Matemagia27de Febre Rde2008

50 %
50 %
Information about Matemagia27de Febre Rde2008
Education

Published on September 7, 2008

Author: mroyo

Source: slideshare.net

Febrer de 2008

El número màgic 12345679 Pensa un número de l’1 al 9, un número que t’agradi. Multiplica’l pel número màgic. A continuació multiplica el resultat per 9 (ajudant del número màgic). T’agrada el producte final?

Pensa un número de l’1 al 9, un número que t’agradi.

Multiplica’l pel número màgic.

A continuació multiplica el resultat per 9 (ajudant del número màgic).

T’agrada el producte final?

N x 12345679 x 9 = N x ( 12345679 x 9) = N x 111111111= NNNNNNNNN El número màgic 12345679

N x 12345679 x 9 =

N x ( 12345679 x 9) =

N x 111111111=

NNNNNNNNN

Un altre número màgic… 686601 Pensa un número de 5 xifres, de manera que la primera i la cinquena no siguin iguals. Intercanvia el primer dígit amb l’últim. Dels dos números de 5 xifres que has escrit, resta el menor del major. Obtindràs un altre nombre de 5 xifres. Intercanvia la primera i l’última xifra d’aquest resultat, i suma’l amb el resultat del tercer pas .

Pensa un número de 5 xifres, de manera que la primera i la cinquena no siguin iguals.

Intercanvia el primer dígit amb l’últim.

Dels dos números de 5 xifres que has escrit, resta el menor del major. Obtindràs un altre nombre de 5 xifres.

Intercanvia la primera i l’última xifra d’aquest resultat, i suma’l amb el resultat del tercer pas .

68660I 68660I Has obtingut el número màgic? Nooo? Segur que no???

Pensa un número Pensa un número de l’1 al 9. Jo pensaré un altre. Suma 2 al teu número. Multiplica el resultat per 5. Resta 6 al número que t’ha quedat. Multiplica ara per 2 el total anterior. El resultat serà un número de 2 xifres. Escriu-les a les caselles següents:   A la 2a casella segur que has escrit un 8, el número que jo havia pensat. A la 1a casella has escrit precisament …

Pensa un número de l’1 al 9. Jo pensaré un altre.

Suma 2 al teu número.

Multiplica el resultat per 5.

Resta 6 al número que t’ha quedat.

Multiplica ara per 2 el total anterior.

El resultat serà un número de 2 xifres. Escriu-les a les caselles següents:

 

Pensa un número 10x+8 Multiplica ara per 2 el total anterior. 5x+4 Resta 6 al número que t’ha quedat. 5x+10 Multiplica el resultat per 5. X+2 Suma 2 al teu número. x Pensa un número de l’1 al 9. Jo pensaré un altre.

Cara i creu

Un número de l’1 al 15 9 12 11 13 14 15 5 12 7 13 14 15 3 7 11 14 15 3 5 9 11 13 15 D C B A

9

12

11 13

14 15

5

12

7 13

14 15

3

7

11

14 15

3

5 9

11

13 15

Pensa un número de dues xifres. LA BOLA MÀGICA Suma les dues xifres. Resta la suma anterior del número que havies pensat. Observa a la taula següent quin és el símbol que acompanya el resultat obtingut.

Pensa un número de dues xifres.

Suma les dues xifres.

Resta la suma anterior del número que havies pensat.

Observa a la taula següent quin és el símbol que acompanya el resultat obtingut.

La bola màgica

La bola màgica

La bola màgica

Referències Blasco, F. (2007). Matemagia. Los mejores trucos para entender los números. Madrid: Ed. Temas de Hoy. Col. Tanto por saber . www.mysticalball.com Suggeriments d’en Pere Cairó, mestre i mag.

Blasco, F. (2007). Matemagia. Los mejores trucos para entender los números. Madrid: Ed. Temas de Hoy. Col. Tanto por saber .

www.mysticalball.com

Suggeriments d’en Pere Cairó, mestre i mag.

GRÀCIES! MATEMAGS: Moha Benyoussef, Nicanor Castro, Sergi Córdoba, Xavier Fernández, José Manuel Godoy, Ares Motto, Alexandra Paz, Tania Redondo, Julián Robledillo, Albert Ros, Sara Santervás, Marc Vallejo i Pili Royo (4t E)

 

Add a comment

Related presentations