Manewry na drodze

50 %
50 %
Information about Manewry na drodze

Published on May 18, 2014

Author: elka1959

Source: slideshare.net

Manewry rowerzysty

Włączanie się do ruchu to manewr, który wykonuje rowerzysta, gdy rozpoczyna jazdę lub wjeżdża na drogę z pobocza, polnej drogi, chodnika bądź drogi dla rowerów.

Zmiana kierunku ruchu – skręt w prawo: •zwolnij i podjedź do krawędzi jezdni, •zasygnalizuj zamiar skrętu w prawo – wyciągnij prawą rękę, •skręd w prawo i zachowaj ostrożnośd.

Zmiana kierunku ruchu – skręt w lewo: •sprawdź, czy manewr będzie bezpieczny , •zasygnalizuj zamiar skrętu – wyciągnij rękę, •zbliż się do środka jezdni, •jeszcze raz upewnij się, co do bezpieczeostwa manewru sprawdzając, czy nic nie nadjeżdża z przeciwka, •sygnalizując zamiar skrętu, skręd, •zajmij miejsce przy prawej krawędzi jezdni.

ZAWRACANIE Zawracad nie można: • w tunelach, na mostach, na wiaduktach, •w miejscu, gdzie •ustawiono znak: „zakaz zawracania” lub „zakaz skrętu w lewo”, •w miejscu, gdzie namalowana jest linia ciągła, •w warunkach, w których mogłoby to zagrażad bezpieczeostwu. (podręcznik s. 110)

Wymijanie to przejeżdżanie obok innego pojazdu lub uczestnika ruchu, który porusza się w przeciwnym kierunku.

Przy wymijaniu na wąskiej jezdni, koniecznie trzeba zachowad bezpieczny odstęp. W razie potrzeby należy zjechad na prawo, a nawet zatrzymad się.

Wyprzedzanie to przejeżdżanie obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszającego się w tym samym kierunku.

Aby wyprzedzid pojazd lub uczestnika ruchu drogowego: •sprawdź, czy możesz wykonad ten manewr, •oceo, czy masz odpowiednią widocznośd i dużo miejsca, by wykonad ten manewr, •upewnij się, czy droga z tyłu i z przodu jest wolna, •zasygnalizuj manewr wyprzedzania, wyciągając lewą rękę, •sprawdź, czy możesz bezpiecznie wjechad na pas ruchu znajdujący się obok, •zachowaj bezpieczny odstęp – więcej niż 1 metr, •zjedź łagodnym ruchem na wcześniej zajmowany pas.

Nie wolno wyprzedzad: •w miejscach, gdzie zakazują tego znaki drogowe, •na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi, •na przejazdach dla rowerzystów i bezpośrednio przed nimi, •na przejazdach kolejowych i tramwajowych, •"na trzeciego" to znaczy wtedy, gdy pojazd, który chcesz wyprzedzid, wyprzedza inny pojazd lub omija przeszkodę, •pojazdu uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym.

Omijanie to przejeżdżanie obok pojazdu, uczestnika ruchu lub przeszkody, która stoi w miejscu. Wykonując manewr omijania: •przepuść pojazd jadący z przeciwka, •zasygnalizuj zmianę pasa ruchu, wyciągając rękę, •po ominięciu przeszkody jedź dalej przy prawej krawędzi jezdni.

Nie wolno omijad pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeostwa pieszym.

https://www.youtube.com/watch?v=e1RzZcG8ups PAMIĘTAJ! W czasie wykonywania manewrów zachowaj szczególną ostrożnośd ! Źródło ilustracji: http://spkurow.pl/nowa/karta/manewry /manewry.htm www.oskduet.pl/nauka-jazdy/

•http://www.bobojogo.host.sk/test1.htm •http://brd.andrej.edu.pl • http://wychowaniekomunikacyjne.org/index.php?page=testy Testy na kartę rowerową: Opracowała: Elżbieta Węgrzynowska

Add a comment

Related pages

PODSTAWOWE MANEWRY NA DRODZE - Gimnazjum w Pawonkowie

Omijanie: to przejeżdżanie lub przechodzenie obok nie poruszającej się przeszkody na jezdni (stojący samochód, roboty na jezdni).
Read more

Podstawowe manewry na drodze - YouTube

ARKUSZ Ruch drogowy Pozycja 16 - WYPRZEDZANIE - egzamin praktyczny WORD Łódź,Sieradz z OSK TURBO - Duration: 2:22. Szkoła Kierowców Turbo ...
Read more

1.4 Nowe Testy: Manewry na drodze [Kat.B] - YouTube

1.2 Nowe Testy: Manewry na drodze [Kat.B] - Duration: 4:44. Zdaj Prawko 2013 5,355 views. 4:44
Read more

MANEWRY NA DRODZE - Start - Zespół Szkoły Podstawowej i ...

Manewry na drodze. Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami.
Read more

MANEWRY NA DRODZE - Szkoła Podstawowa w Kurowie - Start

UWAGA! Więcej niż jedna poprawna odpowiedź. Zaznaczenie niewłaściwej odpowiedzi tominus 1 punkt. wjeżdża na drogę z podwórka wjeżdża z ...
Read more

Manewry na drodze - Strona internetowa sp4technika!

Cele lekcji: Na dzisiejszej lekcji: poznacie i zrozumiecie terminy: włączanie się do ruchu, omijanie, wymijanie, wyprzedzanie, zmiana kierunku jazdy.
Read more

Animacja, skrzyżowania, manewry, crash, traffic simulation

Animacja manewrów na drodze, animacje ruchu na skrzyżowaniu, animacje wypadków
Read more

Manewry – Wikipedia, wolna encyklopedia

Manewry – wszelkie czynności statku wodnego mające na celu dostosowanie jednostki pływającej do aktualnego stanu pogodowego, sytuacji awaryjnej lub ...
Read more

Wirtualna Nauka Jazdy, Road Safety

ANIMACJE - ruch na skrzyżowaniach - manewry na drodze Ruch na wybranych skrzyżowaniach w: Wadowicach, Bielsku Białej, Tychach, Krakowie, Oświęcimiu;
Read more

Manewry na drodze

Manewry na drodze: Poruszając się rowerem po drogach napotykasz na innych uczestników ruchu drogowego - pieszych i poruszających się różnymi pojazdami.
Read more