Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET

42 %
58 %
Information about Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET
Science

Published on October 14, 2014

Author: xhoipepa

Source: slideshare.net

Description

MATEMATIKE E AVANCUAR KLASA X

1. PUNOI:XHOANA PEPA KLASA X-A

2. 1.Funksioni f(x):y=ax Ky funksion paraqet nje drejtez qe pret boshtet XoY,pra kalon nga origjina. 2.Funksioni:f(x) y=ax+b Ky funksion eshte nje drejtez qe pret boshte xoy.

3. 3.Funksioni:f(x)y=√x,x nga 푅+ Ky funksion nje vije e lemuar qe e ka origjinen ne koordinaten ne piken(0;0). a 푥 4.Funksioni:f(x)y= ku x≠0 Ky funksion paraqet nje hiperbole e cila kur :1.a>0 ndodhet ne kuadratin e 1 dhe te 3.Ndersa kur a0 ndodhet ne kuadratin e 2 dhe te 4. 5.Funksioni:f(x)y=푎푥2 Ky eshte nje funksion linear dhe paraqet nje parabole .Kur a>0,parabola I ka krahet lart,ndersa kur a<0,parabola I ka krahet poshte. 6.Funksioni:f(x)y=풂풙ퟐ + 퐛 ,ku a≠0 f(x)y=풂(풙 − 풎)ퟐ,a≠0 f(x)y=풂(풙 − 풎)ퟐ + 퐛,a≠o.Grafiku eshte parabole me kulm (m;b).

4. 7.Funksioni I fuqise se dyte: f(x)y=푎푥2 + bx + c Grafiku I ketij funksioni eshte nje parabole me qender ne kulmin C(m;n),ku m=− 풃 ퟐ풂 dhe n= − 푫 ퟒ풂 .

5. 8.Funksioni eksponencial:f(x)y=푎푥 Grafiku I ketij funksioni eshte nje vije e lemuar qe pret boshtin ordinatave ne piken(0;1),por nuk e pret boshtin e abshisave.Ky funksion ndahet ne dy pjese 1.a>o, kjo sjell qe funksioni eshte rrites. 2.0<a<1,kjo sjell qe funksioni eshte zbrites. 9.Funksioni logaritmik: f(x)y= Grafiku I ketij funksioni eshte nje vije e lemuar e cila pret boshtin e abshisave ne piken(1;0),kurse boshtin e ordinatave nuk e pret.Zgjidhja e ketij funksioni shqyrtohet ne dy pjese.

6. VETITE E FUNKSIONIT EKSPONENCIAL  BASHKESIA E PERCAKTIMIT ESHTE BASHKESIA R  BASHKESIA E VLERAVE TE FUNKSIONIT ESHTE ]0:+∞[  FUNKSIONI EKSPONENCIAL ESHTE I KUFIZUAR NGA POSHTE DHE I PAKUFIZUAR NGA LART  VLERA E FUNKSIONIT Y=AX PER X=0 ESHTE 1  FUNKSIONI EKSPONENCIAL ESHTE MONOTON NE R :RRITES KUR A.1 ZBRITES KUR 0<A<1 VETITE E FUNKSIONIT LOGARITMIK  BASHKESIA E PERCAKTIMIT TE FUNKSIONIT Y=LOGAX ESHTE INTERVALI ]0:+∞[  BASHKESIA E VLERAVE TE FUNKSIONIT Y=LOGAX ESHTE R  PER X=1 VLERA E FUNKSIONIT LOGARITMIK ESHTE 0  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE I PAKUFIZUAR NGA LART DHE I PAKUFIZUAR NGA POSHTE NE INTERVALIN ]0:+∞[  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE RRITES KUR A>1  FUNKSIONI LOGARITMIK Y=LOGXA ESHTE ZBRITES KUR 0<A<1

Add a comment

Related presentations

How organisms adapt and survive in different environment.

Aplicación de ANOVA de una vía, modelo efectos fijos, en el problema de una empres...

Teori pemetaan

Teori pemetaan

November 10, 2014

learning how to mapping

Libros: Dra. Elisa Bertha Velázquez Rodríguez

Materi pelatihan gis

Materi pelatihan gis

November 10, 2014

learning GIS

In this talk we describe how the Fourth Paradigm for Data-Intensive Research is pr...

Related pages

Matematike e avancuar 1 FUNKSIONET

MATEMATIKE E AVANCUAR KLASA X Science presentation. ... 1. PUNOI:XHOANA PEPA KLASA X-A 2. 1.Funksioni f(x):y=ax Ky ...
Read more

Konsultimet Mat avancuar Funksioni periodik Ushtrime te ...

... d) zgjidhje Funksionet sinkx, coskx, kane ... Konsultime Mat avancuar 26.06.2013. Limiti 1; ... USHTRIME MATEMATIKE; WORDPRESS; LIDHJE. AKP; e ...
Read more

Programi i Avancuar Matematika 10 Matematike Program i ...

1. INSTITUTI I ... gjeometrik si dhe funksionet eksponencialë dhe logaritmikë. ... Programi i Avancuar Matematika 10 Matematike Program i Avancuar. by ...
Read more

Konsultimet Mat avancuar Funksioni joperiodik Ushtrime te ...

1.Tregoni se funksionet e meposhtme nuk jane periodike. a) b) c) zgjidhje. Le te jete T numri me i vogel qe ploteson kushtin atehere per ...
Read more

MATEMATIKE 1008 TESTI 1 Detyra 9 Jane dhene funksionet fx ...

MATEMATIKE 1008 TESTI 1 Detyra 9 Jane dhene funksionet fx dhe gx shkollaTAMD. ... MATEMATIKE 1096 TESTI 6 D 4. Le te jete funksioni ..
Read more

Ushtrime te zgjidhura matematike (Exercises in Math) - YouTube

Want to watch this again later? Sign in to add this video to a playlist. Ushtrime te zgjidhura matematike per te gjitha vitet shkollore. Per me ...
Read more

Ushtrime Te Zgjidhura Trigonometrike - free Ebooks download

Ushtrime te zgjidhura matematike ... Funksionet trigonometrike te ... viewthread/11949693-ushtrime-te-zgjidhura-matematika-e-avancuar-10-pegizip/page/1.
Read more

Edicioni i 3të nga Prof. Dr. Dietrich Ohse

4.1.2 Funksionet inverse ..... 184 Ushtrimi 4.1: Vetitë e funksioneve ... Modeli matematik, p.sh. Figura 1-1: Modelimi matematikë
Read more