به كار مي رود .

نويسنده و نام هاي وابسته : اين فيلد تمام نام هاي نويسندگان را در بر مي گيرد، علاوه بر اين شامل تمام نام هاي مربوط به مدارك است مثل ويراستار، مترجم، و حتي نام هايي كه بعنوان موضوع در بيوگرافي ها و ... بكار رفته اند . عنوان : اين فيلد شامل عنوان اصلي يا عنوان ترجمه شده به انگليسي است و عنوان فرعي را شامل نمي شود . در اين فيلد مي توان تمام يا قسمتي از عنوان را براي جستجو وارد كرد .

نويسنده و نام هاي وابسته : اين فيلد تمام نام هاي نويسندگان را در بر مي گيرد، علاوه بر اين شامل تمام نام هاي مربوط به مدارك است مثل ويراستار، مترجم، و حتي نام هايي كه بعنوان موضوع در بيوگرافي ها و ... بكار رفته اند .

عنوان : اين فيلد شامل عنوان اصلي يا عنوان ترجمه شده به انگليسي است و عنوان فرعي را شامل نمي شود . در اين فيلد مي توان تمام يا قسمتي از عنوان را براي جستجو وارد كرد .

متن نقد : با استفاده از اين فيلد مي توان كلمات كليدي و عبارات را در متن نقد هاي نوشته شده جستجو كرد . نام نشريه : از طريق اين فيلد مي توان عنوان اصلي يا ترجمه شده نشريات را بصورت كامل يا مختصر شده جستجو كرد . مثلا عنوان " Bulletin of the American Mathematical Society" را ميتوان به اشكال زير جستجو كرد : bul. am. math. soc. bull. am. math. soc. bull of the amer. math. soc. bull ams

متن نقد : با استفاده از اين فيلد مي توان كلمات كليدي و عبارات را در متن نقد هاي نوشته شده جستجو كرد .

نام نشريه : از طريق اين فيلد مي توان عنوان اصلي يا ترجمه شده نشريات را بصورت كامل يا مختصر شده جستجو كرد . مثلا عنوان

" Bulletin of the American Mathematical Society"

را ميتوان به اشكال زير جستجو كرد :

bul. am. math. soc. bull. am. math. soc. bull of the amer. math. soc. bull ams

كد موسسه : اين فيلد شامل كد هايي است كه در زمان انتشار براي شناسايي موسسه نويسنده مورد استفاده قرار مي گيرد . كد موسسه را مي توان بصورت كامل و يا قسمتي از آن را وارد كرد . براي جستجوي ليست كد هاي موسسه م ي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد : www.ams.org/instcode/ سري ها : فيلد سري ها شامل تمام سري عنوان ها يا اختصارات براي سري هاي كتاب مي شود . ركورد هاي پيش از 1985 از طريق سري ها قابل جستجو نيست ند .

كد موسسه : اين فيلد شامل كد هايي است كه در زمان انتشار براي شناسايي موسسه نويسنده مورد استفاده قرار مي گيرد . كد موسسه را مي توان بصورت كامل و يا قسمتي از آن را وارد كرد .

براي جستجوي ليست كد هاي موسسه م ي توانيد به لينك زير مراجعه كنيد : www.ams.org/instcode/

سري ها : فيلد سري ها شامل تمام سري عنوان ها يا اختصارات براي سري هاي كتاب مي شود .

ركورد هاي پيش از 1985 از طريق سري ها قابل جستجو نيست ند .

رده بندي موضوعي رياضي ( (MSC اوليه / ثانويه : اين فيلد شامل تمام كد هاي رده بندي اوليه و ثانويه رياضي است كه توسط ويراستاران MR براي هر آيتم تعيين شده است . هر آيتم رده بندي شده، يك رده بندي اوليه دارد و بسياري از آيتم ها يك يا چند رده بندي ثانويه دارند .

رده بندي موضوعي رياضي ( (MSC اوليه / ثانويه : اين فيلد شامل تمام كد هاي رده بندي اوليه و ثانويه رياضي است كه توسط ويراستاران MR براي هر آيتم تعيين شده است .

هر آيتم رده بندي شده، يك رده بندي اوليه دارد و بسياري از آيتم ها يك يا چند رده بندي ثانويه دارند .

رده بندي اوليه : اين فيلد فقط شامل رده بندي اوليه مي شود . كد اين رده بندي ( Mathematics Subject Classification = MSC ) از 5 كاراكتر تشكيل مي شود . مثلا در 62N10 ، 62 نشان دهنده آمار ، 62N آمار مهندسي و 6 2N10 نشان دهنده كنترل كيفيت است . اين رده بندي توسط MR و CMP مورد استفاده قرار مي گيرد .

رده بندي اوليه : اين فيلد فقط شامل رده بندي اوليه مي شود .

كد اين رده بندي ( Mathematics Subject Classification = MSC ) از 5 كاراكتر تشكيل مي شود . مثلا در 62N10 ، 62 نشان دهنده آمار ، 62N آمار مهندسي و 6 2N10 نشان دهنده كنترل كيفيت است .

اين رده بندي توسط MR و CMP مورد استفاده قرار مي گيرد .

 

هر جا : اين آپشن به كاربران اجازه مي دهد تا كلمه يا عبارت خود را وارد كنند و در تمام قسمت هاي ركورد mathscinet به جز فهرست منابع جستجو كنند كه شامل تمام 11 فيلد قبلي مي شود به اضافه اطلاعات كتابشناختي، مثل زير نويس ها و توضيحات متن طبقه بندي، كه با 11 فيلد قبلي قابل جستجو نيستند . ارجاعات : اين آپشن به كاربران اجازه مي دهد تا كلمه يا عبارت خود را وارد كنند و در ميان فهرست هاي ارجاعات موجود در اين پايگاه جستجو كنند .

هر جا : اين آپشن به كاربران اجازه مي دهد تا كلمه يا عبارت خود را وارد كنند و در تمام قسمت هاي ركورد mathscinet به جز فهرست منابع جستجو كنند كه شامل تمام 11 فيلد قبلي مي شود به اضافه اطلاعات كتابشناختي، مثل زير نويس ها و توضيحات متن طبقه بندي، كه با 11 فيلد قبلي قابل جستجو نيستند .

ارجاعات : اين آپشن به كاربران اجازه مي دهد تا كلمه يا عبارت خود را وارد كنند و در ميان فهرست هاي ارجاعات موجود در اين پايگاه جستجو كنند .

منظور از عملگر استفاده از علايم يا كلماتي است كه به بهبود جستجو كمك مي كند . در پايگاه mathscinet اين عملگرها عبارتند از : And, Or, Not كه در كنار هر باكس جستجو قرار دارد .

منظور از عملگر استفاده از علايم يا كلماتي است كه به بهبود جستجو كمك مي كند . در پايگاه mathscinet اين عملگرها عبارتند از : And, Or, Not كه در كنار هر باكس جستجو قرار دارد .

از اين عملگر زماني استفاده مي شود كه بخواهيم دو عبارت را با هم جستجو كنيم . براي مثال براي مقاله اي با نويسنده Smith و موضوع Mathematics Education به اين صورت اقدام مي كنيم :

از اين عملگر زماني استفاده مي شود كه بخواهيم دو عبارت را با هم جستجو كنيم . براي مثال براي مقاله اي با نويسنده Smith و موضوع Mathematics Education به اين صورت اقدام مي كنيم :

از اين عملگر هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيم بين دو يا چند عبارت جستجو، حداقل يكي بازيابي شود : براي مثال در جستجوي مقاله اي با نويسنده Smith و موضوع Mathematics Education هنگامي كه از عملگر Or استفاده شود مقالاتي باز يابي مي شود كه يا داراي نويسنده، و يا داراي موضوع و يا شامل هر دو باشند .

از اين عملگر هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيم بين دو يا چند عبارت جستجو، حداقل يكي بازيابي شود : براي مثال در جستجوي مقاله اي با نويسنده Smith و موضوع Mathematics Education هنگامي كه از عملگر Or استفاده شود مقالاتي باز يابي مي شود كه يا داراي نويسنده، و يا داراي موضوع و يا شامل هر دو باشند .

از اين عملگر هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيم عبارت جستجويي را حذف كنيم . مثلا با وارد كردن Smith در باكس نويسنده و انتخاب عملگر Not و وارد كردن موضوع Mathematics education ، در واقع مقالاتي از Smith بازيابي مي شود كه موضوع آن Mathematics education نباشد .

از اين عملگر هنگامي استفاده مي شود كه بخواهيم عبارت جستجويي را حذف كنيم . مثلا با وارد كردن Smith در باكس نويسنده و انتخاب عملگر Not و وارد كردن موضوع Mathematics education ، در واقع مقالاتي از Smith بازيابي مي شود كه موضوع آن Mathematics education نباشد .

در واقع ما در اينجا مشخص مي كنيم كه به دنبال چه نوع مدركي هستيم . كتاب؟ مجله؟ گزارش كنفرانس ها؟ و يا همه موارد؟

در واقع ما در اينجا مشخص مي كنيم كه به دنبال چه نوع مدركي هستيم .

كتاب؟

مجله؟

گزارش كنفرانس ها؟

و يا همه موارد؟

با استفاده از اين گزينه ما مي توانيم مشخص كنيم كه موضوع مورد جستجو در چه سال يا سال هايي منتشر شده باشد . براي اين منظور چند گزينه در اختيار داريم : 1. تمام پايگاه ها : با انتخاب اين گزينه هيچ محدوديتي در مورد زمان انتشار در نظر گرفته نمي شود .

با استفاده از اين گزينه ما مي توانيم مشخص كنيم كه موضوع مورد جستجو در چه سال يا سال هايي منتشر شده باشد . براي اين منظور چند گزينه در اختيار داريم :

1. تمام پايگاه ها : با انتخاب اين گزينه هيچ محدوديتي در مورد زمان انتشار در نظر گرفته نمي شود .

2. استفاده از علايم <=> براي مشخص ساختن سال : براي مثال 2006= آثاري را نشان مي دهد كه در موضوع مورد جستجو در سال 2006 انتشار يافته اند، هم چنين 2006 > آثار منتشر شده بعد از 2006 و 2006 < مربوط به آثار منتشر شده قبل از 2006 است .

2. استفاده از علايم <=> براي مشخص ساختن سال : براي مثال 2006= آثاري را نشان مي دهد كه در موضوع مورد جستجو در سال 2006 انتشار يافته اند، هم چنين 2006 > آثار منتشر شده بعد از 2006 و 2006 < مربوط به آثار منتشر شده قبل از 2006 است .

3. محدوده زماني : با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد مشخص سازيد كه موضوع جستجو در چه محدوده زماني باشد . براي مثال اگر به دنبال مقاله هاي منتشر شده بين سال هاي 2000 تا 2007 در موضوع خاص باشيم، به اين صورت عمل مي كنيم :

3. محدوده زماني : با انتخاب اين گزينه شما مي توانيد مشخص سازيد كه موضوع جستجو در چه محدوده زماني باشد . براي مثال اگر به دنبال مقاله هاي منتشر شده بين سال هاي 2000 تا 2007 در موضوع خاص باشيم، به اين صورت عمل مي كنيم :

فرض كنيد به دنبال كتابي با موضوع معادلات انتگرال كه توسط هاك نوشته شده و در سال 2006 منتشر شده هستيم و براي ما اهميت دارد كه موضوع كتاب حتما در عنوان آمده باشد، براي جستجو به صورت زير عمل مي كنيم .

فرض كنيد به دنبال كتابي با موضوع معادلات انتگرال كه توسط هاك نوشته شده و در سال 2006 منتشر شده هستيم و براي ما اهميت دارد كه موضوع كتاب حتما در عنوان آمده باشد، براي جستجو به صورت زير عمل مي كنيم .

 

با اعمال اين محدوديت ها مدرك زير باز يابي مي شود كه شامل اطلاعات كتابشناختي است :

با اعمال اين محدوديت ها مدرك زير باز يابي مي شود كه شامل اطلاعات كتابشناختي است :

براي اين منظور روي باكس Authors كليك كرده و نام يا شماره MR نويسنده را در باكس مربوطه وارد مي كنيم .

براي اين منظور روي باكس Authors كليك كرده و نام يا شماره MR نويسنده را در باكس مربوطه وارد مي كنيم .

 

براي اين منظور گزينه Author Citation را انتخاب كرده و اسم يا شماره نويسنده را وارد مي كنيم .

براي اين منظور گزينه Author Citation را انتخاب كرده و اسم يا شماره نويسنده را وارد مي كنيم .

اطلاعاتي كه از اين طريق حاصل مي شود شامل اطلاعات كتابشناختي مقالات نويسنده و تعداد ارجاعات به هر كدام است .

اطلاعاتي كه از اين طريق حاصل مي شود شامل اطلاعات كتابشناختي مقالات نويسنده و تعداد ارجاعات به هر كدام است .

كه با كليك كردن روي شماره MR هر كدام اطلاعات بيشتري مثل نقد آن نيز بدست مي آيد :

كه با كليك كردن روي شماره MR هر كدام اطلاعات بيشتري مثل نقد آن نيز بدست مي آيد :

 

 

براي اين منظور گزينه ” Journals “ را انتخاب كرده و عنوان نشريه را بصورت كامل يا اختصار و يا ISSN آن را وارد مي كنيم :

براي اين منظور گزينه ” Journals “ را انتخاب كرده و عنوان نشريه را بصورت كامل يا اختصار و يا ISSN آن را وارد مي كنيم :

اگر عنوان نشريه را بصورت اختصار وارد كنيم كه در اين مثال عبارت“ asm “ جستجو شده، ليستي از عنوان نشريات با اين اختصار ظاهر مي شود كه كاربر مي تواند از بين آن ها عنوان دلخواه خود را انتخواب كند :

اگر عنوان نشريه را بصورت اختصار وارد كنيم كه در اين مثال عبارت“ asm “ جستجو شده، ليستي از عنوان نشريات با اين اختصار ظاهر مي شود كه كاربر مي تواند از بين آن ها عنوان دلخواه خود را انتخواب كند :

مدخل نشريات در Mathscinet علاوه بر اطلاعاتي كه در مورد نشريه در اختيار كاربران قرار مي دهد، ممكن است به سايت نشريه مربوطه لينك داشته باشد :

مدخل نشريات در Mathscinet علاوه بر اطلاعاتي كه در مورد نشريه در اختيار كاربران قرار مي دهد، ممكن است به سايت نشريه مربوطه لينك داشته باشد :

براي دسترسي به ميزان استناد به يك نشريه، گزينه ” Journal Citation “ را انتخاب كرده و عنوان نشريه را در باكس مربوطه وارد مي كنيم :

براي دسترسي به ميزان استناد به يك نشريه، گزينه ” Journal Citation “ را انتخاب كرده و عنوان نشريه را در باكس مربوطه وارد مي كنيم :

با انتخاب عنوان نشريه و سال انتشار دلخواه كار را ادامه مي دهيم :

با انتخاب عنوان نشريه و سال انتشار دلخواه كار را ادامه مي دهيم :

ميزان استناد ها در Mathscinet بر حسب معياري به نام MCQ= Mathematical Citation Quotient صورت مي گيرد :

ميزان استناد ها در Mathscinet بر حسب معياري به نام MCQ= Mathematical Citation Quotient صورت مي گيرد :

 

هر مدخل در Mathscinet ‌ شامل چندين لينك است، مثل شماره MR ، نويسنده، لينك نشريه، رده بندي MR و در بعضي ها لينك Journal و Article ‌ هم وجود دارد .

هر مدخل در Mathscinet ‌ شامل چندين لينك است، مثل شماره MR ، نويسنده، لينك نشريه، رده بندي MR و در بعضي ها لينك Journal و Article ‌ هم وجود دارد .

كه با كليك روي آن اطلاعات بيشتري مثل چكيده بدست مي آيد :

كه با كليك روي آن اطلاعات بيشتري مثل چكيده بدست مي آيد :

كه با كليك روي آن ساير ركورد هاي نويسنده بازيابي مي شود :

كه با كليك روي آن ساير ركورد هاي نويسنده بازيابي مي شود :

اين لينك اطلاعات كتابشناختي نشريه اي كه مقاله در آن چاپ شده را در اختيار كاربر قرار مي دهد :

اين لينك اطلاعات كتابشناختي نشريه اي كه مقاله در آن چاپ شده را در اختيار كاربر قرار مي دهد :

با اين لينك تمام مقالات چاپ شده در آن شماره از نشريه حاصل مي شود :

با اين لينك تمام مقالات چاپ شده در آن شماره از نشريه حاصل مي شود :

اين لينك اطلاعاتي در مورد موضوع مقاله بر طبق رده بندي MR مي دهد :

اين لينك اطلاعاتي در مورد موضوع مقاله بر طبق رده بندي MR مي دهد :

با استفاده از اين لينك مي توانيم به سايت نشريه دسترسي پيدا كنيم :

با استفاده از اين لينك مي توانيم به سايت نشريه دسترسي پيدا كنيم :

با استفاده از اين لينك مي توانيم مستقيما به مقاله مورد نظر در سايت نشريه دسترسي پيدا كنيم .

با استفاده از اين لينك مي توانيم مستقيما به مقاله مورد نظر در سايت نشريه دسترسي پيدا كنيم .

 

1. سرچ موضوعي : با استفاده از اين ابزار مي توان موضوعات را به دو صورت جستجو كرد :

1. سرچ موضوعي : با استفاده از اين ابزار مي توان موضوعات را به دو صورت جستجو كرد :

1. از موضوعات موجود 2. از طريق وارد كردن كليد واژه در باكس مربوطه

1. از موضوعات موجود

2. از طريق وارد كردن كليد واژه در باكس مربوطه

با استفاده از اين ابزار مي توان به رابطه نويسنده ها پي برد، براي اين منظور نام دو نويسنده دلخواه را وارد مي كنيم :

با استفاده از اين ابزار مي توان به رابطه نويسنده ها پي برد، براي اين منظور نام دو نويسنده دلخواه را وارد مي كنيم :

از بين نويسنده هاي ظاهر شده نويسندگان مورد نظر را انتخاب مي كنيم :

از بين نويسنده هاي ظاهر شده نويسندگان مورد نظر را انتخاب مي كنيم :

به اين ترتيب فاصله همكاري دو نويسنده نشان داده مي شود :

به اين ترتيب فاصله همكاري دو نويسنده نشان داده مي شود :

ليست جورنال هاي جاري Current journal اين امكان را در اختيار كاربران مي گذارد كه در بين نشريات جاري جستجو كنند :

Current journal اين امكان را در اختيار كاربران مي گذارد كه در بين نشريات جاري جستجو كنند :

ليست جورنال هاي جاري _ ادامه به عنوان مثال ليست جورنال هاي هفته اخير به اين صورت است :

به عنوان مثال ليست جورنال هاي هفته اخير به اين صورت است :

انتشارات جاري با استفاده از اين ابزار ميتوان به جديدترين منابع در يك موضوع خاص دسترسي پيدا كرد :

با استفاده از اين ابزار ميتوان به جديدترين منابع در يك موضوع خاص دسترسي پيدا كرد :

مثال براي مثال دنبال مقاله اي هستيم با موضوع نظريه نسبيت و گرانش كه برايمان مهم است جديدترين مقالات بازيابي شوند براي اين منظور به صورت زير عمل مي كنيم :

براي مثال دنبال مقاله اي هستيم با موضوع نظريه نسبيت و گرانش كه برايمان مهم است جديدترين مقالات بازيابي شوند براي اين منظور به صورت زير عمل مي كنيم :

مثال _ ادامه در اين صورت مقالات زير بازيابي مي شوند كه بعضي از آن ها داراي لينك Article هستند كه با كليك روي آن ميتوان به چكيده يا تمام متن آن دسترسي پيدا كرد :

در اين صورت مقالات زير بازيابي مي شوند كه بعضي از آن ها داراي لينك Article هستند كه با كليك روي آن ميتوان به چكيده يا تمام متن آن دسترسي پيدا كرد :

مثال _ ادامه بعضي سايت ها چكيده مقاله را در اختيار كاربر قرار مي دهند و براي دسترسي به تمام متن به سايت هاي ديگر ارجاع مي دهند :

بعضي سايت ها چكيده مقاله را در اختيار كاربر قرار مي دهند و براي دسترسي به تمام متن به سايت هاي ديگر ارجاع مي دهند :

مثال _ ادامه بعضي ها هم مقالات ار با قيمت هاي تعيين شده به فروش مي رسانند :

بعضي ها هم مقالات ار با قيمت هاي تعيين شده به فروش مي رسانند :

 

Add a comment

Related pages

MathSciNet

Math Reviews: AMS database of more than a million reviews and abstracts of math publications (requires subscription).
Read more

MathSciNet online

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

MathSciNet

Hier sollte eine Beschreibung angezeigt werden, diese Seite lässt dies jedoch nicht zu.
Read more

MathSciNet Tutorials

Publications: Journals: This tutorial explains many of the possible searches associated with the Publications tab. This tutorial explains how to search the ...
Read more

MR: About MathSciNet® - American Mathematical Society ...

For essential information for our reviewers, please see detailed information about the Mathematical Reviews Database. MathSciNet® is an electronic ...
Read more

Neu in KARLA: MathSciNet - Universitätsbibliothek Kassel ...

Heute haben wir etwas Interessantes für das Fachgebiet Mathematik. Ab sofort ist MathSciNet in unserem Katalogportal KARLA (Artikel & mehr) integriert.
Read more

MathSciNet | Mathematics Database | EBSCO

MathSciNet is an electronic publication of the American Mathematical Society (AMS) and is the most complete mathematics database available
Read more

Mathematical Reviews - Wikipedia, the free encyclopedia

Mathematical Reviews is a journal and online bibliographic database published by the American Mathematical Society (AMS) that contains brief synopses (and ...
Read more

MathSciNet - Universitätsbibliothek Dortmund: Startseite ...

Hallo an alle, es gibt seit neuestem ein Angebot der American Mathematical Society, in ihrer Datenbank MathSciNet, das entspricht den "athematical Reviews ...
Read more

MathSciNet Tutorials: Journals

MathSciNet Tutorials: Journals
Read more