Masuk ipta

50 %
50 %
Information about Masuk ipta
Education

Published on May 17, 2014

Author: bdmufc

Source: slideshare.net

PERMOHONAN KEMASUKANKE IPTA BAGI PROGRAM PENGAJIAN LEPASAN SPM/SETARAF & STPM/SETARAF Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Jabatan Pengajian Tinggi bertanggungjawab untuk mengurus dan menyelaras permohonan kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi Awam (IPTA) tempatan. Bahagian ini dahulunya dikenali sebagai Unit Pusat Universiti (UPU). Ditubuhkan pada tahun 1972. Melalui penstrukturan semula KPM pada 1 Oktober 1995 UPU dikenali sebagai Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar IPT (BPKP IPT ) Jabatan Pendidikan Tinggi. Mulai 27 Mac 2004, 2 kementerian diwujudkan iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) dan Kementerian Pengajian Tinggi (KPT) dan bahagian ini di kenali sebagai Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar. PENGENALAN

• MALAYSIA SEBAGAI PUSAT KECEMERLANGAN PENDIDIKAN • 40% KOHOT UMUR PELAJAR 17 – 23 TAHUN BERPELUANG MELANJUTKAN PENDIDIKAN TINGGI • MENYEDIAKAN PELBAGAI LALUAN KEMASUKAN KE IPTA (ALTERNATIVE MODES) • AMBILAN 60% BAGI ALIRAN SAINS DAN 40% BAGI ALIRAN SASTERA • PENGAMBILAN PELAJAR BERASASKAN PRINSIP MERITOKRASI • PENEKANAN PENGAMBILAN 90% KOMPONEN AKADEMIK DAN 10% KOMPONEN KOKURIKULUM • PROGRAM PENGAJIAN PENDIDIKAN : PILIHAN 1 DAN 2 SAHAJA • PROGRAM ASASI: DITAWARKAN DI UM, UPM, UITM, USIM DAN UPNM DASAR PENGAMBILAN

STPM MATRIKULASI/ ASASI DIPLOMA (IPTA / POLITEKNIK /IPTS) PERGURUAN(IPG) KERJA 5 TAHUN PENGALAMAN KELAYAKAN MINIMUM SISTEM PENGAJIAN DI IPTA SEPENUH MASA MELALUI BPKP SEMESTER KEDUA SALURAN KEDUA SALURAN KHAS KOKURIKULUM BPG/IPT (Program Berkembar BPG dengan IPT (PKPG)-guru) SEPARUH MASA/SAMBILAN PENDIDIKAN JARAK JAUH LALUAN KE PROGRAM IJAZAH PERTAMA IJAZAH PERTAMA SPM/ SETARAF PERSEDIAAN KE LUAR NEGARA STAM

P TINGKATAN ENAM POLITEKNIK KPT PROGRAM MATRIKULASI /ASASI UM UPM UTM BPG UDM UTeM UTHM IPTS UIAM PILIHAN / ALTERNATIF LEPASAN SPM UMT UMP UniMAP UPNM USIM UiTM

PROGRAM MATRIKULASI / ASASI UIAM • Perubatan • Farmasi • Sains Fizikal / Sains Hayat • Kejuruteraan • Ekonomi & Sains Pengurusan • Undang-undang • Sains Kemanusiaan • Ilmu Wahyu & Warisan Islam • Bahasa Inggeris • Bahasa Arab • Seni Bina & Rekabentuk i. Diselaraskan oleh BPKP JPT • Tempoh pengajian 2 tahun • Selepas tamat pengajian matrikulasi dibenarkan mengikut Program Pengajian Ijazah Pertama di UIAM sahaja ii. Program Tamhidi USIM - Diselaraskan oleh BPKP JPT - Tempoh pengajian 1 tahun - Selepas tamat pengajian Feeder bagi Program Pengajian di USIM •Syariah dan Undang-Undang •Sains dan Teknologi •Perubatan •Pergigian •Perakaunan dan Muamalat

Mengikuti Program Pengajian Peringkat Ijazah Pertama di 19 IPTA kecuali UIAM iii. Program Asasi Di UiTM Tempoh pengajian 1 tahun iv. Program Asasi di Pusat Asasi Sains Universiti Malaya (PASUM) v. Program Asasi Sains Pertanian (UPM) • Program 3 semester Mengikuti Program Pengajian Peringkat Ijazah Pertama di UPM Sahaja PROGRAM MATRIKULASI / ASASI • Undang-Undang • TESL • Kejuruteraan • Sains Mengikuti Program Pengajian Peringkat Ijazah Pertama di 19 IPTA kecuali UIAM

Bahagian Matrikulasi KPM (BMKPM) • Sains atau Perakaunan vi. Program Matrikulasi KPM Diselaraskan oleh BMKPM • Tempoh pengajian 1 – 2 tahun • Selepas tamat pengajian matrikulasi mohon melalui BPKP ke Program Pengajian Ijazah Pertama ke 19 buah IPTA kecuali UIAM v. Program Asasi Pengajian Islam (UM) - Program 4 semester Mengikuti Program Pengajian Peringkat Ijazah Pertama di UM Sahaja PROGRAM MATRIKULASI / ASASI

P KOLEJ KOMUNITI (KPTM) MLVK (KSM) ALAM INSTITUT PERTANIAN YAYASAN NEGERI MAS/CYCLE & CARRIAGE PROTON/TOYOTA IPTS KTAR GMI BMI UNIT PUSAT INSTITUSI MARA (UPIM) MFI IKM IKBN PILIHAN/ALTERNATIF LEPASAN SPM (KEMAHIRAN- HANDS ON) PUSAT GIAT MARA SMI MIAT Skim Perantis ATM, PDRM

CADANGAN PERATUS AMBILAN KE IPTA BAGI PROGRAM IJAZAH PERTAMA BIDANG PENGAJIAN % AMBILAN 1.SASTERA 1.1.EKONOMI & PERNIAGAAN 1.2.UNDANG-UNDANG 1.3.SASTERA & KEMANUSIAAN 40% 22% 3% 15% 2.SAINS 2.1..PERUBATAN & PERGIGIAN 2.2..PERTANIAN & SAINS BERKAITAN 2.3.SAINS TULEN LAIN-LAIN (KOMPUTER DLL.) 35% 5% 3% 7% 20% 3.TEKNIKAL 3.1.KEJURUTERAAN 3.2.SENIBINA & PERANCANGAN BANDAR 3.3.UKUR 3.4.LAIN-LAIN 25% 21% 2% 1% 1%

IPTA YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN BAGI LEPASAN STPM/SETARAF (IJAZAH PERTAMA) (AMBILAN JULAI) BIL IPTA LEPASAN SPM LEPASAN STPM LEPASAN MATRIK / ASASI LEPASAN STAM LEPASAN SETARAF 1 Universiti Malaya (UM) * * * * * 2 Universiti Sains Malaysia (USM) * * * 3 Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) * * * * 4 Universiti Putra Malaysia (UPM) * * * * 5 Universiti Teknologi Malaysia (UTM) * * * * * 6 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM) • * * * 7 Universiti Utara Malaysia (UUM) * * * * 8 Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS) * * * 9 Universiti Malaysia Sabah (UMS) * * *

BIL IPTA LEPASAN SPM LEPASAN STPM LEPASAN MATRIK / ASASI LEPASAN STAM LEPASAN SETARAF 10 Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) * * * * 11 Universiti Teknologi MARA (UiTM) * * * * 12 Universiti Malaysia Terengganu (UMT) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Sains Teknologi Malaysia (KUSTEM) * * * * 13 Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Teknologi Tun Hussein Onn Malaysia (KUiTTHO) * * * * 14 Universiti Sains Islam Malaysia (USIM) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Islam Malaysia (KUIM) * * * * * 15 Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Teknikal Kejuruteraan Malaysia (KUTKM) * * * * 16 Universiti Malaysia Pahang (UMP) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan & Teknologi Malaysia (KUKTEM) * * * * * 17 Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) Dahulu dikenali sebagai Kolej Universiti Kejuruteraan Utara Malaysia (KUKUM) • * * * IPTA YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN (AMBILAN JULAI)

BIL IPTA LEPASAN SPM LEPASAN STPM LEPASAN MATRIK / ASASI LEPASAN STAM LEPASAN SETARAF 18 Universiti Darul Iman Malaysia (UDM) * * * * * 19 Universiti Malaysia Kelantan (UMK) * * * * 20 Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM) * * * IPTA YANG MENAWARKAN PROGRAM PENGAJIAN (AMBILAN JULAI)

ACCELERATED PROGRAM FOR EXCELENCE ( APEX) Program Pemacuan untuk kecemerlangan bagi mencapai tahap daya saing pada peringkat antarabangsa dan menjadi institusi terbaik di dunia.  Mulai Sesi 2009/2010 – Permohonan dan pemilihan diuruskan oleh USM kecuali Program Pendidikan (ISMP dan DP)  PNGK 3.00 – Syarat minimum kemasukan kecuali beberapa pengajian aliran sastera  Pelajar digalakkan memohon ke BPKP dan USM untuk meningkatkan peluang mendapat tempat di IPTA  Calon yang berjaya ke USM tidak akan di tawarkan ke IPTA lain  Bagi kes rayuan hanya calon yang telah memohon ke USM sahaja yang boleh membuat rayuan ke USM

FORMAT KEPUTUSAN STPM/MATRIKULASI Gred Baru Mata Nilai A 4.00 A- 3.67 B+ 3.33 B 3.00 B- 2.67 C+ 2.33 C 2.00 C- 1.67 D+ 1.33 D 1.00 F 0.00

KATEGORI PERMOHONAN STPM/SETARAF • Lepasan STPM : Pemohon yang mengemukakan kelayakn STPM tahun semasa • Lepasan STAM : Pemohon yang mengemukakan kelayakan STAM tahun 2008, 2007 dan 2006 • Lepasan Diploma / Setaraf : i) Pemegang Diploma ii)Pemohon yang mengemukakan kelayakan STPM / Matrikulasi tahun 2007 dan sebelumnya ii) Kelayakan lain yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat IPTA

KATEGORI PERMOHONAN SPM/SETARAF • Kategori A : SPM Semasa • Kategori B : 2 tahun sebelumnya • Kategori C : 3 tahun sebelumnya dan Sijil yang Setaraf • Kategori D : Sijil Gabungan

CARTA KOMBINASI MATA PELAJARAN PERINGKAT STPM/SETARAF BAGI PROGRAM PENGAJIAN KOMPETITIF BIL Kombinasi Mata Pelajaran PERUBATAN UM USM UKM UPM UNIMAS U M S UiTM UIAM USIM 1. Matematik Kimia Biologi * * * * * * * * * 2. Matematik Kimia Fizik * * * 3. Matematik Fizik Biologi * * * 4. Kimia Fizik Biologi * * * * * * *

CARTA KOMBINASI MATA PELAJARAN PERINGKAT STPM/SETARAF BAGI PROGRAM PENGAJIAN KOMPETITIF BIL Kombinasi Mata Pelajaran PERGIGIAN FARMASI UM USM UKM UM USM UKM UiTM 1. Matematik Kimia Biologi * * * * * * * 2. Matematik Kimia Fizik * * * * 3. Matematik Fizik Biologi * * * * 4. Kimia Fizik Biologi * * * * * *

CARTA KOMBINASI MATA PELAJARAN PERINGKAT STPM/SETARAF BAGI PROGRAM PENGAJIAN KOMPETITIF BIL Kombinasi Mata Pelajaran KEJURUTERAAN UM UTM USM UTHM UKM UMP UPM UTeM UNIMAS UniMAP UMS UiTM UIAM 1. Matematik Kimia Biologi * * * 2. Matematik Kimia Fizik * * * * * * * 3. Matematik Fizik Biologi * * * * * * 4. Kimia Fizik Biologi *

CARTA KOMBINASI MATA PELAJARAN PERINGKAT STPM/SETARAF BAGI PROGRAM PENGAJIAN KOMPETITIF BIL Kombinasi Mata Pelajaran PERAKAUNAN UM UUM USM UKM UPM UNIMAS UMS UiTM 1. Matematik Perakaunan Ekonomi / Pengurusan Perniagaan * * * * * * *

DASAR MUET  Tahap 1 - Syarat Am Permohonan  Tahap 3 – Program Pengajian Perubatan, Farmasi dan Pergigian  Tahap 4 - Program Pengajian TESL, B.Inggeris,Kesusteraan Inggeris dan Undang-Undang

PERKONGSIAN PINTAR DATA DENGAN PELBAGAI AGENSI Bagi menjamin integriti dan kualiti data dan mesra pengguna. PENGKALAN DATA BPKP MPM Keputusan STPM/MUET/Medsi BSN No Unik ID LPM Keputusan SPM/STAM BMKPM/IPTA Keputusan Peperiksaan/ Kokurikulum JPN Maklumat Peribadi Calon PTPTN Data Calon Jaya Untuk Pinjaman PTPTN Bahagian Sekolah Kpm Markah Koko SPM/STPM/STAM

•Pencapaian akademik dan kokurikulum pelajar •Cita-cita (Kerjaya) •Minat •Keinginan ibu bapa •Pengaruh rakan sebaya •Lokasi IPTA dan Pilihan Program Pengajian

STRATEGI MEMBUAT PILIHAN KURSUS Tentukan aliran anda; Pastikan syarat minimum mencukupi; Susunan 8 pilihan mengikut keutamaan; Pilihan program pengajian diperluaskan; dan Pilihan bilangan IPTA juga diperluaskan.

Pencapaian Akademik dan kokurikulum yang baik; Kombinasi mata pelajaran yang sesuai dengan keperluan syarat khas program pengajian ; Gred mata pelajaran untuk tujuan pengkhususan; Lulus temuduga /syarat kelayakan yang ditetapkan oleh pihak IPTA; Pilihan program pengajian mengikut keutamaan ; Bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA; dan Mendapat Tahap 1 Dalam Peperiksaan MUET KRITERIA PEMILIHAN

Penentuan Aliran; Pemeringkatan (Ranking); Pengiraan Merit - Komponen Akademik (90%) dan Komponen Kokurikulum(10%); Kombinasi Mata Pelajaran yang sesuai dengan keperluan syarat khas Program Pengajian ; Memenuhi syarat minimum program pengajian; Pemilihan program pengajian mengikut keutamaan; Program Pengajian yang ditawarkan di IPTA; dan Program Pengajian yang ada temu duga. PROSES PEMILIHAN

SYARAT PERMOHONAN STPM / Setaraf SYARAT AM  Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/Setaraf dengan mendapat kepujian dalam mata pelajaran Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia atau kepujian Bahasa Melayu/Bahasa Malaysia Kertas Julai; Dan  Lulus STPM dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 dan  Gred C (NGMP 2.00) mata pelajaran Pengajian Am  Gred C (NGMP 2.00) dalam 2 mata pelajaran lain; Dan  Lulus Matrikulasi/Asasi dengan mendapat sekurang-kurangnya PNGK 2.00 Dan  Lulus STAM dengan mendapat sekurang-kurangnya Pangkat Jayyid Dan  Lepasan Diploma/Setaraf Dan  Mendapat sekurang-kurangnya Tahap 1 (Band 1) dalam Malaysian University English Test (MUET).

KAEDAH PENYEDIAAN MERIT STPM/MATRIKULASI Kaedah dalam penyediaan merit akan mengguna pakai pencapaian akademik (90%) dan markah kokurikulum (10%).

Ranking disediakan berdasarkan Markah Akademik untuk empat (4) mata pelajaran terbaik sahaja; Jika berlaku ‘tie’ ranking disusun mengikut susunan pencapaian purata gred-gred kertas; Jika masih ‘tie’ ranking disusun mengikut pencapaian 5 mata pelajaran utama mengikut aliran di peringkat SPM KAEDAH PENYEDIAAN MERIT STPM

Mata pelajaran Gred *Pengajian Am B+ Fizik C Kimia B+ Biologi A Contoh Pengiraan PNGK STPM Jumlah Mata Nilai= 3.33+2.00+3.33+4.00 =12.66 4 =3.17

•Berdasarkan markah purata 2 daripada 4 komponen yang terbaik 10 + 9 = 19/2 = 9.5% BIL BIDANG A B C JUMLAHAKTIVITI JAWATAN TAHAP 1 Sukan Dan Permainan Kod 5 5 10 2 Pasukan Unit Beruniform Kod 4 4 8 3 Kelab Dan Persatuan Kod 5 3 8 4 PLKN Kod 5 4 9

Pengiraan Merit STPM  Markah Akademik : 3.17/4 x 90 = 71.78  Markah Kokurikulum : 10 + 9 = 19/2 = 9.5  Markah Merit : 71.78 + 9.50 = 81.28

 Pengiraan Markah Akademik SPM; i. Nilai Gred; ii. Pengiraan Markah; Pertimbangan terhadap lapan (8) mata pelajaran sahaja. Lima (5) mata pelajaran utama 90 markah. Tiga (3) mata pelajaran terbaik lain 30 markah. Markah penuh 120 markah. 1A 18 6C 8 2A 16 7D 6 3B 14 8E 4 4B 12 9G 0 5C 10

 5 mata pelajaran utama Aliran Sains; 1. Matematik 2. Matematik Tambahan 3. Fizik 4. Kimia dan 5. Biologi atau salah satu mata pelajaran berikut:- Pengajian Kejuruteraan Awam, Pengajian Kejuruteraan Elektrik dan Elektronik, Pengajian Kejuruteraan Jentera, Rekacipta, Lukisan Kejuruteraan, Sains Pertanian, Ekonomi Rumah Tangga, Teknologi Kejuruteraan, Teknologi Maklumat, Prinsip Akaun, Perdagangan, Ekonomi Asas.

 5 mata pelajaran utama Aliran Sastera; 1. Bahasa Melayu 2. Matematik 3. Sejarah 4. Sains 5. Pendidikan Islam/Pengajian Moral/Pendidikan Al- Quran dan As-Sunnah/Pendidikan Syariah Islamiah.

 Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 11 mata pelajaran. Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 3 Moral 4 Sejarah 4 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Prinsip Akaun 2 Fizik 1 Kimia 1 Biologi 1 B. Cina 2 LEPASAN SPM / SETARAF

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 3 Moral 4 Sejarah 4 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Prinsip Akaun 2 Fizik 1 Kimia 1 Biologi 1 B. Cina 2 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 90 x 90 90 = 90 (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik; 50 x 30 54 = 27.77 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 11 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 3 Moral 4 Sejarah 4 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Prinsip Akaun 2 Fizik 1 Kimia 1 Biologi 1 B. Cina 2 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 90 x 90 90 = 90 (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik; 50 x 30 54 = 27.77 Markah akademik = 90 + 27.77 = 117.77 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 11 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 88 x 90 90 = 88 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 88 x 90 90 = 88 (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik; LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 88 x 90 90 = 88 (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik; 52 x 30 54 = 28.89 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

Mata pelajaran Gred B. Melayu 1 B. Inggeris 1 Pendidikan Islam 1 Sejarah 2 Matematik 1 Mate. Tambahan 1 Fizik 2 Kimia 1 (i) Markah 5 mata pelajaran utama; 88 x 90 90 = 88 (ii) Markah 3 mata pelajaran terbaik; 52 x 30 54 = 28.89 Markah akademik = 88 + 28.89 = 116.89 LEPASAN SPM / SETARAF  Contoh Pengiraan Markah Akademik; i. Calon mengambil 8 mata pelajaran.

•Berdasarkan markah purata 2 daripada 4 komponen yang terbaik 10 + 9 = 19/2 = 9.5% BIL BIDANG A B C JUMLAHAKTIVITI JAWATAN TAHAP 1 Sukan Dan Permainan Kod 5 5 10 2 Pasukan Unit Beruniform Kod 4 4 8 3 Kelab Dan Persatuan Kod 5 3 8 4 PLKN Kod 5 4 9 LEPASAN SPM / SETARAF

Pengiraan Merit  Markah Akademik : (116.89 / 120) x 90 = 87.67  Markah Kokurikulum : 10 + 9 = 19/2 = 9.50  Markah Merit : 87.67 + 9.50 = 97.17 LEPASAN SPM / SETARAF

Apabila pemohon telah disenaraikan mengikut merit masing-masing, sistem akan membaca pilihan pemohon. P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Pilihan Kodjaya P1 Syarat layak : Ya Bil. Tempat : Ada

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Pilihan Kodjaya P3 Syarat layak : Ya Bil. Tempat : Tiada Pil 1 Pil 2 Pil 3 Syarat layak : Tidak Bil. Tempat : Ada Syarat layak : Ya Bil. Tempat : Ada

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Pilihan Kodjaya Syarat layak : Ya Bil. Tempat : Tiada Pil 1 Syarat layak : Tidak Bil. Tempat : Ada Syarat layak : Tidak Bil. Tempat : Tiada Pil 8 @@

DASAR PROGRAM PENDIDIKAN (KEPERLUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA)  Berdasarkan keputusan Jemaah Menteri pada 13 Julai 2006, latihan perguruan bagi guru-guru sekolah rendah akan dikendalikan oleh KPM di Institut Pendidikan Guru (IPG) manakala latihan bagi guru- guru yang akan ditempatkan di sekolah menengah, Kolej Matrikulasi, Politeknik dan Kolej Komuniti akan dikendalikan oleh KPT di IPTA.  Mulai sesi akademik 2007/2008 bagi melahirkan Guru Standard Malaysia, seseorang calon yang ingin menceburi profesion perguruan dikehendaki menduduki dan lulus Ujian Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan temu duga bagi melayakkan mereka mengikuti program pendidikan di peringkat diploma dan ijazah pertama.  Komponen Ujian MEdSI merangkumi elemen personaliti, minat, integriti dan kecerdasan emosi.

DASAR RAYUAN  Hanya pelajar yang gagal mendapat tawaran sahaja yang boleh membuat rayuan melalui Aplikasi Dalam Talian

PERMOHONAN YANG TIDAK DIPERTIMBANGKAN  Pemohon yang tidak memenuhi syarat- syarat permohonan  Pemalsuan dokumen dan maklumat

Permohonan Dalam Talian Kaedah permohonan melalui Dalam Talian (On - line Application) Program Pengajian Lepasan STPM/Setaraf dan SPM / Setaraf dilaksanakan sepenuhnya mulai Sesi Akademik 2008/2009

PROSEDUR PERMOHONAN KE IPTA MELALUI APLIKASI DALAM TALIAN  Pembelian NOMBOR UNIK ID – Kaunter BSN - ATM / SMS (Pemegang Akaun GIRO)  Kemukakan Kad Pengenalan/MyKad @ Salinan  Tiga elemen untuk membuat permohonan kali pertama : i. No. Kad Pengenalan/MyKad ii. Nombor Unik ID (6 digit) iii. Kata Laluan (6-8 aksara)  Proses Pengemaskinian dan Semakan: i. No. KP/MyKad dan No. Unik ID ; ATAU ii. No. KP/MyKad dan Kata Laluan

 Pemohon perlu memilih program pengajian sekurang-kurangnya 4 pilihan yang berbeza.  Sistem akan mengawal permohonan agar calon tidak memohon program pengajian yang sama ( Pilihan 1 – Pilihan 4)  Program Temu duga :- Pilihan 1 hingga Pilihan 4 SAHAJA.  Program Pendidikan – Pilihan 1 dan 2 sahaja  MUET : Pemohon wajib mengisi status MUET

Sistem akan mengawal :-  Wajib mengisi sekurang-kurangnya Pilihan 1 hingga Pilihan 4  Tidak dibenarkan membuat pilihan program pengajian yang sama bagi Pilihan 1 hingga 4.  Wajib membuat pilihan program di antara Pilihan 1 hingga 4 sahaja bagi yang berminat untuk mengikuti program pengajian yang ada temu duga di IPTA.  Program Pengajian Ijazah Sarjana Muda Pendidikan Wajib memohon Pilihan 1 dan 2 Sahaja.  Medan maklumat permohonan yang bertanda (*) adalah maklumat yang wajib diisi dan dilengkapkan oleh pemohon. Contoh :- • Tahap MUET : Pemohon wajib mengisi Tahap MUET

 Anda perlu pastikan :-  Klik butang “Sah & Hantar” bagi memastikan maklumat telah selamat diterima oleh sistem.  Maklumat yang diCETAK sebelum klik butang “Sah & Hantar” tidak boleh dijadikan sebagai bukti bahawa anda telah berjaya mengemukakan permohonan.  Setelah klik butang “Sah & Hantar”, penyataan “Selesai” akan tercatat dengan maklumat seperti berikut :- • Nama • Nombor Kad Pengenalan/ MyKad, • Tarikh dan Masa permohonan, • 8 pilihan program pengajian.  Sila CETAK “JAWAPAN PENERIMAAN PERMOHONAN” sebagai bukti bahawa permohonan telah berjaya dikemukakan.  Maklumat lengkap permohonan boleh dicetak melalui pautan “SEMAKAN”. Sekiranya anda berjaya mengemukakan permohonan, laman ini akan memaparkan maklumat keseluruhan permohonan.

 Peringatan :-  Kata Laluan dan Nombor Unik ID WAJIB dirahsiakan dari pengetahuan umum dan perlu sentiasa diingati.No. Unik ID dan Kata Laluan ini juga perlu diingati kerana ianya diperlukan semasa proses rayuan dibuka.  Nombor Unik ID sama dengan rakan lain – TIADA MASALAH kerana sistem menggunakan 3 elemen untuk membolehkan borang dicapai.  Sila pastikan :- No. KP/MyKad (No. Unik ID) = No. KP/MyKad (Pendaftaran Peperiksaan) Jika tidak, anda tidak boleh memasuki borang permohonan melalui Aplikasi Dalam Talian  Program pengajian yang ada temu duga boleh dikenal pasti dengan adanya tanda (#) di bahagian akhir nama program. Contoh adalah seperti berikut:- KH03 - Sarjana Muda Senibina #  Pemohon Lepasan Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi yang TIDAK MEMOHON FASA 1, tidak akan dipertimbangkan ke IPTA.  Pemohon Lepasan Matrikulasi KPM/ PASUM/ Asasi TIDAK dibenarkan memilih program pengajian yang ada temu duga semasa proses permohonan FASA 2.  Sentiasa menyemak laman web pada bulan April 2008 (tentatif) bagi membuat semakan sama ada berjaya dipanggil temu duga atau tidak sekiranya memilih program pengajian yang ada temu duga

CABARAN 1. Terlalu ramai mencapai keputusan cemerlang PNGK 4.0 2. Tumpuan permohonan kepada Program Pengajian Kompetitif sahaja - tempat terhad 3. Terokai bidang baru Sains Kesihatan Bersekutu Agroekonomi Bioteknologi dll. 4. On Line Application Pengisian Maklumat tidak mengikut etika penggunaan internet Pemalsuan Maklumat Suka mengemukakan permohonan pada saat akhir 5. Pengangguran Pilihan Dwi Major Pilihan Major/Minor Dwi Ijazah PASARAN PEKERJAAN

PROGRAM LATIHAN KHIDMAT NEGARA (PLKN)  PLKN menjadi komponen ke-4 bagi penilaian aktiviti kokurikulum  Penilaian aktiviti PLKN mengambil kira jawatan disandang ( minimum 3 markah) dan tahap penglibatan (minimum 3 markah)  Peserta PLKN akan memperolehi minimum 6 markah.

KESILAPAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PEMOHON DATA KRITIKAL IMPLIKASI I TIDAK ISI/TERSILAP i) Kategori  Sukar menentukan kategori permohonan ii) Nama  Menyukarkan pemadanan permohonan dengan keputusan peperiksaan SPM/STPM/Matrikulasi iii) No. Kad Pengenalan iv) No. Angka Giliran SPM/STPM  Keputusan peperiksaan pemohon diambil terus dari Lembaga Peperiksaan atau Majlis Peperiksaan Malaysia/BMKPM/PASUM untuk dipadankan dengan data pemohon. v) Tahun Ambil Peperiksaan SPM/ STPM  Menjejaskan permohonan ke IPTA iv) Kewarganegaraan  Kekeliruan  Menjejaskan permohonan ke IPTA  Pemalsuan maklumat  Merujuk dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk pengesahan

KESILAPAN YANG KERAP DILAKUKAN OLEH PEMOHON DATA KRITIKAL IMPLIKASI vii) Kaum  Pemalsuan Maklumat  Merujuk dengan Jabatan Pendaftaran Negara untuk pengesahan  Menjejaskan permohonan ke IPTA viii) Program Pengajian Lepasan SPM/STPM yang dipohon  Menjejaskan peluang permohonan untuk mendapatkan kursus pilihan ke IPTA  Tidak akan ditawarkan sebarang kursus xi) ALAMAT SURAT MENYURAT - Poskod - Kod Negeri  Sukar/lewat menerima surat tawaran  Sukar dapat wang pendahuluan PTPTN dari PTPTN  Menjejaskan peluang permohonan ke IPTA II. Tidak membeli No. Unik ID di BSN mengikut kelayakan -Lepasan STPM -Lepasan Matrikulasi -Lepasan STAM -Lepasan Diploma dll.  Permohonan tidak boleh capai  Menjejaskan permohonan ke IPTA

JADUAL PENYELARASAN TARIKH PERMOHONAN KEMASUKAN KE IPTA SESI AKADEMIK 2009/2010 BIL PROGRAM PENGAJIAN TARIKH IKLAN TARIKH PERMOHONAN BELI NO. UNIK ID DI BSN TARIKH TUTUP PERMOHONAN RAYUAN 1. Pemohon Lepasan Matrikulasi dan Asasi 15.12.08 (Fasa 1) 21.05.09 (Fasa2) - 15.01.2009 2. Pemohon Lepasan Diploma/Setaraf 04.01.2009 05.01.2009 05.01.2009 05.02.2009 Dalam tempoh 10 hari selepas keputusan permohonan ke IPTA diumumkan 3. Pemohon Lepasan STPM 2007 01.02.2009 03.02.2009 03.02.2009 10 hari selepas keputusan STPM 2008 diumumkan 4. Pemohon Lepasan STAM 2008, 2007 dan 2006 sahaja 01.02.2009 03.02.2009 03.02.2009 10 hari selepas keputusan STAM 2008 diumumkan 5. Pemohon Lepasan SPM/Setaraf 01.02.2009 03.02.2009 03.02.2009 10 hari selepas keputusan SPM 2008diumumkan 6 Diploma Pendidikan 03.05.2009 04.05.2009 04.05.2009 08.06.2009

HEBAHAN MAKLUMAT Maklumat mengenai status penerimaan borang permohonan dan keputusan permohonan kemasukan ke IPTA boleh diketahui melalui kaedah berikut : i. Talian Am 03 – 88835801 / 5802 ii. Helpline 03 – 88835848 iii. Hotline 03 - 88835858 iv. Short Messaging Service (MY SMS) - 15888 v. Internet: http://www.mohe.gov.my http://www.jpt.uum.edu.my http://www.jpt.utm.my

FASA 2 PERMOHONAN (Pengemaskinian SAHAJA) 1. Pilihan Program Pengajian (Tiada Program Pengajian Temu duga) 2. Alamat 3. Nombor telefon 4. Email 5. MUET 6. Kokurikulum 7. Pernyataan Khas (Setuju/Tidak setuju)

Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar Jabatan Pengajian Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia

Add a comment

Related presentations