Mária Montessori a 21.századi Magyarországon

50 %
50 %
Information about Mária Montessori a 21.századi Magyarországon
Education

Published on February 15, 2014

Author: szevirma

Source: slideshare.net

Description

Tudományos Napok - Kaposvári Egyetem Csokonai Vitéz Mihály Pedagógiai Főiskolai Kar - Hallgatói tudományos munkák - Kaposvár, 2006.11.08.
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar - Neveléstudományi Tanszék - Budapest, 2006.12.12.

MARIA MONTESSORI A 21. SZÁZADI MAGYARORSZÁGON K.E.CS.V.M.P.F.K. Konzulens: Miseta Ida Főiskolai adjunktus Ujhelyi Jánosné IV. éves gyógypedagógia szakos hallgató

„Nem vagyunk egyformák, de attól még nagyon becsülhetjük, szerethetjük egymást, és kölcsönösen tanulhatunk egymástól. Nagy segítséget nyújt mindehhez a Montessoriféle szemlélet, a Montessori pedagógia lehetősége.” /B. Méhes Vera/

A PÉCSI KEREK VILÁG JÓLÉTI SZOLGÁLAT ALAPÍTVÁNY BEMUTATÁSA Általános Iskola • Tanulásban akadályozottak /enyhe értelmi fogyatékos tanulók csoportja/ • Értelmileg akadályozottak /középsúlyos értelmi fogyatékos gyermekek foglalkoztatója/ Fogyatékosok Nappali Szociális Intézménye • Halmozottan sérült óvodáskorúak • Fejlesztő felkészítésben részesülő iskolakötelezettek • Ép értelmű mozgássérült fiatalok

• Vezetőtünet: mozgássérültség • Az ICP-hez társul 70%ban értelmi sérülés, 35%-ban epilepszia • Érzékszervi /hallási, látási/ sérülés • Nehezített beszéd • Finommozgások kivitelezhetetlensége miatt minimális grafomotoros megnyilvánulás

• Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatása Montessori tanfolyam elvégzéséhez. • Maria Montessori pedagógiai módszere: • A gyermeki lélek tudományos ismerete és mély tisztelete • Gazdag eszközkínálat • A tanulás folyamata a gyermek által végzett tevékenységre épül • Az ismeretszerzés örömforrás; kudarc helyett sikerélmény

• • • • • • • Montessori alapelvek Az abszorbeáló /elnyelő/, mindent magába szívó lélek. Az érzékeny periódusok ideje A gyermek szabadsága Az előkészített környezet A munka Az önkontroll A pedagógus személyisége

A csend és a vonalon való járás

A három fokozatú lecke • lépcsőfok: a nevelő létrehozza a kapcsolatot a tárgy és a neve között. 2. lépcsőfok: a megjegyzés, a rögzítés fázisa. 3. lépcsőfok: a passzív szókincs átalakul aktívvá.

A Montessori pedagógia eszközrendszere • A gyermek öntevékenységét biztosítja • Probléma elé állítja a gyermeket • Konkrét élménytől az absztrakt fogalomalkotásig

AZ ESZKÖZÖK CSOPORTOSÍTÁSA 1. Praktikus eszközök/ a mindennapi élet gyakorlati teendőire felkészítő eszközök Szőnyeg ki- és feltekerése

2. Az érzékelést fejlesztő eszközök Rózsaszínű torony /Montessori jelkép/

Zajdobozok /eszközök a hallóérzékhez/

Csengők /a hallás iskolázása; a muzikális nevelés előkészítése/

3. Az anyanyelvi nevelés eszközei Írott és nyomtatott betűk csipeszes játéka

Olvasójáték legyezővel

4. Matematikai eszközök Számtani rudak /piros-kék rudak/

Dörzspapír számok

5. A kozmikus nevelés A Montessori pedagógia és a környezeti nevelés

Általános módszertani lépések Időszalag-koncepció Fogalomfejlesztő osztályozó kártyasorozatok

„A bátorítás, vígasz, szeretet és tisztelet tulajdonképpen a másik ember lelkéhez vezető út.” /Maria Montessori/ Köszönet B. Méhes Verának, Vera néninek, a Magyarországi Montessori Egyesület tiszteletbeli elnökének, aki Maria Montessori szemléletét továbbadta számunkra.

Köszönöm figyelmüket!

Add a comment

Related presentations

Related pages

Magyarországi Montessori Egyesület

... amely színvonalassá és felejthetetlenné teszi a Magyarországon az Európai Montessori Konferenciát. ... Maria Montessori élete és munkássága;
Read more

Maria Montessori – Wikipédia

Maria Montessori műszaki, majd orvosi tanulmányokat folytatott, ... Magyarországon a két világháború közt jelentek meg ismertetések ...
Read more

FERGE ZSUZSA: Társadalmi viszonyok és egyenlőtlenségek ...

... Társadalmi viszonyok és egyenlőtlenségek a 20-21. századi Magyarországon Politikatörténeti Alapítvány és ... ORMOS MÁRIA ...
Read more

Media Hungary '14 - Bernschütz Mária a 21. századi ...

Media Hungary '14 - Bernschütz Mária a 21. századi médiaoktatásról ... Milyen az OTT helyzete Magyarországon 2014-ben? - Duration: 4:00.
Read more

Magyarországi Montessori Egyesület: Maria Montessori ...

Maria Montessori élete és munkássága ... Montessori Intézmények Magyarországon. Algyő Szivárvány óvoda; Angolpalánta Kéttannyelvű Óvoda;
Read more

Reformpedagógia Magyarországon – Wikipédia

... Maria Montessori, akinek hatása nem kerülte el hazánkat sem. ... Reformpedagógia Magyarországon című szócikk lásd Pedagógiai Lexikon. 3.
Read more

Montessori

Maria Montessori tanításának lényeges eleme, ... Carol, amikor Magyarországon van, rendszeresen megjelenik köridőben egy kis mókázásra.
Read more

Montessori lap - Megbízható válaszok profiktól

... Új iskolák magyarországon a XX. század első felében Óvodai pedagógia módszerek ... Béres Mária Montessori nyomán kidolgozott módszere ...
Read more